Minister afviser kritik af toårig spareaftale

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) afviser kritikken fra forligspartier og interesseorganisationer for – hen over hovedet på forligsparterne – at have dikteret, at en en ny energispareaftale med energiselskaberne kun skal vare to år, selv om aftalen løber frem til og med 2020.

Læs også: Regeringen beskyldt for at bryde energiforlig: Skærer tre år af spareaftale

Ifølge Lars Christian Lilleholt har det aldrig været en præmis for forhandlingerne, at der skulle laves en femårig aftale:

»Det er rigtigt, at en femårig aftaleperiode alt andet lige vil give lidt mere sikkerhed for elkunder og elsekskaber end en toårig aftalepriode. Den nuværende aftale gælder for tre år, så det er jo ikke fordi, at vi lægger op til at ændre meget drastisk på det med en toårig aftaleperiode,« skriver han i en mail.

Når regeringen så alligevel foreslår en toårig aftaleperiode, skyldes det, at man har igangsat en grundig analyse af, om det kan give mening at flytte forpligtelsen fra netselskaberne til handelsselskaberne.

Læs også: Analyse: Kampen om danskernes energisparemilliarder går i gang

»Hvis analysen viser, at der er god ræson i det, så vil vi gerne have muligheden for at kunne flytte indsatsen, og så er det uhensigtsmæssigt at være bundet på en lang aftale. Derfor synes vi, at en toårig aftale giver rene linjer,« skriver ministeren.

Én af kritikerne, Enhedslisten energiordfører Søren Egge Rasmussen, medgiver, at ministeren selvfølgelig er i sin gode ret til at sætte analyser i gang. Men at han havde foretrukket, at ministeren først havde færdiggjort nogle af de analyser, som stadig mangler i henhold til energiforliget.

Læs også: Længe ventet analyse af energiafgifter trækker stadig ud

»Energiforliget siger helt klart, at opgaven skal ligge hos netselskaberne frem til 2020, så vi mangler nogle gode argumenter for at overveje at ændre på forliget og lægge spareopgaven ud til handelsselskaberne. Den nye evaluering af den eksisterende spareordning var jo for eksempel overordnet god,« siger han.

Søren Egge Rasmussen tilføjer, at han er åben over for at ændre på de konkrete rammerne i spareaftalen, så for eksempel store varmepumper kan komme ind som besparelse. Men at det stadig er med udgangspunkt i forligsteksten, der siger, at netselskaberne har spare-stafetten frem til 2020.

Konkret sendte ministeren sendte tidligere på ugen en pressemeddelelse ud, hvori det fremgik, at man nu ville indlede forhandlinger med energiselskaberne om en toårig aftale, hvilket flere politikere i forligskredsen undrede sig over.

Ministeren beklager efterfølgende, hvis håndteringen af forhandlingerne om energispareindsatsen har givet anledning til undren hos forligspartierne eller aktører i branchen:

»Vi bestræber os på at have en god og tæt dialog med forligspartierne og andre aktører, hvor vi løbende orienterer alle så godt, som vi kan,« hedder det.

Emner : El