Minister ignorerer gevinsterne ved at fjerne MRSA fra staldene

Det giver ingen mening at kun at se på udgiftssiden, uden også at se på, hvad der samtidig er sparet. Sådan et regnskab holder ikke og nærmer sig spekulation, lyder kritikken fra en af landets førende resistenseksperter, professor og overlæge ved Odense Universitetshospital Hans Jørn Kolmos.

Kritikken kommer, efter at fødevareminister Dan Jørgensen (S) har brugt norske beregninger af, hvad deres indsats for at fjerne svine-MRSA vil koste, som argument for, at det vil blive for dyrt for Danmark at følge det norske eksempel.

Læs også: Minister: Det koster 3,5 milliarder at fjerne MRSA fra de danske stalde

De norske beregninger af prisen for sanering af landets MRSA-inficerede svinebesætninger stammer nemlig fra en samfundsøkonomisk analyse, som samtidig viser, at udgifterne bliver opvejet af besparelser for sundhedsvæsenet, tabt arbejdsfortjeneste og dødsfald.

»Vi har lavet analysen for at få det bedste beslutningsgrundlag for, hvordan det bedst kan betale sig at håndtere MRSA-smitten. På baggrund af den, har vi valgt at fortsætte den hurtige og omfattende indsats, som vi for nylig igangsatte, fordi det også i en ti-års fremskrivning giver bedst samfundsøkonomisk mening,« siger sektionschef hos norske Mattilsynet Siri Margrethe Løtvedt til Ingeniøren.

Læs også: Norge går langt mere drastisk til værks end Danmark i kamp mod svine-MRSA

Overlæge Hans Jørn Kolmos undrer sig over, hvordan den danske fødevarestyrelse kan overse den konklusion i analysen, hvorfra de ellers har hentet tallene til at estimere udgifterne for en lignende indsats i Danmark.

»De kan altså godt finde ud af at se udgifterne men ikke på, hvad der samtidig kan spares. Det kan kun være, fordi de på den måde får regnskabet til at gå op med det, som de i forvejen er besluttet på: Der skal ikke sættes ind mod MRSA i de danske stalde,« siger Hans Jørn Kolmos.

Fødevareministeren har gentagne gange brugt prisen på sanering af de danske stalde til 3,5 milliarder kroner som argument for, at det ikke kan betale sig at gøre noget ved svine-MRSA ude hos producenterne.

Læs også: Svinefarme i nabolaget mangedobler risiko for smitte med svine MRSA

Hos Fødevarestyrelsen, som har leveret prisberegningen fra den norske analyse til Dan Jørgensen, er forklaringen på, at modregningen af de samfundsøkonomiske fordele ikke er blevet nævnt, at sparede sundhedsudgifter er Sundhedsstyrelsens ansvar - ikke Fødevarestyrelsens.

»Det hører under Sundhedsstyrelsen. Jeg kan ikke udtale mig om, om de norske tal for sundhedsomkostninger kan overføres til danske forhold,« siger veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen Per Henriksen.

Et andet argument, som Dan Jørgensen gennem Fødevarestyrelsen har brugt fra den norske analyse, er forventningen om, at selvom de inficerede farme bliver saneret, vil en vis andel blive smittet med bakterien igen.

Læs også: Kun to procent af svinebesætningerne bliver tjekket for MRSA

Fremskrivningen i et ti-årsperspektiv er dog ifølge den norske analyse en reduktion af inficerede farme til omkring 10 procent. Det er en forbedring, erkender Per Henriksen, hvis det ses i lyset af, at den seneste MRSA-test på de danske slagterier fandt bakterien hos 77 procent af svinene.

»Men det norske estimat kan ikke bare overføres i denne forbindelse, fordi vi ved ikke, hvilken betydning det har for smittespredningen, at de danske svinebesætninger er større og ligger tættere end de norske,« siger Fødevarestyrelsens veterinærdirektør.

Læs også: Professor: Myndigheder eksporterer bakterieproblemer fra staldene til hospitalerne

Samlet set afviser han, at den norske analyse kan bruges som beslutningsgrundlag for at sætte de samme tiltag i gang som i Norge.

»Dertil har vi for lidt viden om betydningen af de anderledes forhold i Danmark. Men jeg forventer, at vi sætter gang i en tilsvarende samfundsøkonomisk analyse i løbet af efteråret, når vi har resultatet fra de 200 svinebesætninger, som vi nu screener for MRSA,« siger Per Henriksen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Når et ministerium ignorerer, at deres handlinger betyder problemer og udgifter for andre ministerier, så må regeringen (Statsministeren) overtage ansvaret og sørge for at der bliver lavet en national handlingsplan, der tilgodeser alles interesser.

 • 0
 • 0

@ Allan Astrup Jensen

Jeg er enig! Det er skræmmende, at bureaukrater kan tænke så smalsporet. Med mindre den pågældende direktør i Fødevarestyrelsen direkte har fået sit svar dikteret af ministeren, bør han fyres. Det er ansvarsforflygtigelse ikke at tænke og handle i helheder. Det er den mest stupide forklaring jeg længe har læst.

 • 0
 • 0

gen (Statsministeren) ov

Norge og Sverige vil tage beslutningerne ud af hånden fra en snakkemaskine, der ikke er minister, hvis han og regeringen ikke selv handler. Men så slipper de da for at være de ansvarlig - dem der trak bundproppen i en synkende skude.. http://www.business.dk/foedevarer/norske-b...

Man (regeringen) har lige pralet en en god handel med kineserne (hakket fedt og svin i pølser), og kineserne er særdeles følsomme pga. deres løbende interne skandaler på fødevareområdet.. http://fvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/poelsego...

Russerne, som vi i forvejen har bøvl med, dem giver vi med MRSA en perfekt dårlig undskyldning til at lukke os ude af markedet.

Hvis kineserne, russerne m.fl. også dropper importen, så kan selv betonhoved-Jørgensen vel se, at han ikke er voksen nok til at magte det her.

 • 0
 • 0

som er suset ind et sted fra periferien, og tilfældigvis landet i dette minisrerium, som tak for hans gode gerninger for partiet. Det er derfor fuldstændig urimeligt at forvente nogen effektive initiativer, endsige brugbare resultater, og i øvrigt er valget ikke så langt væk mere. De penge, der skal bruges på at redde nogle få borgeres liv, kan jo kun komme fra andre ministeriers projekter, og han skulle jo nødig gøre sig upopulær blandt sine kolleger i utide. Uanset den folkelige opinion, vil sagen i den resterende regeringsperiode flintre rundt fra det ene hjørnespark til det andet, og alle forsøg på indkast vil være for korte. Men det er en interessant debat, som bør tages op igen med fuld intensitet, når valgkampene går i gang.

 • 0
 • 0

Ja, men så er det konstateret, hvor lidt man sætter et menneskeliv til i de iskolde beregninger, man fremkommer med! Uhyggeligt, men dog barske realiteter!!

 • 0
 • 0

som samtidig viser, at udgifterne bliver opvejet af besparelser for sundhedsvæsenet, tabt arbejdsfortjeneste og dødsfald.

Det vil koste 3500 mio. at forhindre 27 tilfælde over 5 år (5 årligt?)

Betyder det at de 27 personer kan spare sygehuset / indtjene for 3.5 mia? Det regnestykke vil jeg gerne have udspecificeret.

Problemet og udgifterne til minimering er helt ude af proportioner.

I perioden 2009 til 2013 er der i alt 1241 danskere der er døde af blodforgiftning med Stafylokokker. Heraf var 27 smittede med MRSA-typer - og af disse 27 var de 3 af svine-MRSA typen.

I Danmark får op mod 10 % en infektion i forbindelse med indlæggelse på et hospital. totalomkostningerne ved vask og rengøring på dansk hospitaler, udgjorde henholdsvis 544 mio. kr. og 839 mio. kr. i 2010.

Jeg tror en stor del hospitalsinfektioner kunne spares ved at bruge 350 ekstra årligt på rengøringen på hospitalerne.

 • 0
 • 0

@ Michael Svendsen Nu bruger sundhedsvæsenet allerede mange penge på MRSA hidrørende fra landbruget

Først ved at ALLE skal spørges om de arbejder i en svinebesætning eller bor i en familie hvor et medlem arbejder med svin. Dernæst skal disse personer podes for MRSA. Er svaret positivt skal de behandles. Så skal man ved ny podning sikre at de ikke længere er bærere af MRSA. Pågældende kan ikke i denne periode ( uger og nok snarere måneder) arbejde med svin. Er der tale om akut indlæggelse og operation skal pågældende isoleres. Ved en akut operation er der klart forøget risiko for infektioner. Indsættes fremmedlegemer ved operationen er risikoen for efterfølgende problemer reelt tilstede De lokaler som pågældende patient har opholdt sig i skal gøres ekstra rent FØR ny patient må komme der. Så det koster allerede rigtig meget og med udsigt til flere bliver bærere af MRSA cc398 stiger samfundets pris for dette problem.

 • 0
 • 0

er altså ikke et løst estimeret tal som ikke medregner positive sideeffekter på nogen måder... Så vi ved reelt ikke om det faktisk koster mere eller mindre.

 • 0
 • 0

Hovedproblemet er antibiotikaresistens i form af MRSA i dag, i morgen er det nok en anden bakterie.

Problemets kerne er udbredt brug af antibiotika i svinebesætningerne og problemets løsning nu og i fremtiden må være ændringer i svinets mikroflora i tarmen og på huden ved kraftige restriktioner på brugen af antibiotika.

Måske suppleret med brug af probiotika (gavnlige bakterier, eksempelvis mælkesyrebakterier i foderet eller sprøjtet på huden). Forsøg (udført af erhvervet...) har foreløbig vist at det nedsætter sygeligheden hos smågrise, men mere forskning vil forhåbentlig underbygge teorien og vise at det er et fornuftigt middel til at undgå antibiotikaresistens (probiotika koster også penge, men kan ikke anvendes sammen med antibiotika, fordi antibiotikaen slår probiotikaen ihjel - spildte penge...)

I

 • 0
 • 0

Michael Svendsen fortsætter med at komme med forældede tal for antallet af døde pga. svine MRSA, og han forstår ikke at hvis vi ikke gør noget - eller mere end ministeren gør -så vil dødstallene eksplodere.

 • 0
 • 0

Problemet og udgifterne til minimering er helt ude af proportioner.

Ja, økonomisk idag er det tosset at gøre noget for den smule døde mennesker, den omkostning kan de naturligvis aldrig lave en positiv return på. Men problemet er slet ikke MRSA, det er kun et symptom på vores syge samfund og vores ultrakortsigtede måde at styre det på. Problemet er fremavl af resistente bakterier generelt, som vi er rigtigt gode til at frembringe med vores nuværende driftsform. Og vi er via vores kortsigtede kassetænkning endnu bedre til at lukke øjnene for problemet på nationalt plan. Hvor vanvittigt er det lige at man kan sagsøge for at få hemmeligholdt en statistik over firmaer som er inficerede? Det er svært at vælge om det så er mere vanvittigt at beslutte sig for at det er alt for dyrt at gøre noget lige nu, så lad os vente og se om ikke det går over af sig selv. Antibiotikaresistens går ikke over af sig selv, det bliver kun værre så længe forbruget stiger, og virkningen af de kendte midler falder. Landbrugets løsning er som altid: højere doser, så er den fikset.

Uanset hvor meget man så rengør på sygehusene fikser det ikke det grundlæggende problem: antibiotika bliver mindre og mindre effektivt efterhånden som landbruget sviner med dem. Og det er slet ikke antibiotikaens skyld, men misbruget af dem.

 • 0
 • 0

Ja, økonomisk idag er det tosset at gøre noget for den smule døde mennesker, den omkostning kan de naturligvis aldrig lave en positiv return på.

Jeg argumanterer ikke for, ikke at reddee menneskeliv. Jeg argumenterer for at redde flest mulige liv.

Min pointe er at der tales for at undgå at 3 personer dør for 3,5 mia, uden at fokusere på de 1238 (1241-3) andre som dør pga. Stafylokok infektioner.

Se venligst på problemet det som en helhed. Der er et endeligt beløb til rådighed, som vi som samfund kan bruge på probelmerne i verden. MRSA og andre infektioner er et af dem. cc398 er kun en brøkdel af dette problem. Jeg savner fokus.

 • 0
 • 0

Citat: Det vil koste 3500 mio. at forhindre 27 tilfælde over 5 år (5 årligt?) Citat slut!

Overskriften på artiklen over kommentarerne er: Minister ignorerer gevinsterne ved at fjerne MRSA fra staldene.

Hvorfor gør Michael Svendsen nøjagtig samme fejl som ministeren, ser enøjet på udgift og ikke anerkende gevinsterne, ud over at redde menneskeliv?

At de samme penge gavner mere andre steder, er Whataboutery og som det også fremgår her afspore en begrænset debat og bruge tid på noget andet der påstås endnu værre. Med den logik kan alverdens problemer gennemgås og kasseres helt frem til jordens undergang om 4 milliarder år.

 • 0
 • 0

Jeg argumanterer ikke for, ikke at reddee menneskeliv. Jeg argumenterer for at redde flest mulige liv.

Hvornår? Der er ingen tvivl om at Dan Jørgensen og du ser på at optimere for det optimale lige præcist nu. Men fremadrettet går det så bare endnu værre fordi man valgte ikke løse det underliggende problem. MRSA og kommende resistente bakterier er fuldstændigt som forudsagt med det nuværende smitteresevoir og antibiotikaforbrug til at fremavle de resistente stammer. Og så længe vi nægter at erkende at det faktisk er det vi har gang i, så kan vi skure vores hospitaler så rene som vi magter og stadig ikke løse problemet.

Jeg ved godt at det er svært at se at MRSA kun er et symptom på noget større og ikke bare en politisk detalje i medierne som kan "containes" af lidt spin. Og jeg er også godt klar over at det koster BNP for hver artikel der skriver negativt om vort flæsk, men ingen har jo indtil nu magtet at gøre noget ved problemet med overforbruget af antibiotika, så der er kun at vente på at det bliver en dårlig forretning ikke at gøre noget. Det er vist kun landmænd der tror på at den dag ikke kommer sådan som vi kører vores strudsetaktik idag. Fordelen ved at ignorere MRSA er kynisk nok at vi hurtigere når til et økonomisk break-even for at gøre noget. Synd for dem der så skal dø for den beslutning.

 • 0
 • 0

Hvornår? Der er ingen tvivl om at Dan Jørgensen og du ser på at optimere for det optimale lige præcist nu. Men fremadrettet går det så bare endnu værre fordi man valgte ikke løse det underliggende problem.

Den kære minister Jørgensen laver de selv samme dumheder som forgængerne Lykketoft og Nyrupregeringer lavede i 1990'erne. De programmerede både IC4 ulykkerne samt iværksatte retningen på flere nu totalt skævvredne sektorer især vores offentlige transportstruktur og hele energisektoren -strukturen.

Selv i dag ser de kun og meler egne små interesser og lægger grunden til endnu nogle alvorlige fremtidige strukturproblemer.

Vores landbrugssektor og fødevaresektor, vores hospital-/sundhedssektor har ikke brug for MRSA - tværtom har de allerede mere end rigeligt at trækkes med.

Utroligt.. en politiker lige så ubegavede som 20 år tilbage, studenterhue og cand.-uddannelse er spildt på på et helt generationsskift af mandskab på Borgen.

 • 0
 • 0

Det ligner endnu en regerings-skandale.

Men dette er jo en overordnet inter-ministeriel problematik som kun ministeren over alle ministre, statsminiseren, kan løse og utvivlsomt har en genial løsning på.

Så lad os nu se hvilket trumfkort statsministeren har gemt oppe i ærmet.

 • 0
 • 0

Det virker som om Dan Jørgensen er endnu en minister, der villigt lader sig trække rundt i manegen af landbrugslobbyen og de embedsmænd, de styrer. Men statsministeren har nok en rigtig god løsning IMORGEN.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten