Minister om Kattegat-tal: Et rimeligt bud på en skønsmæssig vurdering med stor usikkerhed

Illustration: Regeringen.dk

Der kommer en rigtig beregning på et senere tidspunkt. Den bliver mere gennemarbejdet end det første slag på tasken. Det er kort fortalt transportminister Ole Birk Olesens (LA) forklaring på, at han i foråret præsenterede en misvisende beregning af prisen på en ren vejbro over Kattegat.

Prisen lander ifølge beregningen på 58 milliarder kroner, hvis man dropper togskinnerne og alene bygger en motorvejsbro. Den kan tilbagebetales af bilisterne på 32 år uden at koste statskassen noget.

Læs også: Nyt Kattegat-regnestykke bygger på misvisende tal

Ole Birk Olesen er af Folketingets transportudvalg blevet spurgt, om det er hans opfattelse, at beregningen er sket på baggrund af et seriøst beregningsgrundlag.

Spørgsmålet er stillet på vegne af Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested, efter at det er kommet frem, at beregningen bygger på et løst grundlag og indeholder misvisende forudsætninger.

»Jeg mener, at der er tale om et rimeligt bud på en skønsmæssig vurdering fra Vejdirektoratet, som vi nu skal have undersøgt nærmere i en såkaldt screening. Det er helt normal praksis at igangsætte en screening på et grundlag som det foreliggende,« skriver ministeren i et svar til Folketinget.

Han peger desuden på, at hans ministerium i en pressemeddelelse har skrevet, at der er tale om »en skønsmæssig vurdering fra Vejdirektoratet, som er forbundet med stor usikkerhed«.

Har set bort fra regeringens egen beslutning

Den store usikkerhed, som ikke fremgik, da han i marts præsenterede beregningen i TV-Avisen, kan oversættes til, at det allerede nu ligger fast, at beregningen er forkert.

Tilbagebetalingstiden på 32 år holder kun, hvis den nye Kattegatforbindelse kan kapre 37 procent af den biltrafik, der i dag kører over Storebæltsforbindelsen. I den beregning er det forudsat, at taksten for at passere Storebælt forbliver uændret. Men det gør den ikke, og det har været offentligt kendt i flere måneder, før beregningen blev lavet. Som et led i finanslovsforhandlingerne sidste år indgik regeringen en aftale med Dansk Folkeparti om at sænke taksten på Storebæltsforbindelsen med i alt 25 procent fra 2023.

Læs også: Hastig ny Kattegat-plan: Vejdirektoratet fik to uger til ny analyse

Læs også: Kattegæt: Niras fjernede jernbaner fra ti år gamle overslag

Det har derudover vist sig, at Transportministeriet kun gav Vejdirektoratet 14 dage til at levere sit bud på prisen for en ren vejbro. Det er ikke nok til at foretage en egentlig beregning, så Vejdirektoratet bad i stedet rådgivningsfirmaet Niras, som for 10 år siden lavede en rapport om en samlet tog- og bilbro, om firmaets bedste bud på prisen.

Folketinget har også bedt ministeren om at svare på, om beregningen bedst kan betegnes som et realistisk bud på en pris eller som et skud i tågen. Det svarer han ikke på.

»Et ordentligt skud realisme«

Ingeniøren har på den baggrund spurgt Ole Birk Olesen, hvorfor han valgte at gå i TV-Avisen med en beregning med så væsentlige forbehold frem for at vente, til ministeriet har en mere retvisende beregning at præsentere. Og om det efter hans opfattelse virker seriøst at gå på landsdækkende tv og præsentere en beregning baseret på en forudsætning, som han i forvejen ved er forkert.

»Det er helt normal praksis at igangsætte en screening på et grundlag som det foreliggende. Screeningen skal give os et mere håndfast grundlag for at træffe beslutning om, hvorvidt vi skal gå videre med en egentlig forundersøgelse af projektet. Samtidig mener jeg, at det er relevant at fortælle offentligheden, at vi sætter screeningen i gang, og hvorfor vi gør det – i dette tilfælde fordi en foreløbig beregning tyder på, at en ren vejforbindelse kan brugerfinansieres i modsætning til en kombineret vej- og baneforbindelse,« skriver Ole Birk Olesen i en e-mail til Ingeniøren.

Ole Birk Olesen oplyste i TV-Avisen i marts, at der ville blive foretaget yderligere beregninger af prisen. Men han oplyste ikke, at det i forvejen lå fast, at den foreløbige beregning ikke var retvisende. Dengang præsenterede han beregningen som »et ordentligt skud realisme«.

Jernbane i spil igen

Transportministeriet nedsatte i foråret en arbejdsgruppe, som frem til august skal udarbejde en egentlig beregning af muligheden for at bygge en ren bilbro.

Spørgsmålet om en bro til både tog og biler er imidlertid kommet i spil igen, eftersom den såkaldte Kattegatkomité netop har meldt ud, at en stor privat investor senere i år vil komme med et tilbud om at medfinansiere den kombinerede bro til tog og biler. Et projekt, der ifølge Vejdirektoratets beregninger vil koste 124 milliarder kroner.

Tilbuddet omfatter kun betaling for byggeriet af selve anlægget fra kyst til kyst, så staten står med regningen for de tilhørende motorveje og jernbaner på land.

Ole Birk Olesen medgiver over for Politiken, at rejsetiden kan reduceres mest med tog. Men han mener ikke, at pensionskassernes tilbud ser attraktivt ud, fordi statens udgift til landanlæg ventes at løbe op i 24 milliarder kroner. Derfor afventer han den nærmere beregning af en ren vejforbindelse, som han betegner som »det eneste realistiske bud på fast Kattegatforbindelse betalt af brugerne selv«.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er helt normalt at starte med en skønsmæssug beregning, inden man sætter en mere detaljeret og meget dyrere undersøgelse igang.

 • 8
 • 1

"at taksten for at passere Storebælt forbliver uændret." Den beslutning kunne nemt blive ændret, hvis folketinget vedtager at den skal det. Det kunne ske i morgen. Dog syntes jeg stadig at pendlerne skal belønnes med at komme lidt billigere over. Ad-hoc billister som mig kan bare betale fuld pris.

 • 4
 • 1

En minister går i TV-Avisen med et "bedste skøn" fra et rådgivningsfirma som ministeren ønsker skal starte en debat og en ibundsgående screening af sagen. Ja, det er en stor skandale det kan jeg godt se.

(En del ironi forekommer)

 • 8
 • 3

https://www.als-fynbroen.dk

@ Per T. Hansen

Fra Odense til Flensborg vil man med en Lillebælt Syd-forbindelse (Als-Fynbro) spare 30 kilometer. Hvor meget er det værd for trafikanterne? 50 kroner? Kan man bygge en kæmpe bro og motorvej til Assens og over Als for de penge? Med tanke på de få bilister som skal den vej?

En Lillebælt Syd-forbindelse bør absolut bygges. Den kan bare ikke brugerfinansieres, og det gør en stor forskel.

 • 6
 • 0

For mig er fokus ikke på trafikken, men på fremtiden og de udviklingsmuligheder det giver for et område.

Derudover, så binder det vores lille land bedre sammen, så både bosætning og arbejdskraftens bevægelighed bliver styrket.

Utallige undersøgelser og evidens, har desuden vist, at udvikling og virksomhedsskabelse i dag foregår der hvor der er en god infrastruktur. Danmark er så lille, at det burde være overkommeligt, at skabe god infrastruktur i alle landsdele, og binde landet bedre sammen. Men jeg savner stadig en større overordnet plan for dette, man kan jo bare kigge på et Danmarkskort, og så se på de oplagte steder.

Men, når det er skrevet, så er jeg da enig i, at indenlandske forbindelser ikke bør være anderledes end at køre på en hvilken som helst anden vejstrækning, men hvis private investorer kunne fremskynde processen, så synes jeg da man skal kigge på det. Jeg mener ikke at en Kattegatforbindelse til mange flere milliarder, nødvendigvis vil være en bedre forretning end en Fyn-Als forbindelser, da der i væsentligt grad også skal flere brugere og betalere til for at den skal kunne forrente sig.

Måske kunne man jo lave et samlet selvskab for begge/flere forbindelser i et samarbejde med staten, som så betaler en del af udgifterne, tingene behøver ikke altid være sort og hvide.

Men jo, jeg foretrækker da også, at div. forbindelser er finansieret via skatten, men udviklingen på området går alt alt for langtsomt, og planerne herfor mangler!

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten