Miljøministeriet tager opgaver ud af hænderne på DMU

Miljøministeriet sender nu de første opgaver, som Danmarks Miljø Undersøgelser/Aarhus Universitet hidtil har haft kontrakt på at udføre, i åbent udbud. Ministeriet har bare ventet på kammeradvokatens vurdering, som netop er kommet.

»Vi er på trapperne med et udbud for 4 millioner kroner årligt. Det omfatter tre forskellige undersøgelsesopgaver om pesticider, mikrobiologiske bekæmpelsesmidler og referencelaboratorium-arbejde, som indtil nu har ligget i DMU-regi,« siger Søren Søndergaard Kjær, der er afdelingschef for Miljøministeriets koncernpolitiske område.

Ifølge Søren Søndergaard Kjær får Miljøministeriet betingelsesløst medhold af kammeradvokaten:

»Men nu vil vi lige nærlæse, hvad kammeradvokaten skriver, og så kan der muligvis blive tale om en tilpasning,« siger han.

På DMU har direktør Henrik Sandbech også fået kammeradvokatens udtalelse, og han er spændt på, hvad der vil ske:

»Vi anser dokumentet for at være et partsindlæg, som vi ikke tillægger stor betydning. Jeg går ud fra, at vi nu skal diskutere det med Miljøministeriet.«

Det erklærer Søren Søndergaard Kjær sig parat til:

»Hvis DMU ønsker at komme i dialog med os, stiller vi os til rådighed. Men vi er ikke i tvivl om, at de opgaver kan sendes i udbud.«

Rektor: Det er aftalebrud

I starten af juli opsagde Miljøministeriet dele af sin kontrakt med DMU for at kunne udbyde en hel række af de opgaver, som DMU hidtil har løst - opgaver for næsten 19 millioner kroner årligt.

Det udløste omgående en reaktion fra rektor på Aarhus Universitet, Lauritz B. Holm-Nielsen, der hævdede, at Miljøministeriet med sin nye strategi gør sig skyldig i aftalebrud.

De to afvigende vurderinger af aftalen mellem DMU og departement fik ministeriet til at spørge kammeradvokaten til råds.

DMU: Det er ideologi

DMU's direktør, Henrik Sandbech, har ikke været i tvivl om, hvad der står i den fireårige kontrakt:

»Miljøministeriet har ikke forberedt sig godt nok. Ministeriet kan ikke udbyde DMU's opgaver nu. Eksempelvis står der i kontrakten, at opsigelse af kontrakten skal ske i forbindelse med kontraktforhandlingerne og altså ikke midt i et år,« fastslår Henrik Sandbeck, der opfatter miljøminister Troels Lund Poulsens initiativ som rent ideologisk:

»Det er fordi, regeringen har den opfattelse, at det offentlige skal konkurrenceudsættes. Men jeg kan roligt sige, at DMU bestemt går ind for konkurrence. Alt, hvad vi overhovedet beskæftiger os med, er vundet i konkurrence, også de løbende kontrakter med Miljøministeriet.«

Miljøministeren, derimod, begrunder sin disposition med muligheden for at spare ressourcer.