Mindst 118 gange er vinger slynget af havarerede vindmøller

Vinger, der river sig løs fra vindmøller i kraftigt blæsevejr, er langt fra det ualmindelige fænomen, som udtalelser fra blandt andet Danmarks Vindmølleforening tyder på.

En statistik indsamlet i Skotland viser, at vindmøllevinger mindst 118 gange er fløjet gennem luften. De 14 tilfælde er registreret frem til november sidste år.

Statistikken er indsamlet af det skotske internetforum Caithness Windfarm Information Forum (CWIF), en privat interessegruppe, hvis væsentligste formål er at beskytte den skotske natur mod opstilling af vindmøller.

Mølletårnet knækkede midt over i Halling på Djursland. To teknikere befandt sig i møllen, da den løb løbsk. De nåede at komme ud, før møllen væltede. (Foto: Kent Krøyer) Illustration: Kent Krøyer

Men gruppens aktuelle liste gælder den globale vindmølleindustri, og den bygger i hovedsagen på indsamling af oplysninger fra omtaler i offentlige medier. Der kan altså sagtens være alvorlige uheld, som har interesse for offentligheden, men som stadig gemmer sig i møllebranchens låste skuffer.

Skotternes statistik viser, at vingestumper ofte er set flyve mere end 400 meter, og det er fra mindre møller end dem, der bygges i dag. Tyskland har oplevet, at løsrevne vingestumper brasede gennem taget hos naboer.

CWIF oplyser, at den franske regering arbejder med et forslag om en sikkerhedszone på 500 meter omkring alle møller. Det sker efter fire tilfælde af frit flyvende møllevinger med korte mellemrum.

På lignende måde arbejdes i England på at få en zone på halvanden gange tårnhøjden, hvor der ikke må installeres rørledninger til transport af farlige kemikalier.

Danmark mellem de mest lukkede lande

De skotske vindmøllemodstandere skriver på deres hjemmeside, at Danmark og Holland er de mest lukkede, hvad angår væsentlige oplysninger om ulykker. Men det bliver dog stadig nemmere at få fingre i de rette oplysninger, takket være de elektroniske medier.

CWIF's statistik viser således, at der i de seneste ni år er registreret 35,3 uheld årligt, hvor der i de foregående ni år kun blev registreret 6,2 ulykker per år.

Ideen om, at det er dataindsamlingen, der er blevet bedre, understøttes af, at de ulykker, der fik dødelig udgang for en eller flere personer, udgør jævnt hen 10 procent af uheldene i de seneste ni år, hvorimod en langt større andel af de omtalte ulykker havde dødelig udgang i årene før.

»Vi tror, at det, der kommer frem, kun er toppen af isbjerget,« skriver gruppen.

Industriens egne teknikere er mest udsat

Ud af de i alt 49 dødsfald i vindmølleindustrien var 35 personer ansat i branchen. Den mest almindelige arbejdsulykke er folk, der falder ned fra møllens top. I Danmark blev en tekniker dræbt i 2006, da han lod sig løfte op til nacellen af møllens kraft på en uautoriseret måde.

Knap halvt så mange dræbte, 14 personer, var civile og uden tilknytning til branchen. Tre af dem var rene færdselsuheld, fordi de blev distraheret af synet af en vindmølle.

Fire civile blev dræbt, da deres flyvemaskine fløj ind i en mølle i tåget vejr. Og en 16-årig dreng blev kvalt, da hans slips sad fast i en uafskærmet mølleaksel.

En person blev dræbt af at røre ved en strømførende del af en mølle, en paraglider fløj ind i en roterende mølle, og en landmand begik selvmord, fordi naboerne var vrede over hans planer om at bygge en mølle.

Brande kan ikke slukkes

Den næstmest almindelige hændelse i vindmøller er brand. Der er registreret 63 brande over de cirka tyve år, der er indsamlet data over. Det er et problem for brandfolk, der ikke har udstyr, der kan slukke ild i stor højde.

Derfor er der normalt ikke andet at gøre end at lade ilden rase ud. Men det giver et andet problem, hvis det blæser meget. For så kan brændende vingestumper flyve langt.

Møller vælter også

Den tredje mest almindelige ulykke er strukturelle fejl, hvor turbine eller tårn bryder sammen og styrter ned. Det er sket i 50 tilfælde og ikke kun i forbindelse med gamle møller.

Et eksempel er fra maj 2005, hvor en helt ny mølle i Oklahoma faldt sammen i svag vind og i august, da en Siemens-vindmølle klaskede sammen under en inspektion i Oregon.

Dokumentation

Ulykkesstatistikken fra Caithness Windfarm Information Forum

Emner : Vindmøller
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først
  • "Knap halvt så mange dræbte, 14 personer, var civile og uden tilknytning til branchen. Tre af dem var rene færdselsuheld, fordi de blev distraheret af synet af en vindmølle." - -

Så har man vist også regnet revl og krat med. Eller er der måske registreret nogle dødsfald på grund af vindmøllevittigheder?

 • Kender I nogen vittigheder?

 • Søren

 • 2
 • 0

Til sammenligning er mellem 300.000 og 400.000 mennesker i Hviderusland, Ukraine og Rusland blevet berørt i større eller mindre grad af uheldet på atomkræftværket i Tjernobyl.

Det afholder dog stadig ikke nogen fra at tænke sikkerhed når der opsættes møller og laves service på disse.

 • 1
 • 1

Søren! Hvor langt går din registrering tilbage i tiden? For der er adskillige møllere der er kommet af dage i tidens løb. Ret så mange endda :-)

Niels! Det vides ikke endnu, for man bryder og anvender stadig kul ;-)

Anders Du glemte at tælle de svenske og finske elge og rener med der ikke måtte spises!!

 • 0
 • 0

Til Anders Skærlund Petersen Du skriver: " Til sammenligning er mellem 300.000 og 400.000 mennesker i Hviderusland, Ukraine og Rusland blevet berørt i større eller mindre grad af uheldet på atomkræftværket i Tjernobyl "

Har du mon også tal for vestlige A-kraftværker?

 • 0
 • 0

Har du mon også tal for vestlige A-kraftværker?

 • godt spørgsmål! Og skal vi til at tælle antal 'berørte', kommer vi sikkert godt opad, hvis vi indregner 'berørte' af kulstof-partikeludledning. Hvis vi ydermere 'tror' på CO2 som (afgørende) drivhusgas, bliver vel ~6.78 mia. 'berørt'! :)
 • 0
 • 0

Og millioner af mennesker er ramt af forurening fra kulkraftværker.

Jeg foretrækker klart vindmøller og derefter atomkraftværker - først da kommer Kul-kraft på min liste.

/J

 • 0
 • 0

Anders,

Til sammenligning er mellem 300.000 og 400.000 mennesker i Hviderusland, Ukraine og Rusland blevet berørt i større eller mindre grad af uheldet på atomkræftværket i Tjernobyl. Det afholder dog stadig ikke nogen fra at tænke sikkerhed når der opsættes møller og laves service på disse.

I Danmark er ca. 5 mio. berørte af vindmøller - på den ene eller anden måde! Skal vi ikke lige repetere fra den store 20-års rapport vedrørende Tjernobyl-ulykken, ca. 56 dødsfald kunne efter 20 år relateres direkte til denne ulykke. Det svarer ca. til de dødsfald, der i samme periode er registreret fra vindenergien. At mange i Rusland prøver at få større økonomisk hjælp ved at overdrive konsekvenser er ingen hemmelighed.

Niels Ole - du spørger om dødsfald vedrørende kul. Et statistisk uddrag for dødsfald kan du se her: http://www.akraft.dk/ulykker.htm#ulyk

Hertil kommer et langt større antal, der dør for tidligt p.g.a. miljøeffekterne fra kul. Levealderen i kulminedistrikter er lavere end gennemsnittet. Atomenergi er med til at nedsætte dette tal ganske meget, idet uran erstatter kul, derfor sparer atomenergi samfundet for mange alt for tidlige dødsfald. Ved at vælge kul frem for uran dømmer man en masse mennesker til kortere levetid p.g.a. luftvejslidelser. Den samme effekt har vindenergien i ganske vist langt mindre skala, men mon ikke vindenergien har en positiv effekt.

Valget står ikke mellem vind og uran, de er begge alternativer til kul.

Mvh Per A. Hansen

 • 1
 • 1

Ved sammenligning med vindmøller, hvor der medtages færdselsuheld ved synet af vindmølle, skal sikkert også medtages langt flere end de 56, som med sikkerhed er døde på grund af Tjernobyl. Der er uden tvivl dem der er døde af skræk, eller på grund af den psygiske belastning, ved at skulle flytte bort fra sit hjem og hjemegn, men hvor det er blevet tilskrevet andre årsager, f.eks. en høj alder. Dertil kommer mineindustrien der bryder uran, og uheld i forbindelse med processer ved oparbejdning, eller andre steder indenfor uran industrien.

 • 0
 • 0

I trafikken blev der alene i 2007 dræbt 409 personer. Bør man derfor så ikke indføre en sikkerhedszone på 500m mellem biler og mellem biler og bygninger? Diskussionen bør efter min opfattelse gå på hvorledes vindmølleindustrien kan forbedre konstruktionerne og servicen og derved sikre møllerne endnu bedre mod disse uheld. At forbyde opstilling eller opstille krav om sikkerhedszoner er ikke vejen frem.

 • 0
 • 0

Ved sammenligning med vindmøller, hvor der medtages færdselsuheld ved synet af vindmølle, skal sikkert også medtages langt flere end de 56, som med sikkerhed er døde på grund af Tjernobyl. Der er uden tvivl dem der er døde af skræk, eller på grund af den psygiske belastning, ved at skulle flytte bort fra sit hjem og hjemegn, men hvor det er blevet tilskrevet andre årsager, f.eks. en høj alder. Dertil kommer mineindustrien der bryder uran, og uheld i forbindelse med processer ved oparbejdning, eller andre steder indenfor uran industrien.

Det er nu lidt Overkill at tage Tjernobyl ind i en diskussion om uheld/katastrofer ved vindmølledrift. De to ting har kun det tilfælles, at de begge er alternativer til kul! Men skal alt med så må sparede menneskeliv ved mindre luftforurening med NOx, COx, NOx, tungmetaller og mikropartikler, når kul erstattes af atomenergi (og vindenergi). Det regnestykke vil have en positiv effekt på sundheden - ikke mindst fordi uranminedrift foregår under meget sikre forhold. Om Tjernobyl - se f.eks. også: http://www.world-nuclear.org/info/chernoby...

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

En statistik indsamlet i Skotland viser, at vindmøllevinger mindst 118 gange er fløjet gennem luften. De 14 tilfælde er registreret frem til november sidste år.

Skal det forstås sådan at der de sidste 3-4 måneder er røget mindst 104 vinger gennem luften? ;-)

 • 0
 • 0

Per: Set kun med hensyn til risiko for høje omløbstal, kan man også sammenligne strømningsmaskiner.

Der er vindmøller værre udsatte end alle andre fordi: 1. En storm kan ikke styres 2. En storm kan ikke stoppes 3. En storm kan komme når som helst 4. En stormstyrke kan kun beskrives med en sansynlighedsfunktion.

Derfor har Mikael ret, når han skriver: "Diskussionen bør efter min opfattelse gå på hvorledes vindmølleindustrien kan forbedre konstruktionerne og servicen og derved sikre møllerne endnu bedre mod disse uheld." (Havari pga. høje omløbstal)

Vindmølleindustrien har et alvorligt problem med at hele tiden implementere den nødvendige sikkerhed ved normale omløbstal og mod for høje omløbstal, og efter min mening også med at dokumentere offentlig, hvad man gør. Det kan gøres på fortræffelige: http://www.windpower.org/composite-665.htm

Findes der en norm svarende til dampturbiners IEC 45-1 for vindmøller? Den kunne dansk vindmølleindustri arbejde for og med.

Det er ikke latterligt at tage dette problem meget alvorligt, det håber jeg flere debattører nu forstår.

Mvh Tyge

 • 0
 • 0

Jeg synes vindmølleenergi er en smuk tanke! Energi helt uden forurening og uden et farligt affaldsprodukt der skal deponeres. Ja, lige bortset lige fra ved produktion, opførsel, service og selvfølgelig nedtagning af møllerne (hvis de altså ikke falder af sig selv).

Hvis man vil undgå at møllevingerne ryger ned i folks huse og folk generes af støjen, hvis man vil slippe for uendelige diskussioner med naturelskere der kigger på en bakketop og synes en mølle skæmmer udsigten og hvis man vil have maksimal udnyttelse, er den bedste løsning vel at placere dem, i havet, ud for den jydske vestkyst, hvor det blæser ofte og kraftigt.

Man kan evt. starte ud for minefelterne, eller de kraftigt forurenede områder, hvor der næppe er nogen der står og prøver at finde uregelmæssigheder i horisonten.

Når kommunerne senere bliver påtvunget et vist antal, årligt, kan folk nok relativt let leve med synet af møllerne et godt stykke ude på havet, fremfor som nabo til huset.

Med venlig hilsen

Laust

 • 0
 • 0

Har vindmøller nødbremser, der efterses med jævne mellemrum, eller findes kun éen bremse?

Er problemet mangel på service? Vil vi så ikke kunne indføre en service-lov, der påbyder periodisk service, eller syn, på vindmøller, og anden industri, der kan være til fare for sine omgivelser.

 • 0
 • 0

Hej Jens Der er flere måder at begrænse en vindmøllers omløbstal på, se: http://www.windpower.org/da/knowhow.htm

Jeg har i flere tråde forklaret, at det er både nødvendigt og vanskeligt at 'bremse' bl. a. fordi: 1. Energitilførslen (vinden) kan ikke kontrolleres 2. Effekten stiger med 3. potens af vindhastigheden

Hvis ikke industrien finder løsninger, som folk kan leve med, må vi jo tage til kreativiteten: En sprængladning ved tårnfoden, som lægger møllen ned uden, at dele spredes udenfor totalhøjden. Helt svarende til en air bag i en bil. Skaderne på møllen bliver måske relativt mindre.

Misforstå mig ikke. Jeg mener dansk vindmølleindustri bygger tilstrækkeligt sikkert, men andre kommer med og nye sikkerhedskrav kan hurtigt opstå.

Mvh Tyge

 • 0
 • 0

IAEA anslår at 4000 mennesker er døde eller vil dø som følge af Tjernobyl. (WHO anslår 8000). Desuden er som anført 3-400.000 mennekser blevet tvunget til at flytte. IAEA anslår endvidere omkostningerne i forbindelse med ulykken til flere hundrede milliarder kr.

IAEA's vurdering repræsenterer nok en af de nedre grænser for omkostningerne ved Tjernobyl (Per sætter selvfølgelig den i særklasse laveste, men det er vi vant til)

Mvh Søren

 • 0
 • 0

lad os runde det af til 500.000mennesker - det er stadig småting og næsten for lavt til at indgå i en sammenligning ifht hvor mange der er døde som følge af kulkraft..

Kulkraft er helt sikkert den mest dødelige energikilde vi benytter os af lige pt.

 • 0
 • 0

Sorry.. Højere oppe blev der bare argumenteret imod atomkraft..

Men jeg vil understrege at hvis man indfører sikkerhedsafstande til vindmøller, så bør man også indføre sikkerhedsafstande til alle områder forurenet af kulkraft.. (læs: idioti)

Vindmøller er da noget nær den sikreste form for energi man kan finde.

 • 0
 • 0

Sorry.. Højere oppe blev der bare argumenteret imod atomkraft..

Men jeg vil understrege at hvis man indfører sikkerhedsafstande til vindmøller, så bør man også indføre sikkerhedsafstande til alle områder forurenet af kulkraft.. (læs: idioti)

Vindmøller er da noget nær den sikreste form for energi man kan finde.

 • 0
 • 0

Søren,

IAEA anslår at 4000 mennesker er døde eller vil dø som følge af Tjernobyl. (WHO anslår 8000). Desuden er som anført 3-400.000 mennekser blevet tvunget til at flytte. IAEA anslår endvidere omkostningerne i forbindelse med ulykken til flere hundrede milliarder kr.

nej - IAEA anslår ikkenoget i den retning - benyt mine link i stedet for Ekstrabladet - eller Greenpeace, der uden al diskussion er den mest utroværdige kilde - de finder det største tal og ganger det med 10:

http://www.greenfacts.org/en/chernobyl/ind... http://www.world-nuclear-news.org/pdf/who_... http://www.world-nuclear.org/info/chernoby...

Du har fået dem før, så du har ikke nogen god undskyldning for at lege Ekstrablad. Dine kilder tæller åbenbart alle de, som får en eller anden kræftlidelse med som døde (tyreoid cancer har en helbredelseeffekt på ca. 98%, hvis den opdages i tide) - desuden tælles de forventede fremtidige kræfttilfælde med som allerede døde. Stol trygt på Søren Fosberg - han tager altid fejl

mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Hej Tyge,

Vindmølleindustrien har et alvorligt problem med at hele tiden implementere den nødvendige sikkerhed ved normale omløbstal og mod for høje omløbstal, og efter min mening også med at dokumentere offentlig, hvad man gør. Det kan gøres på fortræffelige: http://www.windpower.org/compo....htm ... Det er ikke latterligt at tage dette problem meget alvorligt, det håber jeg flere debattører nu forstår.

Jeg er helt enig - nu må vindfolkene vågne op - det tror jeg de gør. Man må huske på, at der er ganske voldsomme kræfter på spil - og de meget varierende belastninger stresser materiellet. Vi vil nok se et stigende antal træthedsbrud fremover, derfor bør der indføres en sikkerhedsgrænse fra veje, beboelse etc., ligesom infralyd bør tages alvorligt. I virkeligheden er vindenergien ganske sikker - kun en smule mere usikker end atomkraften - som "Ingeniøren" skrev engang (efter Rasmussen-rapporten)

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Tyge Vind......godt efternavn i denne debat :-) En vindmølle er sværere at bremse end man umiddelbart skulle tro. Der er for det første den enorme enerti i den store roterende masse, men prøv at forestille jer tilmed at skulle nedbremse 3 MW ( 4076 HK). Det kræver altså noget af en bremseskive. Derfor bruges generatoren som bremse i tilfælde af et nødstop. Og efter sigende er det noget af en (skræmmende) oplevelse at se, for det får tårnet til at sveje. I øvrigt synes jeg ikke man kan klantre vingerne for at være underdimentionerede. Er der nogen der har mod på at komme med et bud på, hvor meget over nominel stress Hallingmøllens vinger trods alt holdte til, inden en vingespids til sidst forlod sin vinge? Jeg synes nu den holdt meget godt. For mig at se er luftbremser (pitch) den optimale løsning, og man skulle tro at man kunne lave dem ikke-afhængige af strøm/hydraulik. Måske med en form for centrifugaludløsning.

 • 0
 • 0

Til de, som betvivler Tjernobyl-katastrofens enorme konsekvenser for borgere i Ukraine, Hviderusland og Rusland, vil jeg kun henvise til Tjernobyl-museet i Kiev. Museet har i hundredevis af billeder som forklarer med al tydelighed at konsekvenserne har været enorme - hvoraf mange konsekvenser ikke kan beskrives nøgternt. Hvis dette ikke er nok til at forstå konsekvenserne af verdens værste atomkræftulykke kan jeg henvise til de turistture som kan købes, hvor man får en rundvisning indenfor spærrezonen omkring værket.

Når det så er sagt, er jeg fuldstændig enig i at kulkræft (og brændeovne!) dræber og forkorter manges liv årligt og ikke mindst flere end Tjernobyl nogensinde vil komme til.

Desværre er der ingen politikere som har modet til at afsætte dem selv til næste valg, ved at indføre markante ændringer i vores produktion af energi. Det er meget enkelt, der er firmaer som enten må dø eller omstille sig. Her taler vi om meget magtfulde firmaer og desværre er der ingen politikere der tør tage kampen op.

I lande hvor staten direkte betaler vores udgifter til sundhedsvæsen er der uhyre meget at spare ved at lave en hurtig omstilling væk fra kul mv.

Det vil dog være sørgeligt hvis Danmark bruger resurserne på at nedlægge vores særdeles effektive kulkræftværker, når den virkelige dræber holder i over en million danskeres garager. Det er et direkte sindsygt energispild og uhyrlig forurening vores bilpark producerer. Hvorfor er det at biler som kører mindre end 30 km/L ikke kan ulovliggøres. Hvem siger at det er en menneskeret at føre store biler?

Midt i al den CO2-orgasme verden er kommet i, har vi fuldstændig glemt partikelforureningen som er mindst ligeså meget ude af kontrol og som sandsynligvis bærer ligeså store omkostninger for verdenssamfundet.

 • 0
 • 0

Anders,

Hvis dette ikke er nok til at forstå konsekvenserne af verdens værste atomkræftulykke kan jeg henvise til de turistture som kan købes, hvor man får en rundvisning indenfor spærrezonen omkring værket.

jeg forstår ikke, hvorfor så mange svælger i Tjernobyl-ulykken de mest umulige steder. Det står fast - selv om du ikke ikke kommenterer det - at WHO m. fl. efter 20 år har kunnet relatere godt 50 dødsfald til denne ulykke. Med løfte om nogle flere hen ad vejen. Sagen er imidlertid, at uanset konsekvenserne kan man faktisk ikke bruge Tjernobyl-hændelsen til noget som helt - medmindre man vil opføre et værk af samme type. At Rusland ikke ville høre på de vestlige eksperter i 1968 kan dog stadig misbruges i enhver diskussion. Så den kan hverken bruges som argumenter i diskussionen om vindkræft, solkræft eller andre energiformer. Der dør 2-300 personer i Danmark af kræftformer, der kan relateres til Radon i boligerne. Mange af dem skyldes vor energipolitik med kraftig isolering og dårlig ventilation. Jeg er enig i, at Tjernobyl ikke har noget at gøre i diverse diskussioner.

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Skal vi nu ikke lige spise brød til. De møller der er havereret er alle stall regulerede, og har luft bremser. Disse kan svigte ligesom bremserne i en bil kan svigte. Men når et uheld er ude, så går alt galt. De nyere af de gamle møller kører med asynkrone generatorer som bremser når møllen når nominel omdrejningshastighed - og så kan den ikke køre hurtigere uden at generatoren brænder. Derudover kan man mekanisk bremse møllen. Så der er faktisk 3 bremser på dem.

Men når det er sagt, så er spørgsmålet at man i Danmark kigger lidt efter Tyskland hvor man laver eftersyn af møllerne, ligesom man gør med biler i Danmark.

 • 0
 • 0

Per: Når du nu starter med at sammenligne Tjernobyl og Vindmøller på helt forkert grundlag, så kan du jo ikke bare efterfølgende fjerne sammenligningen fordi den giver a-kraft et negativt billede...

At der er "registreret" 50 døde af Tjernobyl er de tal rusland har tilladt at slippe ud. Ligesom i Burma hvor kun 2 demonstranter døde - trods videofilm og vidner bevidende om mange flere.

At 50 personer fra Tjernobyl er ligeså mange som er døde i hele vindindustriens tid vidner jo netop om hvor sikre møller er - der produceres jo langt over 1000 gange mere energi fra møllerne end fra Tjernobyl. Så man kan ikke bare sammenligne æbler og bananer.

Men helt korrekt, så var Tjernobyl et ultra gammelt værk - modsat dagens værker. Men det er de møller der havererer jo også...

 • 0
 • 0

der produceres jo langt over 1000 gange mere energi fra møllerne end fra Tjernobyl.

 • hovsa!: Sammenligningen af produktionen fra ALLE møller bør vel foretages med AL kk - ikke blot den fra Tjernobyl!!

Så man kan ikke bare sammenligne æbler og bananer.

 • og dog?? :)
 • 0
 • 0

Ole, som altid roder du det sammen,

Per: Når du nu starter med at sammenligne Tjernobyl og Vindmøller på helt forkert grundlag, så kan du jo ikke bare efterfølgende fjerne sammenligningen fordi den giver a-kraft et negativt billede... At der er "registreret" 50 døde af Tjernobyl er de tal rusland har tilladt at slippe ud. Ligesom i Burma hvor kun 2 demonstranter døde - trods videofilm og vidner bevidende om mange flere. At 50 personer fra Tjernobyl er ligeså mange som er døde i hele vindindustriens tid vidner jo netop om hvor sikre møller er - der produceres jo langt over 1000 gange mere energi fra møllerne end fra Tjernobyl. Så man kan ikke bare sammenligne æbler og bananer. Men helt korrekt, så var Tjernobyl et ultra gammelt værk - modsat dagens værker. Men det er de møller der havererer jo også...

for det første var det ikke mig, der startede med at sammenligne vindmøller med Tjernobyl - det var dern fløj, der modsat mig mener, at vindmøller er alternativ til a-kraft. For det andet har5 jeg ofte påpeget, at Tjernobyl ikke kan bruges til noget - medmindre man har planer om at opføre RBMK-reaktorer - en type man fra Vestens side har advaret imod siden 1968. For de tredie er tallet 56 ikke noget, Rusland "har ladet" sprede ud. Det er et tal som WHO m. fl. efter lange studier har kunnet relatere til hændelsen. For det fjerde er dødstallet fra vestlige reaktorulykker ikke 56, men 0 (nul). For det femte er Rusland interesseret i at få omfaget så stor så muligt a.h.t. vestlig økonomisk hjælp. For det sjette sammenligner du et eneste a-værk med den samlede flåde af vindmøller - du opgiver ikke et eneste tal til støtte for påstanden. De 1000 gange mere energi fra vindmøller er noget nonsens. A-værker producerer ca. 200 gange mere el end vind - uden at korrigere for tab ved overløb etc. i DK bidrog vindmøller sidste år med ca. 2% af den primære energi - lidt mere, hvis vi kun medregner elproduktionen. A-værkernes elproduktion svarer til hele Verdens forbrug i 1964. For det syvende er Tjernobyl ikke et specielt gammelt værk. Inden du dummer dig mere, bør du læse lidt på stoffet, du har fået link nok.

Hvis noget skulle konkluderes over dit malplacerede indlæg må det være, at alle vindmøller skal rives ned p.g.a. ulykker, havarier m.v. Du sammenligner ikke frugterne bananer og æbler, men højden på Rundetårn og et tordenskrald.

Og prøv så lige at læse indlæggene og se, hvem der startede det eneste skud i bøssen a-modstanderne efterhånden har - Tjernobyl.

Jeg bemærker du åbenbart har accepteret min dokumentation for, at vindenergien har krævet menneskeliv, det har du tidligere nægtet at tro. Du kan roligt tro på, hvad jeg skriver, min dokumentation er altid i orden. På intet sted har jeg plæderet for, at man skal nedrive vindmøller p.g.a. usikkerheder. Og jeg går ind for både VE og atomenergi. Men vind kan ikke alternativ til grundlast.

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Vindmøller er aldeles uegnet til grundlast. Det blæser ikke 120 dage om året. Ved hastigheder under 4 m/s og over 25 m/s producerers der 0 strøm. Ved 4-13,8 m/s reduceret produktion og 13,8-25 m/s fuld produktion (Vestas 3 MW mølle). Det betyder, at kapaciteten skal dubleres med en anden energiform, da det ikke er praktisk muligt at lægge møllestrøm på lager. For mig ligner vindmøller et noget hobbypræget foretagene. I Danmark vil biobrændsel være den eneste form for VE der kan bruges til grundlast og den ikke-anvendte biobrændsel i dag er meget begrænset og der er store problemer med at bruge afgrødemarker til at dyrke biobrændsel, omend 2. generations biobrændsel, der kan gøre brug af affald rummer visse perspektiver.

 • 0
 • 0

I et læserindlæg i Jyllandsposten i dag (27 juni) stilles det spørgsmål, om det er sikkerhedsmæsigt forsvarligt at have en vindmølle kørende tæt op af de mange mennesker, som samles til Roskilde Festival.

Værdien af den elektricitet, som møllen kan producere i festival-perioden, er mikroskopisk i forhold til de beløb, der omsættes under festivalen. Burde møllen ikke være stoppet i perioden, så sædvanlige sikkerhedsafstande overholdes.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten