Miljøstyrelsen: Ingen sundhedsrisiko ved 3D-print

Illustration: Jonathan Juursema

3D-printede produkter er ikke sundhedsskadelige for mennesker. Det viser en ny rapport fra Miljøstyrelsen, som har undersøgt de sundhedsmæssige risici ved både produktion og brug af 3D-printede produkter.

Selv i et opstillet ‘worst case-scenarie', hvor et etårigt barn drikker mælk af en printet kop eller bruger de printede materialer som legetøj, er der ingen sundhedsrisiko.

Læs også: Ny undersøgelse advarer: Pas på med 3D-print i små rum

Faktisk blev der kun fundet migration, altså udledning af kemiske stoffer, ved en enkelt ud af tre testede printteknikker, nemlig det såkaldte stereolitograhiprint (SLA) - og kun ved print med 2 ud af 17 testede forskellige materialer. Selv her var mængderne stadig så begrænsede, at det ikke har en skadelig effekt, vurderer rapporten.

»Heldigvis viser vores undersøgelser ingen grund til bekymring ved brug af de printede produkter. De materialer, der bruges til 3D-print er dog typisk ikke beregnet til fødevarekontakt, og derfor fraråder vi generelt, at man bruger 3D-printede produkter til fødevarer,« udtaler kontorchef Isabelle Navarro Vinten fra Miljøstyrelsens kemikalieenhed ifølge en pressemeddelelse.

Luft ud, når du printer

Selv om de printede produkter tilsyneladende er uskadelige, bliver selve printprocessen dog ikke frikendt. Især printteknikken FDM, som er den billigste og mest udbredte type i private hjem, udleder dampe og ultrafine partikler. Irritation i øjne og luftveje er den mest alvorlige konsekvens ved denne udledning, og det gør sig oftest gældende ved langvarig printning i små rum med dårlig ventilation.

Miljøstyrelsen anbefaler derfor, at man lufter godt ud, når man printer. Der er ikke umiddelbart andre sundhedsmæssige konsekvenser ifølge rapporten.

De flygtige dampe dannes især, når der printes med materialerne nylon og de to plasttyper PLA og ABS.

Ultrafine partikler indgår ikke i risikovurdering

Miljøstyrelsen har dog ikke medtaget de ultrafine partikler i deres risikovurdering, 'da viden om de sundhedsmæssige effekter af disse er for begrænset til, at der kan estimeres et tolerabelt
eksponeringsniveau', som der står i konklusionen.

Partiklerne formodes dog ifølge rapporten at forstærke eventuel luftvejsirritation.

Risikoen for emissioner ved 3D-print er blevet undersøgt i et såkaldt metastudie, hvor tidligere undersøgelser er blevet gennemlæst og sammenlignet.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Hvor værdifuld er sådan en rapport ? .... i et såkaldt metastudie, hvor tidligere undersøgelser er blevet gennemlæst og sammenlignet. .... Ultrafine partikler indgår ikke i risikovurdering

  • 0
  • 0

Det er pænt ligegyldigt om en dims er 3D printet eller støbt eller banket i form med en mukkert:

Det er det benyttede materiale der er skal risikovurderes!

Der er udbetalt løn til folk der ved at kigge på produktionsaperatet skriver en rapport som i opsummeringen frikender alle slutprodukter derfra.

Det til trods for at der på side 16 står:

Materialerne, der anvendes til 3D-printere, fremstilles af flere forskellige producenter, og materialerne har forskellige fysisk-kemiske egenskaber, herunder hårdhed, fleksibilitet, farve m.m., hvilket har betydning for indholdsstofferne i de forskellige materialer. Mange af filamenternes nøjagtige sammensætning er fortrolig, og derfor er oplysninger om recepter for filamenterne til et vist omfang ukendte eller svært tilgængelige for de private forbrugere. Der foreligger erklæringer for overensstemmelse med anvendelse til fx fødevarekontakt og legetøj på nogle materialer, men langt fra dem alle.

  • 0
  • 0

I de tidligere diskussioner af 3D print har det været håndteringen af udgangs stofferne uden personlige værnemidler og emissioner fra arbejdsprocesserne, der kunne være problematiske, og det kan de fortsat være, hvis printerne opstilles på steder, hvor der ikke er effektiv luftrensning.

Artiklens overskrift er derfor malplaceret!

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten