Minister inviterer DSB's konkurrenter ind i varmen

Det var ikke en luftig idé, transportminister Hans Christian Schmidt (V) gav udtryk for, da han mellem jul og nytår åbnede for konkurrence om DSB's guldkalv: strækningen mellem København og Aalborg.

»Det er sundt med konkurrence. Det giver mere dynamik,« sagde han. Og nu har ministeren inviteret alle DSB's konkurrenter fra ind- og udland til et såkaldt dialogmøde 9. februar.

Målet er, at togselskaberne fra Norge, Sverige, Tyskland, Frankrig, Italien, Storbritannien, Skotland, Kina og Danmark i løbet af foråret skal byde på togkørsel mellem København og Aalborg.

Til sommer får DSB's IC4-tog sandsynligvis konkurrence på den mest indbringende strækning mellem København og Aalborg. (Foto: Jens Hasse/Chili) Illustration: Jens Hasse/Chili

»Direkte konkurrence i fjerntrafikken vil gøre togtrafikken mere attraktiv og dermed være med til at skabe vækst,« siger Hans Christian Schmidt, der har mødt interesse for strækningen hos flere operatører.

»Jeg indbyder nu alle relevante operatører fra ind- og udland, som vil være interesserede i at køre tog i konkurrence med DSB, til et møde, så vi kan få påbegyndt en dialog om den konkrete model og de nye muligheder,« siger ministeren i en pressemeddelelse.

Til mødet i Trafikstyrelsen har ministeren inviteret: Arriva Danmark, Connex Transport Danmark, DB Regio Serco Rail, Arriva Skandinavien, DB Regio, SJ, MTR Corporation Limited, Veolia Transport Danmark A/S og Veolia Transport Sverige AB, Arriva Tog A/S, DB Regio, First Group Holding Limited, SNCF, Virgin (UK), MTR Cooporation, NSB og DSB.

På mødet med operatørerne fortæller Hans Christian Schmidt, hvad han overordnet tænker om direkte konkurrence i fjerntrafikken og den videre proces. Men det er operatørerne, der skal drive udviklingen. Derfor er dialogen med jernbaneoperatørerne vigtig. De skal fortælle om deres ideer og forventninger til opgaven.

»Ligesom vi har det inden for luftfarten, er mit mål at skabe flere valgmuligheder og konkurrence på priserne. Det giver bedre rejsemuligheder og dermed flere passagerer. Men det kræver, at alle parter tænker innovativt og fokuserer på de nye muligheder,« indskærper transportminister Hans Christian Schmidt.

På grundlag af mødet laver Transportministeriet såkaldte interessetilkendegivelsesrunder med de enkelte operatører i løbet af foråret.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

At blande jernbaneselskaber og tog typer er en invitation til store unødvendige forsinkelser og højere drift udgifter. De forskellige tog typer kan ofte ikke kobles sammen og der er ikke et hjælpe tog i nærheden ved tog nedbrud samt uddannet personale.

Tidligere da DSB kørte alt både person og godstog kunne tekniske problemer oftest afhjælpes af et efterkørende tog og dets personale eller et defekt tog kunne køres væk, til et sted hvor det ikke var i vejen af et efterkørende tog, dette betød forsinkelse af ganske få tog i kort tid.

I dag skal hjælp komme fra samme selskab der skal levere hjælpe tog og personale der ofte ikke er i nærheden og ikke kan komme frem til det defekte tog fordi andre selskabers tog holder bag det defekte tog.

Det er muligt at nogle private selskaber kan køre billigere end DSB beregnet ud fra de opskruede drift udgifter der er ved at køre blandet trafik på jernbanenettet, billigere end hvis der kun er en operatør med materiel der kan sammenkobles og personale der er uddannet til at betjene dette kan jeg ikke forestille mig det kan blive.

Hvis der er plads på jernbanenettet er det bedre at lade DSB køre supplements tog til de oprindelige tog når det er nødvendigt, det giver større driftsikkerhed og mindre forsinkelser ved tekniske problemer.

Mange forsinkelser i både Danmark og Europa skyldes at det er svært at samarbejde om at få et konkurrerende selskabs defekte tog fjernet, når det ikke kan køre selv og er afhængig af hjælp fra andre for at komme til perron og væk fra hovednettet, det er også et problem at få videre transporteret passagererne, der ikke har betalt efterfølgende jernbaneselskab for transporten.

For borgerne, kunderne er det ikke er en fordel med flere selskaber på de samme skinner, her er det sikkerhed, komfort, præcision og pris der tæller, det opnås bedst ved at det er samme selskab der kører både før og efter det tog de kører i.

 • 0
 • 0

For borgerne, kunderne er det ikke er en fordel med flere selskaber på de samme skinner, her er det sikkerhed, komfort, præcision og pris der tæller, det opnås bedst ved at det er samme selskab der kører både før og efter det tog de kører i.

Lige præcis sikkerhed, komfort, præcision og pris er grunden til at opgaven skal udliciteres, men du har en pointe i at det bør være et togselskab der kører på et sæt skinner.

DSB's kvægvogne, der er stopfyldt ud over kapacitet er sikkerhedsmæssigt uforsvarligt ved et haveri, og komforten i disse tog er begrænset. Prisen er for høj (samtidigt med at service er i bund), og mht. præcision så har DSB en rettidighed på 92%, mod Arriva's på 98%

(http://www.check-in.dk/newselement.cfm?nNe...)

(http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Kollektiv...)

Jeg siger ikke at det ikke skal være et selskab på hovedstrækningerne (som jo ikke behøver være DSB), men måske kunne eksempelvis København-Rødby, Århus-Grenå, og lignende baner udenfor hovedstrækningen Aalborg-København, blive sat i selvstændigt udbud, mens hovedstrækningen blev sat i et stort udbud?

 • 0
 • 0

Hvis man ved lov sikre at de fordele som man fra politisk side mener vil komme så vil det da være fint. Krav om et samlet billetsystem og pris, krav om man kan skifte frit mellem de forskeldige opperatøre m.m altså skal kunden opleve det som et selskab ikke som flere ufleksible.

 • 0
 • 0

Martin Nielsen skriver kvægvogne om det danske materiel, han har vidst aldrig kørt med DSB og ved ikke meget om jernbanedrift. For bare en måned siden holdt jeg som Passager 3 Km. fra Frankfurt Oder med et nedbrudt tog, fremført af et lokomotiv fra de Polske jernbaner, i Tyskland, DB så sig ikke istand til at hjælpe hvorfor toget med omkring 500 passagerer holdt 3,5 time før der kom et rangerlokomotiv og trak toget til perron i Frankfurt Oder. Den slags må ikke kunne ske i Danmark, det kan kun politikerne forhindre.

 • 0
 • 0

Krav om et samlet billetsystem og pris, krav om man kan skifte frit mellem de forskeldige opperatøre m.m altså skal kunden opleve det som et selskab ikke som flere ufleksible.

Så ryger idéen om konkurrence lidt ikke? Når du køber en flybillet (for at holde fast i trafikministerens yndlings metafor) så køber du ikke billet til en stræknig, men til et bestemt selskab og til en bestemt afgang. Sådan vil det naturligvis også blive hvis flere selskaber skal befarer de samme jernbane strækninger.

Jeg tror godt at man kan få DSB til at yde en fornuftig service, men det kræver at de får nogle fornuftige arbejdsvilkår. Man kan selvfølgelig også vælge at lade alle indbringende strækninger gå til udenlandske virksomheder, og så lade DSB være et statsligt selskab der kun kører der hvor der ikke er andre der vil køre. Jeg vil være trist hvis den sidste løsning bliver den man vælger.

 • 0
 • 0

[Så ryger idéen om konkurrence lidt ikke? Når du køber en flybillet (for at holde fast i trafikministerens yndlings metafor) så køber du ikke billet til en stræknig, men til et bestemt selskab og til en bestemt afgang. Sådan vil det naturligvis også blive hvis flere selskaber skal befarer de samme jernbane strækninger.[

Netop derfor kan kunderne ikke bruge ministerens forslag: Togene kan ikke passere hinanden på strækningen imellem stationerne, hvorfor et nedbrudt tog er som en prop i en flaske, intet kan komme ud eller ingen kan komme frem. Næste tog fra samme selskab kører måske først i morgen.

 • 0
 • 0

Jo den politiske ide med konkurrence ryger fløjten på den måde hvilket jo så viser at det netop ikke vil være til gavn for brugerne det forslag de stiller, og dermed bør de gøre det de er bedst til, stikke hovedet i busken og snakke om noget andet.

 • 0
 • 0

fra pendlernes synspunkt. Her er det nemlig rart med samme billet til alle tog og mange afgange. Men for sådan en som mig, som sjældnere og sjældnere kører med tog (DSB har de sidste 4-5 år skræmt mig væk), så er det andre parametre som tæller.

Jeg tænker netop som transportministeren, at jeg køber en billet til en afgang med et selskab, som jeg har udvalgt pga service, pris, komfort etc. Derfor ser jeg gerne, at der er konkurrence på strækningen. Som det er nu har jeg jo groft sagt kun mulighed for at køre med et discount tog som IC4 til en fast pris. Alternativet til dette er bus eller bil.

Mht at flytte nedbrudte tog, så er det vel et spørgsmål om en aftale for at køre på strækningen, at man f.eks. betaler det selskab, der har et andet tog nærmest til at flytte det nedbrudte tog. Eller at man måske i kontrakten har en aftale om, at Banedanmark sørger for at flytte nedbrudte tog hurtigst muligt - mod betaling selvfølgelig. Så heller ikke der kan jeg se noget større problem...

 • 0
 • 0

Med hensyn til nedbrudte tog, så kan du altså ikke sådan bare uden videre koble to tog af forskellig fabrikat. Det er ikke med tog som det er med biler, at du bare sætter et trækkabel imellem. Togene skal på den ene eller anden måde kunne kobles, ellers er det umuligt at flytte toget. Og ideen med at lade banedanmark om det, kan jeg slet ikke se kunne lade sig gøre, hvad skulle de dog kunne gøre ???? De står for vedligeholdelse af skinne nettet, men har som sådan ikke noget kørende materiel andet end deres arbejdsmaskiner. Derved ville de være mindst lige så langt væk som et hjælpetog fra det nødstete firma.

Kan generelt kun opfordre vores nuværende trafikminister i at sætte sig lidt ind i tingene inden han bruser frem og dermed ødelægger mere end han gavner. Som andet eksempel på hans "espaktise" kan nævnes hans nummer på Svendborgbanen, hvor han efter en påkøresel af en 11 årig dreng straks var ude i medierne og meddele at nu måtte der kun køres 100 km i timen på banen. Dette har så medvirket til at der er bumanlæg der nu er nede i 40 sek længere end tidligere, og alle der køre tog ved at jo længere bummene er nede jo flere begynder at gå udenom og over selv om bummene er nede, og derved har han faktisk øget risikoen på strækningen frem for at gøre den mere sikker, for om du bliver ramt med 100 eller 120 bliver du ikke mindre død af.

 • 0
 • 0

Med hensyn til nedbrudte tog, så kan du altså ikke sådan bare uden videre koble to tog af forskellig fabrikat. Det er ikke med tog som det er med biler, at du bare sætter et trækkabel imellem. Togene skal på den ene eller anden måde kunne kobles, ellers er det umuligt at flytte toget. Og ideen med at lade banedanmark om det, kan jeg slet ikke se kunne lade sig gøre, hvad skulle de dog kunne gøre ???? De står for vedligeholdelse af skinne nettet, men har som sådan ikke noget kørende materiel andet end deres arbejdsmaskiner. Derved ville de være mindst lige så langt væk som et hjælpetog fra det nødstete firma.

Ja som det er lige pt, så er det umuligt. Men jeg forsøgte at tænke frem i tiden blot for at komme uden om den der typiske "det kan ikke lade sig gøre"-holdning, der alt for ofte er ved den danske jernbane. Hvorfor skulle det ikke kunne lade sig gøre? Jeg har set både MX køre med LINT, MZ køre med IC4 og såvidt jeg ved, har ME trukket IC3. Så der må findes nogle "samlekoblinger", der kan få forskellige typer koblinger til at hænge sammen.

Er det så strækningen København-Aarhus, der i første omgang udliciteres, så kunne man jo i kontrakten have en klausul om, at nærmeste tog hjælper det nedbrudte tog til nærmeste station (ved sådan en samlekobling om nødvendigt). Nedbrudte tog må vel godt transporteres til nærmeste station ved lav hastighed? Eller Banedanmark kunne få forpligtelsen til at have lokomotiver strategiske steder på strækningen Kbh-Aarhus, der kan rykke ud og transportere et nedbrudt tog til nærmeste station.

Jeg kan virkelig ikke se, at det skulle være et problem. Ihvertfald vil problemet ikke blive værre eller skabe større kaos end nu, hvor DSB rask væk lader folk sidde 3-4 timer i et nedbrudt tog, før man får det fjernet.

 • 0
 • 0

Martin Nielsen skriver kvægvogne om det danske materiel, han har vidst aldrig kørt med DSB og ved ikke meget om jernbanedrift. For bare en måned siden holdt jeg som Passager 3 Km. fra Frankfurt Oder med et nedbrudt tog, fremført af et lokomotiv fra de Polske jernbaner, i Tyskland, DB så sig ikke istand til at hjælpe hvorfor toget med omkring 500 passagerer holdt 3,5 time før der kom et rangerlokomotiv og trak toget til perron i Frankfurt Oder. Den slags må ikke kunne ske i Danmark, det kan kun politikerne forhindre.

Til din info har jeg ALT FOR TIT, kørt med DSB. Det kan godt være at situationen er ENDNU mere uacceptabel i andre lande, men det ændre ikke på at DSB sikkerhedsmæssigt er en tikkende bombe, når man nu gentagne gange kan opleve at stå omkring 15 mennesker i en mellemgang, fordi et tidligere tog er blevet aflyst (nu er jeg tidligere brandmand og ved hvor meget man kan blive kastet rundt ved et haveri, samt hvor fatalt det vil være).

DET ER HER JEG TALER OM KVÆGVOGNE.

Mht. spærring af banelegmerne, kunne man som jeg selv foreslog, dele jernbanen op, så togselskaberne kører på hver sin bane, eksempelvis København-Rødby (som jo på begrænset strækning lapper over hovedstrækningerne til hhv. Aalborg, Esbjerg og Sønderborg), eller Aarhus-Grenå.

Man kunne jo hvis man skal være lidt bureaukratisk anlagt kræve at der bliver stillet en sikkerhed til Banedanmark, som skal bruges til at få et rangertog ud og skubbe det defekte togsæt væk.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten