Miljøudvalg vil bremse brugen af glyphosat og have hemmelige rapporter frem i lyset

Illustration: Casper Dalhoff

Aktivstoffet glyphosat, der bruges i sprøjtemidler, skal ikke have fornyet sin godkendelse for de næste 15 år, som sagerne står lige nu.

Det mener et flertal af politikerne i EU’s udvalg for Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI), som kræver flere undersøgelser og beviser på bordet for, at stoffet ikke er kræftfremkaldende eller hormonforstyrrende. Og de beviser skal falde, før kommissionen vedtager en godkendelse, der rækker frem til 2031, skriver udvalget i en meddelelse.

»Det faktum, at vi må ty til en parlamentarisk indsigelse viser, at noget er gået galt i beslutningsprocessen,« siger det tjekkiske parlamentsmedlem og socialdemokrat Pavel Poc, som står bag udkastet til betænkningen. Han er næstformand i ENVI.

Læs også: Her er baggrunden for glyphosat-striden mellem EFSA og WHO

Indspark til langvarig debat

At sagen kommer op nu, skyldes, at den nuværende europæiske tilladelse til salg af glyphosat, som er den aktive ingrediens i bl.a. Roundup, udløber til sommer, så inden da skal medlemslandene beslutte sig for, om det fortsat skal være muligt at købe sprøjtemidler med dette stof i de næste 15 år også.

Egentlig var det meningen, at EU’s Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder skulle blive enige om tingene ved deres udvalgsmøde i begyndelsen af marts, men sagen blev skudt til maj på grund af uenighed landene imellem. Bl.a. var Italien, Frankrig og Holland imod fornyelsen, mens Danmarks officielle holdning hidtil har været at stemme for fornyelsen.

At miljøudvalget nu blander sig, skyldes den markante debat, der har været under optakten til det stående udvalgs afstemning. I efteråret offentliggjorde EU’s fødevaremyndighed EFSA nemlig en rapport, der konkluderede, at glyphosat ikke er kræftfremkaldende, mens WHO’s kræftagentur IARC blot et halvt år tidligere havde fastslået, at stoffet var ‘sandsynligvis kræftfremkaldende’.

EFSA forsvarede sig med, at de for det første kun havde set på aktivstoffet glyphosat, hvor IARC også havde vurderet hele sprøjtemiddelblandinger, som kunne indeholde tvivlsomme hjælpestoffer. Desuden havde EFSA taget fat i mere materiale end WHO, som kun havde benyttet offentligt tilgængelig forskning.

Læs også: EU afviser klage over hemmelige Roundup-studier: Vi er da åbne

Vil have hemmelige rapporter frem i lyset

Og netop det sidste kom til at fylde en del i debatten. For hvad kunne det nytte, at EFSA hævdede, at deres bevismaterialer var mere omfattende, hvis ikke det var muligt at tjekke den del af forskningen, som industrien selv var blevet pålagt at stå for, og som derfor var hemmeligstemplet af konkurrencehensyn?

Derfor har ENVI-udvalget nu også krævet, at EFSA skal offentliggøre alle beviser for, at glyphosat ikke er kræftfremkaldende, fremgår det af den ikke-bindende resolution, som altså 38 udvalgsmedlemmer stemte for, mens kun 6 stemte imod og 18 undlod at stemme.

»Vil EU-Kommissionen og EFSA offentliggøre studierne, som forslaget (om fornyelse, red.) er baseret på? Hvorfor foreslå at godkende glyphosat i 15 år mere, den længste mulige periode? Vi er nødt til at få de studier gjort offentlige, og vi bør vente, til vi har dem. Enhver usikkerhed skal undgås, før vi fortsætter med godkendelsen af et stof, som er så vidt og bredt benyttet. Det må være forsigtighedsprincippet, der træder ind,« lyder det fra Pavel Poc, som i forslaget også nævner, at EU’s pendant til fødevarestyrelsen bør undersøge indholdet af glyphosatrester i mad og drikkevarer.

Forslaget skal tages op til afstemning i parlamentet i midten af april, mens det stående udvalg har emnet på programmet i maj. Den nuværende godkendelse udløber til juni.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Se mødet i EU parlamentet forud for afstemningen, Her er 4 timers TV hvor WHO samt en række forskere fremlagde skader på planter, Dyr og mennesker. Har i set mødet er i klar over hvor langt der er fra WHOs videnskabelige og robuste gennemgang af videnskabelige artikler, som resulterede i at WHO fandt at både Roundup samt Glyphosat laver kræft på Pattedyr, og i laboratorie forsøg er der også enighed i WHO om at Glyphosat laver kræft på humane celler. til EFSAs analyse, som bygger på hemmelige fortroligt stemplede industriforsøg, som ikke engang har været vurderet i Peer review. EFSA har virkeligt en dårlig sag, det er selvfølgeligt grunden til at Europas politikere ikke tror på deres eget agentur. Se film. http://www.pavelpoc.cz/node/457

 • 9
 • 1

EFSA analysen bygger ikke kun på hemmeligt/ fortroligt stemplede rapporter. EFSA har den fulde dokumentation for Glyphosat - det har WHO ikke. EFSA dokumentationen består af alle tidligere indsendte rapporter til godkendelse af aktivstoffet + al den universitetsforskning der er lavet i tidens løb - det samme har WHO. Men EFSA har desuden den nyeste forskning indsendt af producenten og den er fortrolig og kan kun bruges af de lovlige godkendelsesmyndigheder - her EFSA. - og senere de enkelte landes godkendelsesmyndighed. Der er en længere beskyttelsesperiode (lovgivet) for resultaterne fra den nye udviddede og krævede forskning af Glyphosat, - hvis ikke, kunne alternative producenter anvende resultaterne og derved undgå omkostninger på mange hundrede mio kr. EFSA følger loven/direktivet , som de skal gøre og sidder inde med den reelle viden om aktivstofferne - UDEN indblanding af politik og publitisme.

 • 3
 • 3

EFSA følger loven/direktivet , som de skal gøre og sidder inde med den reelle viden om aktivstofferne - UDEN indblanding af politik og publitisme.

Hvad kaldes den indflydelse SEGES-direktør Jan Mousing har som den helt neutrale Eva Kjer Hansen udpegede til EFSA for perioden 2010-2014 og fødevareminister Dan Jørgensen (det er ham med specialviden om håndvask) genudpegede til perioden 2014-2018?

Modtager SEGES-direktør Jan Mousing vederlag fra SEGES samtidig med han sidder i EFSA?

Hvem andre med tvivlsomt tilhørsforhold til industrien sidder i EFSAs mange komitéer siden både EU Parlamentet og den Europæiske Ombudsmand kritisere flere repræsentanter for at være inhabile?

Dukker der flere kritikpunkter op hvis vi graver et spadestik dybere?

 • 4
 • 2

Erik Bresler - Det er lidt ærgerligt, at du ikke undersøger en sag INDEN du slynger om dig med beskyldninger om inhabilitet. J M har ingen kontakt til landbruget/Seges siden midten af 2015. Og forøvrigt blev han udnævnt til at repræsentere Danmark i EFSA som højtstående embedsmand på Slotsholmen. Det var før JM's tiltræden i Skejby som direktør for landbrugets rådgivn ingscenter. I dette job havde han ikke noget med industrien at gøre. Så hvor skulle det tvivlsomme tilhørsforhold til industrien komme fra ? Spin! Så tag et spadestik mere - EFSA har ingen problemer med det!

 • 2
 • 1

Nu har vi både Eva Kjer Hansens, Esben Lunde Larsens og Jan Mousings ord for, at Roundup er uskadeligt. Selvfølgelig betyder det ikke noget, at Jan Mousing indtil fornylig var direktør for SEGES. Vi kan roligt sidde WHOs undersøgelser om at Roundup kan give dyr kræft og kan være hormonforstyrrende- overhørig. Vi er jo mennesker . Er helt sikker på, at når Esben Lunde Larsen skal tage stilling på Danmarks og danskernes vegne- så vil han virkelig tage hensyn til

 • 6
 • 1

Det er lidt ærgerligt, at du ikke undersøger en sag INDEN du slynger om dig med beskyldninger om inhabilitet. J M har ingen kontakt til landbruget/Seges siden midten af 2015.

Skal det forstås sådan at tidligere SEGES-direktør Jan Mousing havde en yderst tvivlsom dobbeltrolle i fem år frem til midten af sidste år? Er der en lige så tyndbenet undskyldning for både EU Parlamentet og den Europæiske Ombudsmand har kritiseret EFSA repræsentanter for inhabilitet?

 • 2
 • 0

Hverken du Finn eller Jan M. kan garantere for, at et stof, en ting er uskadeligt. Det vil være uklogt! Din sarkesme om kræft, - her synes jeg emnet er alt for alvorligt at spille på. Det jeg prøvede at komme frem med tidligere var, - at EFSA sidder med den sidste 10 års forskningsresultater og forskning på områder, som EFSA og de tyske registreringsmyndigheder ( EU godkendelse af produkt) har ønsket mere information på. Disse resultater er lovmæssigt fortrolige og beskytter på den måde producenten overfor plagiat. EFSA sidder derfor alene med disse nyeste rapporter - og WHO har ikke adgang og dermed ikke det fulde overblik. Jeg er overbevist om, at EFSA og de tyske godkendelsesmyndigheder samt MST finder den rette måde at anvende glyphosat - midler på i fremtiden. Skulle de vælge at underkende anvendelsen at Glyphosat midler vil verden ikke "gå under" af den grund, men blot sætte gang i ny udvikling

 • 0
 • 2

Kære Jørgen Lundsgaard. Kræft se det er noget, jeg ved noget om. Onslow, Guld-Harald, Svend Auken døde af prostatakræft. Det lider jeg også af. Min lillebror døde af myelomatose-kræft og en infektion med MRSA. Jeg har også Myelomatosekræft. Rigtige mænd nøjes ikke med én slags kræft. De har mindst to. Det er måske derfor, jeg er fremme i skoene omkring kræft - medens jeg endnu er her. Har fået tildelt en "sidste salgsdag". Så får vi se. Men at have kræft er altså ikke " a walk in the park", så jeg synes, at forsigtighedsprincippet skal tages i brug.

 • 4
 • 0

Kære Finn, Vi er helt enige om, at kræft og muligheder for at udvikle kræft skal taget meget alvorligt - ingen tvivl om det, og forsigtighedsprincippet skal gælde. Det debatten her har gået på og som jeg har reageret på, er beskyldninger for korruption/inhabilitet i EFSA, fordi EFSA har en anden mening om aktivstoffet Glyphosat end IARC/WHO har - og mange i debatten allerede har dømt Glyphosat for kræftfremkaldende, medens IARC taler om mulig kræftfremkalende. Det er slemt nok, men alligevel en væsentlig grads forskel. Og så mener jeg, at EFSA sidder med de sidste nye kort på hånden - sidste 10 års forskning på bl a områder som cancero - og mutagenitet - i en mulig forlængelse af godkendelsen. Det er EFSA der skal give retningslinierne for en anvendelse/ ikke anvendelse/ begrænset anvendelse af aktivstoffet og ikke WHO/IARC, fordi de ikke har tilgang til hele dokumentationen.

 • 1
 • 1

EFSA har en anden mening om aktivstoffet Glyphosat end IARC/WHO har

Det har i mange år været et effektivt retorisk kunstgreb at skille sprøjtemidlet ad i to fiktive dele, aktivstoffet, og deraf følger logisk at resterende indhold ikke er "aktivt" hvilket naturligvis er noget sludder.

Hr Jørgen Lundsgaard angiver med sit ordvalg at tage sprøjtemiddelfabrikanternes parti og forsinker dermed en saglig vurdering af det samlede indhold.

Eller i klart sprog: Folk dør og invalideres i blandt andet Argentina fordi nyttige idioter indbilder sig selv og andre at en bestemt del af indholdet er ganske ufarligt.

 • 3
 • 1

Måske overforsigtig, men kan godt have en fornemmelse af at der er en del mere som burde ses efter i sømmene. Vores sundhedssystem er ikke gratis.

Bare lidt som kan virke ildevarslende:

 • de rør som vores drikkevand føres i
 • rigtig mange af de stoffer vores hud er i kontakt med dagligt og længere varende
 • luften i lukkede rum med stor aktivitet (partikler og dampe fra de stoffer som vi omgiver os med og har på)
 • luften i det fri med stor aktivitet og massiv afbrænding af fossiler
 • nogle af de "nye" ingredienser" industrien (føde og medicinal) får på markedet efter relativ kort udviklingstid.

Jeg ved at det virker helt uoverskueligt, men at vende en supertanker tager tid. Selv et lille frø kan blive til et stort træ.

 • 0
 • 0

"Det har i mange år været et effektivt retorisk kunstgreb at skille sprøjtemidlet ad i to fiktive dele, aktivstoffet, og deraf følger logisk at resterende indhold ikke er "aktivt" hvilket naturligvis er noget sludder." Erik Bresler burde vide, at både EU direktiv og dansk lov bestemmer det på den måde. Uvidenhed er igen med til, at EB ikke kan forstå opdelingen i aktivstof ( den kemi, der har virkning på det midlet skal virke på) og formuleringsstofferne. De sidste har selvfølgelig også en eller anden virkning - hvorfor ellers anvende dem - men virkningen er kun i forbindelse med aktiivstoffet - og er fx emulgerende, skumdæmpende, - alt efter hvilken formuleringstype det brugbare middel er. Jeg forsinker absolut ingen saglig vurdering med mine relevante oplysninger. Det samme kan man absolut ikke sige om EB's fatale uvidenhed på området. Fortsat god påske!

 • 1
 • 0

"Det har i mange år været et effektivt retorisk kunstgreb at skille sprøjtemidlet ad i to fiktive dele, aktivstoffet, og deraf følger logisk at resterende indhold ikke er "aktivt" hvilket naturligvis er noget sludder."

Alligevel har den giftige illusion stadig sine tilhængere. Reelt er det den samlede virkning der har interesse, uanset hvordan EU, dansk og anden lov indretter sin godkendelses procedure.

Det saglige indhold i påstanden, at undertegnede er fatalt uvidende, burde hr Jørgen Lundsgaard give sig tid til at forklare, gerne uden følelsesladede adjektiver. På forhånd tak og fortsat god påske.

 • 0
 • 0

"Alligevel har den giftige illusion stadig sine tilhængere. Reelt er det den samlede virkning der har interesse, uanset hvordan EU, dansk og anden lov indretter sin godkendelses procedure." EB - Du kan da ikke tale om "giftig illusion". Man kan ikke få en etiket godkendt af danske myndigheder -MST- uden denne opdeling. Og godkendelsesarbejdet foregår som tidligere beskrevet, at EFSA tager sig af det aktive stof og lokale myndigheder (MST i DK) af godkendelsen af det færdige salgsprodukt til landbruget, frugtavleren, haveejeren, kommunen m m fl. Og selvfølgelig er det ALT, hvad der indgår af kemi i produktet, MST får dokumentation på og skal gennemgå, før en afvisning eller godkendelse af et produkt finder sted - og det tager et sted mellem 2 og 10 år alene i MST regi. Din uvidenhed på området er såmænd ikke større end mange andres, men dine standpunkter er skarpere- og det er reelt uden at vide hvilke procedurer, der ligger bag arbejdet med disse stoffer. Men DN gør sig jo også altid meget kloge på, hvordan dansk landbrug skal drives, ud fra enøjede ønskebetragtninger -også fortsat god påske herfra.

 • 1
 • 0

EB - Du kan da ikke tale om "giftig illusion"

Bestemt, opdelingen er administrativ og har intet med brugen af midlet at gøre. Det er reelt den samlede virkning der har betydning, uanset hvordan EU, dansk og anden lov indretter sin godkendelses procedure."

Med undertegnedes påståede uvidenhed følger beklageligvis ikke evnen til at tro den store stærkt forurenende koncentreret animalske produktion kan fortsætte mange år endnu, derfor skuffer det rigtig mange når landbruget benytter sin uforholdsmæssigt store indflydelse til at foregøgle at mere af det samme er den rigtige løsning.

DN medlemstal og tilslutning i øvrigt er så overvældende stor at landbruget gjorde klogt i at lytte og samarbejde i stedet for at latterliggøre og lægge oprigtige ønsker om forandring for had.

 • 0
 • 0

DN medlemstal og tilslutning i øvrigt er så overvældende stor at landbruget gjorde klogt i at lytte og samarbejde i stedet for at latterliggøre og lægge oprigtige ønsker om forandring for had.

Det er meget en-vejs kommunikation fra DN. Har været aktiv medlem i flere år på både lokalt som regionalt. Der er ikke noget reelt ønske om at samarbejde med landbruget, hvorfor jeg har meldt mig ud. DN fungerer godt lokalt, men er desværre meget topstyret.

 • 0
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten