Miljøøkonomisk råd: Kommuner svigter bekæmpelse af trafikstøj i kommunerne

Mangelfuld indsats over for trafikstøj koster hvert år Danmark minimum to milliarder kroner. Det fastslår Det Miljøøkonomiske Råd i et nyt diskussionsoplæg, der blev præsenteret i dag onsdag klokken 12.

Trafikstøj påvirker 35 procent af alle danske boliger, hvilken forringer værdien med halvanden milliard årligt. Dertil kommer helbredsomkostninger forbundet med forurening og stress for minimum en halv milliard kroner. Og skal de uheldige bivirkninger fra trafikstøjen ned, kræver det, at staten - samt ikke mindst kommunerne - sætter ind med en mere prioriteret indsats, som sigter efter at koncentrere trafikken på relativt få veje.

"Man kan så bekæmpe støjforureningen ved lokale tiltag som hastighedsregulering, støjsvag asfalt, afskærmning og støjisolering," anbefaler formand for Det Miljøøkonomiske Råd, overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen.

I 2006 vedtog Miljøministeriet en støjbekendtgørelse, som krævede, at 14 hovedstadskommuner samt 20 kommuner med større vejstrækninger at udarbejde en handlingsplan for nedbringelse af støjen. Et krav, som 21 har opfyldt.

Foreningen af kommunaltekniske chefer, KTC, understreger, at det i sidste ende er et spørgsmål om penge, og at staten i den forstand får, hvad den betaler for.

»Et eller andet sted er det måske kritisabelt, at kommunerne ikke har levet 100 procent op til kravene, men det hænger sammen med en ressourcediskussion,« siger formand for KTC's vejgruppe og vej- og parkchef i Fredericia Kommune, Ib Doktor.

Læs resten af historien i Ingeniørens specialnyhedsbrev Teknologisk Indsigt // Energi og miljø i kommunerne.