Miljøstyrelsen vil flytte målestation for at sænke NOx-tallet

På H.C. Andersens Boulevard står en målestation, der som den eneste i København officielt måler udledningen af forurenende stoffer og partikler fra biltrafikken.

Det har længe været kendt, at målingerne herfra overskrider EU’s grænseværdier, men ifølge Miljøstyrelsen registrerer stationen et kunstigt højt forureningsniveau.

Læs også: Omstridt københavnsk luftplan sendt til EU

Derfor har styrelsen ansøgt Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune om at flytte målestationen længere væk fra kørebanen.

Stationen har stået på sin nuværende plads siden 1982, men Miljøstyrelsen med miljøminister Eva Kjer Hansen i spidsen argumenterer for, at en omlægning i trafikken på H.C. Andersens Boulevard i 2010 rykkede biltrafikken tættere på målestationen, og at den derfor giver kunstigt høje tal.

Københavns Kommune tager dog kraftigt afstand fra forslaget og nægter at flytte målestationen.

»Hvert år dør mere end 500 københavnere for tidligt af luftforurening, mens mange tusinder bliver syge. Det kan miljøministeren måske lukke øjnene for, men politikerne i København må insistere på, at regeringen gør noget reelt for at løse problemet. Der er ingen københavnere, der bliver sundere af, at man flytter luftmålestationen længere væk fra trafikken,« siger teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune Morten Kabell (EL) i en pressemeddelelse.

Uden miljøfaglig betydning

Ansøgningen skal tages endeligt op på et møde mandag 9. november, men i dagsordenen for det møde kan man allerede nu læse teknik- og miljøforvaltningens anbefalede løsning.

Her lyder det, at på trods af, at kommunen ikke har ansvaret for målingen af luftkvalitet og derfor ikke har nogen lovmæssig hjemmel til at vurdere de miljømæssige aspekter ved en flytning af stationen, er det alligevel den faglige vurdering, at der ikke er nogen miljømæssige eller lovmæssige begrundelser for at flytte stationen:

Læs også: Dieselbilernes svineri tog livet af den københavnske miljøzone

‘Flytningen af målestationen er efter forvaltningens opfattelse udelukkende en måleteknisk foranstaltning, der har til formål at sikre en nedsættelse af den målte forurening til et niveau, der akkurat svarer til EU’s grænseværdi, men som ikke har nogen miljøfaglig betydning,’ lyder det i anbefalingen.

Miljøministeren: NOx er skyld i overskridelsen

Miljøminister Eva Kjer Hansen oplyste 6. oktober i et notat til Folketingets miljøudvalg, at overskridelsen af grænseværdierne på H.C. Andersen Boulevard i høj grad skyldes, at dieselbiler udleder mere NOx end forventet.

‘Luftkvaliteten måles løbende, og bortset fra en overskridelse af NO2-grænseværdien på H.C. Andersens Boulevard overholdes alle EU’s luftkvalitetsgrænseværdier i Danmark. Overskridelsen på H.C. Andersens Boulevard skyldes dog i høj grad, at dieselbilerne udleder mere NOx end forventet. Der er altså ikke tale om et akut miljø- eller sundhedsproblem, da Volkswagen-sagen ikke ændrer på det forureningsbillede, vi allerede har i Danmark,’ hed det i notatet.

Tidligere har Miljøstyrelsen ellers hævdet, at den forhøjede koncentration af NOx ved målestationen skyldtes, at Københavns Kommune havde ændret på vognbanerne, skriver Københavns Kommune i pressemeddelelsen.

Læs også: Minister om lempede NOx-krav: Det er trist at se på

Det er med den melding i baghovedet, at Morten Kabell undrer sig over, at ministeren nu ønsker at flytte målestationen længere væk fra trafikken og dermed længere væk fra NOx'en.

»Jeg må rose miljøministeren for at erkende, at det er bilindustriens omfattende snyd, der er årsagen til den stigende luftforurening i København. Jeg deler også ministerens ønske om, at dieselbilernes forurening bliver målt på vejene. Men jeg stiller mig fuldstændig uforstående overfor, at ministeren på den baggrund stiller krav om, at København flytter luftmålestationen længere væk fra forureningen, og at ministeren accepterer, at københavnerne mange år fremover skal blive syge på grund af bilindustriens snyd med udledning af NOx,« siger han i pressemeddelelsen.

Emner : Forurening
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Ref: Der er ingen københavnere, der bliver sundere af, at man flytter luftmålestationen længere væk fra trafikken,« siger teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune Morten Kabell (EL) i en pressemeddelelse.

Man bliver altså heller ikke sundere af at basere tiltag på forkerte målinger. Kun rigtige og relevante målinger kan danne grundlag for fornuftige beslutninger.

 • 0
 • 0

Det var da ellers smart tænkt af miljøstyrelsen.

Alternativ I: (ment som en spøg) Midt i Tivolisøen

Alternativ II: (kun delvist ment som en spøg) Det var sikkert også muligt at gange med en korrektionsfaktor som styrelsen mener måleren viser for meget. Det åbner naturligvis for en mere dynamisk måling, som kan inkludere bla. VW-effekten (i begge retninger).

 • 0
 • 0

"og at ministeren accepterer, at københavnerne mange år fremover skal blive syge på grund af bilindustriens snyd med udledning af NOx,« siger han i pressemeddelelsen."

Man bliver altså heller ikke sundere af at basere tiltag på forkerte målinger.

Der rodes godt rundt i årsag og virkning. Det eneste der virker er tiltag til mindskning af NOx, og der kan det selvfølgelig mindske presset til at gøre noget, blot at flytte stationen. Hvis det er så forfærdeligt, kan det undre, at København ikke har gjort noget eller presset på. Om det så er rimeligt at basere luftforurening i København på en station tæt på en stor trafikåre er en anden sag. Den kan næppe være repræsentativ for den generelle luftforurening i København, men blev vel sat op, for at måle hvor det er værst og uden tanke på at der kom nogle EU krav.

 • 0
 • 0

»Hvert år dør mere end 500 københavnere for tidligt af luftforurening, mens mange tusinder bliver syge. « siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL)

Hvordan ved han det, hvis referencepunktet ikke måler korrekt?

 • 0
 • 0

og der kan det selvfølgelig mindske presset til at gøre noget, blot at flytte stationen. Hvis det er så forfærdeligt, kan det undre, at København ikke har gjort noget eller presset på.

Svend - nu er det sådan, at der kan falde brænde ned fra EU, hvis fonureneringstallene er for høje

Hvis det er så forfærdeligt, kan det undre, at København ikke har gjort noget eller presset på.

I retfærdighedens navn skal det vel tilføjes, at kommunen havde satset en del på en betalingring sammen med den tidl. regering.

 • 0
 • 0

there should more data points for tracking real-time pollution in general. Cyclist share same space as cars and breath the air according to those measurements.

 • 0
 • 0

Hvis det er så forfærdeligt, kan det undre, at København ikke har gjort noget eller presset på.

Som tidligere nævnt betalingsringen?

Men hvad kan kommunen gøre? Der skal enten reduceres i antallet af biler, eller de skal over til typer med mindre emission. Da kommunen forsøgte at efterligne Norge med gratis parkering til elbiler - for at få mindre lokal emission - blev det pænt afvist af staten. De gør allerede hvad de kan med vejarbejder, for at genere bilisterne og få dem over på jernhesten eller til det offentlige transport jo - måske mere af dette? Og flere strækninger kun til busser?

 • 0
 • 0

Der skal ikke bruges meget politiker eller teknikker løn på at diskutere måleren, før det er billigere at sætte en ny op.

Sæt en ny op og få et bedre overblik over, hvor emissionerne er værst.

 • 0
 • 0

På grund af at måleren sidder det mest udsatte sted, mener jeg den er bevaringsværdig, da eventuelle ændringer i kørselsmønster, teknologi og lignende burde give mest udslag, på lige nettop dette sted.

Sålænge målingerne kun opfanger transport emissioner og ikke bliver forurenet andre steder fra, er målerens data afgørende, for at få et overblik over forureningen i byen.

Hvis måleren flyttes, kan man ikke længere direkte sammenligne med de data, der er opfanget indtil nu.

Jeg er bare bange for, at der længe er brugt flere penge på at diskutere emnet, end en ny målerstander koster. Hvis den nye kommer op, er der risiko for at resultatet er pyntet og den statistiske unøjagtighed bliver for høj, så klima tiltag får et falskt positivt resultat.

 • 0
 • 0

Blot en enkelt station, og så lige der, viser vel næppe et retvisende billede af den generelle forurening i Hovedstaden. Hvad med en station mere ved Tagensvej/Jagtvej og en på Vesterbros torv. Ikke for at pynte på resultatet - men give et mere retvisende billede end nu.

Generelt må vel siges, at den grønne ejerafgift har spillet lidt fallit, da den er sat udfra hvad FABRIKANTERNE oplyser. Ingen nævnt - ingen glemt :-)

 • 0
 • 0

Hvis du kun har en målestation, og skal dokumentere du ikke overskrider EU´s max-værdier, skal den også ligge det sted hvor forureningen menes at være værst, HCA Boulevard (og Øster Søgade) repræsentere netop de værste steder i byen.

 • 0
 • 0

Kabels kilde til antal dødsfald som følge af luftforurening er ikke målestationen, det kan du ikke måle dig frem til. Det kan du kun afgøre udfra dødsårsag. Kabels kilde er Transportministeriet og Miljøministeriet, som vurdere 3800 dødsfald årligt på nationalt plan. Derfra vurdere han at den by med den tætteste befolkning og højeste vurdering, har en 20% højere andel af dødsfaldende, end landsgennemsnittet. Hvilket må være en meget konservativ vurdering, idet forureningsdødelighed er eksponentiel ift. den mængde forurening borgerne bliver eksponeret for.

 • 0
 • 0

Hvis du kun har en målestation, og skal dokumentere du ikke overskrider EU´s max-værdier, skal den også ligge det sted hvor forureningen menes at være værst, HCA Boulevard (og Øster Søgade) repræsentere netop de værste steder i byen.

Lars - har du nogen dokumentation for at en Miljøstyrelsens forslag til flytning af målestedet IKKE er EU regel konform for indretning og placering af NOx målesteder?

 • 0
 • 0

Da kommunen forsøgte at efterligne Norge med gratis parkering til elbiler - for at få mindre lokal emission - blev det pænt afvist af staten.

Undskyld, lad os lige få én ting på det rene; KBH ønskede at STATEN skulle betale for den gratis parkering for elbiler... Men da staten nægtede at hive læderet frem, så var der pludselig ikke megen vilje tilbage hos den gode socialist Hr. Kabell - pudsigt nok..

Det er jo ellers nemt at være idealist hvis man kan køre det for andres penge :-)

 • 0
 • 0

For nogle år siden forsøgte embedsværket også at drage måleresultaterne i tvivl. De påstod, at de høje værdier skyldtes, at der havde været et vejarbejde i gang i nærheden, og at emissionerne fra asfaltmaskinerne var skyld i de massive overskridelser på H.C: Andersens Boulevard. Med den begrundelse afvistes de tal, som kommunen fremlagde. Nu sår embedsværket så igen tvivl om tallene - denne gang med en hard core klimabenægter i ministerstolen (selv hun siger noget andet). Det er i det lys man skal se udmeldingerne fra et stedse mere politiserende embedsværk.

 • 0
 • 0

Målingerne er steget 20% fordi forurenings kilden er flyttet en vognbane tættere på. Målestationens sensore befinder sig ca 3 meter fra fra forurenings kilden. den er også placeret 3 meter over forurenings kilden. (ca tal ud fra fotos).

Et udstødningsrør sider ca 30cm over jorden, og et luftindtag på en bil ca 50-70cm over jorden. Så absolutte max må være inde i en bils kabine som befinder sig en meter bag en Diesel bil.

 • 0
 • 0

der har været opstillet en parallel målestation 2,75 længere væk fra vejbanen, denne viser 22% mindre NOx så afstanden har betydning. Den har været opstillet siden februar 2014.

 • 0
 • 0

Det kunne være interessant at måle mange flere steder i byen. Hvordan udbreder disse forurenings stoffer sig i byen. Live opdateringer eller kendte områder man evt skal holde sig fra.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten