Milliardprojekter skal binde Europa bedre sammen

De godt 310.000 kilometer jernbane inden for EU står til at blive forlænget markant. Alene i Storbritannien har afsat 592 mia. kr. i anlægsudgifter til to store projekter.

Det ene bliver kaldt jernbane- rygraden High Speed 2, der med anlægsudgifter for 451 mia. kr. kommer til at binde London sammen med byen som Birmingham, Manchester og på sigt byer i Skotland. Det andet er Crossrail, som bl.a. skal gøre det hurtigere at komme fra London til Heathrow-lufthavnen.

Chefkonsulent hos Rambøll Alex Landex, der forsker i den europæiske jernbanedrift, peger på, at Storbritannien ligesom andre europæiske lande har en udfordring med stikføringer til og fra områdets største by, London.

»Highspeed 2-projektet vil få enorm betydning for jernbane-ryggraden i England,« siger han.

Højhastighed giver kunder

High Speed 2 dækker både over en vest- og østforgrening. Samtidig bliver der indsat op til 18 tog i timen på strækningen, der vil køre med hastigheder på op til 400 km/h og rumme godt 1.000 passagerer pr. vognsæt.

Undersøgelser viser, at højhastig­hedstog øger passagerantallet i den kollektive trafik sammenlignet med biltrafikken. Eksempelvis har konsulentvirksomheden ScandiaConsult undersøgt højhastighedsbanen mellem Paris og Bruxelles. Før højhastighedstogene kom til, brugte godt 24 procent af de rejsende toget. Det tal er i dag steget til næsten 60 procent.

Samme udvikling håber man at se i Storbritannien, siger Mogens Fosgerau, der er professor ved DTU Transport:

»De økonomiske beregninger bag High Speed 2 forudser en god passagervækst. Dog skal det nævnes, at der har været stor debat i Storbritannien om økonomiberegningerne bag projektet,« siger han.

Senest har High Speed 2-projektet netop modtaget kritik for sine lovlig optimistiske fremskrivninger. De indikerede, at projektet for hvert pund investeret ville medføre en samfundsmæssig gevinst svarende til 2,4 pund. Dermed ville projektet ligge højere end alle andre transportprojekter i Storbritannien.

Ifølge de nyeste tal fra det britiske Department for Transport (DfT) er fremskrivningerne nu blevet nedjusteret til en gevinst på 1,4 pund for hvert pund investeret.

Samlet set forventes det, at High Speed 2 vil generere samfundsøkonomiske gevinster for 565 mia. kr. Det dækker over samtlige brugerfordele, som besparelser på vejtrafikken, hurtigere rejsetider, passagervækst og lignende. Dertil kommer så de omdiskuterede ‘brede fordele’. Her kan projektet kaste 125 mia. kr. af sig, viser analyserne for firmaet bag, HS2 LTD.