Millionbesparelser i vente på byggeskader

Der er udsigt til markant færre alvorlige byggeskader i det private boligbyggeri, hvis økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsens (K) forslag om en obligatorisk byggeskadeforsikring gennemføres.

Det viser erfaringerne fra den nuværende byggeskadefond, der omfatter alt offentligt støttet byggeri. Siden begyndelsen af 1990'erne er antallet af alvorlige svigt således faldet til næsten en tiendedel – fra mere end 25 procent af byggerierne til cirka fire procent i dag.

I efteråret 2004 skønnede Statens Byggeforskningsinstitut, at et tilsvarende fald i det private boligbyggeri vil give en besparelse på helt op mod 400 mio. kr. om året. Der er dog alene tale om et skøn.

Den nye ordning skal omfatte alle professionelle bygherrer, som bygger for private midler, eksempelvis pensionskasser, store entreprenører og developere, fortæller vicedirektør Jesper Rasmussen fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

»Dermed er du som privat borger sikret, når du køber et hus eller en lejlighed, som en professionel bygherre har opført. Det er også tanken, at eksempelvis en andelsboligforening vil være omfattet, hvis den overtager en ny ejendom fra en professionel bygherre,« forklarer han.

Til gengæld vil private bygherrer, som opfører deres eget hus, ikke være med i den obligatoriske sikring. Jesper Rasmussen håber dog på, at der kan etableres et frivilligt tilbud til selvbyggere.