Minister har tillid til Banedanmark

Trafikministeren er dybt misfornøjet med hastighedsnedsættelserne og forventer bedre forudseenhed hos Banedanmark.

»Opgaven med genopretningen er tilsyneladende større end selv den daværende banestyrelse havde forudset, men jeg vil fastholde, at den basale infrastruktur skal bringes i en tilstand, så vi også på kortere sigt minimerer konsekvenserne for de mange togpassagerer,« erklærer Flemming Hansen.

Forhandlinger 5. september

Trafikforligspartierne - V, K, DF og R - indkaldes til forhandlinger, der begynder 5. september.

»Det ville være dejligt at få Socialdemokratiet ind i varmen, men så skal de komme med nogle betydelige bidrag, og det har jeg ikke forventninger til,« siger Flemming Hansen.

Ikke flere penge nu

Banedanmark leverer et oplæg i slutningen af august, og først derefter vil trafikministeren vurdere, om der skal bruges flere penge.

»Her må vi drøfte mulighederne for at omprioritere midlerne, så dette område kan blive tilgodeset,« lyder Flemming Hansens slutsætning i pressemeddelelsen.

Skal klare det selv

Flemming Hansen afviser at give Banedanmark mulighed for at lånefinansiere en fremrykket udskiftning af skinner og sikringssystemer.

»Det kunne man nok, men det tror jeg ikke er finansministerens tanke. Vi plejer at klare tingene selv,« siger Flemming Hansen.

Bestyrelsesformanden, DI's adm. dir. Hans Skov Christensen, tilføjer, at der er grænser for, hvor hurtigt fornyelse kan ske uden at indstille togdriften. Han vil heller ikke forholde sig til lånefinansiering:

»Det afgørende er, at ministeren fører drøftelser med de politiske partier og når frem til, hvilken ramme der skal være på baggrund af et oplæg, som Banedanmarks ledelse inden udgangen af denne måned fremsender til ministeren,« siger Hans Skov Christensen.

Bestyrelsesformanden undlader tillige at bede om flere penge:

»Politikerne fastlægger en ramme, og den ramme er det Banedanmarks opgave at administrere,« siger Hans Skov Christensen.