Miljøprofessor om fluorstoffer: 'Grænseværdien' vil stadig være for høj

Illustration: MI Grafik

EU's fødevaresikkerhedsagentur Efsa offentliggjorde i sidste uge, at man har planer om at sænke anbefalingerne drastisk for, hvor meget vi ugentligt maksimalt bør udsættes for af to tidligere meget anvendte fluorstoffer PFOS og PFOA. De findes f.eks. i fødevareemballage samt i fisk, kylling og æg.

For PFOS lægger man op til at sænke den maksimale eksponering fra de nuværende 150 ng (nanogram) pr. kg kropsvægt pr. dag til 13 ng/kg kropsvægt pr. uge – en faktor 80 mindre. Mens man for PFOA's nuværende værdi i dag på 1.500 ng/kg pr. dag går mod 6 ng/kg pr. uge, svarende til en kolossal nedsættelse med en faktor 1.750.

Grafikken giver et historisk rids over fluorstoffernes indtog i vores hverdag. Illustration: Lasse Gorm Jensen

Selv om læge og miljøprofessor på SDU Philippe Grandjean aldrig har set så dramatisk en ændring før, så mener han ikke, at selv det foreslåede lavere niveau er tilstrækkeligt lavt til at beskytte os mod de skadelige virkninger fra fluorstofferne.

Miljøprofessor: Ikke lavt nok

»Mit hovedproblem med Efsa er, at man ikke vil inddrage den påvirkning, som de to stoffer giver i forhold til forhøjet kolesterol, lavere fødselsvægt samt at børn ikke reagerer så godt med antistoffer, når de bliver vaccineret. Efsa kalder det forstadier, men hvis de effekter giver anledning til sygdom med nogle års forsinkelse, er de også relevante.«

Læs også: Faktor 1.750: EU erkender fluorstof-fejl og sænker anbefalinger voldsomt

Det siger Philippe Grandjean og tilføjer, at man ved, at stofferne medvirker til udvikling af type 2-diabetes samt fedme.

»I den virkelige verden vil enhver læge sige, at når patienten har forhøjet kolesterol, må vi gøre noget for at få det ned. Og så giver man medicin og kostråd. Men hvis Efsa siger, at det ikke spiller nogen rolle, så man ikke vil regulere kraftigere på baggrund af forstadier, så må jeg sige, at de tænker på en anden måde, end jeg gør som læge,« siger han.

Langt lavere end i USA

Philippe Grandjean er også leder af forskningscentret Steep ved Harvard og University of Rhode Island i USA, hvor man forsker i eksponering og sundhedseffekter ved fluorstoffer.

Læs også: Så er den gal igen-igen: Citronkage overskrider grænseværdi for giftige fluorstoffer med faktor 3.857

Efsas foreløbige forslag til nye tolererede ugentlige indtagsniveauer for PFOA ligger mere end 10 gange under den grænseværdi, som USA's sundhedsmyndighed EPA har fastsat for USA, mens den kommende grænseværdi i EU for PFOA ligger mere end 20 gange under EPA-retningslinjen.

Så der opfordrer Steep til, at USA følger trop. Men selv om EU går klart i front med de mest restriktive tolerancegrænser, burde de altså ligge lavere endnu, mener Philippe Grandjean.

EU handlede naivt i 2008

Faktisk har Philippe Grandjean selv været med til at fastsætte EU's nuværende niveau for de to fluorstoffer i 2008.

Læs også: Professor: Grænseværdien for fluorstoffer er 100 gange for høj

»De nuværende grænseværdier blev bestemt for 10 år siden, og de er totalt misvisende. Det skyldtes faktisk, at vi 'fik bind for øjnene', da vi skulle lave rapporten. Så groft vil jeg sige det. Men alt i alt er det fremragende, at Efsa vil sænke den ugentlige tolererede eksponering nu,« siger Philippe Grandjean.

Årsagen til, at grænseværdierne oprindeligt blev sat forkert, var, at man noget blåøjet konkluderede, at hvis der ikke fandtes videnskabelige artikler, der viste evidens for problemer, var det ufarligt.

»Det er meget naivt at tro, at noget er uskadeligt, fordi vi ikke har opdaget det endnu. Men faktum var, at virksomheden 3M, som var en af de store producenter af fluorstofferne, lavede et abeforsøg allerede i 1978, som man gemte for myndighederne frem til år 2000, hvor resultaterne blev afleveret til den amerikanske miljøstyrelse,« fortæller Philippe Grandjean, der allerede i 2012 i Ingeniøren sagde, at grænseværdien var 100 gange for høj.

»Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke fik den at se, eller hvorfor Efsa heller ikke fik den. Så jeg føler, at den rapport, vi lavede i 2008, er baseret på utilstrækkelig viden inklusive viden, som faktisk eksisterede, men som vi ikke fik adgang til,« siger miljøprofessoren.