Miljøstyrelsen politianmelder to rederier for udledning af svovl

Miljøstyrelsen bruger en såkaldt sniffer, der er installeret under Storebæltsbroen, til at måle skibenes SO²-udledning. Illustration: Martin Bjerge Jørgensen, ing.dk

Miljøstyrelsen har anmeldt yderligere to rederier til politiet for at bruge for svovlholdigt brændstof. Det får antallet af anmeldte rederier op på 19, siden kravene til skibsbrændstoffets svovlindhold blev skærpet med 90 procent i 2015.

Svovlkravene, der blandt andet gælder i Østersøen og dele af Nordsøen, bliver i Danmark håndhævet af Miljøstyrelsen. Til formålet benyttes blandt andet ‘snifferen’ – et apparat, der fra sit udgangspunkt under Storebæltsbroen kan måle mængden af svovldioxid i skibenes udstødning.

Hvis indholdet er for højt, bliver der foretaget olieprøver på skibene, når de går i land. Ligger brændstoffets svovlindhold på over 0,1 procent, er der grundlag for en politianmeldelse.

Svovlkrav har haft virkning

Svovldioxid er skadeligt for både miljø og mennesker. Udledningen fører til dannelsen af atmosfæriske partikler, som er skyld i en lang række sygdomme og lidelser, mens den ligeledes forårsager forsuring af søer, floder, skove og økosystemer.

Søfarten står for en stor del af den samlede luftforurening. I 2005 viste en EU-rapport, at den havbaserede udledning af svovldioxid ville overstige den landbaserede i 2020. Siden er der kommet mere fokus på skibenes udledning, og i 2008 blev de gældende krav skrevet ind i den internationale konvention for forhindring af skibsforurening, MARPOL.

Grænsen på 0,1 procent svovlindhold i brændstoffet trådte i kraft i januar 2015 og gælder SECA-områder, som inkluderer blandt andet Østersøen, dele af Nordsøen og Den Engelske Kanal. I Danmark viste effekten sig allerede senere samme år. Niveauet af svovldioxid i atmosfæren var i efteråret 2015 blevet halveret, viste målinger foretaget af Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet.

De 19 hidtidige politianmeldelser har indtil videre resulteret i to bøder til rederier på henholdsvis 375.000 og 30.000 kroner.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Man kunne frygte at bøden ikke er i nærheden af besparelserne ved at bruge brændstof med for højt svovlindhold og at skibsoperatørerne derfor griner hele vejen til banken.

Nu kender jeg ikke mulighederne for opbringelse af skibe i internationalt farvand, men hvis det er lovligt syntes jeg den mulighed skulle udnyttes fuldt ud. For er det noget de har respekt for så er det forsinkelser i sejlplanen og selvfølgelig også bøder af en ordentlig størrelse: Besparrelse x 2.

/Peter

  • 2
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten