Miljøministeren stopper giftskibet - indtil videre

Hverken den danske befolkning eller miljøminister Karen Ellemanns (V) politikerkolleger på Christiansborg er trygge ved, at den australske virksomhed Orica vil sende HCB-affald til destruktion på Kommunekemi i Nyborg. Det er ifølge miljøministeren grunden til, at hun nu har bedt Miljøstyrelsen, der har godkendt transporten, om at sætte sagen i bero.

»Der har været så meget utryghed både i offentligheden og fra politisk side, at jeg derfor ikke finder det rigtigt, at skibet skal afsejle nu. Samtidig har jeg besluttet, at jeg vil drøfte situationen igennem med min australske kollega Tony Burke,« siger Karen Ellemann i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen begrunder hun yderligere udsættelsen med, at der i den seneste tid har været rejst en række historier i medierne om kvaliteten af den godkendelse, der ligger bag transporten og Australiens evne til selv at håndtere affaldet.

Ligeledes har der været en debat om beredskabet og miljøgodkendelsen af Kommunekemi. Myndighederne har imidlertid afvist, at der er sket fejl eller er usikkerhed omkring tilladelsen og sikkerheden

Modstanden mod transporten har blandt andet materialiseret sig i et beslutningsforslag støttet af den samlede opposition, som pålægger miljøministeren at stoppe transporten.

Ifølge direktør Carsten Fich fra Kommunekemi, der har udsigt til at tjene omkring 50 mio. kr. på opgaven, er de endnu ikke blevet orienteret om beslutningen.

Dokumentation

Miljøministeriets pressemeddelelse

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Endnu en "sejr" for den danske klima- og miljømodel.

Den ender nok med at Australien bliver nødsaget til at sælge affaldet til en asiatisk eller afrikansk affaldsbehandler som vil tage imod for blot 1/10 af original prisen. Men hvad - så dyr er disel til en bouldoser heller ikke.

-Eivind

 • 0
 • 0

Så må vi da håbe at de afrikanske affaldsbehandlere har orden i miljø- og arbejdsmiljøforholdene medhensyn til de bulldozere... :P

 • 0
 • 0

Den dér ingeniør- (eller elite-) agtige nedladenhed over for og vrængen ad de dumme civilister, som ikke fatter det indlysende rigtige i at sejle helt vild giftig HCB den halve jord rundt, for efterfølgende at lade det brænde af i udkanten af en bette provinsby på Fyn, burde samme ingeniører holde sig for gode til.

Kan man som et stort, moderne land down under producere ( og fomentlig i den forbindelse profitere på) noget, der - ud over nogle produkter - resulterer i ekstremt giftigt affald, kan man også investere i et proces-anlæg, der kan håndtere den resulterende del af udfoldelserne.

Ekstrabladet udpeges i de ovenstående indlæg som generatoren for pøblens baggrundsløse protestbrølen. Det kan da godt være. Men den nedladende og primitive kommentar her i debat-striben om at det så alternativt bliver Sorte Sambo på en afrikansk strand, som bulldozer skidtet ned, er vel strengt taget lige så EkstraBlads-agtig?

Der findes immer væk andre alternativer. Nærmere Australien.

:-)

 • 0
 • 0

Det er da imponerende som man kan få medløb til sin sag - bare man bruger de rigtige overskrifter - det minder jo om indvandredebatten. Hvis nogen af dem der argumenterer så kraftigt imod den transport af affaldet satte sig lidt ind i tingene og førte en saglig debat var det aldrig blevet til den sag det er nu - fakta er, at stoffet, hvis det ikke behandles forsvarligt som på kommunekemis anlæg, vil forurene globalt - også selvom de hælder det i et hul i jorden i australien - stoffet skal nedbrydes - og det foregår bedst termisk. Stoffet hører bl. a. til den gruppe af stoffer der flyttes rundt ved atmosfærisk kondensering - og derfor kan denne typer stoffer spores på bl.a. Grøndland - selvom der aldrig har været et decideret forbrug eller produktion af stoffet.

Stop piveriet og lad os sammen sørge for at dette stof fjernes forsvarligt fra kredsløbet - i stedet for at diskutere hvor - det er egentligt ligegyldigt når det gøres forsvarligt - og ja - der har jeg langt større tiltro til Kommunekemi end til en tønde med ild i på en strand i indien - forøvrigt en der står lige ved siden af de skibe vi har sendt derned - hmmm - og det vil også være problematisk at behandle affaldet i Australien på et anlæg der ikke er af samme standard som Kommunekemi's - det handler ikke kun om forbrændingen - men det faktum at KK kan behandle affaldet uden at skulle om-emballere det (hvilket ville medføre en langt større miljømæssig risiko end at sejle det til DK). På kommunekemis anlæg kan det sluses ind i anlægget - for derefter at blive neddelt og sendes direkte til forbrændingsovnen - hele neddelingsanlægget og pumpesystemet der sender det til ovnen er lukket og forsynet med afsugning - afsugningsluften sendes også igennem forbrændingsanlægget.

Hvis affaldet behandles på et mindre avanceret anlæg vil vi - også i dk (måske mest grønland - man kunne få den tanke at en del af modstanderne mener det er tilpas langt væk) få glæde af den mængde HCB der emmiteres til den atmosfære vi alle lever i.

 • 0
 • 0

Indlægget er sagligt og informerende. Tak for det i en debat, hvor det har været for eller imod men ikke om hvad på et sagligt forklarende grundlag.

 • 0
 • 0

Steen, mit problem med "debat-skabende" journalistik, som EB fx forsøger sig med, er, at man ikke dækker begge sider at sagen, og ikke nok med, at man som journalist ikke kan finde ud af at være upartisk, så forsøger man samtidigt at skabe en lynchstemning ved at "krydrer" debatten med gentagen brug af decideret forkerte og negative udtryk så som, "vanvittigt giftigt", "høj-giftig", "ekstremt giftige", "ekstremt kræftkaldende", og andre! HCB er for det første ikke bevist kræftfremkaldende hos mennesker. HCB er heller ikke akut giftigt, altså dør du ikke af at indtage selv relativt store mængder. LD50 hos rotter er 10 g/kg. Hvis det kan overføres direkte til mennesker kan man spise sig mæt i HCB uden nødvendigvis at dø. At det så kan have en giftvirkning ved lang tids påvirkning, er en helt anden sag.

Jeg kan godt forstå, at man som almindelig dum dansker kan blive bange, specielt når medierne fylder folk med forudindtagede løgne, men er det HCB der er problemet? Råolie er om ikke værre, så i hvert fald ikke meget bedre ned HCB. Hvad mon den almindelige dumme danske ville sige, hvis de vidste det? Det sejler der konstant enorme mængder rundt af, uden problemer. Med de rette overskrifter fyldt med kraftudtryk, ville man også snart kunne forbyde transport af råolie og alt mulig andet. Uanset hvor tåbelig en ide medierne får, vil der altid være en lige så tåbelig organisation, der vil lade sig interviewe om, hvor forfærdeligt verden er, og så længe man ikke spørg dem der mener noget andet, så får de ret. Velkommen til moderne journalistik.

Hvis jeg kan kaldes nedladende og elite-agtig fordi jeg forlanger noget fornuft og uvildigt dækning af historien, so be it.

 • 0
 • 0

Med hensyn til at bringe faglighed ind i debatten er det jo næsten nyttesløst, når man ikke er villig til at ændre sine holdninger på baggrund af argumenter bakket op af bevisføring.

En af mine venner, Thomas Hansen, der ellers ihærdigt har forsøgt at bryde igennem på EB's "nationen!" med diverse fakta, bliver konsekvent stemplet som en dårlig debattør pga. sin holdning til transporten og fordi han beder om beviser/kilder på diverse udsagn, der slynges om med på "nationen!".

 • 0
 • 0

Et spørgsmål til Hr. Lasse Bo Lumholdt Riisager.

Er man i din bog karakteriseret som "dum dansker" hvis man ikke kan se fornuften i at transportere gift fra Australien til Danmark? Det er et relativt stort segment af befolkningen, ikke nødvendigvis læsere af Ekstra Bladet som du så flot udtrykker det, som du rammer med en sådan udtalelse, og du er igen med til at bekræfte at et højt uddannelsesniveau ikke nødvendigvis er lig med god opførsel og respekt for andres holdninger og beslutninger.

 • 0
 • 0

...og du er igen med til at bekræfte at et højt uddannelsesniveau ikke nødvendigvis er lig med god opførsel og respekt for andres holdninger og beslutninger.

 • besynderligt udsagn!: Mener du at beslutninger i højere grad bør træffes på baggrund af (medieinducerede) 'holdninger' (følelser) (vildledninger) end på sagligt funderede vurderinger??
 • 0
 • 0

Man er en dum dansker i min bog, hvis man ikke besidder evnen til at tænke selv, men skal have fortalt af medierne hvad man skal mene. Det er efterhånden blevet kutyme, på trods af, at det generelle uddannelsesniveau er steget, at man vælger at se bort fra ekspertudsagn og i stor grad fornuft, og i stedet holder sig til en mere og mere ensidig og sensationsbetinget mediedækning. Det er skammeligt, at brokker sig over at andre lande ikke tager ansvar, når man ikke selv gør. Vi vil gerne have et rent miljø, men vi vil ikke hjælpe med at rydde op. Man har et fremragende anlæg i Nyborg. Jeg har selv været inde og se det. Men her må man ikke behandle andet en savsmuld hvis det stod til den dumme dansker. Kemi er nemlig farligt, det siger medierne nemlig. God opførelse? Respekt for andres holdninger og beslutninger? Gider du lige! Hvorfor finder vi ikke bare den beboere fra Nyborg som råber højest og indsætter vedkommen som diktator? Vi skal jo åbenbart gøre hvad vedkommende siger, uanset hvor tåbeligt og ugennemtænkt det er.....

 • 0
 • 0

at man vælger at se bort fra ekspertudsagn

Expertudsagn? Hvem betaler expertens løn? Experter er ikke nødvendigvis andet end snævertsynede monomaner med en politisk holdning.

og i stedet holder sig til en mere og mere ensidig og sensationsbetinget mediedækning.

Vi ved, at experten glemmer expertens objektivitet og farver sine informationer med sin politiske overbevisning eller sin arbejdsgivers overbevisning, som vi ikke kender, hvis ikke vi også undersøger experten og den, der bestiller expertens udtalelser, nærmere.

Siden 2001 er der blevet plattet for meget.

 • 0
 • 0

Vi ved, at experten glemmer expertens objektivitet og farver sine informationer med sin politiske overbevisning eller sin arbejdsgivers overbevisning, som vi ikke kender, hvis ikke vi også undersøger experten og den, der bestiller expertens udtalelser, nærmere.

Siden 2001 er der blevet plattet for meget

 • ergo er det mere fornuftigt at basere sine beslutninger på boulevardpressens og Nyborg forenede børnehaveforældres 'lange, bange sange'??
 • 0
 • 0

"Snævertsynede og med en politisk holdning", det er vel ret beset et stempel du kan sætte på hvem som helst efter forgodtbefindende, inklusiv dig selv.

I øvrigt ret grove beskyldninger at komme med. Kan du dokumentere dem for en gangs skyld?

 • 0
 • 0

@ Lasse og Henrik

Nej jeg hylder på ingen måde konceptet omkring "den der råber højest vinder". Dog er jeg stor modstander af ensidige tekniske løsninger som ikke tager hensyn til den generelle holdning i befolkningen, og i øvrigt sund fornuft. I min bog er det ikke sund fornuft at fragte farligt affald fra den anden side af jorden til Danmark, bare fordi vi kan, At i måske har en anden definition af begrebet sund fornuft, burde ikke udmunde i udtalelser som "dum dansker". At have pligt til at tage imod giften er ikke nødvendigvis det samme som at vi skal gøre det. Det er udemærket at kommunekemi både har faciliteterne og ekspertisen til at håndtere farligt afflad, men lad os hellere dele ud af vores viden og gøre Australien i stand til i fremtiden selv at kunne håndtere deres affald.

 • 0
 • 0

Tekniske løsninger som ikke tager hensyn til den generelle holdning i befolkningen? A-hva'-for-noget!? Hvorfor skal den dumme dansker spørges om noget de ikke ved noget om? Jeg går sgu da heller ikke ud på gaden og finder en tilfældig forbipasserende for at høre om jeg nu skal bruge toluen eller chloroform i min næste reaktion. Det giver ingen mening. Hvad er i øvrigt fornuft? Er det fornuftig at bruge milliarder på at bygge et behandlingsanlæg i Australien som kun skal køre i nogle få uger, for så at blive lukket ned igen? Kunne de penge ikke bruges mere "fornuftigt"?

 • 0
 • 0

Jeg er den føromtalte ven, Thomas. Og hvis i er i tvivl om hvad problemet er ved at lade en population, som hovedsageligt henter deres faglige indsigt fra EB's debatfora, styre hvordan vi aggere i Danmark, kan i jo tage et kig derind.

Flg. forslag har bl.a. været nævnt.

Lad lortet ligge i Australien, den som har lavet lorten skal også tørre sig selv. Som modargument valgte jeg at gøre opmærksom på at KK skylder 40% af deres produktion til importeret affald, og at vi i Danmark eksportere mere end vi importere. Dette var åbenbart ikke et fagligt korrekt, og i denne sammenhæng sagligt argument.

Tag og flyv det istedet. Ja... det skal nok gå godt.

Hvorfor kan man ikke bare smide det i en vulkan? Hertil svarede jeg at hvis en sådan løsning var brugbar, ville Island nok have en noget større omsætning i form af affaldsbehandling. Hvortil der bliver svaret at de da også godt kunne trænge til lidt ekstra...

Jeg er flere gange blevet dømt ude af nationens medlemmer på basis af at jeg ikke har nogen erfaring til søs, og da jeg samtidigt er yngre end gennemsnittet derinde kan man jo heller ikke stole på studerende.

Derfor kommer nu en lille opsang til både færdigtuddannede samt ingeniør-studerende. Kom op af stolen og deltag i de debatter der kører rundt omkring. Nej EB er langt fra det mest seriøse diskussionsforum, og der skal godt nok sorteres mange inputs fra, samtidigt med at man skal kunne tåle nogle ret grove beskyldninger derinde. Men det er jo EB der er endt med at sætte dagsordenen (sammen med andre WAUW medier) og derfor bør det være vores pligt at komme med de rette input. Vi ved fagligt nogle ting som den gennemsnitlige bruger på EB ikke gør, og derfor har vi en åbenlys mulighed for at få de rette argumenter igennem, få stoppet falske informationer fra at bestemme hvordan Danmark skal køres og samtidigt vise at ingeniører faktisk ER kloge, faktisk KAN bidrage med gode ting til sådanne diskussioner og sidst men ikke mindst er villige til at løfte den byrde sammen.

 • 0
 • 0

undskyld hvis jeg ikke udtrykker mig klart nok.

Med den generelle holdning mener jeg at der ofte er en tendens til at kun kigge på de tekniske løsninger og ikke på hvordan folk med en anden holdning til problemet ser på sagen. Der kan være mange grunde til at man er både for og imod at vi skal tage imod affaldet. Nogle vil mene at den økonomiske gevinst er grund nok i sig selv, andre mener at vi har pligt til det fordi vi har evnen. hvorimod andre er bange for konsekvenserne af en ulykke under fragten, og nogle mener at vi ikke skal agere losseplads for et kæmpe land som Australien. Også beredskabsplanen hvis der sker en ulykke på kommunekemi er under kritik, og det giver også en anledning til at tvivle på hele projektets troværdighed. Vil det sige at du mener at eks. en skolelærer som ikke er uddannet kemiingenør ikke har noget som helst at skulle have sagt i en sådan sag? Hvis det er tilfældet, er det din holdning som ikke giver mening. Mener du ikke at vi skal have så mange mennesker som muligt til at bidrage med deres holdning så vi kan få et nuanceret billede? Ellers bliver det vel kun de veluddannede som har lov at træffe beslutningerne?

I forhold til fornuft så er jeg helt enig med dig om at pengene selvfølgelig ikke skal smides væk på håbløse projekter. At bygge et behandlingsanlæg i Australien er vel ikke nødvendigvis en dårlig investering. De fortsætter vel med at have farligt affald der skal destrueres.

Jeg syntes at kunne fornemme at det er et form for holdnings-clash vi to har med hinanden. Efter min mening er det vigtigt at alle for lov at ytre sig og blive udfordret i sine holdninger, da det er den eneste måde man kan få udvidet sin horisont på. Derfor er det ikke passende at bruge et udsagn som "dum dansker", da det på ingen måde er med til at skabe en konstruktiv samtale fordi det på forhånd sætter en masse mennesker i bokse, der er defineret ud fra hvilken uddannelse og avis de læser.

 • 0
 • 0

Du kan have ret i Martin Damgård Lehmann at alle holdninger pricipielt er ligeværdige, hvis de bygger på samme forudsætninger.

Men hvis man ikke kan acceptere, at der er nogen der har en uddannelse der gør at de har mere indsigt i et område end du selv og du så forlanger, at de skal dele dine bekymringer, så er du ude på et skråplan.......

For i så fald er der ingen grund til at uddanne ingeniører, læger, piloter hvis du er bange for at blive opereret, flyve og gå over broer, som disse har garanteret dig ikke er farlige.

 • 0
 • 0
 • ergo er det mere fornuftigt at basere sine beslutninger på boulevardpressens og Nyborg forenede børnehaveforældres 'lange, bange sange'??

Alles indvendinger/lovprisninger bør være med.

 • 0
 • 0

Først vil jeg gerne have lov at sige, at jeg selvfølgelig ikke kalder dig, Martin, for en dum dansker. Ej heller, at alle danskere er dumme. Jeg bruger beskrivelsen "dum dansker" når jeg vil beskrive personer, som uden at sætte sig ind i tingenes sammenhæng tænder op i faklerne og henter tjære og fjer. Der er et citat fra "Men in Black" jeg synes passer meget godt: "A person is smart, but people are stupid". Altså ville den enkelte dansker sikkert godt kunne sætte sig ned og finde fornuften i denne her sag, men når man har mange mennesker som bliver drevet frem af WAUW-pressen, så står folk i kø for at lynche.

Problemet er, at man kan ikke lave gode beslutninger, hvis man er følelsesmæssigt påvirket. Folk i Nyborg er bange, men hvorfor var de så ikke før? Kommune Kemi behandler allerede i dag det værste kemikalieaffald i landet. Det står oplagret på samme måde som HCB'en vil komme til, inden det ryger i ovnen. Jeg kan garantere dig, at noget at det affald som de hælder i ovnen i dette øjeblik er mindst lige så farligt som HCB, hvis ikke farligere.

Lad mig vende dit eksempel med skolelæren og kemiingeniøren om. Hvad tror du skolelæren ville sige, hvis jeg ville bestemme hvordan han skulle undervise? Hvis jeg begyndte at råbe højt i EB om, hvordan skolelærerer ødelægger den danske ungdom og påstod at de ikke havde tjek på deres ting? Jeg håber han ville sige, at jeg skulle blande mig udenom.

Ja, Australien vil fortsætte med at have farligt affald der skal destrueres, men der er ikke meget andet som skal opvarmes til den samme temperatur som HCB for at blive nedbrugt. Ergo, anlægget ville være overflødigt = spild af penge.

 • 0
 • 0

Alles indvendinger/lovprisninger bør være med.

Ja og vi skal sidde i en rundkreds, drikke jordbærte og være glade. Og når alle så er blevet hørt, er mængden af affald blevet dobbelt så stor eller terrorister har sprunget en bombe der nu har spredt affaldet til hele kloden. Men vi er glade, fordi alle blev hørt.

 • 0
 • 0

Mener du ikke at vi skal have så mange mennesker som muligt til at bidrage med deres holdning så vi kan få et nuanceret billede? Ellers bliver det vel kun de veluddannede som har lov at træffe beslutningerne?

Du mener derved at der skulle laves en folkeafstemning for hvert eneste problem man kan finde på? Hvor stopper det?

Denne diskussion er det gode og dårlige ved informationssamfundet, fordi folk uden erfaring blander sig i problemstillinger de ikke ved tilstrækkeligt om, og tror at dem med erfaringen ikke tager højde for selv de mest åbenlyse problemer, fordi de nok har "økonomiske interesser" i sagen.

 • 0
 • 0

"Snævertsynede og med en politisk holdning", det er vel ret beset et stempel du kan sætte på hvem som helst efter forgodtbefindende, inklusiv dig selv.

Jeg skrev: ,,Experter er ikke nødvendigvis andet end snævertsynede monomaner med en politisk holdning." Og dermed mener jeg, at [b]expert[/b] er en temmelig flydende, intetsigende term, der ganske rigtigt kan klistres på hvem som helst.

 • 0
 • 0

@ Bjarne

Det kan du have helt ret i. jeg mener selvfølgelig ikke at udsagn fra fagfolk ikke tæller, men at der skal være et mere nuanceret billede at forholde sig til. Jeg mener ikke at vi alene skal tage beslutninger som denne på baggrund af fagfolks vurderinger, da denne sag ikke kun drejer sig om evnen til at destruere noget farligt affald, men stikker meget dybere. Det er jo også et spørgsmål om moralsk forsvarlighed og mange andre ting, og man kan jo også se hvor mange organisationer som har blandet sig i debatten. Det er jo fordi at sagen ikke er ensidet at den har fået så stor interesse i blandt befolkningen, så hvad enten man vil det eller ej har folk, uanset baggrund, en holdning til den. at nogle holdninger så er mere afstumpede end andre må man jo leve med.

Derfor syntes jeg ikke at man kan sige at der ikke er grund til at uddanne ingenører, læger ect. da man ikke kan komme med en sådan sammenligning da fagfolk, såsom ingenører, for det meste skal vejlede andre på baggrund af deres viden eller udvikle produkter, og ikke forholde sig til samfundsmæssige spørgsmål. Igen er det udemærket at vi har faciliteterne og den tekniske viden til at kunne destruere farligt affald, men det er bare ikke nok grund til at gøre det.

hvor vidt om jeg er ude på et skråplan. Det er jeg med stor sansynlighed! Men i det mindste er jeg villig til at stille op til kritik og fremlægge min holdning til sagen. Som jeg også skrev i mit tidligere indlæg, mener jeg at den eneste måde at udvide sin horisont på, er at ytre sig og få feedback, og derefter tage stilling til den feedback man får. Det gør jeg selvfølgelig også. Ellers kunne jeg jo lige så godt smutte over på eb.dk og bræge op i deres forum...

 • 0
 • 0

@ Jesper Bruun

Jeg kan sagtens følge dig i at det ikke ville være muligt at lave en folkeafstemning omkring enhver lille beslutning der tages. Men når det er sagt mener jeg stadig der er behov for at høre flere mennesker. Der er jo en grund til at folk reagere så kraftigt på den givne sag, og dette skyldes formentlig ikke kun ekstra bladet. Jeg tror ikke at Danmarks naturfredningsforening vælger at gå ind i en sådan sag på baggrund af overskrifterne på EB. lad os stille følgende hypotese op: det er kun Ekstra Bladet som dækker sagen om gift-transporten. Herved bliver emnet straks gjort utroværdigt da EB pr. definition er et sladderblad.

Men når en stor del af den trykte presse går ind i en sådan sag, og samtidig har organisationer som Danmarks naturfredningsforening med, betyder dette vel at det ikke kun er folkene med fakler og høtyve som står klar, men også en stor andel som godt kunne tænkes at have sat sig grundigt ind i sagen.

 • 0
 • 0

Nu er Danmarks Naturfredningsforening, og Greenpeace for den sags skyld, ikke just sandhedsvidner. De er, om nogen, påvirket følelsesmæssigt og derfor ikke specielt troværdige.

 • 0
 • 0

@ Lasse Bo Lumholdt Riisager

Lad os starte med at lukke kapitlet om "den dumme dansker".

Jeg gir dig ret i at følelser ofte kan stå i vejen for rationelle handlinger, men jeg mener stadig baggrunden for den følelsesmæssige påvirkning kan udspringe fra vidt forskellige steder. Som læge kan man jo også blive følelsesmæssig påvirket hvis en patient dør pga. fejlbehandling, eller hvis man som soldat kommer til at skyde et barn i stedet for fjenden. Derfor kan man sagtens som rationel,oplyst og veluddannet dansker blive påvirket af en sag som denne, og det kan der jo være utallige grunde til.

Jeg håber at skolelæreren ville spørge ind til hvorfor du udtalte dig som du gjorde, da jeg håber at han ville have en interesse i forstå dig og omvendt.

At Australien ikke har behov for at kunne brænde affald af samme slags af i fremtiden vil jeg lade stå som et åbent spørgsmål da jeg absolut intet ved omkring dette.

 • 0
 • 0

Nu er Danmarks Naturfredningsforening, og Greenpeace for den sags skyld, ikke just sandhedsvidner. De er, om nogen, påvirket følelsesmæssigt og derfor ikke specielt troværdige.

Det ved jeg ikke rigtig om jeg er enig i. Der må vel sidde nogle mennesker i nogle af disse organisationer som ved hvad de taler om.

 • 0
 • 0

Der er jo en grund til at folk reagere så kraftigt på den givne sag, og dette skyldes formentlig ikke kun ekstra bladet.

Nej, det skyldes selvfølgelig også andre medier. Men det er selvsagt mediernes håndtering der får folk til at reagere så kraftigt på sagen - hvorfra skulle folk ellers få "nys" om sagen? Det er lidt det samme med PCB, som også er blevet udråbt som nærmest så sindsygt farligt at man døde bare af at tænke på det. Her viser det sig også, når det kommer til stykket (og som så meget andet), at det egentlig ikke er så slemt endda, og at det faktisk ikke engang er klassificeret kræftfremkaldende for mennesker. Det betyder selvfølgelig ikke at vi skal spise det, men blot at man kan håndtere sagen mere professionelt og mindre følelsesladet.

 • 0
 • 0

Uden at kende til HCB-affald og dermed dets farlighed, må det være tilladt for borgerne i Nyborg (og andre) at være bekymrede.

Nogle af os husker udmærket Seest-katastrofen for 6 år siden. Beboerne var utrygge, men fik gentagne gange at vide, at det behøvede de ikke at være. Som bekendt blev et helt bolig- og erhvevsområde pulveriseret. Ved et mirakel omkom der kun een person.

Er alt dette glemt?

 • 0
 • 0

Ja og vi skal sidde i en rundkreds, drikke jordbærte og være glade.

Det ville være det bedste endemål. Tag dig endeligt en bajer, hvis det tiltaler dig mere. Dog vil jeg lige gøre opmærksom på, at den indeholder et næsten ideelt organisk opløsningsmiddel. Den eneste grund til at det ikke udelukkende bliver brugt på laboratorierne er, at det er så brandfarligt, at det er et direkte sprængfarligt emne.

Og når alle så er blevet hørt, er mængden af affald blevet dobbelt så stor eller terrorister har sprunget en bombe der nu har spredt affaldet til hele kloden.

Demokrati kan være en dyr fornøjelse. Hastværk åbner som regel for en masse uregelmæssigheder, og lortet har allerede ligget dernede i 10 år, så det kan nok tåle, at ligge der lidt længere. Det har vist ingen udløbsdato.

 • 0
 • 0

@ Hans Ellegaard

Krudtet i seest og HCB kan ikke sammelignes i farlighed på nogen måder...overhovedet .

Det svarer til at du sammenligner en skideballe med Hiroshimabomben

HCB er ikke eksplosivt. HCB er ikke den farligste kemikalie at omgås. HCB er ikke vandopløseligt. HCB afgiver ikke dampe.

Hvis det var kommet til Nyborg så ville Kommune Kemi have omdannet det til CO2 og HCL (saltsyre).

At der ligger en børnehave ved siden af KK er ret beset sindsygt når KK destruerer rigtigt farlige ting, men det er ikke KK skyld at den ligger der vel?

Det er mærkeligt, at vi skal uddanne dygtige specialister og at sådanne der gennem mange år har bevist at de håndterer farlige ting eminent, skal finde sig i den pøbel lynching der her er gået for sig.

Sådan ser jeg nu på det.

 • 0
 • 0

Naturligvis kan man ikke sammenligne HCK og krudt som i Seest, hvad jeg da heller ikke gør. Det var nu mest den af myndighederne forsøgte minimering af risikoen jeg gik efter. "I skal ikke være nervøse, for vi har vurderet at der ikke vil ske noget dramatisk".

Men Barsebæk blev alligevel lukket efter masser af protester. Uden grund?

 • 0
 • 0

Så vidt jeg kan bedømme er essensen af denne (lange) debat at beslutninger IKKE må baseres på et følelsesmæssigt grundlag - men udelukkende på basis af rationelle overvejelser. Men HVORFOR I ALVERDEN foretrækker hovedparten af danskere så at bo i parcelhus og få børn. Det er da langt mere rationelt at bo i lejlighed - bl.a. får man gavn af en masse overskudsvarme fra nabolejlighederne - risikoen for hjemmerøverier er langt mindre og så har man "folk" til snerydning, reparationer m.v. Ligeledes er det da langt mere rationelt at undgå at få børn - man sparer oceaner af penge, man får langt mere fritid til forskellige fornøjelser, og man er langt mere veludhvilet om dagen - for blot at nævne 3 ud af et trecifret antal fordele. Men jeg kan levende forestille mig, at de debatdeltagere, som argumenterer allermest indædt for udelukkende at basere den omtalte kemikaliemodtagelse på rationelle argumenter - ja, de bor selv i parcelhus - og de har selv børn - ikke sandt ?

 • 0
 • 0

Men HVORFOR I ALVERDEN foretrækker hovedparten af danskere så at bo i parcelhus og få børn

 • javel, Erasme Montane! :)

Din 'logiske kæde' hopper af, fordi en ene beslutning berører 'samfundet' (eller ansélige dele deraf), den anden 'individet' (/familien).

 • 0
 • 0

Tak Mads! Du kommer med et glimrende eksempel på en dårlig beslutningsproces. Her viser du, højst sandsynligt ubevist, gennem din egen argumentation, hvordan dine følelser påvirker din beslutning. Du kan nemlig ikke se det, at bo i parcelhus og have børn fra den anden side, fordi du ikke føler for det. Der er jo ikke kun fordele ved at bo i lejlighed. Man har problemer med støj fra naboer, mangel på privatliv, ingen have at grille i om sommeren. Det at have børn skal ligeledes ses fra mere end en side.

 • 0
 • 0

Folk herinde burde få sig et liv ! Som om jeres meninger overhoveder betyder noget for den endelige afgørelse?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten