Miljøgift fra skibsmaling udbredt i dansk farvand

Rester af giftig bundmaling til skibe skader miljøet langt værre end hidtil antaget. Nye undersøgelser viser nemlig, at TBT ikke kun findes i de danske havne, men også i de fleste fjorde og langs kysterne, skriver Politiken.

Det står faktisk så slemt til med indholdet af TBT og andre miljøfremmede stoffer, at to tredjedele af de danske kystvande ikke vil leve op til EU's krav om renere vand og bedre forhold for dyr og planter i 2015. Det kan læses i Miljøstyrelsens opgørelse over det danske vandmiljø.