Minister kræver GMO-bivirkninger hos husdyr undersøgt

Flere landmænd, der dropper brugen af GM-foder, fortæller, at de opnår synligt bedre resultater, både når det gælder dyrenes sundhed og trivsel. Senest har to landmænd i DR Kontant fremvist både renere stalde og sundere dyr for de optagende kameraer.

Nu vil fødevareminister Mette Gjerskov (S) have syn for sagn og har bedt Aarhus Universitet om at se nærmere på bøndernes erfaringer, når de dropper genmodificerede foderprodukter.

Læs også: Gensplejsning får landmænd til at pøse mere Roundup på markerne

»Undersøgelsen går konkret på restindhold af pesticider i henholdsvis genmodificeret herbicidresistent soja og konventionel soja samt eventuelt andre foderafgrøder og effekten på vækst og sundhed hos dyr, som er fodret med soja samt eventuelt andre foderafgrøder, der er genmodificeret henholdsvis ikke genmodificeret,« oplyser Fødevareministeriet.

Læs også: Pesticidforbruget stiger fortsat markant i landbruget

Fødevarestyrelsen drøfter i øjeblikket mere præcist med universitetet, hvad undersøgelsen skal indholde.

»Første skridt vil givetvis være, at universitetet ser, om offentliggjorte forsøg vedrørende vækst og sundhed hos husdyr, fodret med GM-foder, henholdsvis ikke-GM-foder kan af- eller bekræfte landmændenes erfaringer. Desuden skal universitetet vurdere, om der herudfra er behov for yderligere fodringsforsøg,« uddyber ministeriet over for Ingeniøren.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er tankevækkende at vores fødevareminister tilsyneladende ikke ved at GM-afgrøder for at blive godkendt skal gennemgå videnskabelige forsøg, bl.a. fodringsforsøg, der skal dokummentere at afgrøderne er sunde og ikke adskiller sig negativt fra konventionelle afgrøder.

Desuden er der massevis af videnskabelige forsøg der viser at genmodificerede afgrøder er betydeligt sundere end konventionelle og økologiske afgrøder.

De ting fødevareminsiter Gjerskov tror "vi" ikke ved noget om er forlængst undersøgt - og endda rigtigt mange gange.

Vi har åbenbart en fødevareminister der bygger sin politik på hvad hun ser i TV, og er fuldstændig uvidende om den videnskabelige forskning der er frit tilgængelig for alle. Det må kunne gøres bedre ...

Hvorfor skal vi egentlig have universiteter, viden og forskning indenfor fødevareområdet, hvis ministeren indenfor området mest er optaget af hvad hun ser i TV?

Her er en af undersøgelserne:

"Mycotoxin reduction in Bt corn: potential economic, health, and regulatory impacts.

Wu F.

Abstract Genetically modified (GM) Bt corn, through the pest protection that it confers, has lower levels of mycotoxins: toxic and carcinogenic chemicals produced as secondary metabolites of fungi that colonize crops. In some cases, the reduction of mycotoxins afforded by Bt corn is significant enough to have an economic impact, both in terms of domestic markets and international trade. In less developed countries where certain mycotoxins are significant contaminants of food, Bt corn adoption, by virtue of its mycotoxin reduction, may even improve human and animal health. This paper describes an integrated assessment model that analyzes the economic and health impacts of two mycotoxins in corn: fumonisin and aflatoxin. It was found that excessively strict standards of these two mycotoxins could result in global trade losses in the hundreds of millions US dollars annually, with the US, China, and Argentina suffering the greatest losses. The paper then discusses the evidence for Bt corn's lower levels of contamination of fumonisin and aflatoxin, and estimates economic impacts in the United States. A total benefit of Bt corn's reduction of fumonisin and aflatoxin in the US was estimated at 23 million dollars annually. Finally, the paper examines the potential policy impacts of Bt corn's mycotoxin reduction, on nations that are making a decision on whether to allow commercialization of this genetically modified crop"

Ref. : Transgenic Res. 2006 Jun;15(3):277-89.

 • 0
 • 0

Det er tankevækkende at vores fødevareminister tilsyneladende ikke ved at GM-afgrøder for at blive godkendt skal gennemgå videnskabelige forsøg, bl.a. fodringsforsøg, der skal dokummentere at afgrøderne er sunde og ikke adskiller sig negativt fra konventionelle afgrøder.

1) Hvem financierer disse undersøgelser? 2) Bliver negative (fra producentens vinkel) resultater også publiceret? 3) Anekdotisk vidnesbyrd er rigtig nok ikke bevis for noget.

Ad 1) og 2) så kæmper medicinalindustrien jo med indbygget positiv bias for produkter, da negative resultater har det med at forblive i skrivebordsskuffen. Eksemplerne er mange, fx SSRI præparater som startede ud som vidundermiddel næsten uden bivirkninger. I dag er effekten lidet bedre end placebo mens bivirkningerne kan være voldsomme.

Hvorfor skulle det være anderledes for GMO-industrien?

Ad 3) anekdoter fører til undren hvilket fører til videnskab. Hvis der er flere der kan rapporterer samme forløb er det da interessant at finde ud af hvad der går sig gældende. Er det GMO? Sprøjtegifte? Eller blot en nyfunden glæde ved at være landmand?

 • 0
 • 0

"Det var DDT også..."

Så du mener at fordi det engang viste sig at et produkt (DDT) havde nogle uforudsete ulemper, så er alle nye produkter farlige, selvom de ikke har noget med DDT at gøre, og selvom de er undersøgt grundigt.

Du selvfølgeligt principielt ret i at der er en teoretisk risiko (ved alt). Konsekvensen er bare at vi skal holde os fra alt der er nyt, selv når det er veldokumenteret at risikoen er lav. Potentielt er der også risici ved ikke at bruge GMO-produkter, som Finn Okkels påpeger.

Det mest deprimerende er at der bliver lagt mere vægt på en (ringe) tv-udsendelse, end på grundigt videnskabeligt arbejde.

 • 0
 • 0

Ad 3) anekdoter fører til undren hvilket fører til videnskab

Ja, det er korrekt, men her er altså blot tale om uvidenhed og ikke undren. Det vi ser her er en minister, der tager initiativer på baggrund af hvad hun tilfældigvis ser i TV. En dag læser hun måske i et dameblad om en landmand hvis køer fik det meget bedre da han fik bugt med den massive jordstråling på ejendommen. Og nogle landmænd mener faktisk at deres afgrøder gror meget bedre når man sår afgrøderne når planeterne står i særligt favorable konstallationer. Der er nok at tage fat på for en uvidenhedsminister.

Den uvidenhed vi ser her svarer til at man tror at Jorden er Universets centrum og Solen kredser rundt om Jorden selvom det for længst er videnskabeligt bevist at det ikke hænger sådan sammen.

Galleio, der fandt ud af det måtte jo i fængsel og blev tvunget til at afstå fra sine synspunkter og give magthaverne ret i at Jorden er Universets centrum.

Jeg gætter på at mange af de videnskabsfolk i f.eks. Fødevarestyrelsen, der nu skal optræde i Mette Gjerskovs cirkus har det på samme måde som Galleio ...

En ting er at Mette Gjerskov optræder og underholder i Ingeniøren med sine klovnerier, men når Mette Gjerskov bruger Folketinget som en cirkusareana er det ikke sjovt længere.

Vi har brug for politikere, men får landsbytosser i stedet.

 • 0
 • 0

Da jeg forlod Danmark i 1974, var den danske befolkning et af de mest rationelle og mindst religiøst dogmatiske befolkninger i verden. - Nu er det, som en enklave af en ny sekt a la Amish-folket, der satte en streg i udviklingen og bestemte, at sådan, som klæder og teknik var nu, sådan var det guds værk, og derfor skulle det vedblive at være sådan. - Derved bliver alt nyt ikke blot farligt - det bliver en bombe under livets orden.

GMO som et generelt begreb Alene det, at en minister - og de fleste debattører her - kan omtale genetisk modificerede organismer generelt mht. evt. negative egenskaber, er jo klokkeklar religion: “Det er usundt, fordi det ikke er skabt af gud.” - Som der findes sunde og meget giftige “naturlige” organismer, således kan der også findes sunde og giftige GMOer. (GMOer har man blot langt bedre kontrol med!!)

DDT DDT er vel det insektgift med langtidsvirkning, der er det suverænt mindst skadelige for flora og fauna. Det havde så bare den kedelige egenskab - som man ikke var klar over dengang - at det er en POP - langsomt nedbrydeligt organisk stof. - Men selv indenfor disse stoffer er det et af de mindst skadelige, idet det “blot” gør rovfugles skal tyndt. Til gengæld har det reddet titals millioner - flest børn - fra døden i fattige lande, mens det ikke nåede at udrydde en eneste rovfugleart - kun reducere deres antal i nogle år.

Økologisk Landbrug “ Økologisk landbrug er helt på linie med fremskridtsskepsissen mod GMO. Det største bidrag er fra Rudolf Steiner der - uden at have landbrugsuddannelse - skabte et dyrkningssystem, hvor kompost lagt i rette månefaser - og såning ligeså - skulle undgå de nye mineralgødninger (kunstgødning), som nogle preussiske bønder troede var årsagen til deres misvækst. Det andet bidrag er en engelsk overklassedatter, der mente, alt det nye tog livskraften ud af hendes mad, og hun skabte derfor begrebet “living soil” - altså at “livskraft” var en begrænset resurse, der overlevede som en slags ånd i nedbrudt levende materiale - og altså ikke bare kunne erstattes af mineralgødning. - Det lille og korte mellemspil indenfor “økologien - som jeg tilhørte - af bønder , der - i ånden fra “Grænser for Vækst” - ville dyrke mad mest muligt resurseffektivt, fik et meget kortvarigt forløb og blev “kuppet” af (overklasse)egoister, der kun tænkte på sit eget helbred. - Selv om netop GMO har helt uanede fordele i det sidste perspektiv, vedtog det “økologiske” verdenskonvent - ja, de har jævnlige konventer ligesom Jehovas Vidner, Adventisterne osv. der bestemmer, hvad der er lovligt - at spørgsmålet om at tillade GMO aldrig mere skulle kunne tages op til vurdering. - Og dette på et tidspunkt, hvor man ikke vidste andet om det, end at det var noget nyt!!

At man har en regering i Danmark, der - uden saglig begrundelse - vedtager, at offentlige arealer skal drives “økologisk”, og at landbruget burde omlægges til “økologisk” - er helt at sammenligne med rigoristiske religiøst begrundede regler som forbud mod blodtransfusioner, aborter trods livreddende, grisekød osv. - Bare det at næsten alle “økologer” bruger homøopatmedicin burde vække de fleste.

 • Jeg håber redaktøren - der åbenbart er helt enig med mig - får dårlig samvittighed på bladets vegne, når man har tilladt medarbejdere at benævne GMO’er som “frankenfood” og udbringning af planteværns- og plantereguleringsmidler som “giftsprøjtning”. - Det er trods alt medierne, der skaber vildfarelserne.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Ja, det er korrekt, men her er altså blot tale om uvidenhed og ikke undren.

På hvilken baggrund kan du være så kategorisk?

Anyway, fra artiklen:

»Første skridt vil givetvis være, at universitetet ser, om offentliggjorte forsøg vedrørende vækst og sundhed hos husdyr, fodret med GM-foder, henholdsvis ikke-GM-foder kan af- eller bekræfte landmændenes erfaringer. Desuden skal universitetet vurdere, om der herudfra er behov for yderligere fodringsforsøg,« uddyber ministeriet over for Ingeniøren.

Det ser jo ikke ligefrem ud som om det er et 5-årigt forskningsprojekt til millioner hun sætter i søen. Hun sætter i stedet nogle folk der ved noget til at afdække om der kan være noget om snakken. Altså en undren.

Så klap lige hesten. Om noget kunne man frygte at det ente som en syltekrukke.

 • 0
 • 0

Næ, Peter. Men der ér vel almindelig grund til, at være en "anelse" overforsigtig, når man ser på den kemiske historie. Agrar, medicinsk eller andet. DDT "var" jo, altså, på det tidspunkt, udråbt som et mirakkelmiddel. http://www.iwm.org.uk/collections/item/obj... - Der er jo ingen langtidsbeviser for, at Roundup og andet, ikke vil vise sig at være langt, langt værre end den ene kirale version af DDT viste sig at være. (Hvorimod den anden, (tilsyneladende) er harmløs...)

 • 0
 • 0

Hvordan fik du viklet så megen religiøsitet ind i dit indspark?

Man kan så undre sig over at landmanden givet dyrene GMO foder, såfremt det andet skulle forholde sig korrekt.

Er der en dybere liggende årsag for det?

 • 0
 • 0

DDT er det en fødevarer? Nej, så hvad har det med GM afgrøder at gøre. DDT er rent faktisk et mirakelmiddel, hvis man ser hvor mange menneskeliv det reddede i U-lande. Mens vi her i de rige lande, ikke har haft brug for det i den udstrækning.

 • 0
 • 0

Som et trylleslag er økologien svaret på vore bekymringer, og overflødiggør et utal af undersøgelser/grænseværdier/giftproblematikker/advarsler m.m.m. Økologien og du kan bare mase på, det eneste er at holde balancen fordi økologien er dynamisk - når du cykler skal du holde balancen, derudover er det bare at nyde turen. Naturen valgte en økologisk ageren - godt gået.

 • 0
 • 0

Når folk pludselig hidser sig op og siger at økologi er skabt af åndemanere og fungere på linje med jordstråler skal de lige passe på de ikke falder i den videnskabeligt troende(og falskt bedrevidende) fælde. Det er den fælde, hvor vi regner med at A videnskaben kan ikke tage fejl i enkelt tlfælde, og B: alt hvad JEG har læst(og mener) er det fulde verdensbillede. Der er grunde til at økologiske produkter på mange måder er sundere, og smager anderledes(og nogen vil mene bedre, bl.a. dyr som man skulle mene var fri for politisk observans) og de er blevet dokumenteret videnskabeligt, i helt sobre tidsskrifter. Det drejer sig formentlig om at et aktivt plante forsvar er bedre for plantens ernæringsmæssige tilstand , end et ydre forsvar. At jeg har svært ved at se hvordan staldene skulle blive renere af ikke herbicid resistent foder er så noget helt andet.

 • 0
 • 0
 • i konventionelt brug og GMO, kunne benyttes til økoforskning - en forskning der ikke kommer til at mætte 100 mia. men har udbyttet denne beruselse i kvantitet med en glæde over økologiens kvalitet. Det har naturen allerede opdaget for 3,8 mia. år siden, og der skal vel gå yderligere 3,8 mia. år før den siver ind på homo sapiens lystavle.
 • 0
 • 0

Husk at være godt informeret om hvad der er videnskabeligt bevist, inden du lovpriser BT giften, i majs planter, Bt giften er rigtignok den eneste GMO der har ført til forbedrede udbytter, for så vidt at man undlader at bekæmpe insekter i den almindelige afgrøde! gad vide om det ikke er gældende for det forsøg som du refererer til. Du vil også være intereseret i at vide at ikke alt er vel med Bt-giften, se dette link, Bt gift, ødelægger røde blodlegemer! https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&es...

det kan også være at du burde udvide din horisont og læse denne artikel, http://independentsciencenews.org/un-susta...

Jeg kan informere Finn Okkels og andre der ser verden uden GMO er som en ødemark, om at der i USA ikke er noteret højere udbytter efter indførsel af GMO, og det er et faktum, at det altid har været naturlige sorter der har haft højest udbytter hvert eneste år i markforsøg i USA.

Hvis man tror GMO.er er nødvendigt for at føde verden, så spørg jer selv - med hvad? Formaldehyd? se dette link. https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&es...

når denne mangel på næringsstoffer og høje indhold af Formaldehyd bliver kendt, vil jeg gerne se den regering der stadig vil tillade import af RR GMO afgrøder. Jeg har fået at vide at prøven ikke står ene.

Det kunne være mine grise har ret, når de siger med deres trivsel at de foretrækker NON-GMO Knap 2 grise mere ved fravænning pr kuld er et godt svar.

Venlig Hilsen Ib Borup Pedersen Konventionel Svineproducent Pilegaarden Mariagervej 483 Hvidsten 20129322

 • 0
 • 0

@ Ib Borup Pedersen

De links du henviser til er altså ikke videnskabelige artikler, men noget som jeg vil betegne som vandrehistorier fra Nettet. De pågældende organisationer og folk kan som udgangspunkt ikke lide GMO-produkter og har det tydeligvis ikke godt, men det er nok ikke GMO-produkterne der er årsag til det.

Hvis det ikke var GMO-produkter de havde kastet sig over var det sikkert noget andet, som de så forklarer deres og alverdens dårligdomme med.

Tilsyneladende er de folk der skriver om GMO på denne måde og du ikke klar over at f.eks. i Danmark er de økologiske afgrøder de eneste afgrøder hvori der kan forekomme de pågældende BT-toksiner (man udsprøjter levende bakterier der producerer stofferne), så hvis der var et sundhedsproblem, er det altså noget de økologiske forbrugere udsættes for, men af en eller anden grund hader skribenterne ikke de Ø-mærkede produkter, når de nu mener de pågældende stoffer er så farlige.

Det du tror er videnskabelige artikler er desværre det rene vrøvl.

Bortset fra det synes jeg at det er interessant at du får to grise mere pr kuld når du bruger noget bestemt foder. Som nævnt er det påvist i forbindelse med godkendelse af GM-afgrøderne at deres fodringsmæssige og næringsmæssige værdi svarer til non-GMO-afgrøderne (ellers bliver de ikke godkendt), så det er altså andre ting der giver den forbedring du registrerer. Sojabønner indeholder f.eks. naturlige østrogene stoffer, som kan virke som P-piller hvis man fodrer med store mængder sojabønner. Imellem sorterne er der forskel i indholdet af disse stoffer og måske har de sorter du har fodret med når du får flere grise i kuldene et lavere indhold. Desuden giver angreb af Fusarium-svampe også ophav til dannelse af kraftigtvirkende østrogene stoffer mv., som er meget skadelige for mennesker og dyr. Måske er der et lavere indhold af sådanne stoffer i det foder hvor du får flest grise i kuldene. Se mere om Fusarium - toksiner her : C:\Users\dkfio\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\X3HJ8GNK\Fusarium svampe pa korn_ny version.pdf Det er jo den slags man burde bruge de ret sparsomme forskningsmidler på at undersøge i stedet for at misbruge dem på ting der for længst er undersøgt.

 • 0
 • 0

For at komme forbi ideologien i diskussionen. (som om det kan lade sig gøre) Så lad os lige komme ind til det egentlige problem i den beskrevne sag. Det er jo ikke at sojaen er genmodificeret der er problemet, dette ændrer nok ikke den næringsmæssige sammensætning af planten betydeligt. Det er resterne af round-up i foderet, personligt foretrækker jeg også min harvegrød uden round-up. Jeg kan ikke være mere ligeglad om der står A-T, G-C eller A-T, A-T i koden hvis det koder for tørkeresistens eller kortere strå.

 • 0
 • 0

Det du tror er videnskabelige artikler er desværre det rene vrøvl.

Det trejde link henviser til denne sammenligning, som påstås at være af majs planter: http://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/yesma...

Der er en analyse af resultatet her: http://thephysicspolice.blogspot.dk/2013/0...

To ting skiller sig ud. 1. Begge målinger angiver 1-2% organisk materiale, hvilket betyder de ikke har målt på majs planter 2. Tallene under "base satuturation" skulle gerne give 100% tilsammen men det er ikke tilfældet for gmo delen.

Analysens konklusion: Resultaterne er fra jord undersøgelser og der er manipuleret med gmo delen.

 • 0
 • 0

I lever i en verden hvor jeres videnskablige dokumenter ( som er fabrikeret af kemiindustrien) og kun yderst sjældent er peer read, jeg er i ihvertfald aldrig kommet over en sådan afhandling der har vist at GMO'er er "sikre". De forsøg der lægger til grund for tilladelserne som GMO produktionen bygger på er hullede som en si, Seralini's forsøg fra 2012 viser med al tydelighed hvad der sker, når man undersøger samme dyr med samme foder, men laver langt flere test undervejs, og forlænger forsøget fra 90 dage til 700 dage. Seralinis forsøg er industriens overlegen på alle områder, dog vil Finn og Co rakke det ned for ikke at være et giftighedsforsøg, som rigtignok kræver flere dyr i grupperne, men hold jer til at Seralini har lavet forsøget alene for at påvise at EFSA's regler er hullede og ikke kan anvendes til GMO-Godkendelser.

Siden Seralinis forsøg er der kommet endnu et forsøg, det er også peer read, og viser skader på hunnernes kønsorganer (hangrisene i forsøget var kastreret) så det var ikke muligt at se på hannernes sædkvalitet. der var skader på mave, dette var også signifikant, og som en anden ting var leveren 16 % større på de GMO-Fodrede grise, for øvrigt var der 2 stk BT-Gifte i foderet fra GMO majsen, så det kan være Finn har ret i at der i et yderst kritisabelt forsøg fra Monsanto ( til mit kendskab ikke peer read) er vist at der i BT majsen er lidt mindre svampetryk, men det skader grisens organer når det indgår i foderet, se dette link http://farmandranchfreedom.org/wp-content/... Det med mavesundheden er det samme som jeg har noteret i min so besætning, endda før dette videnskablige arbejde er blevet offentliggjort.

Indrøm dog at det er et håbløst eksperiment i har ønske om at holde i live. bier dør, grise får skader på indre organer, Mine grise som bliver født med deformationer af samme type som Carrasco finder hos frøer, og tilmed i stigende frekvens med stigende mængde af Glyphosat i foderet, er ingen tilfældighed. ej heller er det at børn der bliver født med deformiteter i Argentina har samme type Se denne film. http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=stop...

Hilsen Konventionel svineproducent Ib Borup Pedersen Mariagervej 483 Hvidsten 8981 Spentrup

 • 0
 • 0

.. bier dør ..

Bier dør pga. GMO-foder? Det var nyt. det største problem har været varoa-miden. Der pågår landsdækkende undersøgelser af bifamilier, hvor der tælles mider. Majs-polen er ikke det bedste til bierne, så det er mere et problem med store majsarealer end at der skulle være enkelte GMO-majs iblandt alm. majs. Der vides allerede en del om pollenkvalitet for vinterbierne,

Et tysk semifield-forsøg med honningbifamilier i netbure sammen med majsplanter, som udtrykte Cry1Ab i pollenet, er beskrevet i EPA (2000). I de syv dage, hvor majsen afgav pollen, sås ingen effekt på voksne biers overlevelse, fourageringshyppighed og –adfærd eller yngeludvikling. I de efterfølgende 30 dage sås fortsat ingen påvirkning af yngelen. Desuden er pollen fra GM majs med hhv. Cry1Ab og Cry1F blevet testet på larver i honningbifamilier samt på voksmøllarver (Galleria mellonella) opdrættet i laboratoriet. Dødeligheden var signifikant for voksmøllarver, men der sås ingen effekt på larver, pupper eller nyudkrøbne bier (Hanley et al. 2003).

http://pure.au.dk/portal/files/40326195/Ho...

 • 0
 • 0

Jan du er biavler og jeg er tidligere biavler, vi har debatteret emnet her på ingeniøren tidligere jeg agter ikke at bringe videre indlæg on biers problemer med GMO afgrøder, blot vil jeg fortælle at stort set alle GMO afgrøder er bejdset med disse kemikalier.

http://ing.dk/artikel/forskernes-dom-almin...

Venlig hilsen Konventionel svineproducent Ib Borup Pedersen

 • 0
 • 0

Jeg henviste til en rapport der undersøgte forskellige GM-afgrøders påvirkning af insekter. Skal vi nu også se på bejdsemidler, der er taget af hylderne, pånær i kartofler? Neonikotinoider er ikke GMO, så det er irellevant at indrage det i denne tråd.

Det positive ved det tyske forsøg, er at bierne ikke blev påvirket, mens voksmøl blev påvirket.

 • 0
 • 0

Det er relevant at inddrage Bejdsemidlet, da det kun fra efteråret er ulovligt i EU, ikke i andre lande, hvor vores GMO-Soja gror.

Hilsen Ib

 • 0
 • 0

Der står også om GM-soja. Hvad der bruges af bejdsemidler i andre lande udenfor EU, må borgerne i de respektive lande bestemme. Men er der restkoncentrationer af bejdsemidlet i det importerede foder over grænseværdierne er det en anden sag. Men har intet med GMO at gøre, eller bivirkninger af GMO hos husdyr. Så burde der snarere undersøges for restkoncentrationer i al importeret foder, uden at det skulle virke som en teknisk handelshindring.

God Weekend

 • 0
 • 0

Firmaet Monsanto er fletter helt ind i den lovgivende forsamling af magthavere i USA. De ønsker ikke at amerikanere skal vide hvilke der indeholder GMO inficerede bestanddele. Det på trods af at 9 ud af 10 amerikanere ønsker al mad GMO mad mærket så de har et reelt mulighed for at til- eller fravælge GMO i menneskeføde...hvis GMO er nøjagtig lige så godt som alt andet - hvorfor blir det så ikke mærket? Fordi - de ved udemærket - at kunderne ikke køber det frivilligt. Hører man nogensinde nogen sige - nej hvor spændende - vi tager lige hen til GMO markedet på Grøntorvet for at få en dejlig stor pose GMO tomater til vores tomatsuppe nu vi skal holde bedstemors fest...? 85% af al korn i USA er allerede GMO. Det spreder sig som lynets hast. Selvom de marker med GMO befinder sig 50 km væk. Undeligt at "man" ikke forstår at landmænd i Canada tvinges til at gå fra gård og jord, da Monsanto tvinger dem med juridiske fiks fakserier...Man sender "monsanto-politi" ud til landmænd og forlanger at få al information om hvor de køber ders korn og se papir på alt. Forsøger at tvinge dem til at undeskrive aftaler i Monsantos favør. Hvis ikke trues de med at muligt. Er det god forretningsskik hvis man har et godt produkt? Hvorfor påtvinge hele kontinenter til GMO af bagvejen. Vietnam fik også engang DDT af det amerikansker militær på foranledning af Monsanto og deres allierede - idag forsøger de rare firmaer igen at sælge GMO til Vietnam. Engang møg altid møg. Inegn sætter vel ulven til at passe fårene to gange eller gør de? De her har intet med videnskab at gøre OVERHOVEDET. Det er ren cool cash og fede bankkonti der alene drejer sig om. Vi andre tæller intet i den sammenhæng. Sådan. Alle der påstår noget andet er enten novicer eller taler mod bedre viden. Det sidste må være tilfældet. For i vore dage behøver man ikke at være Einstein for at søge og søge og søge for at læse om de forsøg og dokumentation for at vide hvad der er gavnligt for natur og alt levende. Uanset om det er mennesker, dyr, bier eller træer....Vågn op og erkend jeres partiskhed. @Peter Ravn: "DDT - uforudsete ulemper" - lemfældig måde at udtrykke sig på når andre har betalt med liv og helbred. @Peder Wirstand: "DDT - det suverænt mindstskadelige for flora og fauna". Hvor har i gået i skole henne? Hvad det i Nazi tiden? Bevar os vel for "ingeniører" - så hellere være landsbytossen.....

 • 0
 • 0

@Finn

Det kan jo være fødevarministeren forholder sig til peer read studier som dette:

A long-term toxicology study on pigs fed a combined genetically modified (GM) soy and GM maize diet Judy A. Carman, Howard R. Vlieger, Larry J. Ver Steeg, Verlyn E. Sneller, Garth W. Robinson, Catherine A. Clinch-Jones, Julie I. Haynes, & John W. Edwards

http://www.organic-systems.org/journal/81/...

Det er tankevækkende at svin, hvis indvolde minder om menneskers i så udpræget grad, får forringet deres livskvalitet så meget som følge af en GMO kost, som studiet antyder.

Det er bestemt vigtigt at kigge nærmere på disse bønders erfaringer med at droppe GMO og et godt intiativ fra fødevareministerens side.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten