Miljøministeren erkender støjfejl og skrotter vindmøller i Thy

Miljøministeriet har lavet en fejl i VVM-undersøgelsen af det nationale testcenter for kæmpevindmøller i Thy.

Det betyder, at fem ud af tolv gamle vindmøller omkring Østerild Klitplantage, hvor testcenteret skal anlægges, skal skrottes for at kunne overholde støjbekendtgørelsen, når de nye kæmpevindmøller dukker op.

»Det er selvfølgelig kritisabelt og meget ærgerligt, at der i sin tid er lavet så alvorlig en fejl. Den fejl bliver vi nødt til at rette med det samme, så støjreglerne også overholdes, når testcentret er etableret,« siger Karen Ellemann i en pressemeddelelse.

Fejlen betyder samtidig, at der skal laves ændringer i den anlægslov som regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og SF vedtog, inden Folketinget gik på sommerferie.

Der skal desuden udarbejdes en supplerende VVM-redegørelse, der udelukkende handler om støj.

Ingeniøren skrev tidligere, at støjen fra nye kæmpevindmøller risikerede at ekspropriere Thylejren og en række boliger omkring Hjardemål by. Med skrotningen af de gamle møller mener miljøministeren, at det kan undgås, så støjen faktisk bliver mindre end i dag.

Akustikekspert: Klokkeklar fejl

Fejlen i VVM-undersøgelsen beror på, at Thylejren i undersøgelsen ikke betragtes som et støjfølsomt område. Derfor er støjgrænserne højere end i almindelige bebyggelser, og derfor har Miljøministeriet ikke ment, at det var nødvendigt at ekspropriere ejendomme.

Men akustikekspert og professor fra Aalborg Universitet Henrik Møller har tidligere over for Ingeniøren gjort det klart, at der var tale om en klokkeklar fejl, da området blev vurderet som ikke støjfølsomt.

Miljøministeriet har rådført sig med Kammeradvokaten, og han er ligesom Henrik Møller helt klar i dommen: Der er utvivlsomt tale om en fejl i forståelse, da Thylejren og Hjardemål er støjfølsomme områder.

Derfor nedlægges tre gamle møller ved Thylejren og to ved Hjardemål.

Dokumentation

Pressemeddelelse fra Miljøministeriet

Emner : Vindmøller
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Som det fremgår af mediernes dækning af den skandaløse vindmølletestcenter-sag i Thy, burde regeringen og forligspartierne aldrig have begivet sig ud på denne vej.

At ville placere et industrielt testcenter midt i unik og sårbar natur er i sig selv en dødsynd ! Vi skal forvalte vores fælles arv bedre overfor kommende generationer end "miljø"minister Karen Ellemann og hendes håndgange embedsmænd foreslår.

Det kan på ingen måde reparere på skandalens omfang, at "miljø"ministeren vil foreslå, at fjerne nogle ældre vindmøller for et to-cifret millionbeløb for på den måde at fremstå med det budskab, at så støjer møllerne fra testcenteret ikke så meget.

Jo, testmøllerne støjer præcise lige så meget som før !

DF´s miljøordfører Jørn Dohrmann har foreslået at placere testmøllerne på en kunstig tange eller halvø, hvilket slet ikke lyder dårligt. Måske kunne en placering i forbindelse med Harboøre Tange og tæt på andre i forvejen anvendte industriområder være tænkelig. De tidligere højt besungne kriterier om turbulens og ruhed er jo ikke længere i spil på samme måde som tidligere, hvilket jo er blevet afdækket i forbindelse med den gradvise tilpasning af "Østerild-placeringen".

Derfor burde placeringen ved siden af Cheminova være ganske fin.

"Miljø"minister Karen Ellemanns tidligere argumenter for en placering i Thy har været lige så giftige, som området i nærheden af Cheminova jo er. Derfor vil en placering af et industrielt testcenter også passe bedre dér end andre steder !

 • 0
 • 0

Der er ikke begået fejl. Der er snydt og svindlet med dette projekt lige siden forhenværende miljøminister Troels Lund Poulsen lavede en lokumsaftale med Hanstholms tidligere borgmester om at han skulle blive formand i Nationalparken og Troels kunne stimulere Vindmølleindustriens aggresive lobbyister i naturområderne i Nordthy.

Snyderiet er påpeget af borgere allerede i oktober 2009 men først når forskere fra AAU understøtter påstanden føler de sig nødsaget til at reagere i By- og Landskabsstyrelsen og Miljøministeriet. Det er en farce uden sidestykke. Jeg håber omsider DF, S og SF trækker i nødbremsen og finder et egnet sted til at teste fremtidens vindmøller.

 • 0
 • 0

At Karen Ellemann samme dag som hun indrømmer fejlen, kan fortælle at hvis der bliver fjernet 5 gamle møller, ja så er alting godt. Måske ministeren havde håbet at det gamle ordsprog stadigvæk gjaldt " det er nemmere at få tilgivelse end tilladelse". Desværre er Østerild ikke det eneste sted hvor støjbekendtgørelsen bliver overtrådt. I Ringkøbing-Skjern Kommune, kan teknik/miljø udvalget på et par min beslutte at områder som har været anvendt til rekreative formål i mange år, ikke bliver anvendt til rekreative formål mere, og vupti så gælder støjbekendtgørelsen ikke mere, smart eller hvad.

 • 0
 • 0

Overskriften fik mig i 5 sekunder til at glæde mig over, at testcentret i Thy nu var skrottet på grund af støjen...! Konklusion: "Glæden varer ofte kun kort!".

 • 0
 • 0

Miljøministeren har gjort det helt rigtige ved at tage ansvaret for, at miljøstyrelsens eksperter og deres rådgivende firmaer er inkompetente angående støj fra vindmøller. Hun bør nok helt fritage og lette disse mennesker fra byrden fremover ved at løfte vindmøller og støj væk fra miljøstyrelsen. Men det er overraskende, at vindmøller, der støjer for meget, konsekvent skal nedrives.

På vegne af de mange naboer til vindmøller på land, som allerede nu lider under støj fra vindmøller, som ikke burde være der, er det vel glædeligt, at Karen Elleman nu har skåret igennem overfor sit ministerium og indrømmet, at miljøstyrelsens eksperter ikke har magtet opgaven. Senest har vi her i Ingeniøren set, hvordan miljøstyrelsens såkaldte eksperter i støj fra vindmøller, helt affærdigede professor Henrik Møllers faglige kritik af VVM-planen for Østerild og dens manglende hensyntagen til naboernes udsættelse for støjforurening. Miljøstyrelsens ingeniører afslørede, at de per definition ser vindmøller som apparater, der ikke skaber støjgener for nogen naboer, når bare de almindelige mindste-afstandskrav til naboer, som er 4 X totalhøjden, overholdes. Den regel er tilsyneladende den eneste regel, som miljøstyrelsen tager alvorligt i praksis. "Når bare der er mindst 4 X totalhøjden til møllerne", siger styrelsen, "så kan enhver regne med, at der ikke bliver problemer med støjbekendtgørelsen, punktum!" Det er den logik, som miljøstyrelsen er bange for, skulle blive afsløret som utilstrækkelig. Det blev den nu, ministeren tog ansvaret herfor, men bør konsekvensen ikke også blive den, at man fjerner disse tunge opgaver, som kræver mere end tommelfingerregler at håndtere, fra miljøstyrelsen?

Det er godt, at miljøministeren viser vejen frem og indstifter princippet om, at vindmøller skal fjernes igen efter, at de er opstillet, når de fører til for meget støj. Men det er en skandale, at dette skal ske, fordi miljøstyrelsens eksperter end ikke kan finde ud af at overholde støjbekendtgørelsen om vindmøller, som kræver en rapport, der på baggrund af målinger af møllerne, kan sandsynliggøre i hver eneste konkrete opstilling, før møllerne opstilles, at de vil kunne overholde støjgrænserne. Det sidste har åbenbart været for stor en opgave for miljøministeriets eksperter, som i realiteten kun anvender et generelt afstandskrav og ikke målinger.

Skandalen bliver endnu mere omfattende nu, hvor vi skal til at fjerne allerede opstillede møller, når det viser sig, at afstandskravene ikke automatisk fører til, at støjgrænserne kan overholdes. Det er en meget kostbar og måske politisk-økonomisk bestemt inkompetence. Om den manglende kompetence ligefrem er økonomisk-politisk bestemt er vanskelig at afgøre. Men per definition giver det mulighed for at sætte flere støjforurenende vindmøller op på land, hvis man kun sætter reglen: 4 X totalhøjden til nærmeste nabo op som det reelle krav og undlader at se på, om støjen fra møllerne rent faktisk når meget længere ud end de: 4 X møllens totalhøjde før møllen opstilles. Delta og lignende firmaer kan naturligvis efterfølgende glæde sig over, at deres aktivitetsniveau øges, hvis målingerne af støjen skal gøres mange gange bagefter for kommunerne, når naboerne klager over støjgenerne, mens kommunekassen og naboernes ejendomsværdier rasler i underskud. Men nu kan naboer til møller på Tåssinge ved Tim osv. jo glæde sig over, at miljøministeren vil have møller der støjer for meget fjernet igen. Det bør ikke være miljøstyrelsens eksperter, der skal undersøge den sag.

 • 0
 • 0

Det er økonomisk uansvarligt at nedrive velfungerende vindmøller og også synd, at skade den Nordjyske natur. Nakskov har netop mistet Vestas og er mig bekendt voldsomt interesserede i at få Testcentret til Lolland. Nakskov har produktions kapaciteten og mange ressourcer på området. Nakskov kan klare udfordringerne netop nu. VH MKJ.

 • 0
 • 0

Det var jo netop sådan en interesse for at sælge sit yderområde, der fik borgmesteren i Thisted på den tovlige ide at placere et testcenter i hendes kommune. Og natur er heldigvis gratis at ødelægge/sælge ud af.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten