Miljøstyrelsen giver påbud: 500 kg olie er løbet over på et raffinaderi i Fredericia

Illustration: Shell

Omkring 500 kg olie har bredt sig over omtrent 500 m2 på råolieterminalen i Fredericia, efter olieforurenet vand er løbet over kanterne i en tank. Det fremgår af et påbud, som Miljøstyrelsen har offentliggjort.

Olieoverløbet skete, da der den 18. juni faldt over 7 millimeter nedbør om eftermiddagen. Den store mængde vand fik Bjørnegrotten, en tank på raffinaderiet i Fredericia, til at løbe over. Omkring 500 kg olie løb ud og trak ned i en grøft, men udslippet breder sig formodentlig ikke yderligere.

To dage senere indrapporterede det ansvarlige selskab, Danish Oil Pipe A/S, hændelsen. DOP er et underselskab til Ørsted og driver et omfattende rørsystem - blandt andet mere end 300 kilometer rørledning i Jylland og Gorm E, som er en offshore forbindelseplatform over olie- og gasfeltet Gorm i Nordsøen. DOP driver også et anlæg ved Shells raffinaderi i Fredericia – og det er her, olieuheldet har været ude. Anlægget bruges til at opbevare og eksportere råolie.

I sit miljøtekniske tilsyn af hændelsen anslår det rådgivende ingeniørfirma Jens Johan Andersen A/S, at der er sket et overløb, og at olieforureningen dækker en strækning på cirka 130 meter i en grøft inde på raffinaderiets område.

Nu beder Miljøstyrelsen det ansvarlige selskab om at kortlægge, hvor omfattende forureningen er.

Tidligere tilsyn

I et tidligere tilsyn, som Miljøstyrelsen gennemførte i november 2018, fremgår det, at der allerede »var mindre områder med oliefilm i Bjørnegrotten (T9906)«.

Ellers var der ikke anmærkninger til denne del af anlægget, foruden at man havde færdigetableret en ny betonbelægning med fuger ved eksportpumperne og Bjørnegrotten.

I forbindelse med tilsynet påpegede Miljøstyrelsen dog, at åbne drænpotter bør være overdækkede, netop for at forhindre overløb som følge af regnskyl. Styrelsen skrev i redegørelsen, at de ville følge op på problemet. Alligevel er det netop et større regnskyl, der har fået den åbne tank med olieholdigt vand til at løbe over.

Oprensning

Danish Oil Pipe A/S har allerede igangsat en oprensning af overløbet - og altså inden de kunne nå at gennemføre en undersøgelse af forureningens omfang, som Miljøstyrelsen har påbudt dem at gøre. I stedet skal selskabet ifølge Miljøstyrelsens påbud dokumentere forureningens omfang, inden de flytter den forurenede jord væk. Desuden skal der efterfølgende tages jord- og grundvandsprøver, som skal vise, at der ikke er efterladt forurening.

Det vurderes, at der vil være behov for at rense jorden i 20 centimeters dybde, og at det kan gennemføres med såkaldte mammutsugere. Desuden vil det være nødvendigt at udskifte en fiberdug i bunden af rørgraven.

I sin rapport anslår den rådgivende ingeniør, Jens Johan Andersen A/S, at oprensningen af det 20 centimeter dybe jordlag vil tage en måned. De vurderer forsigtigt, at oprensningen vil være afslutttet i starten af august.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Ørsted, som Danish Oil Pipe hører under, inden redaktionens deadline.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Sikke en solstrålehistorie!

Efter at MÆRSK/ TOTAL fik en bøde på 1/2 mill. dkr for at udlede 80.000.000 liter giftige kemikalier i Nordsøen, så trænger Miljøstyrelsen til denne succes.

 • 4
 • 2

Ikke at forklejne udslip. Men er der tale om 500 l olie eller olieholdig vand?

Desuden 7 millimeter nedbør er da ikke nogen unormal regnhændelse. Vi ligger jo i vestDanmark hvor der årligt falder 800-1000 millimeter nedbør. Der er vel ikke tale om et skybrud?

 • 3
 • 1

Efter at MÆRSK/ TOTAL fik en bøde på 1/2 mill. dkr for at udlede 80.000.000 liter giftige kemikalier i Nordsøen, så trænger Miljøstyrelsen til denne succes.

Oliespildet er måske 'en anelse' enklere og de juridiske redskaber med sikkerhed tilstede. Så vidt jeg kan se, så offentliggør Mst rutinemæssigt en stor del af deres afgørelser (eller alle?) på deres hjemmeside, hvor Ingeniøren vel har plukket påbuddet som seneste nyhed.

Estimatet er 500 kg olie (600-700 liter?) jf. afgørelsen. Det er ganske rigtigt ikke en meget stor forurening; hvad der kan være i en ½ villaolietank. Kommunerne giver af samme grund stribevis af påbud. Men påbud skal oplyses til en række mulige parter, inkl. de, der måtte have en væsentlig personlig, individuel interesse i sagen - en gruppe, der måske ikke altid er let afgrænsbar. Det simpleste og vel mest korrekte er at offentliggøre afgørelsen. Og særlig velbegrundet, hvis der i forvejen måtte være stor opmærksomhed på miljøet i det specifikke område.

 • 1
 • 0

Størrelsen kan ikke diskuteres, men der er grund til bekymring, eftersom der jo siden 2018 flere gange er konstateret oliefilm i mindre områder af Bjørnegrotten. Og hvor længe har det så stået på før den tid? Jeg bryder mig slet ikke om betegnelser som mindre, når der tales om udslip - og den manglende overdækning af åbne drænpotter burde bestemt heller ikke være tilfældet. Sluttelig ville jeg gerne have vidst hvad der nu sker med jorden fra det oprensede jordlag

 • 1
 • 0

klip fra påbudsbrevet:

"Miljøstyrelsen kan vejledende oplyses, at:  Al jordflytning skal anmeldes via www.jordweb.dk  Der skal være dokumentation på forureningsindholdet i jorden, inden jorden flyttes, med mindre det aftales med modtager stedet, at de foretager analyserne  Der skal holdes nøje regnskab med, hvor meget jord der fjernes, og hvorfra jorden fjernes  Der skal være dokumentation for, herunder jord- og grundvandsprøver, der viser at der ikke er efterladt forurening, eller at en efterladt restforurening ikke udgør en risiko for arealanvendelse, grundvand eller overfladevand."

Rådgivere/entreprenører aftaler rutinemæssigt via jordweb med kommunerne (jordflytningsmyndighed) hvad og hvor megen forurenet jord, der skal bortskaffes og hvortil (olie-jord vil nok gå til et jordrensningsanlæg).

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten