Minister klar til kamp mod sort alliance i international skibsfart

Tingene går bestemt ikke, som den danske regering ønsker i det internationale samarbejde om at reducere forureningen fra den internationale skibstrafik.

Det erkender erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen i et interview med Ingeniøren.

Under det seneste møde i IMO - den internationale søfartskomité under FN - gik en alliance med Rusland, Grækenland og Polen i spidsen til frontalangreb mod to vigtige miljøinitiativer, som ellers var på nippet til at træde i kraft. Og til alles overraskelse havde alliancen held til at skabe flertal for at droppe en bindende tidsfrist for, hvornår nye skibe skal 'fødes' med udstyr til rensning af ballastvand, og udskyde nye, strammere grænseværdier for udledningen af skadelige NOx-gasser fra 2016 til 2021.

»De seneste beslutninger i IMO ærgrer mig. Udsættelse af ikrafttrædelsen af nye regler om ballastvand og NOx er i mine øjne et klart tilbageskridt for miljøet,« siger Annette Vilhelmsen.

Ministeren medgiver, at de nye toner fra det internationale, maritime samarbejde skaber usikkerhed for de mange udstyrsfabrikanter i den maritime industri, som har arbejdet på at udvikle den nødvendige teknologi, som ville gøre rederierne i stand til at håndtere de nye miljøkrav.

Nødvendig pris at betale

Hun understreger dog, at det forslag, som alliancen med Rusland i spidsen nu har samlet flertal for, først skal endeligt vedtages i løbet af efteråret.

»Danmark vil gå i tæt samarbejde med erhvervet og nu bruge tiden effektivt på at forsøge at vende udviklingen, så kravet om implementering af de nye NOx-grænseværdier kan træde i kraft i 2016 som planlagt,« siger Annette Vilhelmsen.

Når det gælder indsatsen for at sikre krav om udstyr til rensning af ballastvand påpeger ministeren imidlertid også, at en vis slækkelse af de nuværende krav kan være en nødvendig pris at betale:

»Nogle gange i internationale forhandlinger er det nødvendigt at finde en løsning, som kan være medvirkende til, at flere lande ratificerer en konvention om renere miljø, i dette tilfælde ballastvandkonventionen. Vi har en interesse i, at denne konvention kan træde i kraft globalt.«