Miljøorganisationer advarer: Massedød i verdenshavene

Der bliver tomt og stille i de store oceaner, hvis man skal tro to miljøorganisationers advarsler om, at verdenshavene risikerer at stå over for en udryddelse af liv i en størrelsesorden, der kun er set fem gange før og for flere millioner år siden.

Det er de to organisationer IPSO (International Programme on the State of the Ocean) og IUCN (International Union for the Conservation of Nature), der står bag undersøgelsen, der er kommet kort tid før FN's medlemslande i denne uge mødes for at diskutere forvaltningen af verdenshavene, skriver Berlingske Tidende i dag.

Ifølge rapporten er verdenshavene udsat for et enormt pres fra den menneskeskabte forurening, som giver iltsvind, algeopblomstring, forsuring fra kuldioxid, kemisk forurening og overfiskning. Det tilsammen gør ifølge rapporten truslen mod havene værre end forventet. Ifølge rapporten kan den sammenvirkende effekt af flere trusler nemlig være mere ødelæggende, end skaderne fra hvert enkelt problem lagt sammen.

»Verdens førende eksperter er overraskede over omfanget af de ændringer, vi ser i havene,« forklarer seniorrådgiver i IUCN, Dan Laffoley.

Rapporten kommer efter en workshop på universitetet i Oxford med deltagelse fra en lang række eksperter inden for havbiologi. Her lyder den overordnede konklusion, at verdenshavene står over for at miste hele økosystemer som koralrev og marine arter på blot en enkelt generation.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

fiskeprodukter, som er fanget på en bæredygtig måde. Du kan kigge efter det lille blå mærke på dåserne. Og lad være med fx at købe billig dåsetun fra bl.a. Thailand, også selvom der står "dolphin friendly". Fakta er, at alt andet end tun, fanget på krog og line, går ud over andre fisk og havskildpadder. I det hele taget bør alle på kloden indse, at havet ikke er uudtømmeligt. Heller ikke på torskenes gydepladser nordøst for Gilleleje ...

 • 0
 • 0

Paradoksalt smides en masse fisk ud som bifangst, fordi bureaukratiske regler forbyder landing af disse fisk. Resultatet er en masse krabber. Kvoterne kunne simplificeres til fast mængde og tidsbegrænsning som ved jagt-tider. Men så er mange kontrolanter bag skrankerne helt overflødige.

I nordsøen er der stor rovdrift på grus, ral og sten i Natura 2000 områder, der efterlades som ørkener.( se på N3). Ud for Als genetableres stenrev for at lappe på tidligere tiders rovdrift (tv2).

Artiklen ser ikke truslen fra den globale biotransplantation (Invasive arter), som der bliver færre forholdsregler imod.

 • 0
 • 0

Vi er alt for mange mennesker i verden

Vi har allerede overfisket verdenshavene, vi har fanget 80% af alle konsum fisk i verdens havene. Tallene taler deres eget sprog. Hvert år vokser verdens befolkning med 75 millioner - svarende til et helt nyt Storbritannien og Irland. Verdens befolkning vokser eksponentielt: 2, 4, 8, 16, etc.

Må være en grænse Der må gå en grænse for hvor mange mennesker, vi kan være. Om verden kan understøtte 2 milliarder, 6 milliarder (som vi er nu), 10 milliarder eller 100 milliarder er for så vidt ligegyldigt i denne sammenhæng: Hvis ikke befolkningstilvæksten holdes i skak, render vi hurtigt ind i loftet, uanset hvor højt det måtte ligge. At nedsætte vores forbrug er godt og fint, men det er tåbeligt at tro, at det ændrer noget som helst - end ikke en lille-bitte smule! - i det store billede, hvis ikke befolkningstallet stabiliseres. Lad os sige, vi kan nedsætte vores forbrug helt ned til en 10.-del, det vil ikke hjælpe. Vi burde satse meget på ikke blot at stoppe befolkningseksplosionen, men at reducere, med øget levestandard for alle som mål. Og det er så snedigt, at færre børn går hånd i hånd med uddannelse, kvinderettigheder (og kvinder på arbejdsmarkedet), velstand . Det jo win/win for alle.

 • 0
 • 0

Det burde være et krav - gennem FN - at hver enkelt stat gøres ansvarlig for at holde befolkningstilvæksten på et niveau hvor der kun tillades en forøgelse for de stater som kan brødføde sig selv (evt med undtagelse for meget små stater, med et ubetydeligt befolkningstal).

De lande der har en betydelig netto-import af fødevarer, og en betydelig netto-eksport af personer de ikke kan brødføde (flygtninge), bør ligeledes have begrænsninger. Med 5 1/2 million mennesker i Danmark gør det ikke meget fra eller til om vi bliver et par procent mere eller mindre.

Men stater som har befolkninger på hundrede af millioner, og som af religøse, politiske, sociale eller kulturelle årsager har en større befolkningstilvækst, bør holde for. Og det skal ikke være muligt at smide det religøse antipræventions-trumfkort.

Uanset hvor meget VE vi skaber, og hvor meget vi optimerer industri og fødevareproduktion, så kan det ikke nytte noget hvis befolkningen bare stiger og stiger ...

 • 0
 • 0

Hvor mange bliver vi. Der er stadig pletter på jorden hvor der kunne være mange flere, og mange steder hvor der ikke kan være flere - men hvor der ikke desto mindre proppes og proppes stadig flere ind. Der snakkes om hvad konsekvensen bliver, men konsekvensen ses allerede. De overordnede mål burde være færre mennesker, og højnelse af livets kvalitet - dette skulle ske i et økologisk samarbejde med naturen. Pudsigt nok ødelægger naturen af og til sig selv, men på denne baggrund vokser livet frem på ny strålende og glansfuldt - det kan vi ikke just sige om den ødelæggelse menneskene står for. Men en dag er det slut, så svulmer solen op og udelukker livets overlevelse - måske vi tager med et rumskib der må kaldes Noahs ark.

 • 0
 • 0

Hvorfor skal U-landene stilles ringere end os.

For 50 år siden var jeg kun en lille celle i moders mave og kom ud som barnebarn nr. 25 ...

Det der mangler i U-landene er en alderdomsforsikring, så de ikke skal have 13 børn som min bedstemor!

Hendes lille 75-årig fødselsdag blev kun holdt for den nærmeste familie - to busser og ca. 130 mennesker.

 • 0
 • 0

Danmarks havmiljø har det også skidt - med en enkel undtagelse. I Øresund vokser ålegræsset fint på trods skibstrafik, millionby og tidligere a-kraftværk, og fiskebestanden er 10 gange større end i Kattegat: http://www.havsmiljoinstitutet.se/Aktuellt.... Eneste forskel er forbuddet mod fiskeri med slæbende redskaber i Øresund.

Det fleste såkaldte "bæredygtige" blå fiskemærker ødelægger økosystemerne lige så meget som det meste andet fiskeri med bundtrawl og slæbende redskaber: http://www.levendehav.dk/politik/dansk-fis....

Det stærkt destruktive muslingeskrab fra Limfjorden: http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=9780 er kraftigt medvirkende til de fortsatte iltsvind: http://www.photosension.dk/allan-hansen/mi..., og er i en foreløbig kendelse fra EU dømt ulovligt. Disse muslinger har også fået det blå MSC-mærke.

Det er svært som forbruger at vælge rigtigt, hvis man vil undgå at skade havmiljøet. Fisk fra Øresund kan man roligt spise med miljørigtig samvittighed, og på http://www.levendehav.dk/politik/dansk-fis... kan man læse om naturskånsomt fiskeri, og vælge sine havmiljøvenlige fiskeindkøb ud fra det.

 • 0
 • 0

Havet ejes af alle, og dermed ingen. Det behandles med ligegyldighed af alle, for hvis man ikke selv fanger fiskene først, er der bare nogen andre der fanger dem. Tragedy of the commons.

Havet bør omgående sælges til private, som vil have en interesse i at passe på det. Det er vist den eneste chance naturen har.

 • 0
 • 0

videnskab pr. pressemeddelelse. Rapporten er ikke offentliggjort endnu, men det er efterhånden blevet en vane at sende en pressemeddelelse ud i forvejen, så der ikke er nogen mulighed for at læse rapporten. Og alt for mange medier gentager bare det som er sendt ud helt ukritisk.

"The Report is due to be published in 2012 but we already know that the Ocean's health is in a critical state"

http://www.stateoftheocean.org/howbad.cfm

Greenpeace og en masse andre er desuden med: http://www.stateoftheocean.org/links.cfm

Det handler vist mere om ideologi end videnskab.

Vh Troels

 • 0
 • 0

@Troels:

Jamen det er da fint nok med de videnskabelige briller i forhold til tolkning af denne pressemeddelelse - men måden du gør det på mere end antyder, at du mener, at det problem pressemeddelelsen, beskriver ikke er eksisterende - fordi der ikke har været review på artiklen endnu - og ikke mindst fordi store stygge Greenpeace er involveret ? ? ?

Der er INGEN TVIVL om, at verdens have lider MEGET ALVORLIGT - det endelige resultat af den reviewede artikel vil måske i detaljer præcisere dette, men jeg mener pressemeddelelsen er fuldt berettiget, fordi hvis det ikke allerede er alt for sent at gøre noget, skal der gøres noget så hurtigt som muligt.

Sund skepsis skal der selvfølgelig altid være plads til, men her lugter den mere politisk end sund Troels - excuse my french.

mvh Flemming

(der bruger al sin fritid under havets overflade - både herhjemme og i udlandet - og som IKKE er medlem af Greenpeace)

 • 0
 • 0

......og fisken noget godt skulle man begrænse antallet af de kæmpe fiskestøvsugere der tømmer havet for fisk....og tillade at alt hvad de fanger kan landes. Jeg har ingen viden om fiskeri og lovgivningen derom nationalt og internationalt og har heller ingen indsigt hvorledes fiskebestandene har det.

Det jeg giver udtryk for her er min umiddelbare holdning.

Kuttere på mere end tyve tons skulle have så begrænsede muligheder at de ikke kunne betale sig og bundskrabende værktøjer var forbudte.

Problemerne med de store støvsugere er noget nær det eneste kan få mig til at acceptere store vindmølleparker på alle fiskebanker. For en vindmølle i horisonten gør ingen sommer, men en flok og udsigten er ødelagt :o)

 • 0
 • 0

Flemming,

Jeg har bevist afholdt mig fra at skrive noget om havets tilstand og jeg antyder ikke noget. Det kan godt være at der er problemer, men at udlægge en pressemeddelelse som bevis er meget tyndt. Miljøfundamentalisterne ser ud til virkeligt at have lært at manipulere medierne til at få deres budskab ud. Jeg syntes at det er tamt at de forsøger at få det til at fremstå som videnskab, når der ikke er tale om videnskab men om resultatet af at nogle folk var til en tre-dages workshop. Jeg tror ikke at du skal forvente at den endelige rapport er reviewet.

Hvis de mener at de kan se et problem, så syntes jeg i stedet at de skal fremlægge dokumentation i stedet for en pressemeddelelse. Det er vel ikke for meget at forlange. Så har vi noget reelt at forholde os til.

Vh Troels

 • 0
 • 0

i havenes tilstand, Troels, så ville du vide, at tre fjerdedele af de store rovfisk er fisket op (blåfinnet tun, marlin, hajer). Jeg har personlig erfaring med makrelstammer, der er fisket op, og hvad skete der med torsken ved Newfoundland? Vi har de seneste 150 år anvendt havet som en uudtømmelig ressource med trawl, snurpenot og fabriksskibe. Det ville svare til at køre et par Leopard-kampvogne gennem Gribskov med en stålkæde imellem sig og så forsyne Nettos kølediske med de døde hjorte, vi kunne samle op bagefter. Det holder ikke! Fanden ta' ideologiske standpunkter. Det her drejer sig om overlevelse og bæredygtighed, også for mine børn.

 • 0
 • 0

Så længe vi ikke kan mærke det direkte, så "tror vi ikke rigtigt på det". Er det vores natur? Man kommer til at tænke på det så ofte citerede indianske ordsprog:

Only after the last tree has been cut down. Only after the last river has been poisoned. Only after the last fish has been caught. Only then will you find that money cannot be eaten.

 • 0
 • 0

......Flemming og Kristian.

Der bliver spurgt om hvad der foregår i hovederne på os "klimafornægtere".

Jeg skal hilse og sige, at der sker præcist det der skal ske i intelligente hjerner. Udsagn vurderes og kan dette ikke bevises, så antages det ikke, Det er da ret enkelt:o)

Så kan I påstå, at så og så mange siger, at det forholder sig således, Fint nok, bevis det.

Men hver eneste gang der fremkommer sådanne "beviser" så viser det sig at der er tros-mæssigt pillet ved udsagnene så de ikke klarer skæret. Jævnfør grønpisser aftrykket på den sidste FN rapport.

Der også mange der siger Gud,Allah,Budda eksisterer og bruger tid og penge på at lave afgangshaller til himmelopstigningen.....ganske uden at bevise forholdet......det kaldes som bekendt religiøsitet og er baseret på tro.

Jeg har tidligere her i tråden redegjort for min holdning til overfiskeri,og det er sikkert rigtigt at nogensteder sker utilladelige ting, men jeg kender ikke fakta, til at udtale mig specifikt om fiskeri.

Endeligt har jeg den holdning, at hvis man er bange for hvad der vil ske ens efterkommere, så skal man lade være med at få nogen........og eller lade være med at tro at man kan løse deres problemer :o)

 • 0
 • 0

Pudsigt nok ødelægger naturen af og til sig selv, men på denne baggrund vokser livet frem på ny strålende og glansfuldt - det kan vi ikke just sige om den ødelæggelse menneskene står for.

Ødelægger hærmyren naturen? Næh, de er naturen, og det kan man også sige om mennesket. Vi er skabt af naturen, og alt det, vi gør, er ligeså naturligt, selvom andre arter ikke har det så godt med det. Vi ville heller ikke have det så godt, hvis vi skulle tilpasse os de andre arters leveomstændigheder. Til gengæld er der så nogle nye, der får en chance, fordi de kan leve i skyggen af mennesket, eller senere helt uden mennesket. Er det ikke naturens orden?

 • 0
 • 0

Rapporten er ikke offentliggjort endnu, men det er efterhånden blevet en vane at sende en pressemeddelelse ud i forvejen, så der ikke er nogen mulighed for at læse rapporten. Og alt for mange medier gentager bare det som er sendt ud helt ukritisk

...forventningens glæde er som bekendt den største! :)

BUT at the end. – It is too early to say !!!!

“The IPSO report concludes that it is too early to say definitively.”

But the trends are such that it is likely to happen, they say – and far faster than any of the previous five extinctions.

I’m sorry but I have utter contempt for this sort of pseudo-science by press release…

I wonder what the report really says, and how well it holds up to the headline, I wonder if anyone will bother to check…

Seriously though: The International Panel of the State of the Ocean (IPSO)

With a name like that and their mission statement, – “with the aim of saving all life on the planet!” – they are hardly ever going to come to the conclusion, that it might be doing ‘just fine’

Kilde:

http://wattsupwiththat.com/2011/06/21/savi...

 • 0
 • 0

Troels og Bjarke:

Ja - den videnskabelige proces er, at vente på den reviewede rapport og så forholde sig til den - MEN:

Der er ingen (fornuftige) mennesker, der er i tvivl om, at vores marine ressourcer er enormt pressede - det rapporten vil vise, er udelukkende graden af dette. Der foreligger RIGELIGT med data til at råbe VAGT I GEVÆR - blot som et lillebitte eksempel er bestanden af blåfinnet tun på under 10% af, hvad den var i 50'erne. Med jeres "det går nok - vi venter på, at det næste videnskabelige dokument er reviewet uden bemærkninger for at se, om alle de tidligere nok ikke tog fejl" er direkte tåbelig - hvis jeg nu lækkede en pressemeddelelse om, at jeg om 2 år vil komme med en rapport om, at tobaksrygning kan forårsage konkrete helbredsproblemer, vil I så også sige: Jamen så ryger vi da løs indtil da, for alle tidligere erfaringer er nu sat på hold ??

Jeres Pavlovsk betingede faren i blækhuset over indlægget - fordi "AGW" og "GreenPeace" indgår i teksten virker mildt sagt søgt.

Jeg forholder mig overhovedet ikke til, om en del af problemerne skyldes (A)GW - det er jeg enig med i, at man nok kun kan gætte på, men m.h.t.overfiskning og forurening er der ingen grund til at gætte - her taler (allerede tilgængelige) tal sit klare sprog.

mvh Flemming

 • 0
 • 0

Med en speciel hilsen til Troels og de andre klimafornægtere. Jeg ved ikke hvad der driver jer drenge, men jeg ville ønske at jeg kunne konvertere til jeres religion og sove bedre om natten.

Så let er det ikke, det er ikke en religion man bare lige kan konvertere til, der er ingen bibel med faste rammer og regler, ingen vise mænd at følge, intet er helligt - du skal være kritisk over for alt og alle og tænke selv - that's all folks

 • 0
 • 0

Der er ingen (fornuftige) mennesker, der er i tvivl om, at vores marine ressourcer er enormt pressede

Overfiskeri vil altid være et problem, ikke kun i havet, men også i den nationale og EU's fælleskasse

Men hvad kan man gøre ved det? - lave en ændring i loven om forbundne kar?

 • 0
 • 0

Men hvad kan man gøre ved det

Nu er vi jo så heldigt stillede her i den "rige" og "veluddannede" del af verden, så vi kan vælge at handle på vores holdninger og viden. Andre steder må de spise hvad der står på hylderne. Men vi kan vælge at bruge lidt tid og lidt sund fornuft på at finde en passende balance mellem levestandard og belastning af naturen.

I følge Concitos rapport om danskernes drivhusgasser er ca 80% af en gennemsnitsdanskers udledning hans eget valg. Samme tal gælder vel også for naturbelastningen, misbrug af kød, fisk mm.

Less is more

 • 0
 • 0

Erik Christensen:

Men hvad kan man gøre ved det?

Tjah - med DEN holdning skal vi da nok få løst nogle klodens problemer :o(

mvh Flemming

 • 0
 • 0

Tjah - med DEN holdning skal vi da nok få løst nogle klodens problemer :o(

mvh Flemming

Det handler ikke om fine ord eller holdninger, det hele starter vel med at man selv ændrer adfærd og derved viser et godt eksempel, jeg gør det jeg finder rigtigt, nøjes ikke med at ævle om hvad jeg synes andre skal gøre, jeg fisker f.eks. ikke, spiser ikke fisk - hvad gør du selv...ikke?

 • 0
 • 0

[quote]Tjah - med DEN holdning skal vi da nok få løst nogle klodens problemer :o(

mvh Flemming

Det handler ikke om fine ord eller holdninger, det hele starter vel med at man selv ændrer adfærd og derved viser et godt eksempel, jeg gør det jeg finder rigtigt, nøjes ikke med at ævle om hvad jeg synes andre skal gøre, jeg fisker f.eks. ikke, spiser ikke fisk - hvad gør du selv...ikke?

[/quote]

Så må du meget undskylde, jeg har helt åbenbart misforstået dig - men din linie om at løsningen kunne være at ophæve loven om forbundne kar, tolkede jeg som et retorisk: "Vi kan jo ikke gør noget alligevel"

Og JA: Jeg fosøger (efter bedste evne) at leve op til mine holdninger, ved f.eks. kun at indtage fisk og skaldyr fanget på bæredygtig vis.

mvh Flemming

 • 0
 • 0

http://www.rollingstone.com/po...0622

Med en speciel hilsen til Troels og de andre klimafornægtere. Jeg ved ikke hvad der driver jer drenge, men jeg ville ønske at jeg kunne konvertere til jeres religion og sove bedre om natten.

Et link til Al Gore?

Hvordan kan man have tiltro til en mand som har 16 badeværelser, som flyver rundt i en privatjet, mens han siger at vi helt almindelige mennesker skal holde op med at udlede co2, og som har aktier i et co2 handelsselskab. Som han i øvrigt har solgt - måske fordi rotterne forlader en synkende skude. Og så tabte han præsidentvalget til nok den dummeste kandidat i historien. Intet mindre kan man forvente af manden som opfandt internettet egenhændigt og som har dom for de fejl hans film indeholdt, og som på trods af hans bekymringer om vandstandsstigning købte realestate ved vandet i Vancouver eller var det Seattle.

Det er imponerende at nogle gider lytte til sådan en fætter.

Vh Troels

 • 0
 • 0

i havenes tilstand, Troels, så ville du vide, at tre fjerdedele af de store rovfisk er fisket op (blåfinnet tun, marlin, hajer).

Til Flemming og Flemming,

Hvis der er et problem, så er det min klare holdning at vi bør få nogle fakta på bordet og gøre noget ved det. Overfiskeri er meget sandsynligt et problem - fakta på bordet og så få taget problemet op.

At poole alt det som nogle miljøaktivister mener er et problem er en forkert måde at gribe det an på. At handle på baggrund af en pressemeddelelse fra nogle miljøaktivister er helt ude i hampen. Pressemeddelelser er ikke videnskab og det er en workshop heller ikke.

Vh Troels

 • 0
 • 0
 • og prøv at forholde dig til det konkrete problem (bolden) i stedet for at gå efter mændene. Jeg kan kun gentage, at du bruger en pressemeddelelse om en kommende rapport til at så tvivl om ALLE TIDLIGERE rapporter om havenes sølle tilstand.

Det kan godt være pressemeddelelser ikke er videnskab - men det er havenes tilstand - - -

Hvis din eneste mission i denne tråd er, at skabe tvivl om lødigheden af de mennesker, der viil udgive rapporten, synes jeg ærligt talt, du er ude på lidet flatterende mission.

Kom nu Troels: Forhold dig til emnet - - -

mvh Flemming

 • 0
 • 0

EU-kvotesystem og underlige regler er et problem. Jeg var lidt inde på det tidligere i tråden. Men tak for linket til DR's mikrofonholdere. BBC havde en grundigere journalistisk dokumentar over emnet, der belyser sagen. Alle involverede parter i GB var enige om at reglerne er tåbelige. Så tilbage er så hvorfra disse regler kommer? Fra et skrivebord, langt fra det virkelige liv?

Næh, der mangler kvoter på antal skrankepaver i den lovgivende forsamling, også i EU.

 • 0
 • 0

[quote]http://nofrakkingconsensus.com/2011/06/24/...

Her kan i se hvem som står bag ved det her mediestunt - for det er alt hvad det er.

Og her kan man se kvaliteten af Troels kilde:

http://www.sourcewatch.org/index.php?title...

Poul-Henning[/quote]

Og hovedet på PHK's site siger da dette:

Is the food you eat being grown in industrial and human sewage sludge? Visit our toxic sludge information center to find out more about the industry's PR campaign to pass off sewage sludge-based garden and farming products as "organic" or "compost," and learn what you can do about it through the Food Rights Network. <<<

Nederst på siden - efter at have begået et udokumenteret karaktermord på nævnte dame skrives der kryptiskt:

Quote "I think capitalism, globalization, and biotechnology are the best way to cure widespread poverty on this planet." <<<

Som altid engageret i at gøre verden til et bedre sted at leve, troede jeg engang, at maoismens stramme planøkonomi og "små cirkler" var det bedste fundament til at udvikle og udbrede de ting, der gjorde verden "bedre". Som kineserne selv, har jeg ved erfaringen indset, at dette citat faktisk er langt tættere på sandheden.

PHK's hjemmeside afslører sig da hurtigt som et "menighedsblad", hvor man ikke behøves at forklare, hvorfor det første og det sidste notat betragtes som at være karaktermord på "skumle" organisationer og personer.

NB: Jeg hverken vil eller kan dømme om, hvem der har ret. (Troels' eller PHK's kilde) Jeg føler, det er unødvendigt at tage stilling til, da en fornuftig samfundsplanlægning iht. GW ikke vil være væsentlig forskellig fra en, der prøver at omlægge forbruget til mere vedvarende kilder, før de bliver mangelvare - og som prøver at gøre åndelige og intellektuelle forbrugsgoder til en større del af vækstpotentialet end materielt forbrug.

Mvh Peder Wirstad

PS: Det var netop det ovenstående "afskyelige" forsøg på genvinding, jeg forsøgte på, som står nævnt i indledningen. Det bekræfter til fulde, at alle skræmselsbillederne ikke er sat op for at ændre noget. - De er kun sat op for at gøre sig skyldfri i de - til tider ubehagelige kompromisser - som vi må leve i. - Skyldfri ved at undsige det hele.

 • 0
 • 0

PS: Det var netop det ovenstående "afskyelige" forsøg på genvinding, jeg forsøgte på, som står nævnt i indledningen. Det bekræfter til fulde, at alle skræmselsbillederne ikke er sat op for at ændre noget. - De er kun sat op for at gøre sig skyldfri i de - til tider ubehagelige kompromisser - som vi må leve i. - Skyldfri ved at undsige det hele.

Peder, det står ikke klart hvad du bedrev, lavede du kompost af slam med tungmetaller eller af madaffald eller hvad?

Der er vel grænser for indhold af uønskede stoffer, hvor ligger disse grænser? Kan man evt kompostere affald med uhygiejniske og farlige bestanddele, og bruge denne kompost på en mark, hvor der dyrkes afgrøder som anvendes til fødevarer. På denne måde sortere de uønskede stoffer fra.

De skriver;

We are exposing and stopping the “organic compost” scam through which the sewage sludge industry is making America’s farm and ranch land–and now school and backyard gardens–a dumping ground for their “biosolids,” a PR euphemism for their contaminated sewage sludge made of industrial, medical, and human waste that contains flame retardants, metals, endocrine disruptors and other hazardous substances.

http://www.foodrightsnetwork.org/2010/07/m...

 • 0
 • 0

NGO'ernes dokumentation får ofte skyld for at være uvidenskabelige. Er myndighedernes dokumentation bedre? Et brev fra EU til Fødevareminister Henrik Høegh viser tydeligt det officielle Danmarks rolle i overfiskeri,

Skuffet kommissær skælder ud på Danmark: http://fiskerforum.dk/erhvervsnyt/kort_nyt...

Jeg er desværre bange for, at NGO'erne har ret, og at hovedparten af de officielle videnskabelige rapporter er bestilt arbejde.

 • 0
 • 0

..eller udtrykt på din egen charmerende måde: hvilken del af - "at svine kilden til, istedet for at forholde sig til indholdet, er et taber argument" - er det du ikke forstår?"

Jeg har intet sagt om kilden, kun henvist til en site der prøver at skille skæg og snot så folk ved hvem der taler og hvem der betaler dem for det.

Check sourcewatch's side om Al Gore...

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Check sourcewatch's side om Al Gore...

Poul-Henning

Check sourcewatch's side om Freeman Dyson http://www.sourcewatch.org/index.php?title...

Check hvad han mener om Al Gore og James Hansen

Among those he considers true believers, Dyson has been particularly dismissive of Al Gore, whom Dyson calls climate change’s “chief propagandist,” and James Hansen, the head of the NASA Goddard Institute for Space Studies in New York and an adviser to Gore’s film, “An Inconvenient Truth.” Dyson accuses them of relying too heavily on computer-generated climate models that foresee a Grand Guignol of imminent world devastation as icecaps melt, oceans rise and storms and plagues sweep the earth, and he blames the pair’s “lousy science” for “distracting public attention” from “more serious and more immediate dangers to the planet..

...“The biologists have essentially been pushed aside,” he continues. “Al Gore’s just an opportunist. The person who is really responsible for this overestimate of global warming is Jim Hansen. He consistently exaggerates all the dangers.”

http://www.nytimes.com/2009/03/29/magazine...

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten