Minister indrømmer: Regeringens VE-mål er ikke defineret endnu

Regeringens såkaldt ’ambitiøse mål’ om 50 pct. vedvarende energi i 2030 er langt fra en absolut størrelse.

Læs også: OVERBLIK: Den nye regerings ambitioner på energi- og klimaområdet

Faktisk er målet slet ikke defineret endnu, fremgår det af et svar fra energi- forsynings og klimaminister Lars lilleholt (V) til Folketingets energiudvalg.

I regeringsgrundlaget bruger man nemlig termen, energibehov, som ikke refererer til nogen af de måder, man ellers opgør energiforbrug og ve-andele på i danske energistatistikker.

Og det er ikke ligegyldigt hvilken metode, man vælger. Ifølge oplysninger i energistyrelsens 2015 energistatistik kan det betyde en forskel på omkring 1,5 procentpoint.

Læs også: Regeringens VE-mål bremser reelt tempoet i den grønne omstilling

Spurgt flere gange

Ingeniøren har derfor flere gange - uden held - efterspurgt en definition af begrebet ’energibehov’.

Men nu er den som nævnt kommet i et svar på et spørgsmål fra Enhedslisten.

Læs også: Grøn energi dækkede 30 pct. af danskernes energiforbrug i 2015

Ministeren oplyser i svaret, at ’energibehov’ dækker over det samlede energiforbrug i Danmark inkl. transport:

»Der er ved formuleringen af regeringsgrundlaget ikke taget præcis stilling til, hvilken opgørelsesmetode for andelen af vedvarende energi, der vil blive benyttet som grundlag for det overordnede mål. Det vil blive afdækket nærmere,« hedder det.

Læs også: Leder: 50 procent vedvarende energi – det kan vi gøre bedre

Stor forskel på de to måde

Vedvarende energi-andelen af energiforbruget opgøres ellers på to måder:

På EU's måde, hvor andelen af vedvarende energi beregnes med udgangspunkt i det endelige energiforbrug, som udtrykker energiforbruget hos slutbrugerne, dog ekskl. grænsehandel og forbrug til ikke-energiformål.

Læs også: Regeringens 2025-plan øger CO2-udslip med 9 procent

I Danmark har vi traditionelt brugt den anden metode, hvor man regner ve-andelen ud på basis af brutto-energiforbruget.

Ifølge den netop udsendte Energistatistik 2015 er ve-andelen 28,3 pct., når man udregner andelen i forhold til det korrigerede bruttoenergiforbruget.

Derimod ligger den på 30 pct., hvis man benytter EU's metode.

Emner : Politik
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det skal slås fast, at vindturbiner (vindmøller) IKKE leverer vedvarende energi. Det er SPORADISK energi. Det skal både blæse og der skal være brug for strømmen. Hvis blot en ting mangler er det værdiløst og i disse dage, hvor det har blæst rigtig meget, har det kostet penge at komme af med strømmen, hvorimod vindturbineejerne skovler penge ind i tilskud. Disse vindfabrikker med op mod 40 vindturbiner i 130 - 150 meters højde, skader med støj (der er både hørbar og ikke hørbar) helbredet og smadrer naturen.

 • 2
 • 18

Det er ærgerligt, når kommentarer i et fagtidsskrift kommer ned på et for lavt teknisk niveau. Hvis Anker Steen Sørensen, som efter eget udsagn har ”et stort overblik og evnen til hurtigt at sætte sig ind i kompliceret stof”, burde han kunne producere en mere relevant og kvalificeret kommentar.

Må jeg tillade mig at korrigere: Definitionen på vedvarende energi er: energiformer som ikke kan udtømmes. Der vil altid være brug for strømproduktionen fra sol og vind, hvis udlandsforbindelserne fungerer, forbruget tilpasses produktionen (intelligent net, elbilerer, varmepumper, lagringsmulighed) og el ikke pålægges større afgift end de fossile brændsler. Det har vi vidst i mange år, men politikerne sover stadig - med unødige omkostninger for landet til følge. Selv i de få timer med overproduktion tjener Danmark på eksport af strøm, men det var selvfølgelig bedre, om vi kunne bruge den selv (læs ovenfor). At støj fra vindmøller skader helbredet og naturen er en udokumenteret floskel, hvorimod elproduktion fra fossile brændsler både skader helbred, natur og i særdeleshed klimaet. Jeg ved udmærket godt at Liberal Alliance ikke ”sætter sit lys under en skæppe” og at I kæmper for at reducere registrerings- og NOx afgiften yderligere til størst gavn for de mest støjende og forurenende biler og virksomheder – men alligevel – lidt faglig indsigt ville nok ikke skade.

 • 14
 • 2

Det skal være muligt for alm. danskere at bruge billig el til at skabe værdier i Danmark. Men det er svært når afgifterne på el er højere end på Olie, gas og andre forsile brændsler. Energiafgifterne skal justeres efter princippet, Den energiform der er billigst for samfundet også skal være billigst for forbrugeren. Vores nuværende afgifter er fra den gang El blev fremstillet af olie. og derfor var en sort og dyr energiform man skulle spare på. Sådan er det ikke længere. Derfor skal politikerne i arbejdstøjet og få omlagt energiafgifterne, således at det bliver muligt at spare på dyr sort forsil energi, og i stedet bruge billig forholdsvis grøn el.

 • 10
 • 0

@ Hilbert Larsen

Definitionen på vedvarende energi er: energiformer som ikke kan udtømmes.

I realiteten er det falsk varebetegnelse at kalde en energiform, der er så VARIERENDE for "vedvarende". Man mindes det gamle Østtyskland der i folkemunde blev kaldt "den SÅKALDT demokratiske - - - "

Til sammenligning vil A-kraft have rigeligt med råstoffer - indtil verdenshavene stiger og opsluger lille Danmark. Formentligt nok indtil solen bliver en rød kæmpe og opsluger jorden.

Selv i de få timer med overproduktion tjener Danmark på eksport af strøm, men det var selvfølgelig bedre

I næsten 24 timer eksporterede vi til NEGATIV pris medens vindmølleejerne ubesværet fik deres penge hjem - betalt af os andre. Er det "tjener Danmark - - "?

intelligent net, elbilerer, varmepumper, lagringsmulighed

Indtil der kommer tal på det så må det mest betegnes som nogle små forpjuskede fugle, der ikke engang er på taget. Der er tale om meget store energimængder, men så længe lille Danmark kan bruge norsk vandkraft og svensk A-kraft, ja så går det. Men både Tyskland og England bejler til norsk vandkraft. Til den tid vil vores backup blive dyr.

Tag det roligt. Med al sandsynlighed bliver det Tyskland, der først må smide håndklædet i ringen.

 • 2
 • 10

Jeg holder mig til fakta. Hvorfor Liberal Alliance og mine evner til at sætte mig ind i komplicerede områder forstår jeg ikke. Men: Vindturbineenergi er kun SPORADISK ENERGI. Det skal både blæse og der skal være brug for strømmen. Hvis blot en ting mangler er det værdiløst. Vindturbiner udsender både hørbar og ikke hørbar støj. Der er dokumentation for at støj skader helbredet. Der findes ingen dokumentation for at støj fra vindturbiner (vindmøller) ikke skader helbredet.

 • 2
 • 11

Det skal slås fast, at vindturbiner (vindmøller) IKKE leverer vedvarende energi.

@Anker

Møllernes helt klare styrke er at de leverer ikke vedvarende produktion modsat større kraftværksenheder som f.eks. de danske kulkraftværker.

Det har netop i forlængelse af markedsdata fra Energinet haft den betydning at møllerne producerede 11,3 Twh frem til i dag fra 1/1/2016. El-forbruget var 30,8 Twh, og kun 0,8 % af mølleproduktionen time for time lå uden for forbruget time for time.

Det alt overskyggende problem for det danske el-system er da alt for mange kraftværker som producerer hele tiden f.eks. i konkurrance med meget billig udenlandsk billig strøm, hvorfor strømmen langt overvejende skal skaffes af vejen fordi der er ikke nogen forbruger til alt det kraftværksproduceret strøm.

 • 2
 • 6

Vindturbiner leverer kun Sporadisk energi. De får enorme tilskud. Pt. omkring 8 milliarder kroner. 8000.000.000 kroner. De støjer hørbart og ikke hørbart. Støj skader helbredet, hvilket er dokumenteret og det er ikke dokumenteret at vindturbinestrøm (vindmøller) ikke skader helbredet.

 • 2
 • 9

De får enorme tilskud.

Det er jo peanut sammenholdt med de danske kraftvarmeværker, hvad de får af tilskud. Ta' Amagerværket, Avedøreværket og den nye Amager Forbrænding hvis man tar' og ser på de enorme investeringsbeløb der inden for de eneste år er afholdt her og sammenholder den el-produktion de kommer til at yde den næste mange år. Indtægten for el-produktionen kan på ingen måde dække noget som helst og kun en minimal del af brændselsforbruget.

Fjernvarmebrugerne betaler via deres varmeregninger for den el-produktion se http://www.hofor.dk/fjernvarme/prisen-paa-...

 • 4
 • 4

I næsten 24 timer eksporterede vi til NEGATIV pris medens vindmølleejerne ubesværet fik deres penge hjem - betalt af os andre.

Torkil.

Hvorfor skriver du det vrøvl, når du godt ved bedre. ?

De nyere vindmøller får netop INTET, når prisen er negativ. Jeg har ikke tjekket, men mon ikke vi har købt tilsvarende mængde, som vi eksporterede til Norge, til en endnu lavere pris i Tysklad. ? og således tjent gode penge på at transportere el gennem Danmark.

 • 6
 • 0

Hvis man prøver at sætte sig ind i tilgængelige data er det ikke så svært at se at støj fra vindmøller er skadeligt for mange. 30 % af naboer til vindmøller er generet meget eller i nogen grad. For mig er det nøjagtigt 30 % for mange. Se http://wp.me/p1RKWc-1gi

 • 1
 • 8

Jeg fremfører ikke noget politisk standpunkt. Sandheden er at vindturbinestrøm kun er sporadisk energi. Vindturbinerne udsender konstant støj. Både hørbar og ikke hørbar støj der skader helbredet og smadrer naturen. Der er ikke videnskabelig dokumentation for at vindturbinestøj ikke skader helbredet. Der er dokumentation for at støj skader helbredet.

 • 2
 • 10

Nu må du forklare lidt mere. Betyder de at du har en aftale med vindguderne om at tilpasse blæsten til der (svagt) varierende forbrug.

Hvis 80 % af el-forbruget skulle komme fra grundlastværker atom eller kul, så skulle minimum 25 % af produktionen kasseres fordi el-forbruget om natten og herunder i sommerhalvåret er vigende.

NU skal der så stå meget betydelige backupreserver klar, hvis en stor grundlastenhed bryder ned. Der skal være spidslastenheder klar til at yde produktion når behovet i nettet stiger ud over grundlastkapaciteten.

Møller: En fordobling af den nuværende danske vindmøllekapacitet vil sammen med udskiftning af ældre møller med større og mere effektive møller kunne yde 80 % af el-forbruget hvor der er sammenfald med forbrug og produktion time for time.

Og til vindmølleløsningen skal der på samme måde som ved grundlastværker være backup og resservekapacitet, så landet kan ydes produktion når der er vindstille.

Men der er ingen tvivl om at mølleløsningen er den billigste og den løsning som vil lægge mindst beslag på fossilenergi.

Atomkraft er ikke en løsning. Dels skal alle kraftvarmeværker som ikke kan afsætte el i konkurrance med a-værks grundlast, ydes fjernvarme ved at brænde noget af, fordi der kan langt overvejende ikke ydes strøm sammen med fjernvarmeproduktion. Varmepumpeløsningen til aflløsning for kraftvarme er ikke en mulighed sammen med Atom fordi netop i vinterhalvåret hvor strømforbruget er stort, kan atomværket langt fra dække el-behovet i el-nettet, og dermed heller ikke varmepumpernes el-behov. Men vigtigst så skal Atom have mange produktionstimer hvorfor værkerne kun kan komme til at yde en mindre del af landets samlede el-behov og resten skal så komme fra spids og reserveværker som derfor vil kræve et meget betydelig forbrug af brændsler, som i praksis vil sige fossilenergi.

Varmepumper sammen med møllerne er derimod en langt bedre løsning fordi møllerne yder netop meget strøm i vinterhalvåret.

 • 5
 • 2

Sandheden er at vindturbinestrøm kun er sporadisk energi. Vindturbinerne udsender konstant støj. Både hørbar og ikke hørbar støj der skader helbredet og smadrer naturen. Der er ikke videnskabelig dokumentation for at vindturbinestøj ikke skader helbredet. Der er dokumentation for at støj skader helbredet.

Sandheden er at kraftværker producerer konstant uanset om der er forbrug i el-nettet eller ej, og strømmen skal i store dele af produktionstiden skaffes af vejen/foræres til udlandet.

Der er ikke videnskabelig dokumentation for at kraftværksproduktion ikke skader helbredet. Der er dokumentation for at NOx, støv osv fra kraftværkernes røg skader helbredet.

 • 3
 • 4
 1. Vindturbiner leverer kun sporadisk energi. Det skal både blæse og der skal være brug for strømmen. Hvis bare en ting mangler er det værdiløst.
 2. Vindturbiner støjer og skader helbredet.
 3. Der er ikke videnskabelig dokumentation for at støj fra vindturbiner ikke skader helbredet.
 4. Der gives enorme tilskud til ejerne af vindturbinerne.

Løsningen på vindturbineproblemerne er at stoppe opførelsen af disse vindfabrikker og fjerne tilskuddet (i første omgang på land). Ved at fjerne tilskuddet bliver der mange milliarder til rådighed til f.eks. velfærd og forskning.

 • 2
 • 7

Sandheden er at kraftværker producerer konstant uanset om der er forbrug i el-nettet eller ej, og strømmen skal i store dele af produktionstiden skaffes af vejen/foræres til udlandet.

Stop dig selv Hansen ! Det er direkte usandt. De fleste kraftværker tilpasser produktionen efter behovet og ikke mindst efter prisen i elmarkedet.

Der er ikke videnskabelig dokumentation for at kraftværksproduktion ikke skader helbredet. Der er dokumentation for at NOx, støv osv fra kraftværkernes røg skader helbredet.

Og har du dokumentation for at der er nogen kraftværker der ikke overholder gældende miljøgodkendelser ?

 • 2
 • 1

Løsningen på vindturbineproblemerne er at stoppe opførelsen af disse vindfabrikker og fjerne tilskuddet (i første omgang på land). Ved at fjerne tilskuddet bliver der mange milliarder til rådighed til f.eks. velfærd og forskning.

Nej løsningen er at stoppe det helt igennem enorme overforbrug af brændsler som sker i landets kraftvarmeværker for at producere værdiløs strøm som trykker prisen i el-markedet så tilskuddet til møllestrømmen stiger.

I 2016 var der sammenfald for hele 99 % af mølleproduktionen og forbruget time for time og hvis ikke det var for den fuld og hel unødvendige konkurrance der er fra kraftvarmeværkernes værdiløse el-produktion, så havde møllestrømmen indbragt en bedre pris.

Når strøm ikke koster noget af betydning og tilskuddet til møllerne derfor er betydelig, hvorfor bruges der så, så enorme beløb på at holde en overkapacitet af kraftværker i drift, brænde enorme mængder brændsler af i disse værker. Det mikroskopiske tilskud møllerne får står overhovedet ikke i forhold til dette overforbrug.

 • 0
 • 4

Det er direkte usandt.

Virkeligheden siger bare noget andet: via energinet's markedsdata at for vest's centrale værker så har de i 2016 produceret 6.500.000 Mwh el. Næsten hele produktionen er produceret til under 30 øre/kwh. halvdelen er produceret til under 20 øre/kwh og 900.000 Mwh er produceret til under 15 øre/kwh.

Eller det er sandt, for der kan ikke købes brændsler, vedligeholdes kraftværk for de penge de el-priser indbringer, og det langt fra.

Og har du dokumentation for at der er nogen kraftværker der ikke overholder gældende miljøgodkendelser ?

Her hvad der bla. årligt kommer ud af fynsværkets halmblok og kulblok se http://xqw.dk/Coppermine1560/displayimage.... som udgør en betydelig belastning af miljøet.

 • 1
 • 2

Virkeligheden siger bare noget andet: via energinet's markedsdata at for vest's centrale værker så har de i 2016 produceret 6.500.000 Mwh el. Næsten hele produktionen er produceret til under 30 øre/kwh. halvdelen er produceret til under 20 øre/kwh og 900.000 Mwh er produceret til under 15 øre/kwh.

Eller det er sandt, for der kan ikke købes brændsler, vedligeholdes kraftværk for de penge de el-priser indbringer

Så du har ikke nogen viden, men kun løse postulater.

Her hvad der bla. årligt kommer ud af fynsværkets halmblok og kulblok se http://xqw.dk/Coppermine1560/displayimage.... som udgør en betydelig belastning af miljøet.

Al menneskeskabt aktivitet er vel en belastning for miljøet. Har du nogen dokumentation for at gældende miljøgodkendelser ikke overholdes ?

 • 3
 • 1

Så du har ikke nogen viden, men kun løse postulater.

De løse postulater indeholder så at de 6,5 Twh el som centrale værker i Vest har afsat i 2016 at de med de timepriser som gælder og den produktionsmængde de har afsat time for time, at der har denne produktion indbragt 1.425 mia. kr. som er en så lille del af hvad det samlet har kostet at drive, vedligeholde og afskrive disse værker herunder at købe brændsel til værkerne.

Eller! Samfundet yder et enormt tilskud til denne el-produktion ved de centrale værker, ved at holde disse værker i gang, hvis el-produktion er totalt overflødig.

Al menneskeskabt aktivitet er vel en belastning for miljøet.

Problemstillingen er bare at aktiviteten i f.eks. Odense, så er det fuld og hel unødvendig når møller og udlandet uden probelm sammen med den backup der i dag forekommer kunne varetage denne el-produktion.

Eller når man i Odense brænder 700.000 ton kul årligt, så er der ikke behov for denne el-produktion og dermed heller ikke den miljøbelastning som denne kulafbrænding afstedkommer.

 • 0
 • 4

Eller! Samfundet yder et enormt tilskud til denne el-produktion ved de centrale værker, ved at holde disse værker i gang, hvis el-produktion er totalt overflødig.

Nej - det fuldt ud liberaliserede elmarked har betalt den pris som markedet har fastsat.

Eller når man i Odense brænder 700.000 ton kul, så er der ikke behov for denne el-produktion og dermed heller ikke den miljøbelastning som denne kulafbrænding afstedkommer.

For 3. gang. Har du nogen dokumentation for at gældende miljøgodkendelser ikke overholdes ?

 • 2
 • 1

Nej - det fuldt ud liberaliserede elmarked har betalt den pris som markedet har fastsat.

Ja men det har så altså den konsekvens at 3.000.000 Mwh el fra vest's centrale værker for 2016 sælges til under 20 øre/Kwh og PSO betalingen til møllestrømmen stiger.

For 3. gang. Har du nogen dokumentation for at gældende miljøgodkendelser ikke overholdes ?

For 3. gang miljøbelasten fra Fynsværkets røggas er betydelig. F.eks. for 2013 afsættes 15 kg kviksølv. Og det giver da ingen mening når strømproduktionen som miljøbelaster i store dele af produktionstiden er værdiløs og kunne produceres på en langt langt mere miljørigtig måde.

 • 1
 • 3

Ja men det har så altså den konsekvens at 3.000.000 Mwh el fra vest's centrale værker for 2016 sælges til under 20 øre/Kwh og PSO betalingen til møllestrømmen stiger.

Ved du i det hele taget hvordan vindmøller støttes http://www.energinet.dk/SiteCollectionDocu...

For 3. gang miljøbelasten fra Fynsværkets røggas er betydelig. F.eks. for 2013 afsættes 15 kg kviksølv. Og det giver da ingen mening når strømproduktionen som miljøbelaster i store dele af produktionstiden er værdiløs og kunne produceres på en langt langt mere miljørigtig måde.

Prøv lige at finde ud af hvad du selv mener. Det ene øjeblik sætter du priser på elproduktionen, det andet øjeblik påstår du den er værdiløs.

 • 1
 • 1

Ved du i det hele taget hvordan vindmøller støttes http://www.energinet.dk/SiteCollectionDocu...

Der er flere afregningsmåder til møllerne som alle påvirkes i negativ retning af en lav el-pris. Men det alt afgørende er jo at den el-pris som hersker i markedet på ingen måde står mål med det som det koster at producere strøm fra kraftværker.

Det ene øjeblik sætter du priser på elproduktionen, det andet øjeblik påstår du den er værdiløs.

Jeg kalder en given el-produktion værdiløs når indtægten langt fra står mål med det som det har kostet at købe brændsler, drive, forrente, afskrive og vedligeholde det kraftværk som har afsat strømmen.

 • 0
 • 2

Har du nogen dokumentation for at gældende miljøgodkendelser ikke overholdes ?

Hvorfor er det så vigtigt for dig om miljøgodkendelserne overholdes? Du tror da vel ikke, at kraftværkerne er ufarlige bare fordi de er miljøgodkendte. Politikerne godkender mange slags økonomisk aktivitet, selv om det slår folk ihjel. Jeg kunne f.eks. nævne bilernes NOx og partikel forurening, eller større byggeprojekter. Et godt gæt er at Femern-forbindelsen kommer til at koste 5-10 dræbte. Politikerne accepterer også forureningen fra kraftværker, fordi de er for økonomisk vigtige for Danmark her og nu.

 • 3
 • 1

Der er flere afregningsmåder til møllerne som alle påvirkes i negativ retning af en lav el-pris.

Der ramte vi nok endnu et hul i din viden på energiområdet

Jeg kalder en given el-produktion værdiløs når indtægten langt fra står mål med det som det har kostet at købe brændsler, drive, forrente, afskrive og vedligeholde det kraftværk som har afsat strømmen.

Så du har stadig ikke nogen viden, men kun løse postulater!

 • 1
 • 2

Hvorfor er det så vigtigt for dig om miljøgodkendelserne overholdes? Du tror da vel ikke, at kraftværkerne er ufarlige bare fordi de er miljøgodkendte. Politikerne godkender mange slags økonomisk aktivitet, selv om det slår folk ihjel. Jeg kunne f.eks. nævne bilernes NOx og partikel forurening, eller større byggeprojekter. Et godt gæt er at Femern-forbindelsen kommer til at koste 5-10 dræbte. Politikerne accepterer også forureningen fra kraftværker, fordi de er for økonomisk vigtige for Danmark her og nu.

Hvorfor er det vigtigt at et lands love overholdes ? https://da.m.wikipedia.org/wiki/Demokrati

 • 1
 • 2

Hvorfor er det vigtigt at et lands love overholdes ? https://da.m.wikipedia.org/wiki/Demokrati

Som altid fuldt og hel ved siden af skiven.

Brænde noget med 700.000 ton kul i odense årligt for afsætte strøm som langt overvejende kunne købes til spotpris fra udlandets fossilfrie hydro, vind eller atom eller strømmen kunne produceres via langt mere effektive kraftværker med et langt mindre miljøaftryk end det man foretager sig i Odense.

 • 2
 • 2

Politikerne accepterer også forureningen fra kraftværker, fordi de er for økonomisk vigtige for Danmark her og nu.

Hele pointen er jo at de er ikke vigtige. De virker ene og alene fordi de skal producerer fjernvarme og deres spildproduktion af strøm afsættes så i el-nettet og trykker priserne, til skade for økonomien i vindmølleudbygningen. Og strømmen som langt overvejende foræres til udlandet og den resterende kunne uden problem købes i udlandet eller produceres på effektive værker som virkelig får noget strøm ud af brændslerne.

Det er jo fuldstændig vanvid at holde de enorme produktionskapaciteter i gang for at lave lunken vand til fjernvarmerør, og med en så eksorbitant miljøbelastning til følge.

 • 1
 • 2

Der ramte vi nok endnu et hul i din viden på energiområdet

Lave elpriser giver højere støtteomkostninger via PSO-en til etablering af møller.

Så du har stadig ikke nogen viden, men kun løse postulater!

Nej heller ikke her ved du hvad du vrøvler om!

Se nu kører det i ring igen hr Hansen. Det er slet ikke strejfet dig, at lave elpriser kunne motivere til mere effektive og konkurrencedygtige vindmøller. Og vi får stadig kun postulater og ikke dokumenterede facts fra dig side. Vel sagtens fordi du aldrig har beskæftiget dig indgående med energiområdet.

 • 2
 • 1

Din argumentation er besynderlig. Det er en naturlig del af demokratiet at foreslå bedre måder at løse problemer på, og man skal vel ikke fastholde en løsning, som tiden har vist var dårlig, bare fordi den er demokratisk besluttet.

Argumentationen er desværre nødvendig overfor Niels Hansen ( og andre ) fordi forudsætningerne ellers hele tiden ændres efter i bogstavelig forstand hvordan vinden blæser. I et demokrati må vi acceptere de forhold vi selv har været med til at beslutte. Det betyder ikke, at vi ikke kan arbejde for at forbedre tingenes tilstand ( efter hver vores mening ) men alternativet ville blive anarki.

 • 2
 • 0

Hele pointen er jo at de er ikke vigtige. De virker ene og alene fordi de skal producerer fjernvarme og deres spildproduktion af strøm afsættes så i el-nettet og trykker priserne, til skade for økonomien i vindmølleudbygninge

@Niels Hansen Husker du ikke en anden tråd for få uger siden, hvor du argumentere for at der til stadighed var 3 centrale kraftvarmeværker i drift fordi Energinet.dk regnede med det ? Dengang var værkerne ifølge din argumentation meget vigtige - idag har du så en helt anden vinkel på argumentationen. Du må da efterhånden rotere så hurtigt på kontorstolen at der må være potentiale for at udnytte vindenergien :)

 • 2
 • 1

Det var dog den mest tåbelige forklaring på hvorfor der skal brændes enorme mængder kul og biomasse i landets kræfter for at trykke prisen på strøm.

Tanken var naturligvis at vindmøller kunne blive så konkurrencedygtigt, at det kunne udkonkurrere kul og biomasse. Har du nogensinde hørt om at el-markedet er liberaliseret ?

 • 1
 • 0

Husker du ikke en anden tråd for få uger siden, hvor du argumentere for at der til stadighed var 3 centrale kraftvarmeværker i drift fordi Energinet.dk regnede med det ? Dengang var værkerne ifølge din argumentation meget vigtige - idag har du så en helt anden vinkel på argumentationen. Du må da efterhånden rotere så hurtigt på kontorstolen at der må være potentiale for at udnytte vindenergien :)

Som jeg utallige gange har forklaret dig: Der har aldrig på noget tidspunkt været under 3 centrale kraftværker i drift for Vest og hvis de lokale forhold gør at man ønsker at lukke et centralt kraftværk så vil energinet foretage de fornødne tiltag hvis det er nødvendig. Og det Energinet vil gøre er at installerer reaktiv fasekompenseing som man allerede i dag har i drift flere steder, f.eks. efter enstedværkets nedlukning.

Som jeg gentagne gange har forklaret dig så kan og kunne man uden problem lukke Fynsværket.

Forholdet at der i dag skal være 3 centrale værker i drift for at klare balance regulering strider på ingen måde imod at en del eller alle centrale værker kan lukkes. Energinet har de redskaber der skal til for at gennemføre sådan en plan.

 • 0
 • 2

Som jeg utallige gange har forklaret dig: Der har aldrig på noget tidspunkt været under 3 centrale kraftværker ude af drift for Vest og hvis de lokale forhold gør at ønsker at lukke et centralt kraftværk så vil energinet foretage de fornødne tiltag hvis det er nødvendig. Og det Energinet vil gøre er at installerer reaktiv fasekompenseing som man allerede i dag har i drift flere steder, f.eks. efter enstedværkets nedlukning.

Som jeg gentagne gange har forklaret dig så kan og kunne man uden problem lukke Fynsværket.

Forholdet at der i dag skal være 3 centrale værker i drift for at klare balance regulering strider på ingen måde imod at en del eller alle centrale værker kan lukkes. Energinet har de redskaber der skal til for at gennemføre sådan en plan.

Du har vist ikke ringet til Energinet.dk for nyligt. Prøv lige en opdatering - for alle vore andres skyld

 • 1
 • 1

Tanken var naturligvis at vindmøller kunne blive så konkurrencedygtigt, at det kunne udkonkurrere kul og biomasse.

Det sker jo snart! Og når det sker så vrider man dagligt bypassventilen på fynsværket så al kulenergien ender som fjernvarme og el-produktionen fra værket styrtdykker. Og kulforbruget vil herefter stort set være uændret og fjernvarmepriserne stiger markant, fordi el-slaget udebliver.

Ikke meget liberalisering over dette forhold.

 • 1
 • 1

Det sker jo snart! Og når det sker så vrider man dagligt bypassventilen på fynsværket så al kulenergien ender som fjernvarme og el-produktionen fra værket styrtdykker. Og kulforbruget vil herefter stort set være uændret og fjernvarmepriserne stiger markant, fordi el-slaget udebliver.

Ikke meget liberalisering over dette forhold.

@Niels Du har stadig ikke forstået hvad en liberalisering betyder. Og som sædvanlig slet intet når det drejer sig om fjernvarme. Det er ikke noget med bypassventiler. Kulblokken bliver lukket 8-9 måneder om året eller mere. Og fjernvarmepriserne vil blive uændret eller billigere.

 • 1
 • 1

Du har vist ikke ringet til Energinet.dk for nyligt. Prøv lige en opdatering - for alle vore andres skyld

Det som går galt for dig er forholdet for vel snart 1,5 år siden, hvor du via energinet havde fået oplyst at energinet ville betale for at have et centralt kraftværk standby eller i reserve for Vest.

Og det er også korrekt! OG et hvilket som helst centralt kraftværk kan hvis de ønsker det lukke værket helt eller lukke ned midlertidig.

Driften af de centrale planlægges sammen med Energinet, eller hvis et centralt værk planlægges taget ud af drift, skal det ske i overensstemmelse med Energinets planlægning.

Og så er det faktuelt sådan, at der har været minimum 3 centrale kraftværker i drift hele tiden for vest, som energinet uden problem har kunnet overholde når f.eks. Randers, Herning, Ålborg har været i drift hele tiden ud over nedlukning for eftersyn, herunder har Esbjerg overvejende været i drift i store dele af året.

Hvordan Studstrup og Skærbæk har kørt i forlængelse af den ombygning som sker på disse værker er ikke helt til at afgøre. I 2014 har Studstrup dog produceret en del se http://assets.dongenergy.com/DONGEnergyDoc...

 • 1
 • 2

Du har stadig ikke forstået hvad en liberalisering betyder. Og som sædvanlig slet intet når det drejer sig om fjernvarme. Det er ikke noget med bypassventiler. Kulblokken bliver lukket 8-9 måneder om året eller mere. Og fjernvarmepriserne vil blive uændret eller billigere.

Du har som sædvanlig ikke fattet hvad diskussionen handler om.

Anker Steen påstår at vindmøller er ubrugelige fordi de producerer som vinden blæser og at de kræver enorme offentlige støttekroner.

Herefter redegør jeg for at 99 % af mølleproduktionen for vest i 2016 har haft sammenfald med el-forbruget time for time.

I samme periode har alene de centrale kraftværker afsat 6,5 Twh hvor stort set hele produktionen er afsat til under 30 øre/Kwh og halvdelen til under 20 øre/kwh.

Samlet forbrug for vest var 18 Twh og møllerne afsatte hele 9,5 Twh hvor altså 99 % af produktionen time for time havde sammenfald med forbruget.

Og hvis ikke de centrale kraftværker havde afsat deres spildproduktion af strøm ud i nettet i konkurrance med møllestrømmen så havde priserne været højere og dermed havde PSO-støtten været mindre.

Værdien som de centrale kraftværkers strøm blev solgt til i 2016 var 1,4 mia. kr. som på ingen måde står mål med det som det koster at producere denne strøm. Derfor er de centrale værkers værdiløse el-produktion undergravende for omlægning af landets el-produktion til VE.

 • 1
 • 2

Værdien som de centrale kraftværkers strøm blev solgt til i 2016 var 1,4 mia. kr. som på ingen måde står mål med det som det koster at producere denne strøm. Derfor er de centrale værkers værdiløse el-produktion undergravende for omlægning af landets el-produktion til VE.

@Niels Hansen Nu er du igang med at rotere på kontorstolen igen. Hvilket svar der så kommer er lidt som at spille russisk roulette. Du aner simpelthen ikke hvordan de konkrete produktionsforhold er, og gætter derfor eller gør antagelse på antagelse. Hold dog op ! Eller giv dig tid til at undersøge forholdene ordentlig. Der er ingen af de centrale værker der planlagt producerer med underskud. Og som jeg lige har forklaret dig, så vil der være flere som simpelthen i de kommende år lukker store dele af året. Tilbage bliver i DK1 kun Randers, Skærbæk og Herning, hvor der p.t. ikke er mulighed for lukning i længere perioder. Om få år er Randers dog sikkert også klar med så meget varmekapacitet fra andre kilder, at det også lukker store dele af året. Hvis Energinet.dk vil have stand-by kapacitet og forsyningssikkerhed , så kommer de til betale omkostningerne

 • 1
 • 1

Undersøgelse af hvad danskerne NØDIGST vil have som nabo: Motorvej 40 % Gylletank 39 % Tog 7 % Vindmølle 5 % Mobilmast 4 % Daginstitution 2 % Ved ikke 4 %

Der blev ikke spurgt om støj (og forurening) fra jagerfly ;)

 • 5
 • 1

Hold dog op ! Eller giv dig tid til at undersøge forholdene ordentlig. Der er ingen af de centrale værker der planlagt producerer med underskud.

Nej det lader man fjernvarmebrugerne betale, så man til alle tider er klar til at dumpe strøm ud i nettet til langt under produktionsprisen. F.eks med Ålborgs overtagelse af NOrdjyllandsværket steg varmeprisen markant, i forlængelse af mindre og mindre afsætning af strøm til lavere og lavere priser.

Tilbage bliver i DK1 kun Randers, Skærbæk og Herning, hvor der p.t. ikke er mulighed for lukning i længere perioder. Om få år er Randers dog sikkert også klar med så meget varmekapacitet fra andre kilder, at det også lukker store dele af året.

Ålborg har ingen planer om at udtage Nordjyllandsværket af drift selv om der ikke i sommerhalvåret er varmeforbrug i Ålborg.

 • 1
 • 1

Vindturbiner leverer kun sporadisk energi. Det skal både blæse og der skal være brug for strømmen. Hvis bare en ting mangler er det værdiløst. Vindturbiner støjer og skader helbredet. Der er ikke videnskabelig dokumentation for at støj fra vindturbiner ikke skader helbredet. Der gives enorme tilskud til ejerne af vindturbinerne.

Anker. Efter at have gentaget ovenstående mange gange, så er det tiden du går i gang ned at underbygge påstandende med links etc til relevante kilder.

Vedr pris og stabilitet kan du jo se på om ikke vi DK har den mest pålidelige forsyning og en pris, der er blandt de laveste i Europa.

 • 2
 • 0

Nej det lader man fjernvarmebrugerne betale, så man til alle tider er klar til at dumpe strøm ud i nettet til langt under produktionsprisen.

@Niels Du har selv i flere indlæg angivet priser og produktionstimer, hvorfor skulle der ikke være, som minimum, økonomisk balance i elproduktionen. Det er igen en af dine vilde antagelser og fantasier. Uden dokumentation og viden om sektoren.

F.eks med Ålborgs overtagelse af NOrdjyllandsværket steg varmeprisen markant, i forlængelse af mindre og mindre afsætning af strøm til lavere og lavere priser.

Så med et slag er der mindre afsætning og lavere priser, bare fordi der kom en ny ejer. Hvorfor sætter du dig ikke ind i tingene inden du kommer med dine vilde antagelser og fantasier.

Ålborg har ingen planer om at udtage Nordjyllandsværket af drift selv om der ikke i sommerhalvåret er varmeforbrug i Ålborg.

Selvfølgelig bliver det taget ud af drift, når det er rentabelt. Og Ålborg kommune har allerede besluttet at tage værket ud af drift. https://ing.dk/artikel/aalborg-byraad-vil-...

@Niels Hansen For deltage i en debat på et site som dette må man kunne forvente et vist minimum af viden på de områder eller debatter man blandet sig i. På mange områder har du virkelig lang vej endnu.

 • 1
 • 1

Du har selv i flere indlæg angivet priser og produktionstimer, hvorfor skulle der ikke være, som minimum, økonomisk balance i elproduktionen. Det er igen en af dine vilde antagelser og fantasier. Uden dokumentation og viden om sektoren.

Jeg ved godt økonomi ikke er din stærke side.

Men det er sådan at de indtægter der er fra varmesalg og el-salg skal betale for de udgifter der er på et kraftvarmeværk. Og udgifter er indkøb af brændsler, vedligehold, løn og kapitaludgifter.

Og hvis el-salget går ned eller prisen på den solgte strøm går ned, og hvis ikke der kan spares på driften som står mål med den lavere indtægt fra salg af strøm så er der kun en måde af få kassen til at passe og det er ved at hæve fjernvarmeprisen.

Det er så basalt!

Så med et slag er der mindre afsætning og lavere priser, bare fordi der kom en ny ejer. Hvorfor sætter du dig ikke ind i tingene inden du kommer med dine vilde antagelser og fantasier.

Ja hvis du havde fuldt lidt med i pressen, så er det faktisk det som er forholdet, varmeprisen er steget meget betydelig i Ålborg.

Eller den eneste drivende faktor for højere varmepriser i Ålborg er vigende afsætningsmuligheder for strøm og faldende priser fra Nordjyllandsværket. At dette forhold så kan pakkes ind i mange omskrivninger om at man arbejder på at omlægge varmeproduktionen i Ålborg fordi Nordjyllandsværket skal lukkes senest i 2028 osv osv.

Selvfølgelig bliver det taget ud af drift, når det er rentabelt. Og Ålborg kommune har allerede besluttet at tage værket ud af drift. https://ing.dk/artikel/aalborg-byraad-vil-...

NU har jeg umiddelbart haft møde med ledelsen om en meget stor varmepumpe til Nordjyllandsværket og efter man erfarede det kostede 14 Mio at nedlukke værket i sommerhalvåret og 4 - 5 mio at starte det igen så har værket været i drift lige siden.

Man arbejder i stedet på at få værkets el-produktion ned. Man er i øjeblikket nede på 65 Mw som man regner med at kunne reducerer yderligere.

For deltage i en debat på et site som dette må man kunne forvente et vist minimum af viden på de områder eller debatter man blandet sig i. På mange områder har du virkelig lang vej endnu.

Je din viden på området den lader meget tilbage at ønske. Men nok værst din forfejlede grundtro er ikke til at rokke.

 • 1
 • 2

Og hvis el-salget går ned eller prisen på den solgte strøm går ned, og hvis ikke der kan spares på driften som står mål med den lavere indtægt fra salg af strøm så er der kun en måde af få kassen til at passe og det er ved at hæve fjernvarmeprisen.

Det er så basalt!

@Niels Du har ret det er helt basalt. Derfor er det også så skræmmende at du ikke forstår det. Men du skriver det jo selv. Selvom det er pakket ind i en masse hvis'er. Fjernvarmeprisen er kun 'en parameter. Før der røres ved den, så kommer der alle de besparelser der overhovedet er mulig på driften. Og da du jo selv mener at vide en masse om energibranchen, så må du jo også vide hvor mange sparerunder og fyringer Vattenfall har været igennem ?

Ja hvis du havde fuldt lidt med i pressen, så er det faktisk det som er forholdet, varmeprisen er steget meget betydelig i Ålborg.

Eller den eneste drivende faktor for højere varmepriser i Ålborg er vigende afsætningsmuligheder for strøm og faldende priser fra Nordjyllandsværket. At dette forhold så kan pakkes ind i mange omskrivninger om at man arbejder på at omlægge varmeproduktionen i Ålborg fordi Nordjyllandsværket skal lukkes senest i 2028 osv osv.

Nå nu kom alle antagelserne igen. Men hvis du havde fulgt med i pressen,(eller læst mit link) så ville du vide at Aalborg byråd allerede har besluttet at gå i gang med en omstilling. Du siger det imidlertid også direkte selv i næste afsnit, hvor du hævder at have snakket med ledelsen

NU har jeg umiddelbart haft møde med ledelsen om en meget stor varmepumpe til Nordjyllandsværket og efter man erfarede det kostede 14 Mio at nedlukke værket i sommerhalvåret og 4 - 5 mio at starte det igen så har værket været i drift lige siden.

Man arbejder i stedet på at få værkets el-produktion ned. Man er i øjeblikket nede på 65 Mw som man regner med at kunne reducerer yderligere.

De 14 mio er et beløb du har nævnt før, uden dog at forklare eller dokumentere det. Det er ikke et beløb jeg har hørt siden Vattenfall tiden. Og kan måske relateres til en langtidskonservering og såfremt alle medarbejdere ikke kunne finde anden beskæftigelse i en længere periode. Men det har ingen relation til en kortere nedlukning på måske 7-9 måneder. Kortere nedlukninger i få uger kan gøres uden andre omkostninger end de personalemæssige ( og de kan stort set anvendes til andre opgaver), og få hundrede tusinde til tilsatsfyring ved opstart. En gang imellem lyder det virkelig, som du aldrig har været på et kraftværk. Derfor er det da også relevant at gentage, at for at deltage i en debat på et site som dette må man kunne forvente et vist minimum af viden på de områder eller debatter man blandet sig i. På mange områder har du virkelig lang vej endnu.

 • 1
 • 1

Du har ret det er helt basalt. Derfor er det også så skræmmende at du ikke forstår det. Men du skriver det jo selv. Selvom det er pakket ind i en masse hvis'er. Fjernvarmeprisen er kun 'en parameter. Før der røres ved den, så kommer der alle de besparelser der overhovedet er mulig på driften. Og da du jo selv mener at vide en masse om energibranchen, så må du jo også vide hvor mange sparerunder og fyringer Vattenfall har været igennem ?

Det kan konstateres at varmeprisen til Ålborg fra Nordjyllandsværket er steget, at priserne på strøm gennem flere år og viser en faldende tendens, og tilmed er muligheden for at afsætte strøm vigende med mere og mere strøm fra møller og udlandet.

Nå nu kom alle antagelserne igen. Men hvis du havde fulgt med i pressen,(eller læst mit link) så ville du vide at Aalborg byråd allerede har besluttet at gå i gang med en omstilling. Du siger det imidlertid også direkte selv i næste afsnit, hvor du hævder at have snakket med ledelsen

Ålborg kommune har en vision om at blive fossilfri som man via Ålborg fjernvarme forsøger at føre ud i livet. Derfor foregår der mange overvejelser omkring hvordan det kan ske, som nødvendigvis må afføde antagelser..

De 14 mio er et beløb du har nævnt før, uden dog at forklare eller dokumentere det.

Jeg kan kun sige det var hvad man oplyste og at det var hvis man lukkede ned i foråret så kostede det 14 mio. når affaldsforbrændingen og Ålborg Portland kunne varetage forsyningen af Ålborg og man om efteråret startede op igen så kostede det 4 -5 mio.

Og oplysningen var i øvrigt at man havde værket i drift hele tiden kun afbrudt at et årligt eftersyn og alm. vedligehold.

 • 0
 • 2

Det kan konstateres at varmeprisen til Ålborg fra Nordjyllandsværket er steget, at priserne på strøm gennem flere år og viser en faldende tendens, og tilmed er muligheden for at afsætte strøm vigende med mere og mere strøm fra møller og udlandet.

Det må så konstateres, at du ikke har kendskab til hverken de nuværende, eller måske mere væsentligt, de tidligere aftaleforhold. Historikken og kontraktforhold er ikke mindst vigtig, men jo ikke egnet til offentliggørelse. Og det nytter ikke noget at du antager, gætter eller laver alverdens forudsætninger. Når du ikke ved hvad det handler om, så var det mindste du kunne gøre, da at tie stille indtil du havde bare nogenlunde styr på forudsætningerne.

Jeg kan kun sige det var hvad man oplyste og at det var hvis man lukkede ned i foråret så kostede det 14 mio. når affaldsforbrændingen og Ålborg Portland kunne varetage forsyningen af Ålborg og man om efteråret startede op igen så kostede det 4 -5 mio.

Jeg kan kun sige, at du ikke har hørt efter.

 • 0
 • 0

Det må så konstateres, at du ikke har kendskab til hverken de nuværende, eller måske mere væsentligt, de tidligere aftaleforhold. Historikken og kontraktforhold er ikke mindst vigtig, men jo ikke egnet til offentliggørelse. Og det nytter ikke noget at du antager, gætter eller laver alverdens forudsætninger. Når du ikke ved hvad det handler om, så var det mindste du kunne gøre, da at tie stille indtil du havde bare nogenlunde styr på forudsætningerne.

https://nordjyske.dk/nyheder/fjernvarmen-b...

Jeg kan kunstige, at du ikke har hørt efter.

https://corporate.vattenfall.dk/globalasse...

citat: Den totale rådighed for blokken blev på hele 95,1 %, havarier udgjorde 4,5 % og planlagte stop udgjorde 0,4 %. Det årlige planlagte vedligehold på 3 uger blev udskudt til 2015 efter krav fra myndighederne på grund af el-forsyningssikkerheden.

I 2014 har værket altså været konstant i drift og efter krav fra energinet har man tilmed udskudt vedligehold til 2015.

Og 2013 https://corporate.vattenfall.dk/globalasse...

Citat: NJV3 er stort set i konstant drift med undtagelse af det årlige vedligeholdelsesstop.

Hvad er det der får dig til at tro ledelsen oplysning til mig om at man fortsat kører med værket hele tiden også i 2016 som vattenfall gjorde det før, at det skulle være forkert. KAn du dokumenterer de vidtløftige påstande.

 • 0
 • 1

Hvad er det der får dig til at tro ledelsen oplysning til mig om at man fortsat kører med værket hele tiden også i 2016 som vattenfall gjorde det før. KAn du dokumenterer de vidtløftige påstande.

@Niels Jeg henvise til de 14 mio. Og forskellen er at jeg ved hvad omkostningerne er - du antager :)

 • 0
 • 0

Det er en oplysning jeg har fra Ledelsen af værket, at det koster 14 mio at stoppe værket for at lægge stille i 6 mdr. i sommerhalvåret

Hvad ved du om, hvad det koster at lukke Nordjyllandsværket ned.

Nej Niels, det er en oplysning, du tror du har hørt vedrører noget på Nordjyllandsværket. Det er ligesom alle de andre projekter du tror du har.

Men som du ville vide, hvis du viste noget om energibranchen, så er kulblokken på Nordjyllandsværket et par år yngre end kulblokken på Fyns Værket. Og gennem årene så er der kørt "parløb" mellem driftspersonalet i en form for intern konkurrence. Så som jeg skrev før, så er forskellen at jeg ved hvad omkostningerne er - du antager :(

 • 0
 • 0

Nej Niels, det er en oplysning, du tror du har hørt vedrører noget på Nordjyllandsværket. Det er ligesom alle de andre projekter du tror du har.

Men som du ville vide, hvis du viste noget om energibranchen, så er kulblokken på Nordjyllandsværket et par år yngre end kulblokken på Fyns Værket. Og gennem årene så er der kørt "parløb" mellem driftspersonalet i en form for intern konkurrence. Så som jeg skrev før, så er forskellen at jeg ved hvad omkostningerne er - du antager :(

Men et faktum er bare at siden den nye kul-blok på nordjyllandsværket kom i drift en gang i 90-erne så har den kørt hele tiden med udtagelse af nedlukning for renovering og eftersyn, og det har værket også i 2016, og det selv om der ikke kan sælges varme til Ålborg i sommerhalvåret så har man altså fortsat driften selv om el-priserne har været særdeles ringe. Og når man ikke har lukket værket ned selv om økonomien har været elendig i sommerhalvåret, så er det med Ledelsen ord fordi det er bekostelig at lukke værket og dte koster 14 mio for en nedlukning.

 • 0
 • 2

Jeg er ved at være træt af jeres evindelige mundhuggeri, hvor diskussionen ikke kommer nogen vegne, fordi den er degraderet til "Jeg har ret!", "Nej, jeg har ret!", uden at der fra nogen af siderne bliver fremsat en så gennemarbejdet argumentation, at den kan bruges til noget som helst.

Det er muligt, at det er den ene af jer, der har startet det, og at han overhovedet ikke har ret, men den anden af jer har så sandelig bevæget sig ned på hans niveau.

Jeres alenlange diskussioner tilfører ikke dette forum nogen som helst værdi.

 • 0
 • 1

Det tør siges. Men når ret skal være ret så forsøger Niels på saglig vis at forfægte sine synspunkter mens Jacob blot overdænger ham med hovne, fornærmende - og ganske substansløse - bemærkninger.

Ved i hvad Søren og Allan det er såmænd rigtig nok hvad i skriver. Men det er hamrende enerverende at se på Niels Hansens fejlagtige skriverier, når det er lige præcis det område jeg har tjent min løn ved de sidste snart 20 år. Og ja - jeg ved Niels Hansen ikke har ret. Jeg kan også dokumentere det! Men informationerne er ikke altid offentlig tilgængelige. Til gengæld kan jeg dokumentere gennemførelsen af 10-12 overskudsvarmeprojekter. 4-500 nye kunder tilsluttet i fri konkurrence hvert år. Ca 1 milliard i omsætning. Ca 225 mio i anlægsaktiviteter hvert år osv osv osv Niels Hansen har INTET fået gennemført - det siger vel alt.

 • 0
 • 0

Jeg er ved at være træt af jeres evindelige mundhuggeri, hvor diskussionen ikke kommer nogen vegne, fordi den er degraderet til "Jeg har ret!", "Nej, jeg har ret!", uden at der fra nogen af siderne bliver fremsat en så gennemarbejdet argumentation, at den kan bruges til noget som helst.

Det er muligt, at det er den ene af jer, der har startet det, og at han overhovedet ikke har ret, men den anden af jer har så sandelig bevæget sig ned på hans niveau.

Jeres alenlange diskussioner tilfører ikke dette forum nogen som helst værdi.

NU vil man jo i Odense så vel som inde ved dit hjertensbarn Amagerforbrændingen ikke ta' reelle nye teknologiske landvindinger i brug hvis ikke de er velsignet af Ålborg Universitet, Energistyrelsen mf.

Uanset hvor fornuftig det er og oplagt så vil man som i Odense sætte alle kræfter ind for at nedgøre tiltaget og reelt stoppe al yderligere undersøgelse.

180 Mw varmepumpe i stockholm se http://www.friotherm.com/webautor-data/41/...

PÅ den nye Amagerforbrænding hvor økonomien skranter meget pga. mangel på affald kan de 50 Mw el som anlægget yder omsættes i en varmepumpe som nu yder 200 Mw når havvand køles.

Det eneste det kræver for at omgå el-afgifter og el-forsyningsloven er at man monterer en ekstra dampturbine og driver Siemens kompressoren som virker i varmepumpeopsætningen med dampturbinen som Siemens behersker til perfektion.

YDerligere i Københvan kunne man kombinerer projektet med de 20 Møller der står ude på middelgrundet som i den grad ville styrke vindmølleintegrationen når møllerne nu reelt yder varme når affaldet kunne holdes tilbage i Amagerforbrændingen.

Og vi taler om helt igennem uhørte lave varmepriser i forhold til niveauet for København i dag.

Såvel i ODense som ved Amagerforbrændingen så er det som at smide vand på en gås, man er total ligeglad og bedrevidende.

 • 0
 • 1

Vindturbinerne udsender støj (hørbar og ikke hørbar) hele tiden når de snurrer. Støj skader helbredet og der er ikke videnskabeligt grundlag for at vindturbinestøj ikke skader helbredet.

 • 0
 • 2

Vindturbinerne udsender støj (hørbar og ikke hørbar) hele tiden når de snurrer. Støj skader helbredet og der er ikke videnskabeligt grundlag for at vindturbinestøj ikke skader helbredet.

Jeg forstår din argumentation således:

 1. Det er videnskabeligt bevist, at støj skader helbredet.
 2. Det er ikke videnskabeligt bevist, at vindmøllestøj ikke skader helbredet.
 3. Vi må derfor, indtil andet er bevist, holde os til den mere overordnede konklusion fra punkt 1.

På overfladen lyder det jo som en meget sammenhængende argumentation. Men der mangler altså en enkelt ting: Ved hvilke lydtryk er der fundet videnskabelige beviser for, at støj skader helbredet? Når støjen fra vindmøller op på disse lydtryk?

 • 0
 • 0

Og ja - jeg ved Niels Hansen ikke har ret. Jeg kan også dokumentere det! Men informationerne er ikke altid offentlig tilgængelige.

Det er jo den sædvanlige pladder fra din side. Du sætter nogle betingelser op som du selv mener er rigtige og hvis det ikke passer ind i dit univers så er det forkert.

Du mener ikke det koster 14 mio at lukke Nordjyllandsværket ned for sommerlunkning, og det mener du at vide fordi der har været en form for samdrift mellem Nordjyllandsværket og Fynsværket da Vattenfall ejede de 2 værker.

Det jo dit sædvanlige niveau. I forlængelse af alle grønne regnskaber så kører og har Nordjyllandsværket altid kørt hele tiden alle årets timer. I følge min oplysning fra ledelsen så sker det stadig. Hvordan kan man så vide hvad det koster at lukke nordjyllandsværket ned i 6 mdr. når det aldrig er sket, og når man sidder som fjernvarmemand i Fjernvarme Fyn.

 • 0
 • 1

Vindturbinerne

Det er en ret udbredt antagelse, at man kan få folk til at elske eller hade et eller andet, blot ved at ændre dets navn.

Som regel viser denne antagelse sig at være forkert. Se blot, hvor mange gange vi gennem de seneste 100 år har ændret betegnelsen for personer med nedsat intelligens i den tro, at det nye navn kunne fjerne de negative associationer ved det gamle navn.

Tror du selv på, at du kan få folk til at hade vindmøller ved at insistere på, at de skal kaldes vindturbiner?

 • 0
 • 0

Jeg kan også dokumentere det! Men informationerne er ikke altid offentlig tilgængelige.

@Jakob

Jeg vil da meget gerne offentliggøre de omtalte oplæg. Gi' mig dato på mail så skal jeg finde den og offentliggøre.

Et af de oplæg som der givet kunne være tale om. Umiddelbart efter Messinge blev forbundet med det overordende fjernvarmenet som forbinder Kertheminde og Odense se http://nhsoft.dk/work/FG23/Apl/Mesinge.htm Fjernvarmefyn var stålsat på at der måtte ikke aftages strøm fra møllerne uden afgift. Hvis man ellers kan læse indenad i lovteksten så er det krystal klart at det må man. Flere afgørelser fra Skat har siden eftervist at det er mulig.

 • 0
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten