Miljøstyrelsen til udhængt laboratorium: Vi beklager

'Det kan derfor konkluderes, at der ikke er tale om analysefejl. Styrelserne beklager de gener, påstanden om analysefejl har påført Eurofins Miljø.'

Sådan lyder det i referatet fra et møde, som Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen fredag afholdt med laboratoriefirmaet Eurofins. På mødet erkendte styrelserne, at det var forkert at beskylde firmaet for at have begået fejl.

Knap to måneder er gået, siden Miljøstyrelsen og miljøminister Karen Ellemann (V) hang Eurofins ud i en pressemeddelelse og i et samråd i Folketinget miljøpolitiske udvalg. Ministeren og styrelsen konkluderede, at de mange fund af Roundup-rester i grundvandet i 2009 formentlig skyldtes analysefejl.

Eurofins var bestyrtet over beskyldningerne, og i sidste uge tog det kun akkrediteringsorganet Danak én dag at frikende laboratoriet for alle fejl. Eurofins-direktør Karsten Jørgensen har gentagne gange beklaget, at firmaet ikke blev inddraget på forhånd.

Læs også: Minister vildledte om Roundup-rester i grundvand

Nu har Karsten Jørgensen fået fuld oprejsning, idet referatet fra mødet er én stor indrømmelse af de fejl, som Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen har begået i sagen om aktivstoffet glyphosat og nedbrydningsproduktet ampa i grundvandet.

'Styrelserne har tilkendegivet, at det havde været hensigtsmæssigt med en mere omfattende inddragelse af Eurofins Miljø i forløbet samt før offentliggørelsen, men havde fået opfattelsen af, at konsulenterne bag rapporten havde været tilstrækkeligt i kontakt med Eurofins Miljø. Det blev derfor aftalt, at styrelserne fremadrettet altid kontakter virksomhedens ledelse, hvis der skulle komme en tilsvarende sag,' står der i referatet.

Referatet kommer efter, Karen Ellemann på baggrund af Ingeniørens afdækning af sagen bestilte en hasteredegørelse om Roundup i grundvandet. Hun har henvist til, at hun forventede at blive korrekt informeret af styrelserne.

Niras-rapport skal kulegraves

Miljøstyrelsen byggede sine konklusioner på en rapport med konsulentfirmaet Niras som hovedforfatter. Den skulle afdække årsagen til de mange fund af Roundup-rester i grundvandet.

Nu vil Miljøstyrelsen også kulegrave en del af Niras' arbejde.

'Eurofins Miljø har peget på, at en faktuel fejl i redegørelsens afsnit om analysemetoderne har haft stor betydning for konklusionerne om analysemetoden i redegørelsen. På den baggrund vil styrelserne i næste uge tage kontakt til konsulenterne for redegørelsen for at få dette nærmere belyst,' hedder det i referatet.

Miljøstyrelsen konkluderede allerede i en pressemeddelelse fredag, at de mange fund af Roundup ikke udgør en trussel for grundvandet, selv om der altså er tale om reelle fund af glyphosat og ampa i 2009. Den konklusion har flere eksperter over for Ingeniøren sat spørgsmålstegn ved.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Der bør rulle hoveder for en sådan affære.

Vi skal som borgere og virksomheder kunne stole på styrelsens bedømmelser !

Det er ikke nok at udtale "Vi beklager..."

  • 0
  • 0

Så blev der da ellers tavs fra mange debattører, hvor man blandt andet sendte følgende ud i æteren for bare 4 dage siden:

"Hvis nogen vildleder nogen i denne sag er det altså ikke Miljøministeren og Niras-eksperterne, men de miljø-forskere der er ansvarlige for arbejdet og skriver de videnskabelige rapporter, hvori forsøgsresultaterne publiceres.

Ligesom de historier af den lidt lettere genre, som Mette Gjerskov bygger sin miljøpolitik på, er de pågældende rapporter frit tilgængelige på Internettet, men dem læser Mette Gjerskov helt sikkert ikke ...

Forskerne peger klart på at årsagerne til problemerne med målingerne er at man har skiftet analysemetoder hos analysefirmaet (Eurofins). Det er præcist det samme som Miljøministeren, konsulenterne og eksperterne bag Niras-rapporten også peger på.

Man kan vel ikke bebrejde Miljøministeren at hun siger det samme som de forskere der laver undersøgelsene?

De kopierede afsnit kan læses på side 85 i denne rapport : http://pesticidvarsling.dk/xpd....pdf

Mon Niras-folkene og Miljøministeren får en undskyldning fra Mette Gjerskov?"

Der er da nogen her på ing.dk, der skal sluge en kamel inden der ruller hoveder hos konsulentfirmaet eller i de to styrelser.

Helst så jeg det var miljøministeren, for siden Hans Christian Schmidts tid, der jo nærmest blev udnævt for at smadre Miljøministeriet (gør det også godt i Trafikministeriet, selviom jeg ikke tror, at det var meningen her!), idet specielt Miljøstyrelsen bliver ministerstyret ud fra Venstres dagsorden!

  • 0
  • 0

Miljøstyrelsen konkluderede allerede i en pressemeddelelse fredag, at de mange fund af Roundup ikke udgør en trussel for grundvandet, selv om der altså er tale om reelle fund af glyphosat og ampa i 2009. Den konklusion har flere eksperter over for Ingeniøren sat spørgsmålstegn ved.

Den konklusion kræver det en del journalistisk god vilje for at nå til. Den af de tre, der udtaler sig stærkest siger:

"" »Det er en overraskende hurtig konklusion,« siger professoren til Ingeniøren.

Miljøstyrelsen henviser til, at der er færre fund af glyphosat, aktivstoffet i Roundup, i grundvandet i 2010 end i 2009. Desuden blev stoffet i 2010 ikke fundet i ni af de boringer, hvor det blev konstateret i 2009. Derfor er der ingen grund til at regulere brugen af Roundup yderligere, mener styrelsen.

»Det er et spinkelt grundlag at afvise, at glyphosat kan blive et problem,« siger Hans-Jørgen Albrechtsen.""

Det kan jo lyde rigtigt, men da kan jo alt blive et problem, der ikke gennem lang tid er bevist IKKE er det!!

Han har dog ret i, at overvågningsprogrammet er for kortvarigt til at sige noget helt sikkert, men så skal det også lige tilføjes, at "opstandelsen" omkring prøverne fra 2009 skete pga. at de brød en trend, der viste mindre og mindre forurening gennem alle år, der har været overvåget. - Den trend fortsatte så i 2010, så i praksis burde der vel være god grund til at sige, at glyfosat ikke udgør en trussel for grundvandet. - Videnskabeligt kan man (næsten) aldrig sige noget sikkert, men i politikken må man kunne "skære igennem".

At der så har været en sagsbehandler i Miljøstyrelsen, der ikke har vidst, hvordan man ikke kan udtale sig juridisk korrekt om et firma, er jo egentlig det, artiklen handler om. NIRAS' rapport påpeger forhold ved overvågningsprogrammets resultater, der enten er påtageligt usandsynlige eller praktisk taget umulige, hvis der ikke er begået fejl i selve registreringen. Da det ikke er Eurofin, der har taget prøverne - kun analyseret dem - vil det kunne medføre et erstatningsansvar at beskylde Eurofin for fejlen, hvis det ikke er bevist. - Uanset graden af sandsynlighed er det ikke det - og kan vel aldrig blive det.

Mvh Peder Wirstad

PS: Og så skal man jo også lige med formuleringen "trussel for grundvandet", huske på, at da må der menes alt grundvand, mens alle "eksperter" er enige om, at det kun er specielle forhold med sprækker - og ikke på sandjord, hvor det meste grundvand dannes. - Desuden, at selv om man drikker vand, der indeholder lidt mere glyfosat end den fastsatte grænse, så skal en voksen mand drikke mere end 4 milliarder liter på nogle få timer, hvis han skal dø af det. - Ja det vil han selvfølgeligt gøre længe før, men da ikke pga. glyfosat.

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten