Miljøministerens HCB-kaos koster Danmark 12,5 millioner

En erstatning på 12,5 millioner kroner var prisen for, at miljøminister Karen Ellemann (V) sidste år kunne lægge en politisk møgsag død, da hun stoppede en planlagt og godkendt eksport af miljøgiften HCB fra Australien til Kommunekemi Danmark.

Det viser sig nu, da Folketingstidende har offentliggjort en hidtil hemmeligholdt aftale mellem Miljøministeriet og den australske virksomhed Orica, som var ansvarlig for affaldet.

Miljøministeriet har i løbet af sommeren betalt australierne 2,25 mio. australske dollar, svarende til 12-12,5 mio. danske kr., til at dække de udgifter, som australierne nåede at have til den aflyste transport. Udgifterne omfatter bl.a. shipping-omkostninger, herunder leje af skib, omkostninger til kurssikring af valutaer, omkostninger ved bankgaranti til den danske stat, forsikringsudgifter, udgifter til sikkerhedsforanstaltninger og interne administrationsomkostninger for Orica Limited.

Kammeradvokaten har ifølge aktstykket vurderet australiernes opgørelse og konkluderet, at beløbet formentlig vil være lavere end det, Miljøministeriet kan blive dømt til at betale ved en retssag:

'Det er mit indtryk, at Oricas krav om kompensation ligger i den lave ende af, hvad Miljøstyrelsen kunne risikere at blive dømt til at betale i erstatning til Orica, og det er derfor efter en samlet vurdering af sagen min anbefaling, at sagen afsluttes ved at imødekomme Oricas krav om kompensation mod, at selskabet forpligter sig til ikke at udnytte transporttilladelsen eller at fremsætte yderligere krav mod danske miljømyndigheder i anledning af sagen'.

Miseren begyndte i november 2008, da det australske miljøministerium anmodede Danmark om at modtage 6.100 ton HCB-affald til destruktion på Kommunekemi. På trods af protester fra lokalbefolkningen i Nyborg og flere af oppositionens partier valgte miljøministeren i oktober 2010 at sige ja til eksporten. Karen Ellemann begrundede senere beslutningen med, at Australien havde bevist, at landet ikke selv havde kapaciteten til at behandle affaldet.

»Vi skal gøre det for miljøets skyld. Australien kan ikke behandle affaldet. Etablering af et nyt anlæg i Australien med henblik på destruktion af HCB-affaldet vil samlet set indebære anvendelse af meget store ressourcer og vil dermed give en betydelig belastning af miljøet. Og da der ikke findes miljømæssigt forsvarlige behandlingsmuligheder i Asien, skal affaldet sejles til Europa. I Danmark har vi et velegnet anlæg, som man kan sejle direkte til. Når vi har evnen, og bliver spurgt, så har vi også en pligt til at hjælpe verden af med et stort miljøproblem,« forklarede hun på sin blog i oktober 2010 - få dage efter Orica fik tilladelse til at begynde transporten.

Oppositionen hamrede videre på ministeren ved at stille spørgsmål til sikkerheden under transporten og hos Kommunekemi og ved den rapport, som de australske myndigheder brugte til at bevise, at de ikke selv kunne behandle affaldet. Men Karen Ellemann stod alligevel fast. Indtil 2. december. Den dag bad miljøministeren Orica om at sætte transporten i bero.

»Der har været så meget utryghed både i offentligheden og fra politisk side, at jeg derfor ikke finder det rigtigt, at skibet skal afsejle nu. Samtidig har jeg besluttet, at jeg vil drøfte situationen igennem med min australske kollega Tony Burke,« begrundede miljøministeren.

 1. december var det så endeligt slut.

»Det er min politiske vurdering, at vi ikke kan modtage affaldet. Som situationen og diskussionen har udviklet sig med betydelig politisk og folkelig modstand, så virker det helt utænkeligt, at skibet med HCB-affaldet sejler til Nyborg. Det har jeg informeret Tony Burke om,« sagde miljøminister Karen Ellemann i en pressemeddelelse.

Problemet var bare, at Orica havde fået en tilladelse, som de var i deres gode ret til at bruge, lige meget hvor meget modstand der var i Danmark.

I første omgang kom der ingen erstatningskrav fra hverken Orica eller Kommunekemi, som til gengæld måtte fyre 12 medarbejdere på grund af den aflyste handel.

Og imens sagen døde i den danske offentlighed, forhandlede Miljøministeriet og Orica i al diskretion. Før sommerferien endte forhandlingerne med, at finansudvalget godkendte den fortrolige aftale om en erstatning på 12,5 mio. kr.

I dag har Orica ifølge sin hjemmeside ikke fundet andre behandlingsmuligheder for HCB-affaldet, der bliver ved med at hobe sig op på virksomhedens anlæg i Sydney. HCB nedbryder nemlig de containere, som affaldet er pakket i, og derfor skal affaldet ompakkes hvert femte år, og de gamle beholdere bliver lagt oven i affaldsmængden.

Dokumentation

Læs aktstykket her

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

der besluttede sig for at lave en sag på at Kommunekemi passer deres arbejde.

Det var nu især S og SF der himlede op om at det var så giftigt og det ville forurene HELE DANMARK, og alle ville dø en grusom død hvis HCB affaldet kom til Danmark for at blive destrueret.

Så S+SF har kostet skatteyderne 12 mio gode danske kroner, og Kommunekemi måtte fyre 12 medarbejdere. Fandme flot gjort!

 • 0
 • 0

Dertil skal lægges tabte indtægter for KK, færre skatteindtægter efter fyringen af 12 medarbejdere osv. Den samlede regning kan sikkert let være mange gange større.

Desuden har vi fraskrevet os som en mulig afhjælper af lignende problemer i fremtiden.

 • 0
 • 0

Først jager blodhundene det udvalgte offer i skjul i sin hule. - Og bagefter beskylder de hende for at have kostet landet penge, fordi hun sad og gemte sig og ikke udførte sit arbejde.

Og hvem er så disse "blodhunde"?

Ja primært var det vel EB, men behøves INGENIØREN at følge den linie? Gør det, at mange ansatte i dette medie er "journalister", det virkeligt umuligt for INGENIØREN at fokusere på det virkelige problem:

Kyniske og grådige mediers kyniske kampagne - fulgt op af "medieskabte" populistiske politikere - tvang en saglig miljøminister til at forlade sagligheden og gøre skade for milliarder for Danmark pga. et alvorligt fald i international troværdighed".

Peder Wirstad

PS: Det undrer mig ikke, at Magnus Bredsdorff er med på dette. Han udpeger sig en trojansk hest i et teknologipostivt miljø som ingeniørmiljøet.

 • 0
 • 0

Hej Anders

Der er ingen tvivl om at S modarbejdede transporten, men afgørelsen var i sidste ende Miljøministerens. S prøvede at rejse et flertal bag en folketingsbeslutning om at forbyde transporten, men hverken de Radikale eller DF ville støtte forslaget, så der var intet flertal imod. Det vidste Miljøministeren godt.

Derfor var det kun "folkelig og politisk uro omkring sagen", som der står i aktstykket, der gav Miljøministeren kolde fødder. Derfor synes jeg at vinklen er fair.

Venlig hilsen

Ulrik Andersen Journalist Ingeniøren

 • 0
 • 0

At vi i Danmark ikke valgte at tage imod affaldet som vi har udstyret og kompetancen til at håndtere sikkert er galt og at ministeren ikke havde "cajones" nok til at gennemføre en grænsende til administrativ beslutning vidner jo om en trist populistisk udvikling i dansk politik. Men når det så er sagt så burde der da være basis for at sælge viden om hvordan et affaldshåndteringsværk som KK skal bygges. Det kan vel ikke passe at der ikke bliver produceret nok farligt affald i Australien, Oceanien, og Asien til at et sådant værk ikke har en berettigelse, når vi i Danmark kan få det til at løbe rundt (med en vis import fra Tyskland muligvis).

 • 0
 • 0

For omkring 20 år siden planlagde man at bygge et anlæg som Kommunekemi ved Sydney i Australien. To eksperter fra miljømyndighederne i New South Wales var på en rundtur arrangeret af undertegnede til anlæg i DK bl.a. Kommunekemi. Planerne strandede imidlertid på en folkelig modstand i Sydney mod affaldsforbrændingsanlæg (pga. dioxin). Så når de nu ikke kan behandle HCB affaldet i Australien er det deres egen skyld! Derude havde det endda været muligt at bygge et anlæg længere væk fra beboede områder.

 • 0
 • 0

Jeg synes at det er en storm i et glas vand - sagen har betydeligt større konsekvenser politisk og (gud fobyde det) miljømæssigt. Vi må jo bare betale de penge, i øvrigt en brøkdel af hvad der er spildt på helikoptere, IC4 tog, etc. I bakspejlets klare lys var det nok en utidig beslutning der blev truffet, men jeg har slet ikke problemer med at det koster en mindre erstatning at tage hensyn til et folkekrav - som ministeren skal have ros for at hun (til sidst) lyttede til.

 • 0
 • 0

Tjaaa

Så må hun også acceptere, at hun skal træffe en afgørelse om placering af "dansk atomskrot" her i lille Dannevang, selvom det nok ikke bliver populært i områder, der fortsat er med i "kapløbet".

Mindst et folkekrav må hun til sidste tilsidesætte ...

 • 0
 • 0

Så let da røven og kom ind i kampen hvis i er så utilfredse med sådanne sager. JA diskussionerne på EB er tit grænsende til mudderkastning, JA saglige argumenter er stort set ubrugelige men det nytter jo ikke noget at vi kun sider og mumler i skægget herinde. Jeg brugte tåbelige mængder tid på at forsøge at forklare de egentlige forhold men var stort set alene om det. Hvorfor var der ikke flere af jer der gav jeres besyv med?

Jeg har ikke special-viden indenfor området, men hvor var de ingeniører der dagligt arbejder med sikkerhed ved skibstransport? Hvor var folkene der kunne forklare hvor meget skibene kunne holde til?

Det nytter ikke noget længere at tro at fornuften vil sejre, tosser fra EB bestemmer mere og mere, og DERFOR skal vi ned i mudderet og forsøge at få fornuften frem igen.

 • 0
 • 0

Så let da røven og kom ind i kampen hvis i er så utilfredse med sådanne sager. JA diskussionerne på EB er tit grænsende til mudderkastning, JA saglige argumenter er stort set ubrugelige men det nytter jo ikke noget at vi kun sider og mumler i skægget herinde. Jeg brugte tåbelige mængder tid på at forsøge at forklare de egentlige forhold men var stort set alene om det. Hvorfor var der ikke flere af jer der gav jeres besyv med?

Jeg deler din frustration, men svaret på dit spørgsmål må være, at det ikke er så let: - Landmænd føler sig trygge ved moderne landbrugsmetoder - Bioingeniører føler sig trygge ved GM-teknik og anden bioteknologi - Kernefysikere føler sig trygge ved kernekraft - Tandlæger ved, at det kun er positivt at tilsætte flour til vand og tandpasta

De har den holdning, fordi de har forstand på emnet, og fordi, de kan bedømme de totale fordele, når evt. ulemper trækkes fra.

Det er til det trivielle bevist, at hvis man ophøjser en frygt blandt lægmand, da vil han begærligt søge efter oplysninger om, - hvad der er farligt - hvem der evt. har skyld i faren, og - hvordan den kan fjernes.

Det har massemedierne - der efter en lang årrække med vækst må finde sig i overproduktion - opdaget, hvorfor de dyrker "frygten for alt".

Færre og færre mediefolk kommer imidlertid fra fagmiljøer, hvorfor de som oftest har meget lidt kendskab til de komplicerede forhold i al denne moderne teknologi, der ellers har været til uvurderlig nytte for befolkningen - ikke mindst for mediefolk. Derfor er de ikke i stand til at forklare, HVORFOR ting er farligt, men udråber bare "det nye" som farligt. - Derfor bliver svaret på, hvordan faren kan fjernes, også at gå tilbage til "de gode gamle dage".

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Jeg synes i skal holde jer til sagen: Hvorfor skal en land, der er meget større og har mange flere resourcer end Danmark sende sit affald tusindvis af km til den anden side af globen, med det dertil hørende resourceforbrug, når de har mulighed for selv at tage sig af affaldet, hvis de virkelig vil. Hvorfor er det farligere at brænde affaldet af i Australien end i Nyborg? Hvorfor opfører folk sig ikke bæredygtigt og tænker ud over deres egen næsetip? Kommunekemi er bygget til at tage sig af Danmarks farlige affald. I stedet for at være verdens skraldespand, skulle vi forlange og hjælpe de andre lande med at bygge egne lignende anlæg. Samtidig skulle vi sikre at alt farligt affald i Danmark bliver afleveret på Kommunekemi, så vi får et bedre miljø, og anlægget får en bedre økonomi.Det er fx kun en lille brøkdel af vort PCB affald, der er afleveret til Kommunekemi, fordi det er billigere ikke at vide og at lade være!

 • 0
 • 0

Australien har ikke kompetencen til at brænde affaldet. I teorien kunne de godt bygge et forbrændingsanlæg der kunne brænde affaldet, men det er rigtig dyrt og en del farligere end at bruge et eksisterende anlæg, hvor folk har erfaringen i drift osv.

 • 0
 • 0

Se dog ovenfor: http://ing.dk/artikel/114428-kommunekemis-...

Se hvad Ebbe Tubæk Naamansen bl.a. skriver:

”På baggrund af netop ulykken i Seveso er der indført lovgivning for at sikrer bedst muligt imod sådanne katastrofer. I EU er dette indført i Seveso direktivet, der i Danmark er implementeret ved risikobekendtgørelsen. Kommunekemi er omfattet af risikobekendtgørelsen så alle vores oplag og processer skal godkendes af risikomyndighederne før vi kan gå i gang. Risikomyndighederne er politiet, miljømyndighederne (miljøcenter Odense), Nyborg beredskab, Beredskabsstyrelsen og arbejdstilsynet. Vi har fået en samlet godkendelse af vores aktiviteter af disse myndigheder. Med hensyn til skibstransporten så er al international skibstransport underlagt regler i særlige forordninger (IMDG) netop for at sikre imod ulykker. ”

Til Thomas Hansen; lidt om skibstransport!

”Vores planer om eventuel deponering på Langøya hænger ikke sammen med forbrænding af HCB.”

Til Allan Astrup Jensen; er det ikke norske Langøya, der bliver ”verdens skraldemand”?

”Der foreligger meget grundig dokumentation for at man i Australien ikke er i stand til at destruere affaldet. Vi har ikke overvejet at tilbyde rådgivning til opførelse af et tilsvarende anlæg fordi det ikke giver mening. Opførelse af et specialanlæg til højtemperaturforbrænding af farligt affald kræver som udgangspunkt både en meget stor investering og meget andet egnet affald til forbrænding. Mængden af HCB affald i forhold til andet ”almindeligt” farligt affald vil hos os udgøre ca. 2 %. Der skal altså findes andre 98 % til opfyldning af anlægskapacitet i Australien.”

Til Allan Astrup Jensen; Danmark er vel en del af den globale landsby og skal vel derfor tilbyde ekspertiser, hvor vi kan hjælpe andre lande – måske sætte lidt i banken til den dag, hvor aussierne kan hjælpe os i anden anledning?

 • 0
 • 0

Allan Astrup Jensen:

Hvorfor skal en land, der er meget større og har mange flere resourcer end Danmark sende sit affald tusindvis af km til den anden side af globen, med det dertil hørende resourceforbrug, når de har mulighed for selv at tage sig af affaldet, hvis de virkelig vil. Hvorfor er det farligere at brænde affaldet af i Australien end i Nyborg?

Fordi vanskeligt destruerbare kemikalier som HCB (næsten) ikke produceres mere.

Næsten alle lande bruger derfor den langt billigere løsning at forbrænde farligt affald i cementfabrikker, så Danmark - der var først ude i verden med destruktion og ikke bare at bortgemme farligt affald - er et af de få (eneste?) lande, der har avancerede anlæg som Kommunekemi. - At bygge et anlæg for denne konkrete ladning farligt affald ville derfor netop være det mest meningsløse brug af resurser.

Ellers kan jeg ikke se, hvad du vil opnå med din "alle de dumme"-debatform.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

”På baggrund af netop ulykken i Seveso er der indført lovgivning for at sikrer bedst muligt imod sådanne katastrofer. I EU er dette indført i Seveso direktivet, der i Danmark er implementeret ved risikobekendtgørelsen. Kommunekemi er omfattet af risikobekendtgørelsen så alle vores oplag og processer skal godkendes af risikomyndighederne før vi kan gå i gang. Risikomyndighederne er politiet, miljømyndighederne (miljøcenter Odense), Nyborg beredskab, Beredskabsstyrelsen og arbejdstilsynet. Vi har fået en samlet godkendelse af vores aktiviteter af disse myndigheder. Med hensyn til skibstransporten så er al international skibstransport underlagt regler i særlige forordninger (IMDG) netop for at sikre imod ulykker. ”

Der er visse hændelser, der simpelthen ikke må ske. Den eneste sikre fremgangsmåde er slet ikke at modtage stoffet. Alle fejlmuligheder, også de fremprovokerede, er dermed udelukket. Jeg vil ikke beskylde nogen for ulovligheder; men de forekommer lidt lovligt ofte, og virksomheden kan spare mange penge på et uheld. Og i dette tilfælde bliver et uheld på dybt vand eller i de smalle danske bælter en fremtidig katastrofe. Kommunekemis økonomi kan ikke være vigtigere.

 • 0
 • 0

Læs lidt mere BAA

HCB er ikke akut giftigt. Akutgiftigheden er langt mindre end koffein, nikotin, ja selv køkkensalt har en større akutgiftighed. Du kan tjekke på Wikipedia under LD50 og HCB. Problemet med HCB er at stoffet er svært nedbrydeligt, akkumuleres i fødekæden og ophobes i organismers fedtvæv. I organismen kan HCB give neurotoksiske, immunotoksiske og levertoksiske effekter og det kan påvirke forplantningsevnen. HCB karakteriseres af WHO som muligt kræftfremkaldende i mennesker (gruppe 2B) .HCB er næsten uopløseligt i vand , idet der i rent vand kan opløses 5 ug/l. Stoffet selv og affaldet med HCB indhold er meget svært antændeligt. ”

 • 0
 • 0

Problemet med HCB er at stoffet er svært nedbrydeligt, [b]akkumuleres i fødekæden og ophobes i organismers fedtvæv[/b]. I organismen kan HCB give neurotoksiske, immunotoksiske og levertoksiske effekter og det kan påvirke forplantningsevnen.

Dette er tilstrækkeligt. Lidt i retningen af DDT. Man kan rent faktisk spise DDT uden at tage skade. Men i næste generation????

 • 0
 • 0

Til Allan Astrup Jensen; er det ikke norske Langøya, der bliver ”verdens skraldemand”?

”Der foreligger meget grundig dokumentation for at man i Australien ikke er i stand til at destruere affaldet. Vi har ikke overvejet at tilbyde rådgivning til opførelse af et tilsvarende anlæg fordi det ikke giver mening. Opførelse af et specialanlæg til højtemperaturforbrænding af farligt affald kræver som udgangspunkt både en meget stor investering og meget andet egnet affald til forbrænding. Mængden af HCB affald i forhold til andet ”almindeligt” farligt affald vil hos os udgøre ca. 2 %. Der skal altså findes andre 98 % til opfyldning af anlægskapacitet i Australien.”

Det er helt uforståeligt at Australien ikke skulle have andet farligt affald end HCB. Det et land der har mere industri end DK. Der naturligvis basis for et "Kommunekemi"anlæg i Australien idag som for 20 år siden, men politikerne tør ikke opføre et! Hvis Kommunekemi skulle have været opført i Nyborg nu, ville det nok heller ikke kunne lade sig gøre! Politikerne i Australien er ikke meget anderledes end de danske.

 • 0
 • 0

Benny: Hvis vi bare lukker øjnene og stikker fingre i ørene, så kan der ikke ske ulyker eller hvordan?

Problemet forsvinder jo ikke fordi danmark er blevet feje, det er bare overladt til mindre kompetente mennesker. Med deraf større risiko for ulykker.

 • 0
 • 0

Benny: Hvis vi bare lukker øjnene og stikker fingre i ørene, så kan der ikke ske ulyker eller hvordan

Det er ikke vores opgave at redde verden. Det har vi ikke kapacitet til. Det er heller ikke vores opgave at redde Kommunekemi. De har vist fået rigeligt statsstøtte allerede. De skal bare have et møgfald. Men det virker ikke rigtigt at løbe alle de riscici, når de alligevel får brug for sådan et anlæg i Australien. Det er et samfund, der lever højteknologisk, og selvom de ikke producerer så meget selv, er de forbrugere og dermed med til at oplagre farligt affald i Australien. Det bliver billigere, hvis de går igang nu fremfor om 10 år.

 • 0
 • 0

Benny Allan Andersen

Det er ikke vores opgave at redde verden. Det har vi ikke kapacitet til. Det er heller ikke vores opgave at redde Kommunekemi.

Ja, det har Udlandet fundet ud af, derfor henvender de sig andre steder, når de skal have avanceret udstyr - hvilket da er årsagen til, at de 49.000 unge danskere ikke får arbejde. - De unge får altid arbejde med "det nye" som ingen gamle har lært, eller som de ikke tror på.

Siden firserne er lønningerne her i Norge steget med mere end det dobbelte sammenlignet med Danmark. Til trods for det, kunne du f. eks. se, at alt det avancerede specialudstyr - fjernbetjent dybvandsværktøj, -overvågningsudstyr osv. - der blev brugt til at standse udslippet i Mexikogulfenb, var mærket "Aker Solutions" eller andre norske firmanavne.

 • Hvordan er det muligt?
 • Hvordan kunne det i firserne teknologisk lavtudviklede Norge have kapacitet til at udvikle det, så det er i brug over hele verden?
 • Hvordan kunne man gøre det, når de første lettjente oliepenge gjorde, at lønningerne ekploderede?

Jo, fordi den eventyrlige fremgang på det fattige Vestland, hvor folk altid har måttet klare sig selv uden hjælp fra "staten" i det fjerne Oslo, blev så oplivet af deres plassering midt i dette nye Bonanza, at de blev helt overmodige og sagde til sig selv - og andre: "Dette kan vi (også) klare"

Imens råbte folk som dig ud over Danmark: "Jeg kan ikke, for staten har stoppet mine overførselsindkomster og skattefradrag."

Det er en menneskeret at blive deprimeret, men behøves du at trække alle andre ned i samme morads?

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Benny Allan Andersen

[quote]Det er ikke vores opgave at redde verden. Det har vi ikke kapacitet til. Det er heller ikke vores opgave at redde Kommunekemi.

Ja, det har Udlandet fundet ud af, derfor henvender de sig andre steder, når de skal have avanceret udstyr - hvilket da er årsagen til, at de 49.000 unge danskere ikke får arbejde. - De unge får altid arbejde med "det nye" som ingen gamle har lært, eller som de ikke tror på.[/quote]

Sammenhænget er lidt tåget.

 • Hvordan er det muligt?
 • Hvordan kunne det i firserne teknologisk lavtudviklede Norge have kapacitet til at udvikle det, så det er i brug over hele verden?
 • Hvordan kunne man gøre det, når de første lettjente oliepenge gjorde, at lønningerne ekploderede?

Der bliver jo ved med at komme sort guld op til at dække det?

Imens råbte folk som dig ud over Danmark: "Jeg kan ikke, for staten har stoppet mine overførselsindkomster og skattefradrag."

Dengang arbejdede jeg som HT-chauffør. Ikke specielt misundelsesværdigt. Dog med rige muligheder for at lære fremmedsprog på højt niveau.

Det er en menneskeret at blive deprimeret, men behøves du at trække alle andre ned i samme morads?

Her fyrer jeg en vittighed af "De har vist fået rigeligt statsstøtte allerede. De skal bare have et møgfald." Er det ikke dét, de lever af? Og så bliver du deprimeret. Menneskelige følelser er der ligesom ikke plads til, når det gælder sikkerhed, og det er i grunden det, vi taler om.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten