Miljøminister i modvind efter rapporter om vindmølletestcenter

Oppositionen er langt fra tilfreds med de to rapporter og konklusioner om placering af et nationalt vindmølletestcenter som miljøminister Karen Ellemann (V) i weekenden udleverede til Folketingets miljøordførere.

Rapporterne beskriver placeringer ved Kallersmærsk Hede i Sønderjylland og Stauning Lufthavn nær Ringkøbing som Danmarks Naturfredningsforening og Vindmølleindustrien har peget på som mulige alternativer til regerings ønskede placering i Østerild klitplantage, hvor store skovarealer må ryddes for at gøre plads til et testcenter for syv kæmpevindmøller.

Ifølge miljøministeren viser rapporterne det, som regeringen har sagt under hele forløbet: Kun èt sted dur.

Regeringen foretrækker, ligesom Vindmølleindustrien, at placere et vindmølletestcenter i Østerild klitplantage. Illustration: MI Grafik

»Efter regeringens opfattelse er der stadig kun én egnet placering til et stort nationalt testcenter for vindmøller, nemlig Østerild. Jeg håber, at oppositionen får samme opfattelse, når de har læst materialet, som efter min mening ikke åbner mulighed for at lave et stort nationalt testcenter for vindmøller andre steder i landet,« siger miljøministeren i en pressemeddelelse.

Men Flemming Møller Mortensen (S) er kritisk. Rapporterne er i høj grad udarbejdet af de samme folk, som har arbejdet for placeringen i Østerild klitplantage, og han har flere ubesvarede spørgsmål.

»Nu er rapporterne ved at være tygget godt og grundigt igennem, og det har affødt nye spørgsmål. Vi har fra oppositionens side betinget os, at først på et tidspunkt, hvor alle spørgsmål er belyst grundigt og tilstrækkeligt, skal der træffes en beslutning,« siger han og fortsætter:

»Jeg nærer naturligvis en sund portion skepsis i forhold til, om det her nu er blevet så objektivt som ministeren har lovet os, at det skal være. Det her er ikke bare nogen let sag, men naturligvis har jeg det for øje, og derfor har jeg også en del spørgsmål,« siger Flemming Møller Mortensen.

Helt konkret peger han på, at der i et at forslagene til opstilling af vindmøller på Kallermærsk Hede i rapporterne arbejdes med en række på 12 møller og ikke syv eller seks møller, der giver færre gener.

Heller ikke Danmarks Naturfredningsforening er imponeret over rapporterne, som vicedirektør Poul Hald-Mortensen peger på i høj grad er sammenskrivninger af eksisterende viden.

Det nye materiale er endnu ringere end den VVM, der er lavet om Østerild Klitplantage, lyder det.

»Østerild VVM-redegørelsen var noget af det mest forhastede og mangelfulde, der nogensinde er lavet. Og det, der nu er lavet om Kallersmærsk og Stauning er sammenskrivninger af nuværende viden, der sammenlignes med en VVM-redegørelse, som i forvejen var elendig,« siger han.

Der er dog et lystpunkt:

»Vi konstaterer med tilfredshed, at DMU (som har skrevet en del af de nye rapporter, red.) fremhæver Stauning som den mindst problematiske placering i forhold til naturen, og at man ved Stauning kan finde muligheder for at placere møller, der ikke ødelægger naturværdier. Derfor bør man nu holde en pause og sørge for at gennemgå vores samlede behov for testmøller inden for de nærmeste årtier, sådan at vi får en samlet afvejning af, hvad der er af behov og placeringsmuligheder,« siger Poul Hald-Mortensen.

Regeringen har flere gange sagt, at Østerild placeringen - som har været gennem førstebehandling i Folketinget - skal vedtages inden sommerferien af hensyn til Vindmølleindustrien.

I eftermiddag er der møde med miljøministeren, partiernes miljøordførere, Risø DTU, Vindmølleindustrien, Forsvarsministeriet, Finansministeriet, Danmarks Naturfredningsforening og By- og Landskabsstyrelsen.

Dokumentation

Se rapporterne her

Emner : Vindmøller