Miltbrand-terrorist skal findes i USA

Et medlem af den respekterede organisation Federation of American Scientists, Barbara Hatch Rosenberg, har analyseret den viden, der indtil videre er sluppet igennem til offentligheden om oprindelse af de breve med miltbrandsporer, der begyndte at dukke på efter terrorangrebet i USA den 11. september. Rosenberg er nået til den konklusion, at forbryderen skal søges i USA og har rødder i den statslige forskning.

Barbara Rosenberg når frem til sin konklusion på grundlag af en række del-konklusioner:Bakteriens genetiske oprindelse
Selvom det er kommet frem, at brev-bakterien har rødder i Ames-stammen, så er det knapt så kendt, at den gren af Ames-stammen, der er tale om, kun findes i ganske få laboratorier - og de er alle amerikanske. Barbara Rosenberg mener, at der kun kan være tale om fire.

Bakteriens fremstillingsmetode
En analyse af fremstillingsmetoden, der har gjort de farlige sporer luftbårne viser, at der er anvendt en hemmelig opskrift fra det amerikanske militær.

Genetisk analyse af mængde
Den amerikanske regering har bedt om at få analyseret antallet af mutationer i forhold til den oprindelige stamme, for at nå frem til, om bagmanden er i besiddelse af store mængder af de smitsomme sporer, men svaret er ikke blevet offentliggjort. Svaret vil også kunne pege på, hvilket laboratorium, der har stået for fremstillingen. Det eneste svar, der er nået ud til offentligheden er, at alle brevenes miltbrandsporer stammer fra den samme portion.

Konkret viden om forbryderen
Håndskriftsanalyser viser, at brevskriveren ikke er fra Mellemøsten. Derimod har FBI profileret terroristen til at være en amerikansk mand med videnskabelig baggrund og erfaring med at arbejde i et laboratorium. Han har også været dygtig til at fjerne ethvert spor fra brevene, der kan pege på hans identitet, hvilket peger på en mikrobiolog eller en retsmediciner. Desuden er han vaccineret mod miltbrand. Da vaccinen skal gentages med jævne mellemrum, og vaccinen ikke er almindelig tilgængelig, peger dette på, at forbryderen godt kan være tilknyttet miltbrand-forskning til daglig.

Timing
De første to breve blev afsendt den 18. september. Da det sker så kort tid efter den 11.september, tyder dette på, at bakterien allerede var klar til brug. Men eftersom eftersom ingen har taget ansvaret for spredningen af de farlige bakterier, virker det mere sandsynligt, at de to begivenheder ikke har forbindelse med hinanden.

Det statslige informationsniveau
I begyndelsen af miltbrand-angrebet gjorde de amerikanske myndigheder meget ud af tilgængeliggøre information, men har siden da været meget karrige med at dele deres viden. Den smule information, der er sluppet ud, er præget af omhyggelige formuleringer, der kun kan fortolkes i retning af, at amerikanerne godt véd, at de skal lede efter forbryderen i USA, men ikke vil vedgå det officielt. USA har desuden afvist at fordømme miltbrandangrebene i en FN resolution, angiveligt fordi terroristen kunne være amerikansk. Barbara Rosenberg mener desuden, at forbryderen ikke som sådan er ude på at dræbe mange mennesker; for så ville en anden spredningsmetode nok have været anvendt. De inficerede konvolutter indeholdt desuden direkte advarsler om miltbrand eller det tilrådelige i at tage antibiotika, så brevskriveren har forsøgt at advare sine ofre. Han kan imidlertid ikke have forudset, at brevsorteringsmetoder på moderne posthuse kan have spredt de farlige sporer, for brevene var omhyggeligt tapet til, så de ramte postarbejdere har ikke umiddelbart været de tilsigtede ofre.

Da nogle af modtagerne af brevene er medievirksomheder, tyder det på, at motivet mere skal søges i et ønske om mediefokus på bakteriologiske våben.

Barbara Rosenberg peger på, at præsident Bush's administration har afvist at bidrage til at overvåge brugen af biologiske våben i juli i år. Denne politik er i modsætning til de tre tidligere præsidenters holdning og har skærpet tonen i samarbejdet med udlandet. På den fem-årlige konference for biologiske våben lykkedes det desuden USA at mudre sine signaler, og så tvivl om sin vilje til at overholde forbudet mod biologiske våben.

Det bestyrker en mistanke om, at USA allerede har brudt den internationale konvention, og har selv produceret baktereologiske våben. Og blandt de direkte involverede, mener Barbara Rosenberg, skal forbryderen findes.