Minister om kampfly: »Vi vurderede, at støjbelastningen kunne bringes ned«

Illustration: US Air Force

Det var en fejl, at resultatet af en rapport om de fremtidige støjgener omkring Flyvestation Skrydstrup ikke blev fremlagt på et tidligere samråd i foråret 2016. Det indrømmede forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) fredag på et nyt samråd om Danmarks kommende kampfly F-35 Joint Strike Fighter.

Beslutningen om, at Danmark skal anskaffe de 27 kampfly har vakt debat, siden den blev truffet i foråret 2016, og i den seneste tid er støjgenerne for beboerne nær flyvestationen blevet et centralt tema.

Regeringen har siden 2015 været i besiddelse af støjberegninger, der viser, at de nye kampfly vil overskride støjgrænser i flere områder nær flyvestationen. Hverken offentligheden eller Folketinget har dog fået støjrapporten at se, og tidligere forsvarsminister Peter Christensen (V) afviste i foråret 2016 i et svar til forsvarsudvalget, at der ville blive behov for støjbegrænsning eller ekspropriering af ejendomme.

Derfor kom det som en overraskelse for beboere på ejendomme nær Flyvestation Skydstrup, da regeringen meldte ud, at »der må forventes ekspropriation af et antal ejendomme« på baggrund af nye beregninger.

Læs også: Hemmeligholdt rapport om støj fra kampfly: Her er indholdet

På samrådet gentog forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, at det var en fejltagelse, at resultaterne i støjrapporten ikke fremgik af den tidligere forsvarsministers svar til forsvarsudvalget. Han påpegede dog også, at støjrapporten ikke eksplicit forholder sig til hvorvidt, der vil blive behov for støjsikring eller ekspropriation af ejendomme.

»Støjrapporten forholder sig ikke eksplicit til forholdet om støjsikring eller ekspropriation, men peger på mulige ændringer i blandt andet flyvemønstre, der vil kunne reducere støjbelastningen for F-35 yderligere, og det burde selvfølgelig have fremgået,« siger Claus Hjort Frederiksen.

Støjberegningerne i rapporten viser, at grænser for både støjbelastningen og det maksimale støjniveau om natten bliver overskredet i flere områder nær flyvestationen.

Men da støjrapporten også beskriver muligheden for støj-optimering efter valget af kampfly, vurderede man dengang, at der ikke ville blive behov for tiltag som ekspropriation eller støjsikring.

»Det var vurderingen i Nyt Kampfly Program, at den samlede støjbelastning kunne bringes ned på et niveau, der er sammenligneligt med de nuværende F-16 fly,« sagde Claus Hjort Frederiksen på samrådet.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

det maksimale støjniveau om natten bliver overskridt i flere områder nær flyvestationen

 • interessant sprogbrug...men vel i det mindste bedre end at blive overskidt! :))
 • 6
 • 2

 5. En minister straffes, hvis han forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler ham efter grundloven eller lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder anvendelse, såfremt en minister giver folketinget urigtige eller vildledende oplysninger eller under folketingets behandling af en sag fortier oplysninger, der er af væsentlig betydning for tingets bedømmelse af sagen.

 • 4
 • 0

Vurdering kræver kendskab til det, der skal vurderes. Hvem er det vi, der ved noget om stø,j og som har foretaget vurderingen?

 • 2
 • 0

......der for det meste vil opholde sig udlandet, Dels ved missioner i de stridende muslimske områder. Dels vil opholde sig i Italien og Tyrkiet for at blive efterset og repareret. Herhjemme vil de kun blive brugt hvis hvis et russisk fly kommer for nær Bornholm fordi en flyvetime koster kassen og slider på flystellet. Pilot træningen vil her i landet foregå i simulatorer. De er langt billigere anvende........og så støjer de ikke :)

 • 2
 • 0

Det er da godt at vide, at det bare "var en fejl, at resultatet af en rapport om de fremtidige støjgener omkring Flyvestation Skrydstrup ikke blev fremlagt" og at data ikke helt bevidst blev holdt skjult.

Ministerens troværdighed er lige dykket 10 point til -46.340.

 • 3
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten