Miljøstyrelsen vil flytte målestation for at sænke NOx-tallet
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Miljøstyrelsen vil flytte målestation for at sænke NOx-tallet

På H.C. Andersens Boulevard står en målestation, der som den eneste i København officielt måler udledningen af forurenende stoffer og partikler fra biltrafikken.

Det har længe været kendt, at målingerne herfra overskrider EU’s grænseværdier, men ifølge Miljøstyrelsen registrerer stationen et kunstigt højt forureningsniveau.

Læs også: Omstridt københavnsk luftplan sendt til EU

Derfor har styrelsen ansøgt Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune om at flytte målestationen længere væk fra kørebanen.

Stationen har stået på sin nuværende plads siden 1982, men Miljøstyrelsen med miljøminister Eva Kjer Hansen i spidsen argumenterer for, at en omlægning i trafikken på H.C. Andersens Boulevard i 2010 rykkede biltrafikken tættere på målestationen, og at den derfor giver kunstigt høje tal.

Københavns Kommune tager dog kraftigt afstand fra forslaget og nægter at flytte målestationen.

»Hvert år dør mere end 500 københavnere for tidligt af luftforurening, mens mange tusinder bliver syge. Det kan miljøministeren måske lukke øjnene for, men politikerne i København må insistere på, at regeringen gør noget reelt for at løse problemet. Der er ingen københavnere, der bliver sundere af, at man flytter luftmålestationen længere væk fra trafikken,« siger teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune Morten Kabell (EL) i en pressemeddelelse.

Uden miljøfaglig betydning

Ansøgningen skal tages endeligt op på et møde mandag 9. november, men i dagsordenen for det møde kan man allerede nu læse teknik- og miljøforvaltningens anbefalede løsning.

Her lyder det, at på trods af, at kommunen ikke har ansvaret for målingen af luftkvalitet og derfor ikke har nogen lovmæssig hjemmel til at vurdere de miljømæssige aspekter ved en flytning af stationen, er det alligevel den faglige vurdering, at der ikke er nogen miljømæssige eller lovmæssige begrundelser for at flytte stationen:

Læs også: Dieselbilernes svineri tog livet af den københavnske miljøzone

‘Flytningen af målestationen er efter forvaltningens opfattelse udelukkende en måleteknisk foranstaltning, der har til formål at sikre en nedsættelse af den målte forurening til et niveau, der akkurat svarer til EU’s grænseværdi, men som ikke har nogen miljøfaglig betydning,’ lyder det i anbefalingen.

Miljøministeren: NOx er skyld i overskridelsen

Miljøminister Eva Kjer Hansen oplyste 6. oktober i et notat til Folketingets miljøudvalg, at overskridelsen af grænseværdierne på H.C. Andersen Boulevard i høj grad skyldes, at dieselbiler udleder mere NOx end forventet.

‘Luftkvaliteten måles løbende, og bortset fra en overskridelse af NO2-grænseværdien på H.C. Andersens Boulevard overholdes alle EU’s luftkvalitetsgrænseværdier i Danmark. Overskridelsen på H.C. Andersens Boulevard skyldes dog i høj grad, at dieselbilerne udleder mere NOx end forventet. Der er altså ikke tale om et akut miljø- eller sundhedsproblem, da Volkswagen-sagen ikke ændrer på det forureningsbillede, vi allerede har i Danmark,’ hed det i notatet.

Tidligere har Miljøstyrelsen ellers hævdet, at den forhøjede koncentration af NOx ved målestationen skyldtes, at Københavns Kommune havde ændret på vognbanerne, skriver Københavns Kommune i pressemeddelelsen.

Læs også: Minister om lempede NOx-krav: Det er trist at se på

Det er med den melding i baghovedet, at Morten Kabell undrer sig over, at ministeren nu ønsker at flytte målestationen længere væk fra trafikken og dermed længere væk fra NOx'en.

»Jeg må rose miljøministeren for at erkende, at det er bilindustriens omfattende snyd, der er årsagen til den stigende luftforurening i København. Jeg deler også ministerens ønske om, at dieselbilernes forurening bliver målt på vejene. Men jeg stiller mig fuldstændig uforstående overfor, at ministeren på den baggrund stiller krav om, at København flytter luftmålestationen længere væk fra forureningen, og at ministeren accepterer, at københavnerne mange år fremover skal blive syge på grund af bilindustriens snyd med udledning af NOx,« siger han i pressemeddelelsen.

Ref:
Der er ingen københavnere, der bliver sundere af, at man flytter luftmålestationen længere væk fra trafikken,« siger teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune Morten Kabell (EL) i en pressemeddelelse.

Man bliver altså heller ikke sundere af at basere tiltag på forkerte målinger.
Kun rigtige og relevante målinger kan danne grundlag for fornuftige beslutninger.

  • 11
  • 3

Det var da ellers smart tænkt af miljøstyrelsen.

Alternativ I: (ment som en spøg)
Midt i Tivolisøen

Alternativ II: (kun delvist ment som en spøg)
Det var sikkert også muligt at gange med en korrektionsfaktor som styrelsen mener måleren viser for meget.
Det åbner naturligvis for en mere dynamisk måling, som kan inkludere bla. VW-effekten (i begge retninger).

  • 2
  • 0

"og at ministeren accepterer, at københavnerne mange år fremover skal blive syge på grund af bilindustriens snyd med udledning af NOx,« siger han i pressemeddelelsen."

Man bliver altså heller ikke sundere af at basere tiltag på forkerte målinger.


Der rodes godt rundt i årsag og virkning. Det eneste der virker er tiltag til mindskning af NOx, og der kan det selvfølgelig mindske presset til at gøre noget, blot at flytte stationen.
Hvis det er så forfærdeligt, kan det undre, at København ikke har gjort noget eller presset på.
Om det så er rimeligt at basere luftforurening i København på en station tæt på en stor trafikåre er en anden sag. Den kan næppe være repræsentativ for den generelle luftforurening i København, men blev vel sat op, for at måle hvor det er værst og uden tanke på at der kom nogle EU krav.

  • 4
  • 5