Minister: Folks eget ansvar at undgå 4G-støj

Når det mobile bredbånd bliver tændt på 800 MHz-båndet, så risikerer tusindvis af de husstande, som i dag modtager tv via egen antenne eller fællesantenne at få forstyrret tv-signalet. Resultatet er pixelering af billedet eller i værste fald sort skærm.

I blandt andet Norge og England, hvor støjproblemet også kendes, har myndighederne lagt op til, at støjgener fra det mobile bredbånd i vid udstrækning skal afhjælpes af de virksomheder, som vinder retten til mobilt bredbånd i 800 MHz-båndet.

Det betyder, at de støjramte seere i Norge og England får tilbudt gratis filtre, der kan beskytte tv-billedet mod støjen, men sådan ser det ikke ud til at blive i Danmark, fremgår det af et svar fra erhvervs- og vækstminister Ole Sohn (SF) til ing.dk

Ministeren henviser til, at der i Danmark er stillet begrænsninger til, hvor kraftigt der må sendes i den del af 800 MHz-båndet, som ligger tættest på de frekvenser, som det jordbaserede digitale tv-sendenet anvender.

»I modsætning til andre lande har vi i Danmark valgt en model, hvor vi på forhånd pålægger mobilselskaberne mere vidtgående begrænsninger for anvendelsen af 800 MHz-frekvenserne - netop for at sikre antennemodtagelsen, når 800 MHz-frekvensbåndet fremover benyttes til mobilt bredbånd. I Danmark søger vi således at løse problemet på forhånd i stedet for at løse problemet efterfølgende,« oplyser Ole Sohn.

Trods begrænsningerne af sendeeffekten for det mobile bredbånd, også kaldet 4G, så forventes det, at flere husstande alligevel vil opleve støjgener. En del af generne vil dog kunne afhjælpes ved at installere særligere filtre, som beskytter tv-signalet mod indstrålingen fra det mobile bredbånd. Filtrene skal indstalleres i de enkelte hustande, og Den danske Telemyndighed forventer, de kommer til at koste ca. 150 kr. inkl. moms. Og den udgift kommer danskerne formentlig selv til at betale, modsat Norge og England, hvor vinderne af frekvensauktionerne blandt andet skal bekoste filtre.

»Frekvensloven giver alene mulighed for fastsættelse af vilkår om selve anvendelsen af frekvenser. Med de vilkår, der fastsættes i 800 MHz-tilladelserne, sikrer vi på forhånd, at det bliver relativt enkelt for de forholdsvist få potentielt berørte husstande at reducere eller helt eliminere forstyrrelserne f.eks. med udskiftning af kabler og stik samt ved at indsætte et filter, der kan købes for relativt små penge (ca. 150 kr.),« oplyser Ole Sohn og fortsætter:

»Denne ordning er den klart mest enkle og mest rimelige, og den er i fuld overensstemmelse med udgangspunktet om, at den enkelte husstand selv må sikre, at deres tv-udstyr er i orden, og at de private installationer ikke lader sig forstyrre.«

Der hersker en del tvivl om, hvor mange husstande der kan få behov for at investere i et filter for fortsat at kunne se tv, når det mobile bredbånd tændes - hvilket i princippet kan ske fra 1. januar 2013. Den danske Telemyndighed har fået udarbejdet en rapport, der viser, at op mod 10.000 husstande kan opleve forstyrrelser fra det mobile bredbånd. Det tal bestrides dog af blandt andet Danmarks Radio, som tidligere over for ing.dk har vurderet telemyndighedens tal til at være alt for lavt.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
 • og det har det været længe, men hvis nogen udefra kommer og ødelægger det eller jammer min modtagelse, har jeg endog meget svært ved at se, at det er min skyld (culpa) eller mit ansvar, at det er sket (culpa igen). Jeg må derfor søge godtgørelse hos skadevolder, som ikke er Ole Sohn - denne gang - men den eller de, som udsender de forstyrrende signaler. Jeg er jeg sikker på, at danske domstolene vil servicere mig fortrinligt, og sikre, at min retsstilling ikke forringes af andres indgåede aftaler og kontrakter, hvis det skulle blive aktuelt.
 • 0
 • 0

Det er jo staten som har givet tilladelsen til at benytte frekvensen. Udbyderen må forventes at følge de opstillede betingelser for at sende.

Ergo kan man næppe gå efter udbyderen men den som har givet tilladelsen = staten.

 • 0
 • 0

Som radioamatør er man forpligtet til at afhjælpe forstyrrelser i modtagning af radio eller TV hos naboer for egen regning. Kan du ikke fjerne forstyrrelsen enten på dit eget udstyr eller ved at sætte filtre ind på kablerne, der er tilsluttet naboens modtager, må du ikke bruge dit sendeudstyr. Det er således skadevolderen, der skal foretage afhjælpning for egen regning, og det bør også gælde for virksomheder, hvis de forstyrrer radio eller TV modtagelsen.

 • 0
 • 0

Som udgangspunkt må det være skadesvolderen, der skal erstatte evt. tab,- men loven er i dette tilfælde jo en undtagelse og derfor har Ole Sohn sikkert ret i sin fortolkning! Men det hindrer da ikke denne gamle reaktionære mand i at tænke konstruktivt, så vi kom på linie med almen praksis i lovene på andre områder. Men det kræver måske for store anstrengelser af en mand med den rette socialistiske ånd: Vi skal ikke alle have det lige godt, derimod lige dårligt!

 • 0
 • 0

Det analoge signal vil også kunne forstyrres af en kraftig sender, der sender på en frekvens tæt på det analoge signals frekvens. Det var oprindelig årsagen til, at radioamatører kunne genere de nærmest boende, når amatørsenderen blev brugt.

 • 0
 • 0

Som radioamatør, med maksimum tilladelse på brevet (A), må jeg faktisk sende med svimlende effekter. Jeg må faktisk sende med 1000W, på en del lave frekvenser, og jeg må også på VHF & UHF, 144-146, samt 432-438 MHz.

Jeg må faktisk også anvende AM for det ikke skal være løgn. Tænk hvis man havde udstyr til dette. Intet ville virke i miles omkreds. mvh, Erik.

 • 0
 • 0

Så får vi nye problemer.... Af de øvrige indlæg, kan jeg kun se at erhvervs- og vækstminister Ole Sohn (SF), ikke er sin stilling voksen.......

Jeg lader denne stå allene... Som udgangspunkt skal det da være skadesvolderen, der udbedrer evt. problemer på LOVLIGE indstalationer. Slut med allene.. Er det sådan ministeren reagerer???????? PCN EDB siden det blev opfundet...

 • 0
 • 0

Det er jo altid dumt at begynde at sende på frekvenser hvor det kan give anledning til problemer. Hvem der så skal betale, er jo et godt spørgsmål. Nogle af disse bokse (modems), skulle efter sigende kunne sende med flere watt.

Kan udstyr, f.eks. TV apparater, og andet f.eks. Tunerbokse, både til DVB-T, og evt. også DVB-C, holde til denne direkte indstråling som der kan komme fra sådan et modem, hvis det står tæt på ?. F.eks. lige inde på den anden side af væggen hos naboen ?.

Hvis kabler og udstyr er godt skærmet, burde det ikke give problemer, men er det det ?. Ja vi må se når det går i gang, og håbe på det bedste.

 • 0
 • 0

Er man mange nok skulle det vel ikke være et problem at hyre en bunke advokater til et gruppesøgsmål.

Man kan sådan rent praktisk anlægge 2 sager. 1 mod dem der forstyrrer TV installationer. 1 mod staten for at tillade at forstyrre TV installationer (staten er i ond tro: De ved godt det vil ske for de er blevet advaret om det)

 • 0
 • 0

Jeg har fuld forståelse for, at mange finder det urimeligt, at en skadevolder (mobiloperatørerne) friholdes for udgifter, og at disse lægges over på skadesvoldte. Men hele sagen er en storm i et glas vand i forhold til de angiveligt omfattende sundhedsskader alle mobilmasterne påføre en del af de mange mennesker, som bor i en radius på op til 500 meter fra masterne. Mere end 80% af forskningen viser, at mobilmaster giver øgede forekomster af kræft, hovedpine, søvnforstyrrelse og forhøjede niveauer af stresshormon etc. http://helbredssikker-telekommunikation.dk... Alt andet lige burde dette føre til massive og højlydte protester. I udlandet, fx England, er der masser af sådanne protester - og mobilmaster fjernes eller planlagte opsætninger droppes i en lind strøm. I Danmark er der næsten helt sort skærm i forhold til denne problematik. Hvorfor egentlig?

 • 0
 • 0

Må jeg lige sige, at vi andre altså kom før G4 med vort udstyr. Så må en "ny i klassen" altså lige bede om lov pænt og ikke få en minister, der ikke har juraen helt i orden udtale sig.....

 • 0
 • 0

Jeg har fuld forståelse for, at mange finder det urimeligt, at en skadevolder (mobiloperatørerne) friholdes for udgifter, og at disse lægges over på skadesvoldte. Men hele sagen er en storm i et glas vand i forhold til de angiveligt omfattende sundhedsskader alle mobilmasterne påføre en del af de mange mennesker, som bor i en radius på op til 500 meter fra masterne. Mere end 80% af forskningen viser, at mobilmaster giver øgede forekomster af kræft, hovedpine, søvnforstyrrelse og forhøjede niveauer af stresshormon etc. http://helbredssikker-telekommunikation.dk... Alt andet lige burde dette føre til massive og højlydte protester. I udlandet, fx England, er der masser af sådanne protester - og mobilmaster fjernes eller planlagte opsætninger droppes i en lind strøm. I Danmark er der næsten helt sort skærm i forhold til denne problematik. Hvorfor egentlig?

Siden du spørger så pænt ...

Politkerne er ikke dumme. De kan godt se hvornår nogen enten udtaler videnskabeligt og hvornår de politiserer.

Dit link er ikke et link til videnskab, men er derimod et politisk partsindlæg. Hvis man kommer med et politisk partsindlæg, og de ikke synes om din politik (nedlæg alt trådløs netværk), så er de i deres gode ret til at ignorere dig.

Utilfreds? Stift et parti, og prøv at blive valgt ind i Folketinget ved næste folketingsvalg.

 • 0
 • 0

Hej Lars Dit svar er desværre ikke noget svar. Forskningsdata kan ses nedenfor. Desuden er der flere lande og internationale organer, som har sat ind i forhold til skadevirkningerne fra radiofrekvent stråling.

I øvrigt er jeg ikke imod trådløse løsninger. Min anke går på de trådløse teknologier, som omfattende forskning peger på er sundhedsskadelige. Man kan gøre tre ting: 1) Sænke grænseværdierne for strålingen markant indtil ikke skadelige teknologier er udviklet. 2) På forskellig vis reducere eksponeringerne, fx lade være med at opstille mobilmaster så hovedstrålen rammer lige ind i en boligblok etc. 3) Forske i og udvikle helbredssikre løsninger, dvs. andre frekvenser og modulationer af signalerne. Der er fx forskere, der har opfundet WiFi, som fungerer via LED-lys. Dette vil kunne erstatte mikrobølge-WiFi mange steder.

Vh Thomas

2011: En undersøgelse viser, at mængden af stresshormoner øges markant hos mennesker i løbet af et halvt år, hvor de bestråles af en nyopsat mobilmast. Desuden blev der påvist en række andre biologiske ubalancer, fx faldt niveauerne for dopamin. Kilde: Umwelt Medizin Gesellschaft 2011; 24(1): 44-57 Resume: http://www.umg-verlag.de/umwelt-medizin-ge...

2010: En undersøgelse viser, at mængden af stresshormon øges hos mennesker der udsættes for mobilstråling fra mobilmaster. http://tinyurl.com/2c4r2j4

2010: En videnskabelig gennemgang af de mobilmastestudier, der er offentliggjort i det ansete PubMed viste, at 8 ud af 10 undersøgelser viser forøgede tilfælde af neurologiske symptomer eller kræft hos mennesker, der bor inden for en radius af 500 meter fra mobilmaster. http://www.ijoeh.com/index.php/ijoeh/artic...

 • 0
 • 0

Hej Lars Dit svar er desværre ikke noget svar. Forskningsdata kan ses nedenfor. Desuden er der flere lande og internationale organer, som har sat ind i forhold til skadevirkningerne fra radiofrekvent stråling.

I øvrigt er jeg ikke imod trådløse løsninger. Min anke går på de trådløse teknologier, som omfattende forskning peger på er sundhedsskadelige. Man kan gøre tre ting: 1) Sænke grænseværdierne for strålingen markant indtil ikke skadelige teknologier er udviklet. 2) På forskellig vis reducere eksponeringerne, fx lade være med at opstille mobilmaster så hovedstrålen rammer lige ind i en boligblok etc. 3) Forske i og udvikle helbredssikre løsninger, dvs. andre frekvenser og modulationer af signalerne. Der er fx forskere, der har opfundet WiFi, som fungerer via LED-lys. Dette vil kunne erstatte mikrobølge-WiFi mange steder.

Vh Thomas

2011: En undersøgelse viser, at mængden af stresshormoner øges markant hos mennesker i løbet af et halvt år, hvor de bestråles af en nyopsat mobilmast. Desuden blev der påvist en række andre biologiske ubalancer, fx faldt niveauerne for dopamin. Kilde: Umwelt Medizin Gesellschaft 2011; 24(1): 44-57 Resume: http://www.umg-verlag.de/umwelt-medizin-ge...

2010: En undersøgelse viser, at mængden af stresshormon øges hos mennesker der udsættes for mobilstråling fra mobilmaster. http://tinyurl.com/2c4r2j4

2010: En videnskabelig gennemgang af de mobilmastestudier, der er offentliggjort i det ansete PubMed viste, at 8 ud af 10 undersøgelser viser forøgede tilfælde af neurologiske symptomer eller kræft hos mennesker, der bor inden for en radius af 500 meter fra mobilmaster. http://www.ijoeh.com/index.php/ijoeh/artic...

Jeg vil påpege følgende:

 • dit 1. link 1 indeholder et indirekte "save the children" argumentet gentaget flere gange på forskellig måde til at starte med. Det er noget af det mest useriøse argument man kan komme med. *: stresshomon kan komme af stress på arbejdet *: stresshomoner kan øges af mere stress på arbejdet *: neurologiske symptomer er dejlig upræcist, og kan også være forårsaget af en trafikulykke og alt muligt andet *: radiosignaler fra en mobiltelefon er ikke ioniserende stråling, og kræft kan komme af rigtig mange andre årsager

[b]Vis at der i rapporterne er taget højde for de ting jeg har nævnt, og at du dermed ikke politiserer over emnet mobil-"stråling".[/b]

 • 0
 • 0

Hej Lars Jeg har svært ved at tage dine indvendinger seriøst.

Vedr. at mobilstråling ikke er ioniserende. Det er vist gået op for forskerne, som har påvist at mobilstråling i forskellige processer forårsager celle- og dna-skader.

Vedr. mulige fejlkilder: Det er der i al forskning, men noget forskning er mere pålidelig end anden. Hvis du fx ser på disse undersøgelser mener jeg ikke de med rimelighed kan afvises med dine argumenter:

2011: En undersøgelse viser, at mængden af stresshormoner øges markant hos mennesker i løbet af et halvt år, hvor de bestråles af en nyopsat mobilmast. Desuden blev der påvist en række andre biologiske ubalancer, fx faldt niveauerne for dopamin. Kilde: Umwelt Medizin Gesellschaft 2011; 24(1): 44-57 Resume: http://www.umg-verlag.de/umwelt-medizin-ge...

En undersøgelse fra 2010 havde disse opsigtsvækkende resultater: I en population af haletudser, som i 2 måneder blev placeret i et område 140 meter fra flere mobilmastesendere - hvor mobilstrålingen blev målt til mellem 0,008-0,032 W/m2 – var der en 90% dødelighed i den eksponerede gruppe og kun 4% i kontrolgruppen, som var afskærmet imod mobilstrålingen. I den eksponerede gruppe blev der også konstateret forstyrret vækst og motorik. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20560769

Strålingsintensiteten i undersøgelsen var således langt under grænseværdien på 10 Watt/m2.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten