Milliard-oprensning er spild af penge

De fleste farlige stoffer fra tankene nedbrydes nemlig gratis i naturen. Oliebranchen forstår kritikken, men mener det handler om tryghed.

»Jeg har en klar fornemmelse af, at pengene fra OM bliver brugt på oprensninger, hvor der er en meget svag sammenhæng mellem sundhedsrisiko og de mange penge, man bruger på det,« siger professor i vandforsyning på DTU, Erik Arvin.

Siden 1993 er knap 4.000 benzin- og olieforurenede grunde blevet renset. Endnu flere er blevet undersøgt - blandt andet mistænkt for, at farlige stoffer trænger ned og skader grundvandet. Regningen, som lyder på i alt næsten en milliard kroner, er sendt til Oliebranchens Miljøpulje (OM), som får midlerne fra en række benzin- og olieselskaber.

Men står det til Birgit Tejg Jensen, forhenværende lektor i miljøkemi ved Aarhus Universitet, er mange af pengene spildte. Ofte er det nemlig slet ikke nødvendigt at rense op. For nogle af tilsætningsstofferne bliver naturligt nedbrudt, mens olien bevæger sig så langsomt, at grundvandet ikke bliver forurenet, forklarer hun.

»Det er virkelig et område, hvor man får meget lidt miljø for pengene,« siger hun.

Erik Arvin er enig i, at man sagtens kan lade små spild ligge. For eksempel er kulbrinterne BTEX - som naturligt findes i motorbenzin og andre olieprodukter - så nedbrydelige, at risikoen for at skade grundvandet og vandforsyningen er lig nul, forklarer han.

Hos OM har direktør Steen Berg Pedersen hørt argumenterne før. Men opgaven er at undersøge grundene, så folk ikke er utrygge, mener han.

»Vi renser op for private midler, og vi bruger pengene med respekt. Og det handler meget om psykologi og tryghed. For ingen mennesker vil bo på jord, som de tror er forurenet, så er det vores opgave at undersøge, om den er det eller ej, og det koster altså,« siger han.

For kontorchef Palle Boeck fra Miljøstyrelsen er oprensningerne derimod et værn om, at vi i Danmark kan drikke vores grundvand:

»Det kan da godt være, at nogle mener, at vi er for gode mod naturen, men i forhold til de grænseværdier, der ligger i lovgivningen, så bliver der ikke renset for meget op,« siger chefen for jordforureningskontoret - der fungerer som sekretariat for Miljøpuljerådet, som prioriterer mellem grundene.