Mindre industrivirksomheder skal komme ind i IIoT-kampen

Små og mellemstore virksom­heder kan høste store fordele ved at omfavne digitale løsninger – ikke bare som konkurrence­parameter, men også når der skal løses specifikke problemstillinger og forbedres processer i produktionen.

Men da udviklingshuset Move Innovation som en del af acceleratorprogrammet ‘Next Step Challenge’ gennemførte en undersøgelse, viste det sig, at mange små og mellemstore danske industrivirksomheder slet ikke var modne til at tage fat i en af de fundamentale sider af digitalisering.

Udgangspunktet var at undersøge, hvor digitalisering kunne give mening, og her viste det sig for eksempel, at et af de traditionelle områder for industrien, nemlig servicering og vedligeholdelse af produktionsudstyr, slet ikke var inde på produktionsledernes lystavle, når det handlede om digitalisering. Det forklarer Martin Hansen, der er teknisk direktør:

»Problemet var, at mange af virksomhederne i forvejen havde overskud af produktionskapacitet. Den kunne de så udnytte, hvis noget gik i stykker, og der var ventetid på at få det repareret.«

Der var med andre ord kun meget begrænset lydhørhed for digitaliserede løsninger, der kunne understøtte de fast serviceintervaller, som virksomhederne har opereret med i årevis. Det kunne for eksempel være vibrationsanalyser, som kunne bidrage til forebyggende vedligehold.

Ligeglade med IIoT

Men endnu mere afgørende var det, at servicevirksomhederne tilbød industrivirksomhederne ekstremt billige vedligeholdelses­kontrakter, så de med jævne mellemrum kunne komme ud til virksomhederne og kigge på maskinerne, hente dem med hjem og reparere dem og eventuelt tilbyde en ny, opdateret version af den samme maskine. Det var nemlig deres direkte salgskanal til at afsætte nye maskiner:

»Samlet set var ingen interesseret i at installere IIoT-teknologi, som kunne hjælpe dem med at finde fejl og udføre vedligehold, før fejlene opstår. Installationsomkostningerne var simpelthen for store i forhold til de fejl, de ville kunne finde,« siger Martin Hansen.

Men det kan blive en farlig vej at fortsætte ned ad, advarer han. Der er en stor risiko for, at virksomhederne kommer til at halte bagefter, når de bliver udsat for konkurrence.

»Vi har især set, at tyske mellemstore virksomheder har været langt bedre til at tage de nye teknologier til sig. Det kan gå hen og blive en vigtig konkurrenceparameter,« siger Martin Hansen.

Man behøver ikke at være en stor global spiller for at kunne få glæde af de digitale løsninger, fremhæver han. Løsningerne kan laves på mange forskellige niveauer, der med fordel kan tilpasses en lille virksomheds behov:

»Det er oplagt at lave simple IIoT- løsninger til små virksomheder, der lader dem optimere specifikke parametre på produktionsgulvet,« siger han og peger på, at inkorporeringen af nye teknologier, som f.eks. edge computing hos mindre virksomheder, vil kunne optimere arbejdsprocesser og produktionsværdi med minimale omkostninger.

Det store har set lyset

For når det gælder de store virksomheder, er sagen en helt anden. De har med Martin Hansens ord ‘set lyset’. Move Innovation har netop specialiseret sig i kommunikatio- nen mellem industrianlæg og back- office både på software- og hard- waresiden.

Ofte vil det være virksomheder, der har installeret produktions- anlæg, som er geografisk fordelt over hele verden (Move Innovation, har kunder blandt de helt store danske industrivirksomheder, men som det er naturligt i den branche, vil de ikke afsløre navnene).

Det kan for eksempel være hos virksomheden Mouldflo, som er en spinout fra Move Innovation. Mouldflos løsning er at indsamle data fra sprøjtestøbemaskiner og sende dem til en cloud. Med et online-værktøj vil data kunne ana- lyseres og bruges til at ­forudsige det optimale vedligehold. I dag eksporterer Mouldflo 99 procent af produktionen.

Data behandles lokalt

Inden for den type overvågning er edge computing det helt hotte. For hvis en virksomhed har x antal tusind enheder fordelt over ­hele verden, der alle sammen sender data, kan udgifterne til en cloud hurtigt blive astronomiske. Derfor kan der være penge at spare ved at lade en del af databehandlingen ligge ude i enhederne.

Omvendt kan opdateringen af de enkelte enheders standardsoftware med ny og mere optimeret software hurtigt blive en kompliceret, tidskrævende og kostbar affære. Især i medicinalindustrien, hvor nye releases kræver enorme mængder af dokumentation.

Men sådan behøver det ikke at være. For der kan udvikles IIoT-­løsninger, der både giver besparelser og ny funktionalitet i forhold til traditionelle cloud-løsninger.

Hos Move Innovation udvikler de embeddede systemer, der gør virksomheden uafhængig af cloud-udbyderen og tillader løbende regulering af selve edge-enheden, som filtrerer de data, der sendes til clouden.

At det i dag er muligt at installere edge computing i så stor stil, skyldes, at selve hardware-enhederne over en kort årrække er blevet meget billige. Og det er den udvikling, som Martin Hansen mener, at de mindre og mellemstore virksomheder nu skal drage fordel af:

»Det kan godt være, at der lige nu ikke ligger rigtig mange gode eksempler og færdige løsninger fra mindre virksomheder. Men hvis vi i Danmark skal opretholde en høj produktivitet, gælder det altså om at komme i gang nu,« siger han.