Minister: Det koster 3,5 milliarder at fjerne MRSA fra de danske stalde

Nedslagtning af smittede svinebesætninger, desinficering af stalde, indsættelse af nye, smittefri dyr og kompensation for mistet indtjening til landmanden. Det er nødvendigt, hvis de danske stalde skal slippe af med svine-MRSA.

Sådan en indsats vil koste statskassen 3,5 milliarder kroner, oplyser Fødevarestyrelsen.

Beløbet er udregnet på baggrund af, hvad det vil koste Norge at gennemføre de ovennævnte tiltag for at reducere smitten med MRSA-bakterier i staldene, som de i øjeblikket er i gang med.

Læs også: Norge går langt mere drastisk til værks end Danmark i kamp mod svine-MRSA

Norges svineopdræt er slet ikke på størrelse med det danske. Så Fødevarestyrelsen har medtaget i udregningen, at de danske svinebesætninger som oftest er større end de norske, deraf en højere pris, og prisen for sanering af en enkelt farm er derefter ganget op med det antal, som man forventer at finde inficeret.

Fødevareminister Dan Jørgensen (S) oplyste første gang prisen på de 3,5 milliarder til et samråd i Folketinget i sidste måned, hvor han var indkaldt for at forklare, hvad ministeren havde tænkt sig at gøre, for at komme smitten med den resistente bakterie til livs.

Læs også: Efter samråd om svinebakterier: Vi fik slet ikke svar på alle spørgsmål

Her brugte han beløbet som argument for, at det vil være for dyrt at overføre den norske bekæmpelse af MRSA i staldene til Danmark. Han vil vente på erfaringer om, hvorvidt det hjælper. I et efterfølgende svar på spørgsmål fra Enhedslistens fødevareordfører Per Clausen uddyber Dan Jørgensen følgende gennem Fødevarestyrelsen:

'De norske erfaringer har vist, at en vis andel af de sanerede svinebesætninger bliver reinficeret. Endvidere viser de norske analyser, at man på trods af iværksættelsen af en saneringspolitik for svine-MRSA må forvente en stigning i forekomsten af svine-MRSA i de efterfølgende år.'

'I Danmark er der mange flere og større svinebesætninger og en højere forekomst af MRSA-positive svinebesætninger end i Norge. Derfor vil en umiddelbar sanering af svinebesætninger i Danmark ikke medføre en realistisk mulighed for at reducere sygdomsrisikoen for svine-MRSA i den humane sektor. Hvis vi i Danmark skulle sanere f.eks. 500 besætninger, vil det formodentlig medføre en udgift på 3,5 milliarder kr., samtidig med at der er en stor risiko for reintroduktion fra miljø eller personer,' skriver Dan Jørgensen.

Læs også: Kun to procent af svinebesætningerne bliver tjekket for MRSA

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Et tobaksfirma i USA blev for et par dage siden dømt til at betale en enke 130 mia. kr i erstatning for hendes afdøde mand som var ryger gennem 20 år. Omend beløbet er ude af proportioner, sætter det dog hovedet på sømmet. Nemlig et ansvar for den produktion man har. I den sag er det landbruget som står med " aben" og landbruget som må sørge for dels ordentlige arbejdsvilkår for de ansatte i staldene, transporten af svin og på slagterierne og sikre at smitten ikke rammer naboerne til en svinegård. Med mere end 20 millioner slagtede svin pr. år, bliver det ikke til mange ører pr. Kg slagtet gris.

 • 0
 • 0
 • At købe italianske tog der aldrig kommer ud at køre?
 • At vælge kampfly efter hvem man bedst kan lide?
 • At bygge "supersygehuse" der efter sigende allerede er forældede?
 • At fejle det ene store offentlige IT-projekt efter det andet?

...jeg synes egentlig at 3,5 milliarder på at fjerne MRSA, lyder meget rimligt.

 • 0
 • 0

... i tabte eksportindtægter, at Danmark har en MRSA smittet svinebestand? ... at danske svin pumpes med antibiotika, som skader forbrugerne? ... på længere sigt at behandle syge ansatte på svinefarmene? ... af tabt ejendomsværdi, hvis man er nabo til en MRSA smittet svinebesætning?

 • 0
 • 0

@Darth Vader Jeg hørte ministeren på fjernsynet argumentere, at grunden til 3.5 mia kroner er for dyrt er, at den norske metode ser ud til ikke at virke. MRSA ser ud til at vende hurtigt tilbage i de norske stalde. Med den viden eller formodning er jeg enig med ministeren, så bør man nok lige sige ro på - kan vi evt. bruge 3.5 mia bedre end at trække dem ud i toilettet? Men problemet skal sgu løses, om så vi skal stoppe med at producere svin på den måde. Vores sikkerhed og helbred kommer efter min mening før alt andet!

 • 0
 • 0

Dumt spørgsmål, men kan man ikke vaccinere grisene i mod bakterien? Man kan vel godt lave en vaccine til under 3.5mia (eller findes der for mange grise?), og så er antibiotika ikke længere nødvendigt.

Alternativt kunne man se på indførelsen af resistensgener.

 • 0
 • 0

Så længe landbruget har frit spil (okay, De facto frit spil) med hensyn til brug af antibiotika kan det heller ikke betale sig at rense produktionsanlæg og slå besætninger ned. Der vil hurtigt opstå tilsvarende eller værre resistente bakteriestammer.

En mulig løsning - hvor naiv den end er - kunne være at stoppe (!) brug af antibiotika i produktion af slagtedyr. Også selvom det betyder at vi må spise mindre kød og betale lidt mere for det.

Det nuværende system har bestemt også en pris; resistens, total mangel på dyrevelfærd, massiv forurening og en kæmpe økonomisk risiko for hele landet.

 • 0
 • 0

Jeg vil foretrække at de 3,5 mia. benyttes til bedre rengøring på sygehuse. Det vil sikkert reducere antallet af døde grundet infektionener væsentligt mere.

 • 0
 • 0

@Jesper Tholstrup Mængde går klart forud for kvalitet og dyrevelfærd i dansk svineproduktion!

Når halekupering nu er forbudt, så kan det undre at 95% af danske svin alligevel får deres haler kuperet. Ja der er en kattelem, men når 95% af grisene falder ind under denne kattelem, tyder det på at produktionsformen er forkert.

Når danske grise fortsat har så stort et behov for antibiotika - ja så tyder det også på at produktionsformen er forkert.

Så en omlægning af produktionsformen til kun undtagelsesvis behandling med antibiotika, stalde eller friluft som betyder at halerne ikke skal kuperes - så kommer der måske lidt mindre svinekød ud af det og sikkert til en højere pris. Men det er vel bedre for alle?

 • 0
 • 0

Det var også for dyrt at fjerne bly fra benzin, organiske opløsningsmidler fra lak og maling, asbest fra brandsikringen osv.

Hvad koster det på den lange bane, hvis rutinemæssige sår og operationer begynder at slå folk ihjel på grund af antibiotika resistens ?

"Intet tab bør os ramme, som ved rettidig omhu kunne være afværget" ?

 • 0
 • 0

Norge har markant flere ressourcer end Danmark. Norge har muligvis råd til både at implementere ikke-optimerede fremgangsmåder mht at fjerne svine-MRSA og gøre bedre rent på hospitalerne, og mange andre ting. Vi er ikke så rige og kan derfor generelt have brug for både at optimere bedre og at prioritere hårdere. Vi må indsætte de danske forudsætninger før vi kopierer de norske løsninger.

 • 0
 • 0

Den bagved liggende årsag er, at alle nyfødte grise får antibiotika profylaktisk for at forhindre at mange af dem dør af diare. Løsninger er at man helt ophører med at give antibiotika profylaktisk. I stedet giver man de drægtige søer et naturpræparat som har vist sig at kunne reducerer antallet af diare tilfælde signifikant. Det vil selvfølgelig tage nogle uger før alle er antibiotikafri, men jo før man kommer i gang jo hurtigere når man målet.

 • 0
 • 0

8 ud af 9 MRSA infektioner kommer ikke fra Svin. Problemet skal tages hånd om, men at smide 3,5 mia ud ad vinduet på en sanering af 1/9 af problemet, som ikke ser ud til at virke i Norge er ren panik.

Hvorfor denne fokus på MRSA alene? Jeg taler om det generelle problem - og jeg talte i øvrigt også imod den omtalte løsning med "sanering" af produktionsanlæg.

Jeg tror i virkeligheden, at jeg er forvirret over hvordan det er lykkedes landbruget (som helhed) at overbevise politikerne om, at landbruget i sin nuværende form er en gevinst for Danmark.

Ingen anden industri i landet har lov til at optræde tilsvarende uansvarligt - både med hensyn til sundhed og miljø.

 • 0
 • 0

Vil dette naturpræparat give samme resultat som nuværende metode og hvis ikke hvem skal så betale for de øgede tab producenten får? Glem alt om forbrugerne, de siger de gerne vil betale men virkeligheden er at de kun gider at købe de billigeste produkter. Hvordan sikres at dette naturpræparart er 100% ensartet og kun indeholder de stoffer det skal og ikke andre evt. skadelige stoffer, og hvem kontrollere dette? Dette skal sikres 100% for alle enheder af dette middel. Under hvilke forhold dyrkes og produceres dette middel?

Som det nok kan ses er naturpræparart ikke bare lige, hvis det skal leve op til samme kvalitetskrav, sikkerhed for indhold og virkningsstoffer pr. enheder givet til dyret m.m. så bliver det i praksis umuligt at betale for, alternativet er enten over eller under dossering og især overdosering vil hurtigt få de politisk korrekte til at råbe op.

Den bagved ligende årsag er ikke antibiotika, men krav om at producere mest mulig gris billigst muligt, bestemt af forbrugerne og samfundet hvor penge er lykke og det vi alle skal jagte. Desuden ramler Disney forestilligen omkring dyr og folks urealistiske Morten Korh romantik ind i virkeligheden, den virkelighed der er at svineproduktion er industri, ganske som fabrik der producere vandhaner. Største problem i svine produktion er at grisen er et levende dyr.

 • 0
 • 0

Nej for det er multiresistente Stafylokokker "methicilinresistente stafylokokker"

Jeg er ikke ekspert på området, men jeg tror ikke at de generelle resistensgener har indflydelse på eventuelle vacciner. Hvordan skulle det påvirke en eventuel vaccine (af interesse)?

En vaccine ville naturligvis heller ikke løse problemet med resistens. Så længe landbruget skaber et miljø hvor resistens-gener hos mikroorganismer medfører en øget biologisk fitness så har vi et problem.

Det er lidt "morsomt" på den forkerte måde, at vi bruger masser af penge på at bekæmpe terror (USA har tilsyneladende brugt omkring 27.000 mia DKK 1) mens vi ikke engang gider at tage hånd om/forebygge et problem som sidste år dræbte 23.000 mennesker i USA alene 2.

Bemærk: Jeg siger ikke at landbruget er ansvarligt for dødsfald endnu, men jeg forstår ikke hvorfor vi (menneske) ikke er møghamrende bange for konsekvenserne af vores billige svinekød og forbrug af antibiotika generelt.

 • 0
 • 0

@Kjeld Flarup Christensen

8 ud af 9 MRSA infektioner kommer ikke fra Svin. Problemet skal tages hånd om, men at smide 3,5 mia ud ad vinduet på en sanering af 1/9 af problemet, som ikke ser ud til at virke i Norge er ren panik.

Fuldstændig korrekt fraset at antallet af MRSA cc398 (Svine-MRSA)er stærkt stigende.. Og så udgør svin et veldefineret reservoir til forskel for alle andre steder man kan finde MRSA.

Læg dertil at personer som arbejder i inficerede svinebesætninger med meget stor sandsynlighed er bærer af MRSAcc398. Pågældende har sikkert en familie som har en vis sandsynlighed for at være bærer af MRSA cc398. Myndighederne har opgivet at behandle de som arbejder i staldene!

I dansk sundhedsvæsen udspørges alle om de arbejder eller bor sammen med nogle som arbejder med svin. Er det tilfældet podes de og skal i behandling.

Men det er ikke altid så enkelt at fjerne MRSAcc398 og hvad hvis det er en akut operation?

Så nej selvom det aktuelt synes at være et mindre problem er det problematisk for såvel de ansatte, deres familier, lokalområdet og sygehusvæsnet. Og det koster allerede rigtig mange penge at screene for MRSA cc398, behandle og antallet er stigende!

 • 0
 • 0

En billig løsning

Hørt, tænk nyt. Vi har prøvet det før med salmonella i høns. Først blev hønseflokkene aflivet. Det var alt for dyrt, så æggene røg i stedet til varmebehandling og nu er hønsene salmonellafrie.

Det kan dog ikke sammenlignes (det duer ikke at varmebehandle smågrisene....). Løsningen må være at fjerne antibiotika fra svinene og i stedet bruge probiotika. Men styrk forskningen på dette område. Det giver garanteret gevinst

 • 0
 • 0

den norske metode ser ud til ikke at virke.

Det er alt for tidligt at sige dette. De er jo lige startet, og det siger sig selv at selvom man har desinficeret et sted, så kan MRSA komme tilbage. Det kommer jo med de nye søer og smågrise. Bekæmpelse skal være langsigtet. Jeg er sikker på at Norge om nogle år er svine MRSA frit, ligesom vi ikke mere har salmonella i kyllingerne. Der var en gang vi fik at vide at dette resultat ikke kunne lade sig gøre eller var for dyrt.

 • 0
 • 0

Så en udsendelse i fjersynet om en Hollandsk landmand der brugte noget der lignede en højtryksrenser. Han gjorde staldene ren med denne og iblande vandet en form for mælkesyre bakterier væsken blev efterfølgende sprøjtet ud over grisene som derefter ikke behøvede antibiotika. En dansk bonde, hvis datter skulle opereres for en hjertelidelse. Dette kunne ikke lade sig gøre fordi antibiotika ikke virkede på hende i første omgang. Bonden tog den Hollandske ide op. Det han brugte af tid og indkøb af væske fra den hollanske bonde sparede han på medicin. Det handler vel også om lidt sund fornuft. Medicin til både dyr og menesker er ikke altid en gode. Lidt styrkelse af ens egen immun forsvar er bedre.

 • 0
 • 0

..at overbevise politikerne om, at landbruget i sin nuværende form er en gevinst for Danmark.

Ingen politiker er spor overbevist - ikke det fjerneste - selv ikke de lokale ude i sognene har da interesse i de massive svinefabrikker og kæmpe arealer med monokulturer.

Men hvem tør kaste den første sten - stoppe galskaben !

Samfundet har en løbende underskudsforretning hvert eneste år, der har oparbejdet en massiv gæld på ~360 mia. - de tør ikke ;)

Og med valget listende nærmere hver eneste dag, så får MRSA ikke aktiveret snakkedyrene.. datasikkerhed, fødevarer- og folkesundhedssager ligger langt langt nede på listen.

Som ved IC4 m.fl. (fiaskoer), så er en håbløs sag herreløs, hvorimod enhver på Borgen maser sig frem og soler sig ved enhver succes.

 • 0
 • 0

... herover er inde på det rigtige - det handler ikke om hvorvidt man skal anvende det ene eller andet præparat til behandling i svineproduktionen, eller om man skal vaccinere eller ej. Det grundlæggende problem er produktionsformen. Skulle jeg komme med et forslag til en produktionsform der både giver dårlig dyrevelfærd (herunder behov for at klippe divers "stumper" af dyrene), behov for løbende medicinering og stor sandsynlighed for udvikling af resistens, så ville jeg foreslå en produktion som den man anvender i modene industrialiseret svineproduktion. Problemerne kan kun løses en gang for alle ved at skifte til en mindre intensiv produktionsform, hvor dyrene får den tid og den plads der skal til - alt andet er bare symptom behandling. Det vil sandsynligvis føre til højere priser, men det er nu engang ikke en naturlov at (svine)kød skal være billigt.

 • 0
 • 0

Mange svin med MRSA er smittet af mennesker. Hvis man udrydder svin med MRSA er det da fint, men en del af de nu helt MRSA-frie svin vil blive smittet af et menneske. Mange med MRSA har ingen nævneværdige gener af smitten. De fleste, der dør af stafylokokker er smittet på et sygehus - ikke i en svinebesætning.

Derfor er forslaget om at bruge pengene på sygehusene udmærket.

Summa summarum, for en gangs skyld har Dan J. ret, måske fordi han blot videregiver facts fra eksperter?

 • 0
 • 0

@ Allan som skriver til svar på at 8/9 af MRSA er ikke svinerelaterede: "Typisk vildledning. Kun de bakterier fra svinebruget er resistente, så det er dem vi dør af!" Prøv at læse dine kilder igen, og du vil finde ud af, at de svinerelaterede MRSA snarere er mindre multiresistente, end de ikke-svinerelaterede.

 • 0
 • 0

@ Torben Bauer. Mærkeligt at du stadig, efter en lang og oplysende debat med mange gode kildehenvisninger (herunder nogle som du selv har bragt i spil) bliver ved med at gentage de samme udokumenterede og usande påstande om cc398. Hvad er det du vil opnå med det?

 • 0
 • 0

Bare en tanke: Hvorfor er det egentlig samfundet, der skal betale landbrugets omkostninger til at forhindre, at landbruget sender sundhedsfarlige fødevarer på markedet? Det undrer mig, at man blander landbrugets og samfundets omkostninger sammen i en pærevælling. Landbruget betaler jo ikke regningen for dødsfald/sygehusophold - det gør samfundet. Hvis en lille butik leverer noget sundhedsfarligt, så bliver den omgående lukket indtil forholdene er bragt i orden. Basta. Og det sker naturligvis for ejerens regning - ikke samfundets.

 • 0
 • 0

Bare en tanke: Hvorfor er det egentlig samfundet, der skal betale landbrugets omkostninger til at forhindre, at landbruget sender sundhedsfarlige fødevarer på markedet?

Den samme tanke har Allan givet udtryk for, men han har efter 2 opfordringer ikke leveret et eneste eksempel på sundhedsfarlige produkter fra dansk landbrug. Det synes som om en stor del af deltagerne i debatten har overset, at der er masser af mennesker med MRSA - uden problemer.

En af mine bekendte blev smittet på et sygehus af stafylokokker - det kom ikke fra landbrugsprodukter, men fra en patient med diarre, der svinede toilettet til og smittede andre patienter. Hele afdelingen lukkede, men et år efter denne hændelse har min bekendt stadig alvorlige efterveer af denne oplevelse. Derfor bør man kanalisere flere ressourcer til hospitalerne frem for at bruge en rasende masse penge på en oppisket folkestemning, skabt af medierne.

Men det er en gratis omgang at beskylde landbruget for alt muligt, en stor flok debattører er rasende over, at landbruget overhovedet vil behandle syge dyr med antibiotika af rent egoistiske grunde.

Ingen kommenterer mit eksempel på grise, der er blevet smittet af mennesker! I følge en de debattører burde det vel så medføre dødsstraf?

@Torben, Det har Nina svaret på - Allan Astrup+s bemærkning:

"Typisk vildledning. Kun de bakterier fra svinebruget er resistente, så det er dem vi dør af!"

Allan Astrup har hverken dokumenteret denne påstand eller påstanden om, at landbruget leverer sundhedsfarlige produkter - selv efter flere opfordringer. Astrup har tilsyneladende kun rygter fra medierne at bygge på?

 • en anden fejl er, at man dør at resistente bakterier. Det er noget sludder.
 • 0
 • 0

Landbruget skal betale fordi det er landbruget som har MRSA cc398 som giver problemer på sygehusene!

Tilsyneladende er produktionsformen for svineavl åbenbart optimal for MRSA Cc398 siden denne bakterie spreder sig.

Så enkelt kan det udtrykkes! Så hvad er det du ikke forstår?

Og nej Nina har ikke givet noget konkret svar. Så her efter 2 døgn kan jeg vist med en rimelig sandsynlighed konkludere at hun ikke kan komme med noget konkret!

 • 0
 • 0

Landbruget skal betale fordi det er landbruget som har MRSA cc398 som giver problemer på sygehusene!

Og du slipper helt gratis fra at smitte svind med MRSA - eller hvad? At landbruget skal løse problemet er klart, det gør de også forsøg på. Men hvis du mener at man blot kan slå svinebesætninger ned uden kompensation, så er der noget, du helt hat misforstået - det fremgår da også af dine indlæg. Lad os få nogle perspektiver ind i debatten - siden 2004 er der lokaliseret 4 dødsfald pga. MRSA stafylokokker - i samme tidsrum er 350 døde af stafylokokker, som intet har med svin at gøre.

Det fremgår desuden af sundhedsmyndighederne, at svinefarme ikke øger risikoen for MRSA-smitte, så en del af kritikken skylder langt over målet - et resultat af at mange halser bagefter mediernes udlægninger.

Nina har klart opfordret Allan Astrup til at dokumentere den påstand jeg viste dig i ovenstående indlæg. Det er således ikke Nina, Men Astrup, du skal rette din henvendelse til. Jeg bad dig om af hjælpe A. Astrup med svaret - det har du end ikke prøvet på. Er det mon taktikken "Angreb er det bedste forsvar"?

 • 0
 • 0

Hvorfra ved du at MRSA cc398 kommer fra os skatteyderere?

Jeg ved kun at denne specielle bakterie først blev fundet omkring 2004 i Frankrig.

Som Karsten Ambrosen i en anden tråd sikkert rigtigt anførte, rejser især unge landmænd meget ud. Så enten skal kravet rettes mod Frankrig eller mod de landmænd som rejser ud. Den alm. borger kommer ikke i en dansk svinefarm!

Men det er nok mere sandsynligt at bakterien altid har været tilstede i stalden. Men grundet den udbredte spredning af antibiotika som især gennem 80'erne og 90'erne kendetegnende landbruget, har den haft held til at udvikle resistens. Så ligegyldigt hvad - aben forbliver uden kompensation hos landmanden.

Hvis det der skal til betyder at svinebesætninger skal slås ned, ja så må man gøre dette! Og idag ved hverken du, jeg eller " sundhedsmyndighederne" noget som helst om hvorvidt det er sundhedsfarligt at bo som nabo til en svinebesætning! Der findes ikke systematiske undersøgelser omkring dette. Men tilsyneladende er der flere smittede forholdsvis i områder med mange svinebesætninger.

Lad være med at blande alle andre MRSA tilfælde ind i denne debat. Fraset personer som har været indlagt på udenlandske sygehuse, udgør smittebærere en så inhomogen gruppe, så de ikke lader sig udpege uden at man poder for MRSA hos alle. Derimod er en svinebesætning og dem som bor på en svinegård nemme at udpege og dermed også nemme at behandle. Nem forstået som at her er kilden kendt, omend behandlingen kan være dyr og besværlig.

At kun 4 tilsyneladende er døde i Dk af MRSA cc398 skal nok tages med et gran salt. Det ved man heller ikke noget præcist om. Hvad er kriterierne for at et dødsfald bliver kædet sammen med MRSA cc398? Også her er der meget lidt kendt viden.

Men når det nu er så ufarligt det med MRSA cc398, hvorfor skal det så tages så alvorligt i sundhedssystemet?

Men hele denne debat er gennemsyret af at landmænd vil have lov til at gøre som det passer dem! Uanset hvad det betyder for deres omgivelser. Halekuperinger er forbudt, fraset en lille kattelem. Alligevel bliver 95% af danske svin halekuperet. Dyrkning langs vandløb er reguleret, alligevel fører adskillige landmænd krig omkring dette.

Så landmænd burde være de første til at forstå og acceptere at der kan være andre meninger end dem som myndighederne tilfældigvis for tiden finder nyttige. Altså også accept at der kan være personer som finder de nuværende forhold omkring MRSA cc398 for bekymrende og noget som bør undersøges meget mere grundigt.

Endelig. Resistenser bakterier dør man nødvendigvis ikke af. MEN givet de rette omstændigheder kan man såvel dø, får varige gener eller problemer såfremt man støder ind i sådanne. Idag får rigtig mange patienter kemoterapi så deres immumsystem er svækket. Idag indsættes rigtig meget kunststof som erstatning får blodårer, net ved brok, kunstige knæ, hofter, diverse søm og skruer. Altsammen noget som gør at resistente bakterier udgør en risiko for komplikationer og varige gener og også dødsfald.

Men måske man bare i første omgang skulle henvise alle som arbejder i landbruget med svin og deres pårørende til et enkelt lidt isoleret sygehus et sted i landet. Så behøver vi andre ikke længere at tænke på MRSA. Det drejer sig ifølge en beregning som Karsten Ambrosen lavede om ca. 25.000 personer. Så et nedlagt sygehus et eller andet sted i landet, indrettet til dette formål og så kan vi glemme alt om MRSA i resten af sundhedssystemet.

 • 0
 • 0

Det er tankevækkende hvordan fødevare kontrollen igen og igen jager en skræk i livet ( trussel/ eller giver sur smiley) på detailhandlende for banale baktielle forseelser . Ja til tider har man indtryk af at de påpeger et og andet bare for at være "skrankepaver" . Når så noget potientelt kan blive rigtig farligt så er Dan Jørgensens ( fødevareministeren) udsagn at det vil koste 3,5 mia. Hvad koster det at lade være hr minister ? "Host" hvem sagde "russisk rolette" ?

 • 0
 • 0

Et liberalt erhverv som landbruget må tegne en forsikring som holder skatteborgene økonomisk fri når / hvis man kan påvise udgifter der er relateret til MRSA !

Hvis et forsikringsselskab skal lave en sådan forsikring vil vi sikkert også få et tal som kan sammenholdes med hvad der kan betale sig at gøre forebyggende.

Kan forså på indlæg i debatten at sundhedssystemet allerede har udgifter . Hvorfor skal det betales af fælleskassen ?

 • 0
 • 0

Grundlæggende er det fuldstændig ligegyldigt hvad det koster at fjerne MRSA fra svinestalde. Det kan blive til en epidemi som er større end Ebola. For det andet har det vist sig at ved at fjerne farlige processor, farlig kemi eller andre forurenende emner i industrien, at tingene er blevet både bedre og billigere. Et lille eksempel var brugen af fortyndere til rensning af trykpresser som gav arbejdsmedicinske skader på medarbejderne. Dette blev erstattet af madolie som viste sig at være lige så god og meget billigere. Endnu er der alt for lidt debat om hvorfor det er nødvendigt at bruge antibiotika svineproduktionen.

 • 0
 • 0

Hvis lysdiode "tæt på wannabe" UV-lys på 405nm kan anvendes i hospitaler/sygehuse, kan det vel også anvendes i stalde?:

University of Strathclyde. (2015, June 26). Light fixture kills bacteria safely, continuously. ScienceDaily http://www.sciencedaily.com/releases/2015/... Citat: "... Indigo-Clean™ uses a narrow spectrum of visible indigo-colored light at an output of 405 nanometers (nm) on the light spectrum. This High-Intensity Narrow Spectrum (HINS) light is absorbed by molecules within bacteria, producing a chemical reaction that kills the bacteria from the inside as if common household bleach had been released within the bacterial cells. Because the light is visible, it is lethal to pathogens but is safe for use in the presence of patients and staff. ... "As an innovator in healthcare lighting and a leader in LED lighting and controls, we can bring healthcare providers this effective, game-changing tool to ensure the safest and best environment for their patients," said Hawkins. ..."

 • 0
 • 0

Hvorfra ved du at MRSA cc398 kommer fra os skatteyderere?

Læs mit indlæg igen, jeg skriver ikke det, du tillægger mig. Jeg skriver, at MRSA kan smitte begge veje. Jeg skriver, at problemet er på samme niveau som influenza, hvilket du let kan finde frem til. Selvfølgelig skal man se at få løst problemet, men det gøre kun effektivt, hvis man finder et egnet middel, der kan bekæmpe bakterien. Du har en masse kritiske bemærkninger til svineavlerne, men overser den kendsgerning, at landmanden følger de gældende love og anbefalinger - her sammen med dyrlægen, der tilser besætningen regelmæssigt. Det synes som og du mener, der er kriminelt at landmanden følger loven? Jeg vil hellere skyde på de, der har forsømt at udvikle nye stoffer, der kan bekæmpe de hårdføre bakterier, det burde ikke komme bag på nogle, at der udvikles resistens mod de anvendte midler.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten