Miljøstyrelsen barsler med tyske krav til brændeovne

Brændeovnsbekendtgørelsen udløber ved årets udgang. Derfor er Miljøstyrelsen ved at arbejde på en revideret udgave af bekendtgørelsen, der efter planen bliver sendt i høring til sommer.

»Vi kunne forlænge den gamle bekendtgørelse, men vi planlægger at revidere den. Det skyldes, at vi har fået nogle erfaringer, efter bekendtgørelsen har fået lov at virke i snart fem år,« siger ph.d. i atmosfærekemi Charlotte von Hessberg fra Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen holdt møde om den nye bekendtgørelse i mandags, hvor de inviterede alle med interesse for regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler til at dele deres erfaringer og diskutere problemstillinger og ideer til fremtidens regler for brændefyring.

Læs også: Sådan installerer man brændeovn med mindst partikelsvineri

Charlotte von Hessberg kan endnu ikke sige, hvilke konkrete tiltag Miljøstyrelsen vil foretage i revisionen af bekendtgørelsen.

»Men meget af det, som vi Miljøstyrelsen i forvejen har tænkt omkring revision af bekendtgørelsen, var også det, der vandt gehør til mødet,« siger Charlotte von Hessberg.

Overvejer tyske krav i Danmark

Det gælder blandt andet i forhold til reglerne i bekendtgørelsen for udledning af partikler, fortæller hun. Miljøstyrelsen havde i forvejen talt om at skærpe grænseværdierne, og på mødet kom fra flere sider et ønske om et samspil i forhold til de regler, der er på vej fra EU, eller eksempelvis med den tyske bekendtgørelse.

»Tyskland har skrappere krav, som de producenter af brændeovne, der eksporterer til Tyskland, alligevel skal overholde. Derfor giver det mere mening, hvis det er de samme regler, der gælder i Danmark og EU, eller i Danmark og Tyskland, fordi man kan undgå at have nogle test til det ene marked og nogle til et andet,« siger Charlotte von Hessberg.

Også bekendtgørelsens mulighed for kommunerne for at indføre krav i afgrænsede områder i en såkaldt forskrift, hvis borgere klager over brænderøg, er i spil. Her lyder forslaget på, at kommunerne skal vejledes bedre og have nogle andre handlemuligheder.

»Vi har i Miljøstyrelsen også på forhånd tænkt over kommunernes beføjelser. Man kan undersøge, hvordan de bruger dem, og om reglerne skal nuanceres. Vi skal have fundet ud af, hvad det helt konkret er, de har brug for i forhold til den bekendtgørelse, der er nu,« siger Charlotte von Hessberg.

Minimumshøjde for skorstene

Miljøstyrelsen vil desuden kigge på en eventuel minimumshøjde for skorstene, hvor der i dag kun eksisterer et funktionskrav for skorstenen i bygningsreglementet.

»Der var flere, der også efterspurgte nogle konkrete regler, og vi skal til at finde ud af, hvordan sådan nogle regler kan se ud. Man kan måske kigge til de tyske regler, hvor skorstenen ikke bare skal rage en meter op over tagryggen. Der er krav til, at skorstenen ikke må være lavere end vinduer inden for en vis distance fra skorstenen, så man også tager hensyn til de omkringliggende bygninger,« siger Charlotte von Hessberg.

Miljøstyrelsen vil rette henvendelse til Energistyrelsen omkring muligheden for at stille krav til skorstenshøjde, fordi de nye regler skal spille sammen med de regler, der er i bygningsreglementet.

Det kan også være, at den nye bekendtgørelse ender med at give skorstensfejerne flere beføjelser, end de har i dag.

»Vi overvejer, om man kan give dem nogle yderligere beføjelser, så de også får beføjelser på miljøområdet, hvor de i dag kun har de beføjelser på det brandtekniske område. Både skorstensfejerne selv og andre mener, at det kan give mening, hvis de i højere grad kan handle, hvis de ser, at nogle eksempelvis anvender det forkerte brænde, eller hvis de har pligt til at indberette det,« siger Charlotte von Hessberg.

Hun understreger, at forslagene kun er overskrifter på nogle områder, og at Miljøstyrelsen er nødt til at få kigget nærmere på, hvordan man helt konkret kan gøre.

»Vi har ikke lagt os fast på nogle konkrete tiltag endnu og ved ikke, hvor vi ender henne. Men vi lader os helt klart inspirere af det, vi kan se,« siger Charlotte von Hessberg.

Det er planlagt, at den nye bekendtgørelse skal sendes i høring først på sommeren. Den vil være i høring i otte uger, hvor den samtidig også bliver sendt til EU. Når høringsperioden er overstået, skal Miljøstyrelsen færdiggøre udkastet. Det vil ske i løbet af efteråret, og den nye bekendtgørelse forventes at blive underskrevet af miljøministeren inden jul.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvorfor skulle den danske regering ligepludselig begynde at bruge noget som virker i andre lande ??

Nej- lad os hellere gøre det vi Danskere er bedst til.

1) Først skal der nedsættes et udvalg af eksperter, specialister.

2) dette udvalg skal se hvordan det virker hos andre..... og så lave noget der IKKE ligner det.

3) Så skal politikerne lige på dating med diverse lobbyister.

4) Så skal foreslaget gennem hele den politiske mølle, så alle partierne for deres aftryk på foreslaget.

5) så skal der udfærdige et lovforslag / udbud, af helt og erdeles inkompetente personer, som ikke har kendskab til det de sider med

6) Når lov forslaget er hjemme, så lukker man en eller flere offentlige afdelinger i udkants danmark, for at bygge en administration op der er dobbelt så stor i København.

7) dernæst nedsætter man et udvalg, som skal se på mulighederne for at lægge diverse " herligheds, og adfærdsregulerende afgifter " på den nye lov.

Tja... så gik den sommer, og vi stakkels Danskere sider tilbage og siger " Hvad sket der lige her ?? "

Den nye lov vil sikkert være så komplet idiotisk at den ikke giver nogen mening...... og vil den hjælpe på røg og partikler ????

"the answer are blowing in the wind "

MVH

Jesper

 • 1
 • 0

For at få gang i debatten, kunne det være at man skal kigge på hvor mange der har brændeovn, som ikke har en kvittering på deres brænde, hør tit i form af mit arbejde, varmeudgifterne er små, da jeg kender en der har noget skov, og står man som rådgiver og skal finde en besparelse på en 30 årig gammel brændeovn/fastbrændsel kedel, og det er ikke muligt da de ikke betaler for træet. Og i sidste ende er det miljøet der betaler prisen.

 • 0
 • 0

Det betyder så at vi i Danmark godkender test og afprøvninger i Tyskland. Når vi nu er så europæiske, kan lovene vel sagtens stå på Dansk og Tysk. For kan vi leve med at nogle "dårligt" oversatte regler når lovene skal administreres? Administrativ forenkling er nøgleordet. Måske skulle den "tyske" inspirationskilde sammenholdes med de nye "danske" bekendtgørelser, så sproglige fejl kan "afluses".

 • 0
 • 0

Og dette er et af dem som er meget meget lille problem

Så længe milliarder af menesker må koge deres drikke vand ved hjælp af brænde, Så længe det er billigere at købe en ny printer end nye farvepatroner Så længe vi fanger fisk, fryser dem hele ned sender dem til Kina tør dem op, fileterer dem fryser dem ned, og sender dem til netto, Så længe vi sejler vare på kryds og tværs af kloden, Så længe vi flyver for meget på ferie, Så længe vi bruger alt for meget energi

Lige så længer er dette et meget lille problem for vores klode, vi skulle helle bruges vore hoved på noget fornuftigt

 • 0
 • 0

et meget lille problem

Det er i hvert fald en forurening der har mange liv på samvittigheden, da den ofte sker netop der hvor folk bor. Jeg synes det er på tide at vi fokuserer på luftkvalitet lokalt. Skibsfarten, togdriften og kakkelovne skal simpelthen underlægges skrappere regler. Maersk tigger og beder om de regler, men politikerne skal til at lave deres arbejde.

 • 0
 • 0

[quote]et meget lille problem

Det er i hvert fald en forurening der har mange liv på samvittigheden, da den ofte sker netop der hvor folk bor. Jeg synes det er på tide at vi fokuserer på luftkvalitet lokalt. Skibsfarten, togdriften og kakkelovne skal simpelthen underlægges skrappere regler. Maersk tigger og beder om de regler, men politikerne skal til at lave deres arbejde.[/quote]

Ved du godt at vi har en brændeovnsbekendtgørelse fra 2006 der er ret striks med forureningen fra ovnen?

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710...

Se bilag 1.

 • 0
 • 0

Ved du godt at vi har en brændeovnsbekendtgørelse fra 2006 der er ret striks med forureningen fra ovnen?

Det ser ud som det er skorstensfejeren der skal kontaktes ved ændring/instalation af brændeovne til skorstene. Men specielt kapitel 6 §16 om ophørsklausul, så ophæves bekendtgørelsen automatisk 1. januar 2013. Så der er god grund til at repetere den tyske gramatik.

mvh Jan

 • 0
 • 0

Hvorfor skulle den danske regering ligepludselig begynde at bruge noget som virker i andre lande ??

Nej- lad os hellere gøre det vi Danskere er bedst til.

1) Først skal der nedsættes et udvalg af eksperter, specialister.

2) dette udvalg skal se hvordan det virker hos andre..... og så lave noget der IKKE ligner det.

3) Så skal politikerne lige på dating med diverse lobbyister.

4) Så skal foreslaget gennem hele den politiske mølle, så alle partierne for deres aftryk på foreslaget.

5) så skal der udfærdige et lovforslag / udbud, af helt og erdeles inkompetente personer, som ikke har kendskab til det de sider med

6) Når lov forslaget er hjemme, så lukker man en eller flere offentlige afdelinger i udkants danmark, for at bygge en administration op der er dobbelt så stor i København.

7) dernæst nedsætter man et udvalg, som skal se på mulighederne for at lægge diverse " herligheds, og adfærdsregulerende afgifter " på den nye lov.

Tja... så gik den sommer, og vi stakkels Danskere sider tilbage og siger " Hvad sket der lige her ?? "

Den nye lov vil sikkert være så komplet idiotisk at den ikke giver nogen mening...... og vil den hjælpe på røg og partikler ????

"the answer are blowing in the wind "

MVH

Jesper

Jeg er sikker på at "Dansk Standard" DS er lavet for at besværliggøre konkurrencen fra udlandet. Så det er da glædeligt at man vil til at forholde sig til udlandets prøvemetoder og erfaringer. Det er desværre sådan at udlandets metoder og erfaringer kun gælder såfremt det bliver striksere og dyrere for befolkningen. Det er samme med Dansk Indeklima mærkning - der er den europæiske pendant "GUT lizenz' , men den er åbenbart ikke god nok.....

Ofte tror jeg politikere er til for at løse problemer, som ikke havde været der, hvis ikke de havde været der...

 • 0
 • 0

...jeg har samme mistanke. Kan redaktionen ikke stille et krav om, at debattøererne bruger deres rigtige identitet plus sætter et billede af sig selv på?

Så kan man måske slippe for dette theater.

Med venlig hilsen Richard Wettstein

 • 0
 • 0

Ved du godt at vi har en brændeovnsbekendtgørelse fra 2006 der er ret striks

Jeg mener simpelthen ikke det skulle tillades at bruge brændeovn i byzoner. Selv moderne ovne forurener jo rigtigt meget, og mange villakvarterer er blandt de mest forurenede steder i DK overhovedet.

 • 0
 • 0

Hr. Peter Hansen Jeg undskyller meget at jeg at jeg tog fejl. Det er nok fordi dine ytringer ligner Ryan Lund`s så meget, og som alle sikkert ved optræder Ryan Lund jo med flere identiteter. Hvis du ikke kender navnet Ryan Lund, så må du være ny i debatten.

ps. der skal nok komme et nyt billede

 • 0
 • 0

I artiklen fremgår det, at man overvejer hvorvidt skorstensfejere skal have flere beføjelser.

DET DUER IKKE !!

De har en økonomisk interesse i disse brændeovne/skorstene. Fyrbøderne er deres kunder!!!

EN MEGET DÅRLIG IDE!!!

Det skal være uvildige som skal varetage denne funktion.

 • 0
 • 0

Det skal være uvildige som skal varetage denne funktion.

Formelt betales der over ejendomsskattebilleten, ligesom den kommunale rottebekæmpelse. Så i praksis er det kommunen der er skorstensfejernes kunder, kun i flad der er ekstra ydelser er det bygningsejerne der er kunder, i praksis.

Det skal være uvildige som skal varetage denne funktion.

Denne funktion skal så varetages af nogle djøffer, der ikke har forstand på skorstene, men derimod på at skabe bjerge af papir i vort "papirløse" samfund?

 • 0
 • 0

hej Peter hansen, Leverkusen Jeg har hørt, at man i Tyskland har forbudt brændeovne i byområder. I hvert fald visse områder i Berlin. Du kunne vel ikke give et hint til dette emne? Årsagen er, at der nu herhjemme er foreslået forbud mod brændeovne, hvor der er fjernnvarme. Jeg synes, det lyder interessant.

Jeg har selv brændeoven og fjernvarme. Og det er problematisk: 1: Måske kan jeg spare penge, men varmen fra værket bliver dyrere, da lednigstab og faste udgifter er de samme. Ved fjernvarme er marginaludgiften altid billig. Derfor er det dyrt for værket (og dermed forbrugerne) hvis der installres tilskudsvarme i husene. Det tvinger værket til at løfte så stor en del af prisen som muligt over på de faste afgifter og incitamentet til at spare på varmen falder dermed også. 2: Brændeoven sammen med fjernvarme forringer komforten i huset. Mit hus er et typisk 70'er parcelhus. Radiatorer under vinduerne og termostater hele raden rund. Det virker. Men når jeg tænder brændeovnen ændres luftstrømmene og termosterne kan ikke finde ud af det. Der bliver kolde hjørner og meget varme områder.

Nye svanemærkede ovne kan sikkert brænde meget fint og rent - men det bliver aldrig bedre end fyrbøderens formåen og brændets beskaffenhed.

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten