Minister: Jeg forhandler ikke DSB's fremtid, før vi har styr på IC4

Spørgsmålet om IC4-togenes fremtid skal være afklaret, inden forhandlingerne om DSB's kontrakt med staten går i gang. Det slog transportminister Magnus Heunicke (S) fast ved torsdagens samråd i Folketingets transportudvalg.

»Det kommer ikke til at ske, mens jeg er transportminister, at vi indleder delaftaler om servicemål for den kollektive trafik uden at have svar på det helt fundamentale spørgsmål om IC4. Det skal vi have håndteret. Det hænger direkte sammen med, hvad der er af penge og muligheder,« siger Magnus Heunicke.

DSB’s nuværende kontrakt med Transportministeriet udløber med udgangen af 2014, og ministeriet forventer at invitere Folketingets partier til de politiske forhandlinger om den nye kontrakt i efteråret.

Læs også: Schweiziske ingeniører skal afsige endelig dom over IC4

Det var transportudvalgets medlemmer, Kim Christiansen (DF), Kristian Pihl Lorentzen (V), Mike Legarth (KF) og Villum Christensen (LA), der havde indkaldt Magnus Heunicke til dagens samråd om DSB, hvor spørgsmålene blandt andet handlede om DSB's materielplan for de kommende ti år set i lyset af den forventede udfasning af IC4 og IC2 kombineret med stigende passagertal.

Her fortalte ministeren også, at Transportministeriet og DSB fortsat er i dialog om IC4’s skæbne.

»Jeg skal være ærlig og sige, at der stadig pågår drøftelser mellem ministeriet og DSB om problemstillingen IC4, som har kæmpe betydning for DSB’s økonomi,« siger Magnus Heunicke.

Læs også: Folketinget skal forhandle med DSB uden at kende IC4's endelige skæbne

Det er imidlertid fortsat uklart, hvordan tidsplanen hænger sammen. DSB søsatte i juni en undersøgelse af IC4- og IC2-togene for at få belyst, om det er realistisk og økonomisk forsvarligt, at togene kan indgå i togtrafikken med tilstrækkelig høj driftsstabilitet. Den ekspertundersøgelse kan vare indtil udgangen af 2014, viser DSB’s halvårsrapport, som blev offentliggjort i august.

»Det står klart, at alternativerne til IC4/2 på den korte og mellemlange bane er få og bekostelige, men det kan desværre ikke afvises, at det kan blive nødvendigt. Ekspertundersøgelsen forventes færdig inden udgangen af året og vil danne grundlag også for arbejdet med en eventuel plan B,« skriver DSB i rapporten.

Derfor udtrykte både Venstre og Enhedslisten i Ingeniøren i august bekymring over, at Folketinget efter tidsplanen skulle forhandle om DSB’s kontrakt uden at kende IC4's endelige skæbne. Det misforhold blev under dagens samråd ikke afklaret, eftersom Magnus Heunicke stadig fastholdt, at planen er, at partierne i efteråret bliver indkaldt til forhandlinger.

Emner : Tog
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er da den mest fornuftige transport minister vi har haft endnu. Det var et enig folketing som pålagde en (S) trafikminister at skulle købe nogle tog. - efterfølgende har der været talrige V / K trafikministre som ikke har haft styr på tingene. Og om 50 år kan vi sikkert læse at det var DSB som egentlig ødelage tingene. - hvis IC2/4 togene skal skrottes, til en værdi på 4,5 mill.. Så er det sjovt at alle de overordnede i DSB har nået at få deres bonus.

 • 6
 • 1
 • Sælg DSB til Goldman Sachs
 • Fjern registreringsafgiften på motorkøretøjer

Så kan Goldman Sachs ha' dén. Og Det fritstillede DSB personale kan omskoles til automekanikere, vejarbejdere og Falck-reddere.

 • 6
 • 2

Det kan jeg ikke overskue. I seneste halvårsregnskab, som er 1. halvår 2014, er egenkapitalen angivet til 6,2 mia. kr., den samlede gæld angivet til 14,4 mia. kr. heraf 9,3 mia. kr. langsigtet, og værdien af bygninger, transportmateriel, inventar og andre materielle anlægsaktiver angivet til 19,7 mia. kr. Periodens resultat var 341 mio. kr.

Selv hvis IC2 og IC4 afskrives, er værdien af materielle anlægsaktiver større end gælden, og egenkapitalen er positiv. Om det er tilstrækkeligt til at opfylde DSBs forpligtelser, har jeg ingen anelse om. Nogle IC2 og IC4 er i drift. Det er uklart, om de i givet fald også skal udfases, og hvad de i så fald skal erstattes af.

 • 0
 • 0
 1. Dette er resultatet af uerfarne ledere/politikere, som partu skal have tog, som er specielle til Danmark - i stedet for at købe tog med god erfaring, som allerede er i brug i andre lande.Selvfølgelig har det meget at gøre med det tossede i at køre med ("Billig") strøm, som er speciel for Danmark, så man ikke umiddelbart kan køre til Sverige og Tyskland med samme lokomotiver. ,
 2. Når man så er kommet i gang, så ændrer man specifikationer mm. Absolut dødssejler, som bliver til en blank check til leverandøren og tidsperioden går fløjten.
 3. Man starter selv med at administrere kontrakten og supervision - i stedet for at bruge et anerkendt firma, som er specialist på området.
 • 3
 • 2

Det er jo regnskabsfusk og ulovligt, at lade IC4 indgår i DSBs regnskaber uden en stort set 100% nedskrivning, når det for længst er erkendt, at de i bedste fald kun i meget liden grad kan afvikle den tiltænkte trafik.

Når de ret få togsæt, der kører på mest (undskyld Esbjerg) sekundære forbindelser, desuden er langt for dyre i drift, kan hæderlig og retvisende regnskabspraksis umuligt have dem bogført til mere end marginalt højere end skrot-værdien.

Når man hører ministeren sige, at en afskrivning af IC4 i DSBs regnskaber, er der kun at sige, at det er den virkelige værdi at IC4 togene, der allerede længe har været nul-lignende - regnskabet er kun tal på papir, der bare skal fortælle den sørgelige sandhed.

Man skulle tro, at ministeren - som jeg er enig med Lars Hansen i, er en af de bedre trafikministre, vi har haft - slet ikke har forstået de helt grundlæggende regler for regnskabsføring.

Eller måske er han udlært i Roskilde Bank, i Nordisk Fjer, eller har han evt. været i USA og været ansat i Enron ???

Lars :)

 • 4
 • 1

"Magnus Heunicke tror ikke på, at IC4 har den værdi, som toget er vurderet til i DSB's regnskab." /udtalelse til Jyllandsposten.'

Når ministeren er overbevist herom, så skal han da straks foranledige, at værdiansættelsen genovervejes - han er jo ganske enkelt i ond tro mht. regnskabets lovlighed.

Dermed må alle fra DSBs bestyrelse, direktion mfl. straks sikre, at værdiansættelsen er retvisende.

Det er ikke noget med at blande sig i en klapsædebillet. Regnskabernes lovlighed er indlysende noget, eneejeren af DSB skal tage maksimalt og hastende alvorligt.

Politikerne ikke synes at forstå - ja blot at ville forsøge at forstå - at værdien ikke er det man betaler for en ydelse eller en vare. Værdien er den nytte og glæde - samfundmæssige indtjening - man kan trække ud af leverancen.

Med IC4 toget kan driften vel næppe betale bare et bidrag til vedligeholdelsen af de kørende togsæt.

Hele IC4 skandalen er jo vokset helt ud af enhver proportion, fordi man ikke i staten kan forstå, at nogle projekter skal stoppes brutalt og med maksimal - om mulig dødelig - erstatning fra leverandørene.

Jeg anbefaler Bro, Bor, Brille metoden! også kaldet "Three strikes and (forever) out".

Lars :)

 • 3
 • 1

DSB konkurs ? ( kilde epn)

http://epn.dk/brancher/transport/land/ECE7...

Klap hestene.. enhver der kender lidt til regnskab ved da at DSB ejes af os alle - det er staten, og ikke et privat firma.. ergo DSB kan ikke gå konkurs.

At DSB så laver et regnskab, tilmed 'koncernregnskab' som de også kan finde på at kalde det, er jo en moderne opfindelse. Så smager det lidt af fugl og nogle får en fornemmelse af, at det hele er som ude i den 'rigtige' verden ;)

Enten er Magnus Heunicke ikke særlig kyndig i regnskabsgymnastik, eller også læser han kun op, hvad spindoktor skrev til ham.

Samt ifm. med kommende. valg er alt det 'se mig, hør mig, vælg mig' halløj jo vanemæssigt.

Glem ministeren - spin, som medier æder råt.

Det er vel 2. eller 3. IC4-opvarmning, han har udført, gennem nogle måneder nu fra forskellige vinkler.

 • 2
 • 3

Klap hestene.. enhver der kender lidt til regnskab ved da at DSB ejes af os alle - det er staten, og ikke et privat firma.. ergo DSB kan ikke gå konkurs.

At DSB så laver et regnskab, tilmed 'koncernregnskab' som de også kan finde på at kalde det, er jo en moderne opfindelse. Så smager det lidt af fugl og nogle får en fornemmelse af, at det hele er som ude i den 'rigtige' verden ;)

I 1999 ændredes DSB til en selvstændig, offentlig virksomhed, der på en række områder er underlagt aktieselskabslovens bestemmelser og aflægger regnskab efter årsregnskabsloven . /Wikipedia

Nu går DSB naturligvis ikke konkurs, fordi staten dækker ind. Men det ændre ikke på, at tabet ikke sker fordi det vises i regnskaberne, men at tabet allerede er sket allerede dengang, IC4 viste sig nær ubrugeligt. Men det er helt uholdbart at opretholde fx en 20 årig levetid og afskrivningstid, når man kun dårligt og med uhyrlige omkostninger kan holde under 20 togsæt i drift. Her er det "dagsværdi eller genindvindingsværdi", der må være ca det samme for IC4 , som skal anvendes.

Enten er Magnus Heunicke ikke særlig kyndig i regnskabsgymnastik,

Det er han desværre ikke alene om både i befolkningen og især blandt politikere. Hvornår lærer de at spildt mælk ikke skal reddes, ikke skal grædes over, men hurtigst muligt skal ud med kloarkvandet.

Værdien af noget er ikke den pris man har betalt. Det er udelukkende summen af den nyttte, som man kan få fremadrettet eller det man kan sælge det til andre i fri handel.

Lars :)

 • 4
 • 0

Det er da den mest fornuftige transport minister vi har haft endnu. Det var et enig folketing som pålagde en (S) trafikminister at skulle købe nogle tog. - efterfølgende har der været talrige V / K trafikministre som ikke har haft styr på tingene. Og om 50 år kan vi sikkert læse at det var DSB som egentlig ødelage tingene. - hvis IC2/4 togene skal skrottes, til en værdi på 4,5 mill.. Så er det sjovt at alle de overordnede i DSB har nået at få deres bonus.

Kære Lars Hansen!

Kan du ikke klart definere, hvorfor du er så begejstret for Magnus? Et par eksempler på hans genialitet udbedes.

Skal han roses for ikke at ville forhandle. Altså skamros for ikke at gøre noget som helst?

Skal han roses for ikke at have løst IC4-knuden. Samtidigt kritiserer du jo gerne VK-ministre for nøjagtigt det samme. Hvordan kan det være en socialist skal roses for ikke at løse IC4, mens de borgerlige skal kritiseres for det?

Og så starter du med en historiefortælling. Må jeg supplere med, at det var da socialisterne havde flertallet i folketinget tilbage i midt-halvfemserne, at elektrificeringen blev stoppet. Det tvang DSB til at købe specialbyggede dieseltog. De blev så bestilt, og kontrakten underskrevet i år 2000. Året EFTER fik vi en borgerlig regering.

Nej, den borgerlige regering kunne ikke rydde op efter socialisternes forfejlede indkøbstur i Italien, med det kan Magnus jo heller ikke finde ud af.

Men det er måske ministerens indgriben i klapsæde-sagen du vil rose ham for? Her er rent faktisk en sag hvor ministeren har foretages sig noget. Og er så blevet skarpt kritiseret for det af juridiske eksperter, erhvervsledere og andre uafhængige.

Lars, her har du en kun 2 dage gammel artikel om din fantastiske transportminister: http://jyllands-posten.dk/politik/ECE70488...

 • 3
 • 0

Det er jo regnskabsfusk og ulovligt, at lade IC4 indgår i DSBs regnskaber uden en stort set 100% nedskrivning, når det for længst er erkendt, at de i bedste fald kun i meget liden grad...

@ Lars F. Jensen

Skægt, at Deloitte kommer til den stik modsatte konklusion end dig, hvad gælder lovligheden af værdiansættelsen af IC4 og DSB´s regnskabspraksis i den anledning.

Men de er jo kun verdens største konsulentvirksomhed og en af verdens fire største revisionsvirksomheden. Så hvad pokker ved de om regnskaber?

Læs blandt meget andet: http://ing.dk/artikel/deloitte-godkender-d...

 • 0
 • 4

Når ministeren er overbevist herom, så skal han da straks foranledige, at værdiansættelsen genovervejes - han er jo ganske enkelt i ond tro mht. regnskabets lovlighed.

@ Lars F. Jensen

Hvor i ministeransvarsloven har du dog læst det, Lars?

DSB´s regnskab skal godkendes af et uafhængigt revisionsvirksomhed. Ikke af virksomhedens ejer. Hvordan pokker skal det ellers blive uafhængigt? Tæng hvis det var Christian Clausen som kunne bestemme Nordeas regnskabspraksis. Hvem ville kunne have tillid til det?

Magnus blander sig rigeligt i ting i DSB som slet ikke har med ham at gøre: http://jyllands-posten.dk/politik/ECE70488...

Måske han skulle bruge sin tid på ting som rent faktisk er hans ansvar. For eksempel hvordan DSB efterlever deres serviceaftale med transportministeriet, lur mig om der ikke er nok at tage fat på, for en energisk minister.

Danmark er ikke et kommunistisk land (næsten, men vi er der ikke helt endnu, heldigvis). Vi har ikke en centralkomité som skal bestemme alt. Det bør Magnus erindre. Ministerens magt og ansvar er ikke altomfattende.

 • 0
 • 2

Selvfølgelig har det meget at gøre med det tossede i at køre med ("Billig") strøm, som er speciel for Danmark, så man ikke umiddelbart kan køre til Sverige og Tyskland med samme lokomotiver.

Det har så netop intet med det at gøre, eftersom der er flere lande der benytter samme type kørestrøm som vi gør i Danmark (samme frekvens som resten af elnettet) end der er lande som benytter den type kørestrøm som man gør i Tyskland og Sverige (tognettet er essentielt et separat elsystem).

Den eneste forskel er i øvrigt frekvensen og spændingen, hvilket på ingen måde gør at tog skal være fundamentalt anderledes, de skal blot have en anden type elmotor, og det er det - medmindre selvfølgelig de benytter sig af effektelektronik, hvorved det er et software/reguleringsspørgsmål udelukkende.

 • 3
 • 1

Dermed må alle fra DSBs bestyrelse, direktion mfl. straks sikre, at værdiansættelsen er retvisende.

Problemet er, at en sådan nedskrivning skal bogføres som en slags omkostning, der medfører et underskud, som modregnes i egenkapitalen. Det er selvfølgelig ikke gjort med det. Hvis IC2 og IC4 skrottes helt, skal der ikke bruges penge på opgradering og vedligeholdelse af togene. Til gengæld er det ikke givet, skrotningen er gratis, endsige togene kan sælges.

 • 0
 • 0

I 1999 ændredes DSB til en selvstændig, offentlig virksomhed, der på en række områder er underlagt aktieselskabslovens bestemmelser og aflægger regnskab efter årsregnskabsloven . /Wikipedia

Læs ".. på en række områder..", juridisk mumbo jumbo, som de fleste overser i skyndingen.

Altså 100% staten og ejet af os alle og ingen konkurs. Skatteyderne betaler regningen.

1999 ændring lavet i forbindelse med EU krav om liberalisering og konkurrenceudsættelse, og den gang tanker om at det skulle ligne noget A/S..

Der er kun indskudt et "rockwool" lag mellem DSB og ministeren.

På samme vis som med TV2, Dong m.fl., så havde Nyrup-regeringerne senere Fog-regering frasalg og pantsætning af arvesølvet. Dengang mange tanker også om et helt eller delvis salg i fremtiden.

Virkeligheden har 1999-2014 jo også vist at salg ikke blev aktuelt, og at transportministeren løbende blander sig som før.

 • 1
 • 0

Det er jo lige dette, som er kernen - de skal have en anden motor - vogn nu lige op og forstå problemet i Danmark contra resten af Europa. Hvis man ikke forstår dette problem så klap i.

 • 0
 • 0

Alle nye tog i dag kan leveres så de kan køre på nær sagt hvilken som helst strøm og skifte imellem dem, det er helt normalt ude omkring. Se nedenstående oversigt. Faktisk er det mest usmarte at S-togene er på 1500V jævnstrøm, da deres spor derved ikke kan bruges af andre elenhder, de kan heller ikke køre ud over deres eget net. Det kunne da være smart de kørte til roskilde og helsingør.

5 kV 50 Hz ~ Danmark - Luxembourg - Frankrig - Storbritannien - Ungarn - Rumænien - Tjekkiet - Slovakiet - Kroatien - Bosnien & Hercegovina - Jugoslavien - Makedonien - Bulgarien - Grækenland

15 kV 16 2/3 Hz ~ Norge - Sverige - Tyskland - Schweiz - Østrig

3000 V = Belgien - Italien - Slovenien - Polen - Tjekkiet - Slovakiet

1500 V = Danmark,s-tog - Holland - Frankrig - Italien

 • 0
 • 0

Fakta er, at vores nærmeste naboer ikke kører på samme strøm system som Danmark. Dette var nu ikke min hovedpointe i det oprindelige indlæg. Køb tog som er afprøvet andre steder. Der, hvor det kører rigtig af sporet med hensyn til store ”offentlige” kontrakter er, at (”nye”) politikere/chefer ofte ændrer på tingene efter kontrakten er underskrevet, som er en dødssynd. Se på kontrakter for forsvaret for militært udstyr – især i USA indtil nu. Først ryger kontrakten gerne op på 2-300% af budgettet, derefter ændrer man på tingene, når man er kommet i gang. Vent bare og se, hvad der sker, når vi bestiller nye kampfly, som efter min mening er sat op til en specifikation, vi tvivlsomt nogensinde får brug for, da det ikke er Rusland, de skal bruges imod, men piratstyrer.

 • 0
 • 2

@Jørn Hvad har militærkontrakter i USA at gøre med DSBs køb af tog? intet, og bortset fra det er det netop militærets lod at skulle tilpasse sig konstant, det koster. Jeg ville også formode at DSB ved hvad et tog skal kunne, at de så ikke er så gode til at indgår en kontrakt er skidt. Hvis man ser på IC4 som ide og tog så er det nok det mest avancerede dieseltogsæt der kunne købes i år 2000. At DSB blev snydt er skidt. 4 milliader er i øvrigt småpenge i forhold til hvad der ellers bliver spildt penge på af de samme politkkere, her tænker jeg især på diverse IT løsninger som bare er blevet skrottet.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten