Mindre førsteklasses uran svækker kernekrafts CO2-gevinst

CO2-gevinsten ved kernekraft svinder ind dag for dag, men atomkraftindustrien kan sagtens optimere sin udvindingsprocedure.

Budskabet kommer fra australske forskere fra Monash Universitet efter at have lavet den første rapport, som undersøger både historiske forekomster, moderne finansielle og tekniske rapporter samt analyser af CO2-emissioner ved kernekraften.

Her viser det sig, at en markant del af udledningen af drivhusgasser stammer fra uranudvindingen og bearbejdningen. Den udledning vil stige i takt med, at de gode uranårer udtømmes.

Rapporten falder ned i en heftig debat, idet mange lande diskuterer, om de skal investere i nye atomkraftværker for at nedbringe deres CO2-udslip.

»Hvor hurtigt forekomsten af gode urankilder falder, afhænger af efterspørgslen, teknikken, udforskningen og andre faktorer. Men specielt, hvis a-kraft får en genopblomstring, vil forekomsten falde, og det giver større CO2-udslip,« siger civilingeniør Gavin Mudd til BBC News.

Thierry Dujardin, vicedirektør for videnskab og udvikling hos Nuclear Energy Agency, erkender problemstillingen, som han har forsøgt at øge fokus på i mange år. Men samtidig er han fortrøstningsfuld over for, at der vil blive fundet nye urankilder, når industrien øger efterforskningen.

»Selv i det værste scenario for CO2-emissioner vil kernekrafts betydninger for drivhusgasserne være minimalt sammenlignet med fossile brændstoffer,« siger Thierry Dujardin til BBC News.

Dokumentation

Gavin Mudd og Mark Diesendorf: Sustainability of Uranium Mining

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Der sker skam også tekniske fremskridt på atomenergiens område. Mange nye uranlejer er under etablering. Areva har indgået en aftale med det marokkanske mineselskab om udvinding af uran fra fosfatlejer, hvor IAEA skønner, at der er 6 mill. ton uran, hvilket er dobbelt så meget som i verdens i dag kendte (almindelige) uranressourcer. (Se www.reo.dk) Hitachi har planer om bygning af et uran-berigningsanlæg, hvor man vil anvende den såkaldte Silex laser isotope separation process technology. Med denne teknik kan man berige uran med et meget beskedent energiforbrug. De australske forskere glemmer tilsyneladende, at man kan anvende energi fra a-værker og fra bioenergi til mange af de energikrævende arbejder, som brændselsfremstillingen kræver.

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Marokko! Er det ikke en slags arabere? Tør vi det?

Selvfølgelig tør vi det. Bl.a. af følgende to grunde:

1) Det vil jo "kun" være en blandt mange urankilder, endskønt en god en.

2) På atomkraftværkernes egen grund kan/vil man lagre brændsel til mange års forbrug. Og har man først gjort det, vil eventuelt vrangvillige marokkanere have en ret så dårlig forhandlingssituation.

Derfor ingen bekymring herfra desangående.

 • 0
 • 0

The central thesis of pro-nuclear advocates is the lower carbon intensity of nuclear energy compared to fossil fuels, although there remains very little detailed analysis of the true carbon costs of nuclear energy.

Hmmm, interessant.

For example, data for the Ranger mine from 1988/1989 to 1996/1997 (18) suggest that each tonne of uranium oxide production requires about 320 L of kerosene, 12.7 L of amine, 460 kg of ammonia (NH3) 1.75 t of oxidant (as t MnO2), 15 t of acid (as t H2SO4), and 5.9 t of lime.

Hmmm....

These crucial environmental aspects of resource extraction are only just beginning to be understood in the context of more complete life cycle analyses of the nuclear chain and other energy options. There still remains incomplete reporting however, especially in terms of data consistency among mines and site-specific data for numerous individual mines and mills, as well as the underlying factors controlling differences and variability. It is clear that there is a strong sensitivity of energy and water consumption and greenhouse gas emissions to ore grade, and that ore grades are likely to continue to decline gradually in the medium- to long-term. These issues are critical to understand in the current debate over nuclear power, greenhouse gas emissions, and climate change, especially with respect to ascribing sustainability to such activities as uranium mining and milling.

Aha.

Vh Troels

 • 0
 • 0

Marokko! Er det ikke en slags arabere? Tør vi det?

En lidt fremmed tankegang. Dansk Landbrug har anvendt fosfor herfra gennem mange år - og undrer sig over, at globaliseringen har så vanskeligt ved at slå rod hos andre befolkningsgrupper! Det gik jo fint indtil vi selv blev olienation - hvor GALE Thorsen m. fl. handlede med arabere.

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

For example, data for the Ranger mine from 1988/1989 to 1996/1997 (18) suggest that each tonne of uranium oxide production requires about 320 L of kerosene, 12.7 L of amine, 460 kg of ammonia (NH3) 1.75 t of oxidant (as t MnO2), 15 t of acid (as t H2SO4), and 5.9 t of lime.

Hmmm.... [/quote]

Ja ja, men en oplysing om at der går 320 L petroleum til et ton uranoxid er jo værdiløs hvis man ikke sætter det i forhold til den energi mængde der kommer ud af atombrændstoffet. Man kunne jo også let slynge ud at der går så og så meget diesel alene til transport af vindmøller fra fabrikken til opstillingsstedet.

 • 0
 • 0

er jo værdiløs hvis man ikke sætter det i forhold til den energi mængde der kommer ud af atombrændstoffet.

Det er ikke som energi at det bruges, men som kemisk substans. Der er ikke opgivet ret meget om energiforbruget i sig selv. Linket til rapporten er overfor, så læs selv.

Vh Troels

 • 0
 • 0

Her viser det sig, at en markant del af udledningen af drivhusgasser stammer fra uranudvindingen og bearbejdningen. Den udledning vil stige i takt med, at de gode uranårer udtømmes.

 • aftenens TVA indeholdt (i tilknytning til de USAnske primærvalg) et indslag om kuludvinding i West Virginia. Det blev oplyst, at der i staten hvert år bla. anvendes ~15000 t trotyl (el. tilsv.) til bortsprængning af de klipper, som dækker kullagene. Hertil kommer givetvis et betydeligt energiforbrug til brydning, transport mv. På denne baggrund kunne det være ganske informativt at lave en sammenligning af den 'udvindingsenergi', der medgår pr. MWh produceret vha. kerne- hhv. kulkraft!
 • 0
 • 0

kunne du og Søren ikke prøve at skrive noget med lidt substans i? Er emnet for svært?

Så når jeg direkte citerer en videnskabelig artikel, så er der rent faktisk ikke substans i? Det bør du nok tage op med forfatteren af artiklen.

Som jeg husker det, så er det før blevet postuleret at livscyklusanalyser af kk viser et godt billede, men i artiklen skrives det netop at der ikke er lavet nogle gode undersøgelser af netop dette. Der tager forfatteren måske fejl, fordi REO har begået en?

Vh Troels

 • 0
 • 0

Linket til rapporten er overfor, så læs selv.

Hej Troels - hvor er lige det link? Gad nok lige vide, hvor videnskabelig, den artikel er. Look-alike's er set før...

 • 0
 • 0

[quote]er jo værdiløs hvis man ikke sætter det i forhold til den energi mængde der kommer ud af atombrændstoffet.

Det er ikke som energi at det bruges, men som kemisk substans. Der er ikke opgivet ret meget om energiforbruget i sig selv. Linket til rapporten er overfor, så læs selv.

Vh Troels[/quote]

Uanset hvordan petroleum osv. bruges i processen må det interessant vel være hvor meget energi man får ud af den energi kommer i processen. Artiklen kommer vist frem til at:

"Critically, the data for all mines does not account for the additional embodied energy required for reagents such as solvents (e.g., kerosene, amine), sulfuric acid, oxidants (e.g., hydrogen peroxide, manganese dioxide or MnO2), lime, and so on. This would add further energy costs to uranium production. For example, data for the Ranger mine from 1988/1989 to 1996/1997 (18) suggest that each tonne of uranium oxide production requires about 320 L of kerosene, 12.7 L of amine, 460 kg of ammonia (NH3) 1.75 t of oxidant (as t MnO2), 15 t of acid (as t H2SO4), and 5.9 t of lime. For kerosene, the embodied energy is estimated as 36.6 GJ/kL (23), thereby adding about 60,000 GJ to Ranger’s energy requirements for some 5,000 t of U3O8 annual production. This would add approximately 11.7 GJ/t U3O8 or 6% to the 191 GJ/tU3O8 presently reported."

Jeg har googlet mig frem til: "Typically, more than 36 million kilowatt-hours of electricity are produced from one tonne of natural uranium. The production of this amount of electrical power from fossil fuels would require the burning of over 20,000 tonnes of black coal or 8.5 million cubic metres of gas." [http://www.world-nuclear.org/how/usedfuelm...]

U3O8 er ca. 85% uran. Dvs et ton U3O8 = 30.6 millioner kWh = 110160 GJ

Man får altså over 500 gange så meget energi ud som man bruger, hvis ikke min høker regning er helt ved siden af.

 • 0
 • 0

Artiklens hovedbudskab og under-overskrift er:

" Der bliver mindre førsteklasses-uran, hvis kernekraften får en genopblomstring, og det øger CO2-udslippet ved at udvinde brændstoffet til atomkraftværkerne, fastslår australske forskere."

Det er da vist en af de helt store ikke-nyheder og ikke-overraskelser. Havde nogen forventet andet? Da der endvidere ikke oplyses et eneste tal, er der også tale om markant ikke-information.

Man kunne også have skrevet:

Ved overgang til centrifugeberigning i stedet for diffusionsberigning vil energiforbrug og CO2-udslip fra uranberigning falde drastisk; og denne oplysning kunne være suppleret med oplysningen om, at to centrifugeberigningsanlæg er på vej i USA, som ellers har været domineret af diffusionsberigning.

Og man kunne have "krydret" oplysningerne med, at det ser ud til, at der i USA snart skal bygges et anlæg med laserberigning. Denne teknik, der i øvrigt er udviklet i Australien, vil bruge endnu mindre energi og give endnu mindre CO2-udslip end centrifugeberigning.

Og så kunne overskriften have været:

MODERNE TEKNINK REDUCERER A-KRAFTENS CO2-UDSLIP ENDNU MERE.

 • 0
 • 0

Jeg har googlet mig frem til: "Typically, more than 36 million kilowatt-hours of electricity are produced from one tonne of natural uranium. The production of this amount of electrical power from fossil fuels would require the burning of over 20,000 tonnes of black coal or 8.5 million cubic metres of gas." [http://www.world-nuclear.org/how/usedfuelm...]

U3O8 er ca. 85% uran. Dvs et ton U3O8 = 30.6 millioner kWh = 110160 GJ

Man får altså over 500 gange så meget energi ud som man bruger, hvis ikke min høker regning er helt ved siden af.

Du kan regne med 30 GWd pr ton burnup for beriget uran i en almindelig letvandsreaktor, 35 GWd pr ton beriget uran i en EPR reaktor. Der medgår ca. 7,1 kg UO2 til 1 kg beriget uran, hvor uranen beriges til 3% U-235 og den depleterede uran (tails fra centrifugeberigning) indeholder 0,2% U-235. Der skal ca. 8,35 kg yellowcake (U3O8) til at fremstille 7,1 kg UO2. Det giver en burnup pr ton yellowcake på ca. 3,59 GWd/ton eller ca. 86,2 mio KWh pr ton natururan i en letvandsreaktor. Man kan få væsentligt mere energi ud af uranen i letvandsreaktorer hvis man oparbejder det brugte brændsel. En canadisk CANDU, der forbrænder natururan, har en burnup på omkring 7 GWd/ton, svarende til 168 mio KWh/ton. Fjerde generationsreaktorerne vil kunne komme op på en burnup på 250 GWd/ton = 6 mia KWh/ton.

 • 0
 • 0

Thomas, har du fundet linket?

Uanset hvordan petroleum osv. bruges i processen må det interessant vel være hvor meget energi man får ud af den energi kommer i processen.

Ja, bestemt. Og der her er kun selve mineoperationen.

Det jeg forsøgte, med at citere ovenstående, er at visse mennesker neglicierer den miljøpåvirkning som foregår ved fremskaffelsen af uran, mens det jo er ret tydeligt at der bliver brugt en del kemikalier til at fremskaffe uranen med, allerede inden den bliver lavet om til brændsel. Det stiller krav til de anlæg som foretager denne operation omkring udledning mv samt oprydning efter at minen er lukket.

Jeg har svært ved at argumentere for at en krone investeret i VE i stedet skal investeres i KK, når jeg ser på miljøbelastning og risici.

Vh Troels

 • 0
 • 0

Så når jeg direkte citerer en videnskabelig artikel, så er der rent faktisk ikke substans i? Det bør du nok tage op med forfatteren af artiklen.

Det er ikker substans i at grynte nogle "Hmmm..." - eller f.eks. at postulere at Vestens atomkraftværker får statsstøtte til driften uden man kan levere dokumentation! Enhver kan klippe noget ud af en eller anden artikel, men det kræver lidt mere at prøve at vurdere indholdet. Det har jeg gjort - jfr. første indlæg, som ingen har modsagt. Alternativet til atomenergi er forøget anvendelse af kul, hvilket a-kraftmodstandere gennem tiderne har haft så stor succes med. Hmm...

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Jeg har svært ved at argumentere for at en krone investeret i VE i stedet skal investeres i KK, når jeg ser på miljøbelastning og risici.

Det skal du heller ikke, men du anser fejlagtigt at kerneenergi og VE er alternativer til hinanden. Las og gentage nok en gang - kerneenergi og VE er begge alternativer til fossil energi, hvilket både EU, IPCC m. fl. har fastslået. Nu håber jeg du fik fat i pointen! Ingen har forresten påstået at kerneenergi ikke belaster miljøet på den ene eller anden måde. Sammenligner man imidlertid med alternativerne - og til belastningen pr. produceret kWh, så er atomenergien den mindst belastende - og det gælder også CO2. Atomenergi er heller ikke ufarlig, det er blot mindre farligt end andre energikilder. Det koster mange menneskeliv at undlade at erstatte kul med uran.

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Jeg har svært ved at argumentere for at en krone investeret i VE i stedet skal investeres i KK, når jeg ser på miljøbelastning og risici.

Vh Troels

Argumentet er at man man kan fortrænge mere kul/olie/gas for en krone vha. KK. Jeg så egentlig også hellere 100% vedvarende energi, men det har vist lange udsigter før det helt kan erstatte kul/olie/gas på verdensplan. I mellemtiden synes jeg KK virker som en bedre løsning end fortsat brug af kul/olie/gas.

 • 0
 • 0

Jeg så egentlig også hellere 100% vedvarende energi, men det har vist lange udsigter før det helt kan erstatte kul/olie/gas på verdensplan. I mellemtiden synes jeg KK virker som en bedre løsning end fortsat brug af kul/olie/gas.

Generelt enig med dine synspunkter. Ekspertpanelet i Børsen mener, at der er korte udsigter til økonomisk solcellekraft bl.a. pga. "learning curve".

"Learning curve" har skaffet os utroligt billige PC'ere mv. Solceller er også halvledere - og jeg har også i flere år været overbevist om, at de vil blive ufatteligt billige - netop pga. "LC".

http://borsen.dk/nyhed/131757/

 • 0
 • 0

"Førsteklasses" kan vel også være to ting? Nedenstående tyder skolens:

Interessant... Af Troels Halken, 13.05.2008 kl 22:50: Citat: "There still remains incomplete reporting however"

Det er nok det man behøver for at (mod)bevise kk's (u)fortræffelighed.

Mon det virkeligt kan være et citat fra en videnskabelig artikel?

Mvh Tyge

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten