Minister griber ind i DTU-strid om resistente bakterier: Nu skal alt foregå på skrift

Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) sendte mandag sin departementschef, Henrik Studsgaard, til et møde med ledelserne på DTU og i Fødevarestyrelsen. Det oplyste han på et 2,5 timer langt samråd onsdag om de resistente stafylokokker MRSA CC398, der trives i to ud af tre svinestalde herhjemme.

Universitetet og styrelsen er røget i totterne på hinanden, efter at Fødevarestyrelsen har skrevet en rapport, hvori den frikender sig selv for at have skjult DTU's rådgivning om at bekæmpe svine-MRSA.

DTU føler sig misbrugt

DTU's ledelse blev så fortørnet over rapporten, at den i to omgange udsendte lange redegørelser for at imødegå nogle af påstandene i den.

Læs også: DTU: MRSA-redegørelse er klart misvisende

Stridens kerne er, hvorvidt Fødevarestyrelsen gengav en anbefaling fra DTU om at begynde med at sanere den antibiotikaresistente bakterie ud i avlsbesætningerne, og om DTU bakkede op om konklusionerne fra senere arbejdsgrupper ledet af Fødevarestyrelsen, som ikke fulgte den anbefaling.

Læs også: Minister kræver svar: Pressede Fødevarestyrelsen DTU-professor til tavshed?

Socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen konkluderede på samrådet, at DTU var 'rasende' og 'føler sig misbrugt' i redegørelsen. Han ville have ministerens reaktion på, at »de fremmeste eksperter, vi har på området føler sig stærkt forundrede over den måde, som deres anbefalinger er videregivet på«.

Alt skal på skrift og bekræftes

Det fik Esben Lunde Larsen til at slå fast, at han ønsker, »at samarbejdet skal være ordentligt«. Derfor havde han sendt departementschefen til mødet med de stridende parter; DTU og Fødevarestyrelsen.

Læs også: MRSA-sagen: Slagsmål om forsker-censur er enestående

»Der har man for det første drøftet, at der skal være fuldstændig transparens i forhold til den rådgivning, som DTU videregiver til Fødevarestyrelsen. Det betyder, at al rådgivning, der gives af DTU til Fødevarestyrelsen, skal bekræftes skriftligt, og de to institutioner skal være enige om den skriftlige fremstilling af rådgivningen,« læste han op fra det referat af mødet, han havde taget med på samrådet.

»Ingen af os har en interesse i, at der kan herske tvivl om den rådgivning, der gives. Det har været diskuteret indtil nu. Det skal der ikke være fremadrettet, og derfor har jeg sanktioneret det her,« sagde ministeren.

Et meget kortfattet telefonnotat

Fødevarestyrelsen benyttede et yderst kortfattet notat udarbejdet efter en telefonsamtale med seniorrådgiver Sven Erik Jorsal om at nedbringe forbruget af et af de mest problematiske antibiotika, det bredspektrede tetracyklin, i svindestalene. Notatet afveg meget fra, hvad Sven Erik Jorsal selv husker, at han fortalte styrelsen.

Læs også: Minister tørrer medicin-lempelse i svinestalde af på DTU

Telefonnotatet medførte, at Sven Erik Jorsal også havde svært ved at genkende Esben Lunde Larsens egne udtalelser i sagen.

Læs også: Endnu en Esben Lunde-udtalelse om antibiotika kommer bag på DTU-forskere

At alt kommunikation fremover skal bekræftes af begge parter på skrift tyder ikke på det bedste samarbejdsklima. Det forsøgte Christian Poll fra Alternativet at bore i.

»Der har været nogle klare anbefalinger fra DTU, som er gået til Fødevarestyrelsen, og de klare anbefalinger er enten blevet omfortolket eller gemt væk. Derfor kunne jeg godt have tænkt mig at være en flue på væggen i mandags ved mødet med DTU. Hvad kom der ud af det? Har DTU fået en undskyldning og en forsikring om, at deres anbefalinger fremover vil blive videregivet i en ufortolket form?« spurgte han.

»Føler DTU sig tryg ved, at det også fremover er de samme mennesker i styrelsen, der skal videregive og fortolke de anbefalinger, som de kommer med,« fortsatte han.

Ingeniøren ville gerne have stillet spørgsmålene videre til DTU's ledelse, men det lykkedes ikke at få en kommentar. Derfor gengiver vi i stedet, hvad fødevareministeren sagde på samrådet onsdag eftermiddag.

Læs også: DTU versus Fødevarestyrelsen er blevet en kamp om ytrings- og forskningsfrihed

»Jeg ved ikke, hvad der kom ud af bagudrettede snak mellem DTU og Fødevarestyrelsen, og det interesserer mig heller ikke. Det, der interesserer mig, er, hvad der kommer ud af fremadrettet ordning: At vi får god rådgivning, som vi kan være trygge ved, og som kan tilgå blandt andet forligskredsen.«

»Uenigheder mellem DTU og Fødevarestyrelsen skal være synlige. Selv om man er uenige, skal det fremgå af det, man bliver enige om at skrive,« fortsatte han.

Minister: Det har været en uskøn proces, men det er undtagelsen

Oppositionen var ikke helt færdig med at bore i emnet. SF's Trine Torp spurgte til, hvordan tilliden mellem Fødevarestyrelsen og DTU er i dag. Christian Poll sagde, at han var bekymret for, om styrelsen blander sig i DTU's anbefalinger, fordi DTU havde følt sig truet med at få frataget sine bevillinger til at rådgive myndighederne.

Læs også: Leder af MRSA-videncenter udelukket fra ministerens ekspertgruppe

Esben Lunde Larsen rundede dog det hjørne af samrådet af med at konstatere, at Miljø- og Fødevareministeriet bruger 700-800 millioner kroner om året på rådgivning fra forskere.

»Der har været en proces her, der ser uskøn ud. Det medgiver jeg gerne. Men det generelle billede af den forskningsbaserede myndighedsbetjening er jo, at alt foregår, som det skal. Der er ikke debatter generelt set om forskernes arbejdsvilkår. Det skal der heller ikke være fremadrettet, og derfor mener jeg også, at man som folketingsmedlem kan have fuld tillid til, hvad der kommer til at foregå mellem Fødevarestyrelsen og DTU.«

Læs også: Leder: Resistens – ministeren opfinder nyt uforsigtighedsprincip

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Ja, det har været uskønt ....

Men når man læser artiklen herover, hvor det fremgår at der har været en øjensynlig væsentligt telefonisk udveksling OG denne af den ene part er nedfældet som et notat der er brugt til den videre sagsbehandling, så bliver "man" også noget rystet - over begge parters inkompetance.

Enhver, med minimal juridisk / økonomisk / projektmæssig, erfaring ved, at alting af væsentlig karakter skal være skriftlig. Så: - hvorfor giver DTU væsentlige oplysninger Per telefon UDEN at sende en skriftlig bekræftelse - hvorfor forlanger DTU ikke kopi af det notat de med 100% sikkerhed ved modtageren er forpligtet til at lave - hvorfor sender Styrelsen ikke uopfordret kopi af det væsentlige notat til DTU

Parterne synes at have handlet uagtsomt, og måske med groft fortsæt for een parts vedkommende.

  • 8
  • 2

Jeg må så dementere mit korstog mod Esben Lunde og sige at jeg har givet ham uret ved kun at holde ham ansvarlig for MRSA skandalen, og han nu har taget et meget fornuftigt initiativ ved skriftligt dokumentation.

Det er useriøst fra DTU at tro at man kan give så vigtige informationer mundtligt, som skal ligge skriftligt, så hovedansvaret har hele tiden ligget hos DTU.

Fødevarestyrelsen skulle afkræve DUT at give en skriftlig redegørelse, men de har bare lade stå til og når det brænder på så kunne de bare sige at det var DTU's skyld.

  • 1
  • 2

Det skriger jo til himlen at en minister skal pointerer, hvad der er almindelig praksis i hele samfundet, nemlig at vigtige ting skal være på skrift! Det må være fra en alvorlig "svipser" fra begge sider, men det får selvfølgelig ingen konsekvenser, så de fortsætter sikkert i samme spor. Business as usual !

  • 2
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten