Minister: Danskerne betaler overpris for affaldsforbrænding

Danskerne betaler markant overpris for at få håndteret deres affald, fordi affaldssektoren er en hvile-i-sig-selv-sektor, hvor man som forbrændingsanlæg kan investere i det, man nu vil, uden at være underlagt prismekanismer. Derfor ser vi en markant overpris.

Det sagde miljøminister Ida Auken (SF), da hun på et pressemøde mandag i forbindelse med lanceringen af strategien ’Danmark uden Affald’ skulle skitsere de udfordringer, der er ved at skulle modernisere forbrændingssektoren.

En modernisering af sektoren varsles som allerede nævnt i ressourcestrategien, hvoraf det også fremgår, at der er en forskel på op til 600 kroner på at få brændt et ton affald på forskellige forbrændingsanlæg.

»Samtidig har vi overkapacitet på forbrændingsanlæg og har flere anlæg stående, end vi har affald til nu - og ikke mindst i fremtiden. Så vi er nødt til at kapacitetstilpasse, uden at jeg kan sige mere konkret om, hvordan det kommer til at ske,« sagde hun.

Ministeren tilføjede, at man vil gøre det på en måde, så kommuner, der har lavet investeringer, ikke kommer til at sidde med håret i postkassen.

Læs også: Miljøstyrelsen: 400.000 ton overkapacitet på forbrændingsanlæg i 2011

»Når man har en hammer, så leder man efter et søm. Så når man har et forbrændingsanlæg, så leder man efter noget affald at brænde af - og derfor er vi nødt til at justere forbrændingskapaciteten som et næste skridt i arbejdet for et Danmark uden affald,« sagde Ida Auken.

Skatter hæver prisen

Hos Dansk Affaldsforening er direktør Jacob Simonsen ikke enig i, at danskerne betaler overpris for håndtering af affaldet:

»Hovedparten af det, kunderne betaler, er afgifter. Hvis vi skræller dem af, koster det i gennemsnit 200 kroner pr. ton, hvilket er meget billigt internationalt set. Og jeg tror ikke, at det bliver billigere, når vi skal til at forgasse affaldet i stedet,« siger han og understreger, at Dansk Affaldsforening går ind for bioforgasning af madaffaldet.

Prisen varierer dog stærkt fra anlæg til anlæg - ifølge strategien omkring 600 kroner - men det skyldes ifølge Jacob Simonsen forskelle i anlæggets alder og art, og hvordan fjernvarmeprisen er i det pågældende område.

Tudetosset at skrotte anlæg

Hos Dansk Fjernvarme - hvis medlemmer aftager affaldsvarmen, der udgør 20 pct. af fjernvarmen på landsplan - mener man bestemt ikke, at der er en modsætning mellem høj genanvendelsesprocent og mange, effektive forbrændingsanlæg:

»Både i Danmark og ikke mindst i EU-landene omkring os er der rigelige mængder affald til forbrænding, som i dag deponeres og udleder methan. Det vil være tudetosset at skrotte denne danske klimaløsning, som tilmed gavner vore nabolande og sikrer danske fjernvarmeforbrugere grøn og effektiv fjernvarme,« siger Dansk Fjernvarmes direktør, Kim Mortensen, i en kommentar til ressourcestrategien.

Vi skal brænde de andres affald

Dansk Fjernvarme slår i stedet et slag for, at den kapacitet og knowhow, der er opbygget, skal bruges til at brænde importeret affald på. Organisationen peger på, at danske forbrændingsanlæg allerede i dag yder en stor miljømæssig støtte til udlandet ved at forbrænde affald, som ellers var endt på lossepladser.

Det kalder de for et succesfuldt samarbejde, der både gavner miljøet, danske fjernvarmeforbrugere og affaldssektoren - uden at det sænker ambitionerne for verdens grønneste og mest effektive affaldshåndtering.

Ifølge miljøminister Ida Auken vil regeringens mål i 2022 om, at vi skal sortere og genanvende halvdelen af husholdningsaffaldet og 60-70 pct. af affaldet fra servicesektoren, tilsammen fjerne omkring 820.000 ton affald fra forbrændingsanlæggene.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Dette sagsområde har så mange aspekter, at argumenterne let kommer i kollision, hvis de ikke systematiseres - og så kan det ende i overflødigt kævleri. LivsCyklusAnalyse er et rigtigt middel til at holde tingene adskilt og skabe et holistisk overblik over de miljømæssige konsekvenser af forskellige koncepter udtrykt i den fælles enhed - CO2-ækvivalenter. For at undgå den samme stivnakkethed, med hvilken en tidl. milj.min. med samme efternavn skød flere gode koncepter ned (jeg erfarede selv især ét med sintring af spildevandsslam sammen med flyveaske), må man hæve sig over afgiftsprovenuer og eksaminere affaldskoncepter med assistance fra LCA-specialister. Ellers vil vi igen opleve en uskøn sammenblanding af statslig kassetænkning og økonomi.

 • 4
 • 0

»Når man har en hammer, så leder man efter et søm...."

Når man er tæt på valg, så leder man efter stemmer :)

Og med hele to valg ret forude, så skal der pusler om utallige skuffede grønne medlemmer, og de fæle snavsede 'systemer' skal tugtes.

'markant overpris', 'overkapacitet', 'justere forbrændingskapaciteten' men 'kommuner, der har lavet investeringer, kommer ikke til at sidde med håret i postkassen'.

Gad så vide hvem der skal betale mange mia. kr. i en overkapacitet, som vi siden ~2010 har postet i både nyrenoverede + ændrede anlæg.

Kære journalist, spørg dog konen, om hun betaler regningen!

http://www.solum.dk/aikan/forbraending.html "Ovennævnte analyser førte i august 2010 til at 8 forbrændingsanlæg fik afslag fra Energistyrelsen på ansøgninger om etablering af nye, eller udbygning af eksisterende, anlæg eftersom det vil medføre yderligere fremtidig overkapacitet (note 4).

Efterfølgende har Energistyrelsen dog givet tilladelse til renovering af anlæg med henblik på at opretholde den nuværende kapacitet. I praksis betyder det, at forberedelserne til opførelsen af en række nye, store forbrændingsanlæg fortsætter.

Kommende anlæg vil – i lighed med eksisterende – være økonomisk afhængige af adgang til forbrændingsegnet affald i 30-40 år for at opretholde en sund driftsøkonomi og forrente de milliardstore anlægsinvesteringer."

Skal anlæg måske sælges til udlandet. ?

Eller er det her et nyt område, som Eldrup, gulddrenge og pensionskasser har kik på ?

 • 5
 • 1

Der er risiko for at skube industriproduktion baseret på bioaffald (f.eks. pektin) i af Danmark, hvis efterspørgslen på bioaffald pludselig øges kraftigt med prisstigninger til følge.

Det må være sund og bæredygtig økonomi i at beskytte produktion af højere værdisatte produkter fra prisstigninger i de specifikke "bioaffalds-input", og nøjes med at fokusere på det affald der i dag allerede anvendes til kraftvarme eller på anden måde håndteres med ringe økonomi. Dertil forekommer det som SAAJ skriver logisk at glemme nationale grænser og importere affald som i dag brændes eller deponeres.

 • 0
 • 1

Alle forbrændingsanlæg leverer vist også fjernvarme, og det kan give en uheldig sammenblanding af økonomien i de to forretningsområder, fordi fjernvarmekunderne sjældent har mulighed for at vælge alternativer, ligesom det også er de færreste der kan vælge hvem der skal hente deres affald. Det kan derfor blive en uskøn process at prøve med forretningsmæssige principper, og muligheden for at det hele bliver dyrere ligger nær ved. Hvad blev der af andelsprincippet, som har store fordele, selvom det af og til kan se lidt dyrere ud umiddelbart, men det er jo op til andelshaverne.

 • 5
 • 0

Danskerne betaler overpris for affaldsforbrænding

Jamen, jeg forstår slet ikke, at vi overhovedet skal betale for at komme af med "skidtet".

Det er jo en ressource, og det er vores, kva vi sq selv har betalt for det!

 • Måske vi, i vores lokalområde, burde sætte vores affald i udbud til interesserede affaldshåndteringsselskaber. Så kan de få lov at byde på, hvor meget de vil betale for vores samlede affaldsmængde. :-)
 • 6
 • 1

Hvis det nu bliver dyrere og mere besværligt at slippe af med sit affald og pejsebrænde samtidig stiger i pris, så er der måske en eller anden, der får gode idéer?

 • 4
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten