Miljøprædikant fik øjenåbner, da han selv skulle bygge grønt

Grønt husbyggeri kan være en kamp mod myndigheder, forsyningsselskaber og håndværkere. Det viser Kåre Press-Kristensens erfaringer, som han i dag videregiver til minister og miljøkommissær.

At gøre, som man prædiker, kan være en besværlig øjenåbner. Det måtte miljøingeniør Kåre Press-Kristensen sande, da han i 2011 begyndte byggeriet af sin families nye hus i Brønshøj i København. Som ansat i Det Økologiske Råd havde han i årevis plæderet for mere grønt byggeri, men han havde ikke forestillet sig, at det var så besværligt.

»Jeg har kæmpet for mere grønt byggeri i ti år, men nu kan jeg godt forstå, hvorfor folk ikke bare gjorde det,« fortæller han til ing.dk.

I dag holder Kåre Press-Kristensen åbent hus i privaten for blandt andre klimakommissær Connie Hedegaard (K), miljøminister Ida Auken (SF) og teknik- og miljøborgmester i København Ayfer Baykal (SF). Samtidig udgiver Det Økologiske Råd en vejledning i grønt byggeri, hvor han bruger sine egne oplevelser som husbygger til at give gode råd til andre, der overvejer at bygge et lavenergihus, eller som selv arbejder i byggebranchen.

Hånet af typehussælgere

For to år siden havde han og familien fundet en gammel villa i Brønshøj, som de ville rive ned og erstatte med et moderne lavenergihus. Men selv om der var krise i byggeriet, var det mere end almindeligt svært at finde et typehusfirma, der ville binde an med byggeriet.


Familiens krav var, at huset skulle opfylde lavenergiklasse 2015, uden at modregne energiproduktionen fra solceller, at huset skulle tæthedstestes og termograferes, at alle materialer skulle være svanemærkede, at træet ikke måtte komme fra ulovlig skovhugst, at der skulle laves ekstra grundig radonsikring og forberedes til radonsug, og at vandforbruget skulle minimeres ved at bruge opsamlet regnvand til vaskemaskine og toiletskyl. Øvrigt regnvand skulle nedsives gennem en faskine i haven.

Kåre Press-Kristensen kontaktede otte typehusfirmaer, men kun halvdelen svarede. Efter at have haft besøg af sælgere, der enten ikke vidste, hvad de talte om, eller nærmest hånede familiens miljøvalg, endte han med at tegne kontrakt med en mindre jysk entreprenør, Tonsberg Byg, der ikke havde meget erfaring med lavenergibyggeri, men som gerne ville lære det.

Det begyndte godt

Med den erfaring han havde fra sin uddannelse og arbejdet i Det Økologiske Råd følte Kåre Press-Kristensen sig godt klædt på til at håndtere og designe en større del af byggeriet. Den erfaring fik han også brug for.

Starten af byggeriet gik imidlertid uden de store problemer. Randfundament, 520 mm isolering, gulvvarmeslanger, radonmembranen udlagt og dækket støbt. Det eneste sted, hvor der ikke var radonsikring, var omkring teknikrummet, hvor rørene skulle føres op. Der blev i stedet placeret et rør til radonsug.

Derefter blev inder- og ydermure af mursten bygget op og isoleret med 300 mm murbatts. Taget blev isoleret med 450 mm isolering. Imidlertid måtte en del af isoleringen kasseres, fordi Kåre Press-Kristensen opdagede, at den havde stået utildækket i regnvejr. Det samme skete for en del andre materialer.

Til ventilation valgte familien en kombination af naturlig ventilation: automatisk styrede ovenlysvinduer, friskluftventiler i dør- og vindueskarme og en lidt overdimensioneret modstrømsvarmeveksler med en varmegenindvindingsgrad på op til 90 procent.

Varmebehovet blev dækket af fjernvarme og naturlig opvarmning - blandt andet fra den udestue, som blev bygget ved den ene gavl.

Så meldte problemerne sig

Ude i haven blev der gravet en regnvandstank og en faskine ned. Imidlertid valgte kloakmesteren at fylde faskinen 70 procent op med småsten uden bygherrens godkendelse, og han var ikke umiddelbart til sinds at fjerne dem igen, da Kåre Press-Kristensen krævede det.

»I stedet indgik vi et væddemål om, at hvis faskinen stod fyldt efter et regnskyld, så skulle han reetablere den uden sten, og hvis den ikke var fyldt, ville vi beholde den.«

Der blev banket et målerør ned i faskinen, og efter det næste større regnskyl kunne Kåre Press-Kristensen konstatere, at faskinen var helt fyldt med vand. Så kloakmesteren måtte ud med maskinerne igen og reetablere faskinen.

Før huset blev lukket, skulle det tæthedstestes. Testen viste, at huset ikke levede op til specifikationerne, fordi der var store utætheder i rørgennemføringerne fra teknikrummet til loftet. De skulle udbedres, før håndværkerne kunne arbejde videre.

Måtte true med at stævne Bilka for solcelleanlæg

Samme oplevelse af sjusk fik Kåre Press-Kristensen, da han bestilte et solcelleanlæg i Bilka.

»Jeg havde købt nogle særlige bøjler til monteringen, så der ikke skulle bores gennem tagteglene, men montørerne valgte alligevel at bruge beslag til eternittag og de borede dem endda fast gennem tagstenens bølgedale, hvor regnvandet løber, så der er stor risiko for at få råd i taget.«

Et par dage efter skulle inverteren monteres. Manualen viste imidlertid tydeligt, at den ikke var dimensioneret til det 4 kW-anlæg, som familien havde købt. Så Kåre Press-Kristensen klagede til Bilka. Klagen blev besvaret med et gavekort på 500 kr., og det var først, da Kåre Press-Kristensen truede med et stævne Bilka, at varehuset gav sig og sendte montører ud for at skifte teglsten, beslag og inverter.

Bilfri familie skal kunne etablere to parkeringspladser

Myndigheder og forsyningsselskaber var heller ikke så lette at danse med. Københavns Kommune krævede at der skulle etableres én parkeringsplads på grunden, og forberedes plads til en mere, selv om familien ikke ejer en bil.

Fjernvarmeselskabet ville ikke sænke de faste årlige udgifter for fjernvarmen, selv om familien kun bruger en tredjedel af de 15 kW, som selskabet insisterer på at levere. Det var heller ikke muligt at slippe for at betale spildevandsbidraget til de 114 m3 vand, der var gået til byggeriet, selvom vandet jo aldrig var afledt til kloakken.

»De prøvede at sige noget om, at håndværkerne jo også brugte vand, når de gik på toilettet, men jeg regnede ud, at samtlige håndværkere skulle gå på toilet fem gange i timen i al den tid, de var der, hvis vi skulle have kunnet bruge så meget vand. Og så havde vi jo ikke fået opført huset.«

Det argument bed imidlertid heller ikke på forsyningsselskabet.

Her er prædikantens anbefalinger

I dag er det halvandet år siden, familien flyttede ind. Huset har vist sig at fungere godt det meste af tiden. Om vinteren bliver luftfugtigheden for lav, men det kan familien regulerer ved at tørre tøj indenfor. Det andet indeklimaproblem er radon, som familien ellers havde gjort sig umage for at sikre sig imod.

»I vores soveværelse er man tæt på grænsen på 100 Bq/m3, og i teknikskabet var det langt overskredet. Så vi har tætnet omkring rørene i teknikskabet, tændt for radonsuget og balanceret ventilationen i huset, så radonen ikke bliver suget ind gennem revner i fundamentet.«

Familien overvejer nu at blive frakoblet fjernvarme og i stedet klare sig med solvarme og en lille varmepumpe.

Erfaringen fra byggeriet har givet Kåre Press-Kristensen nogle klare anbefalinger til politikerne.
- Beskatningen af huse skal ændres fra at afhænge af det ydre areal til at afhænge af det indre, så man ikke bliver ‘straffet’ for at isolere ydervæggene bedre.
- Ejendomsbeskatningen bør hænge sammen med energiforbruget, så det bedre kan betale sig at energirenovere eller bygge helt nyt.
- Fjernvarmeleverandører skal tilbyde lavere takst til lavenergihuse.
- Tilskuddet til solcelleanlæg og faskiner skal øges, hvis det skal være privatøkonomisk rentabelt.

»Ellers er det jo kun miljøflippere som mig, der gider at bygge lavenergi og miljøvenligt. Man får aldrig resten af befolkningen med, hvis det ikke bliver billigere.«

Kommentarer (106)

De Danske politikere prædikere om at vi skal være miljø rigtige, men ønsker det i bund og grund ikke. Da de så ikke kan kræve miljøafgifter ind og dermed skal til at opfinde nye skatter og afgifter. Hvilket de så sandelig er verdens mestre i.

 • 29
 • 4

En godt beskrevet artikel, jeg kunne dog godt have tænkt mig lidt mere om økonomien.

Vedrørende fjernvarmepriser bliver det tydeligt, at fjernvarme i fremtiden skal omtænkes.

De nuværende takster og højtemperaturfremløb er ikke tilpasset fremtidigt byggeri. Men hvem skal så betale her, hvor der er tale om meget store og langtsigtede investeringer.

Ellers er betragtninger omkring beskatning i vanlig stil egocentrerede, som egentlig udstiller det reelle problem ved grøn tankegang.

 • 17
 • 0

har manden siddet og påduttet andre mennesker alverdens besværligheder uden selv at have nogen indsigt i hvad fanden der foregår i den virkelige verden. Positivt at han nu har prøvet det på egen krop. Jeg ønsker ham og hans familie al held og lykke i fremtiden med deres nye hus, det er bare ikke alle der 5-6 millioner kroner at handle/bygge for...

 • 36
 • 7

Danskehåndværkere. Og en forklaring på at de OGSÅ er dyre?

Jeg vil gerne lave mit hus om, det er simpelthen bare dyrt- og så har vi ikke råd.

Vores knaldhytte kan rives ned, og sælges til byggemodningsprisen. Det får vi ikke et nyere sted at bo i, eller betalt vores banklån af. Så til lykke til Kåre Press, der omsider opdager, de problemer. Omsider.

Og har man købt et eller andet gammel på landet: Så er det bare ærgerligt- især hvis man ikke har råd! Det er dyrt at varme op, og man får desværre heller ikke flere penge til vinduer/alternative opvarmningsformer- af energiprisernes himmelflugt.

Til lykke: Nu har Kåre Press også oplevet verden udenfor København og RUC.

Den lever vi andre så i. Og mht regnvandsbed har jeg ikke 5 meter fra mit hus/bygninger, så det kan lade sig gøre. Det så jeg på allerede for flere år siden.

Så- velkommen, som husejer-

Mvh
Tine- der heller ikke bare kan flytte pga gæld. Og det er huset ikke værd, og de der bankrenter falder ikke.

 • 17
 • 7

Jeg forstår ikke helt indlægget omkring faskinen. Kloakmesteren valgte at fylde faskinen op med 70% småsten (singles?)? Skal det forstås sådan at "småstenene" havde en hulrumsprocent på 30% og faskinstørrelsen var beregnet derefter eller var faskinen beregnet til kassetter og der derfor slet ikke skulle sten i? Og hvem have i givet fald beregnet faskinen.

Og er solcelleanlægget en bygherreleverance?

Jeg sidder tilbage med en eller anden fornemmelse af at Kåre Press-Kristensen har været en ualmindelig besværlig bygherre hvilket den erfarne entreprenør måske allerede har spottet ved hans første henvendelse - dette er måske grunden til at kun halvdelen af de kontaktede firmaer (typehusfirmaer? hvorfor?) har returneret. At han har henvendt sig til 8 firmaer er selvfølgelig hans ret, men det betyder også at prisen vil være voldsomt presset og der skal ikke gå ret meget galt, for entreprenøren (vi bevæger os på nyopdaget land), før den pressede pris forvandler sig til et underskud og står man oven i købet med en besværlig bygherre, er sådanne byggerier ikke værd at beskæftige sig med.

 • 17
 • 13

Jeg forstår ikke helt kommentaren Kurt Christensen.

Lad os tage faskinen - hvad pokker er der gået galt der? Er det bygherre som selv har beregnet den som en kasettefaskine og ikke fået dette kommunikeret videre til kloakmesteren eller har kloakmesteren beregnet faskinen som en faskine med singles og glemt at indregne stormflodsfaktor (siden den var fyldt efter første regnskyld (hvilket der for øvrigt ikke er noget i vejen med)). Vi kan kun gætte, men for mig lyder det som om at bygherre har haft en meget stor finger med i spillet. Specielt fordi kloakmesteren ikke umiddelbart vil lave det om - kloakmesteren kan ikke "tåle" at lave sådanne fejl selv - han har sin autorisation at tage vare på.

 • 10
 • 3

Fjernvarmeselskabet ville ikke sænke de faste årlige udgifter for fjernvarmen, selv om familien kun bruger en tredjedel af de 15 kW, som selskabet insisterer på at levere.

EON hævede mig bekendt den faste afgift på målere efter overtagelsen af Københavns belysningsvæsens kunder; så virkningen af at spare på strømmen blev mindre.

Er fjernvarmeselskaberne lige så rå - eller er reguleringen blot håbløs?

 • 11
 • 0

Hvad er der nu galt i at bygherre selv vil bestemme hvordan hans hus skal bygges? Det er vel ham der betaler, der bestemmer.

I øvrigt er det trist at læse at der var problemer med sjuskede håndværkere ved noget så fundamentalt som isolering!!

Niels

 • 18
 • 1

Der er ikke noget galt i at bygherre vil bestemme hvordan hans hus skal bygges, det har jeg vist heller ikke skrevet. Det bliver dog et problem når han "blander" sig i autoriseret arbejde.

Som jeg læser det, har der ikke (uden at kende byggeriet konkret) ikke være problemer omkring isoleringen; der har været nogle utætheder omkring nogle rørgennemføringer. Man tætner ikke med isolering Niels Jørgensen - det isolerer man med.
Hvorledes har disse tætninger været beskrevet projekteringen? Det er ikke altid at fejl sker p.g.a. sjuskede håndværkere. Hvis håndværkerne skal vide det samme som den projekterende, er der ingen grund til at han går og roder med farlig isolering - så kan han jo li'så godt projektere.

 • 3
 • 8

Jeg troede radon var forbeholdt huse med kældre.

Så har vi vel allesammen der bor i ældre huse for meget radon, hvis en enkelt rørgennemføring er nok til at give problemer ?

Og skal man med sit ventilationsanlæg så lave overtryk så man ikke trækker radon op i huset, eller undertryk så man ikke presser fugt ind i husets konstruktion ?

 • 7
 • 1

Hvilken problemer skyldes at der blev bygget grønt? Alle disse problemer ville også opstå ved et traditionelt byggeri...

ok, fjernvarmen... Men det koster nu engang det samme at lægge rør i vejen, selv om hans forbrug er meget lavt... Skal de øvrige forbrugere betale for at han vil tilsluttes nettet, men reelt ikke benytte det?

At han ikke vil betale for det vandforbrug der har været under byggeriet giver ikke mening? Hvad er der sket med vandet? Det er vel ikke transporteret væk i tanke... Normalt får man ikke fradrag i spildevandsafledningen for det vand man bruger på at vaske bil og vande græsplænen...

Den konklusion han har... Han vil betale mindre til statskassen og have et større tilskud... Hvem vil ikke gerne det?

 • 12
 • 3

Så har vi vel allesammen der bor i ældre huse for meget radon, hvis en enkelt rørgennemføring er nok til at give problemer ?

Radon er et problem alle stæder du stiller noget oven på jorden som ikke tillader den opsivende radon at komme bort.

Præcis hvor meget det er et problem varierer fra landsdel til landsdel.

I sidste ende afhænger det af hvordan radon nemmest slipper væk: Har du udluftning i din sokkel, er det måske det nemmeste, er det ikke må det op igennem gulvet.

Min første tanke da jeg læste at der ikke var radonsikret i teknikrummet var "Ok, så ved han da hvor han har det..."

 • 8
 • 0

" Beskatningen af huse skal ændres fra at afhænge af det ydre areal til at afhænge af det indre, så man ikke bliver ‘straffet’ for at isolere ydervæggene bedre"

Så forstår jeg bedre de 30mm isolering i murene :)

Spøg for snot og skæg til side.

Yderst positivt med erfaringer fra en miljøflippers genvordigheder omkring etableringen af nybyggeri i 2013, men forventeligt at klogeågerne kunne have løst alle problemerne på forhånd. Hvis vi kunne udnytte al den viden og alle de erfaringer, som nybyggere indsamler, kunne vore bygninger i dag etableres med et minimalt energibehov og en stor grad af komfort og lang levetid. Mere af det, tak.

 • 13
 • 0

Det var ikke vandforbruget, det var afledningsafgiften for kloaktransport og rensning af vandet han ikke ville betale for.

Men nu har man jo i Danmark valgt at vi skal betale vandafledningsafgift af alt de vand vi bruger. Der er jo ingen måler på kloakken. Jeg får da heller ikke refunderet vandafledningsafgiften for den del af mit vand jeg bruger til havevanding eller til drikkelse til bla. heste (de er trods alt ikke pottetrænede).

Beløbet vi taler om for Kåre Press-Kristensen er så vidt jeg kan regne ud omkring 2.000 kroner (minus det vand der rent faktisk er røget i kloakken). Og at fremhæve det som et større problem i forbindelse med byggerier giver ham lige et par stjerner i kværulantbogen hos mig.

 • 17
 • 3

Hvad er der nu galt i at bygherre selv vil bestemme hvordan hans hus skal bygges?


Det går nemt galt når man blander sig for meget i detaljerne og skaber flere "interfaces" end strengt nödvendigt - f.ex. når man köber et typehus (et serie-fremstillet produkt), derefter dikterer materialer (mange change requests), derefter får nogle cowboys til at skide solceller ud over taget på akkord.

Jeg ville starte "fra toppen": Hyre en kompetent arkitekt som laver et design med alle mine särheder integreret i bygningen under een, samlet, leverance, Derefter en bygmester som kan snakke med håndvärkerne. Hvis jeg var bange for Radon ville jeg nok som udgangspunkt have valgt en form for trähus på piller.

Det sidste er smag og behag. Mit eget hus skal väre let, billigt og energirigtigt, med minimal forbindelsen til alle udträkkere af faste afgifter - som kommer til at stige når Aktionäerer og Provenu-gribbe märker at folk begynder at blive sparsommelige - og fuldt automatiseret.

Jeg vil heller ikke lägge hele "öko-gevinsten" i finansiering af lån fordi mit drömmehus blev 300% dyrere end et almindeligt hus; Jeg vil klatte besparelsen väk på böger, rejser og kortere arbejdstid!

 • 9
 • 3

Hvis ikke entreprenøren vil udføre arbejdet som bygherre ønsker må han undlade at tage entreprisen. Alternativt kræve en højere pris.
Vedr. isolering se Billedekommentar: "Der skal en opmærksom bygherre til for at sikre mod de små fejl, der kan ødelægge et lavenergihus' gode energiregnskab. Her har håndværkerne glemt en del af isoleringen"

 • 5
 • 0

At fjernvarmen kræver 15kW er ikke urimeligt, næsten uanset hvor meget varme huset bruger, for det er en rimelig effekt (måske i overkanten) til at lave varmt brugsvand.
Det er heller ikke urimeligt at kræve parkeringspladser, for nok bruger Kaare dem ikke, men på et tidspunkt sælges huset. Vejene i området kan i øvrigt være meget smalle, så kravet kan være særdeles velbegrundet.
Mange af disse regler er lavet for at huset skal være brugbart for alle, så helt urimelige er de ikke.
Skægt at høre om genvordighederne og nogle åbenbart meget stive regler, hvor noget mere fleksibilitet kunne være ønskeligt, når man bevæger sig uden for det "normale".

 • 7
 • 2

Det var ikke vandforbruget, det var afledningsafgiften for kloaktransport og rensning af vandet han ikke ville betale for.

Uanset hvad man "bruger" sit vand til, skal man betale afledningsafgift - det hjælper ikke, at man kan dokumentere, at det ikke er gået i kloak. Det er ikke en afledningsafgift, det er en skat - oprindeligt burde midlerne være øremærket til at sikre vores grundvandskvalitet, men den intention er for længe siden gået i den store glemmebog.

mvh Flemming

 • 13
 • 0

Vi sparer hele 400 kr/år på vores minirens. der så kun koster et par tusinde at få tømt. Og ja, der er edderaspeme den dyrereste løsning. Det må man så lade være med!

Fy! Det er er bare rigtigt dyrt! At få lavet- og man sparer intet. Jo vi får de der 400 kr/årligt, men vi kan regne med at pumpemoteren ikke vil holde særligt længe. Og ny motor koster 3000 kr.

Så det er hoste hoste hoste med mere host miljøvenligt og ret så dyrt- Det er DYRT-

 • 7
 • 6

Jeg tror desværre de flete af kvalerne kunne ske ved ethvert byggeri uanset om man tilvælger 2015 eller 2020 regler eller blot forbliver på minimumsbarren 2010.

I mit nye 2020 byggeri her i Århus, har der ingen kvaler været med halv pris på de faste omkostninger ved fjernvarmen. Jeg har heller ikke skulle betale for byggevandet. Så der er kommuner der har forstået den del.

Der er rigtig mange tal i BBR-registeret allerede. Jeg har det fint med, at bebyggelsesprocenten forholder sig til ydermure, men det er surt at blive ekstra beskattet hvis man vælger at bygge tykke velisolerede mure. I mit hus drejer det sig om 7m2 ekstra, som jeg skal betale ejendomsværdiskat af - i forhold til et 2010 hus. Så sparer jeg overhovedet så meget i varme, at det kan betale for den ekstra skat?
Har man et eksisterende hus, så må man godt klæbe ekstra isolering på udvendigt - uden at blive beskattet af de ekstra kvadratmeter. Så lovgivningen er allerede skæv på det område.
Det mest reele ville være et ekstra felt i BBR-registeret, der angiver netto-kvadratmeter. Dette tal burde man så beskattes efter. Det offentlige kan blot sætte skatten på netto-kvadratmeter lidt højere end den nuværende skat på bruttokvadratmeter så der samlet set ikke tabes skatteindtægter.

Mht. radon. Hvor slemt bliver det i et typisk nyt hus med tvangsluftskifte? Selv om man ved et let undertryk kommer til at suge radon ind, så bliver den vel ikke ophobet, som tilfældet er med ikke ventilerede gamle kældre.

 • 6
 • 1

Kåre skriver bl.a.

"- Ejendomsbeskatningen bør hænge sammen med energiforbruget, så det bedre kan betale sig at energirenovere eller bygge helt nyt."

Hvad så lige med alle dem der bor på landet? Skal de beskattes hårdere end de bliver i øjeblikket? De betaler en høj pris i fyringsolie o.a. og mange har ikke råd til at rive deres hus ned og bygge et nyt efter Kåres princip, så mange millioner har en beboer i de små byer på landet ikke.
Men, selvfølgelig skal akademikerne i byerne, som har råd til mange ting, også have tilskud til deres solcelleanlæg, varmepumper o.lign. og have en laver skat, - det er klart.
Så kan de nemlig rejse til langbortistan på ferie (i forurenende fly), og sidde og nyde en drinks ved stranden under palmerne, og tænke "nu har jeg gjort noget godt for miljøet", og på skiferie om vinteren.

Og så kan vi jo blot jævne alle huse, små byer o.a. på landet, og lade beboerne alle flytte ind til storbyerne, så kan miljøfolk også bestemme hvordan naturen skal se ud.

 • 14
 • 8

Vi behøver ikke bekymre os om husbyggeri i fremtiden, for lovmagere finder snart ud af at det er alt for farligt og dyrt at bo i et hus.

Desuden har NASA slet ikke ansatte nok til at hjælpe os med at bygge huse efter kommende danske krav om sub-millimeter tolerancer i titanium vægge og nøjagtig placerede rumfærgekakler som isolering, så de kan holde til en tur i rummet.

 • 4
 • 10

Det koster 700kr at få lavet en radonmåling. Du får tilsendt et par klodser du skal hænge op i lamperne, samt en returkuvert. Efter et par måneders hængeri, sender du dimserne i den vedlagte kuvert og 3 uger senere får du resultatet +- 40% sikkerhed.

Men at gå op i om man lige render over de 100Bequerel per m³ er at skyde gråspurve med kanoner. Kom igen når du er rendt over de 1000.

Hvis man er aldrig-ryger så viser undersøgelser at der er 0,43% sandsynlighed målt over 70år at man får lungekræft af radon hvis man er på grænseværdien 100% af tiden.

Hvis du er ryger, så er det ærgerligt.

http://www.sst.dk/Tilsyn%20og%20patientsik...

 • 6
 • 1

Hvorfor løber vandet ikke fra faskinen, hvis der er sten i?


Det fremgår jo ikke helt klart hvilken type faskine der var dimensioneret for, men faskinen er reelt et underjordisk magasin hvorfra vandet kan sive ud i jorden.

For at kunne opretholde et volumen under jorden, og samtidigt gå hen over området skal det stives af på en sådan måde at mest muligt volumen er til rådighed for vand når der er nedbør.

Moderne faskiner fyldes med en plastic-gitterblok med stort frit volume og god bærerevne, mens en tradtionel metode er at fylde hullet ud med sten eller skærver af en vis størrelse som efterlader hulrum til vandet.

Problemet her er sikkert at de 70% af pladsen som stenene optager er for stor i forhold til den mængde vand der er dimensioneret for, og at vandet derfor ikke kan nå at trænge væk.

 • 5
 • 0

Du mener den irriterende slags der vil have bygget et hus der kan holde til at stå ude ?

Ja, jeg kan sagtens se hvordan det kan være besværligt for håndværkere der lader isolationen blive drivvåd og borer igennem den lave del af teglene...

Arh Poul-Henning Kamp, det er lette point (her har vi ingen fordomme????) - du forudsætter (med din malplacerede sarkasme) at entreprenører er ligeglade med hvilket arbejde de afleverer - jeg tror at du læser for mange formiddagsaviser.

At isoleringen bliver våd, tjaa jeg kender ikke omstændighederne omkring hændelsen, men der sker faktisk ikke så meget ved det (alt andet lige), den kan jo tørre igen (hvis ikke den kan, er der saftsusemig noget galt med udluftningen i konstruktionen). Der sker ikke noget ved at isolering bliver opfugtet, det må blot ikke være vedvarende.

At montere beslag i bundløbet på tegl er formodentlig ikke den mest korrekte måde, det behøver dog ikke være nogen større katastrofe, men der kan være mange ting som spiller ind. Nogle af de beslag som er beregnet til ikke at blive fastgjort mekanisk jeg har set, kunne jeg aldrig drømme om at anvende; de løfter tegelne og i det første større stormvejr vil panelerne blæse væk - jeg kunne sagtens forestille mig at det var sådan noget Bilka-bras Kåre Press-Kristensen havde købt.

 • 2
 • 5

Kære Kåre, hvor er det dog dejligt at du vil dele dine erfaringer med os og hvis vi modtager dem positivt kan hele byggebranchen lærer en masse af det. Jeg er overbevist om at fremtidens lavenergibyggerier kan bygges med den teknologi vi har tilrådighed i dag, men det er nødvendigt at vi bliver bedre til at se løsningerne i en samlet helhed. Det er det du har prøvet og det vil jeg gerne løfte hatten for. Tillykke med dit nye bæredygtige hus.

 • 10
 • 1

Hvorfor løber vandet ikke fra faskinen, hvis der er sten i?


Det gør det også (det siver langsomt), men når man dimensionerer en faskine gør man det således at faskinen kan være recipient for en given vandmængde (i et tidsrum) og hvis behovet f.eks. er 2 kbm. og man fylder 70% af det med singles, så har man jo ikke mere 2 kbm. og faskinen er derfor ikke dimensioneret til det areal den skal afvande.
Derfor lyder Kåre Press-Kristensen's forklaring lidt underlig, jeg vil tro at kloakmesteren har fyldt faskinen helt og efterfølgende har prøvet at forklare Kåre Press-Kristensen at fyldmassen (småstenene?) have en hulrumskoefficient på 30; hvis disse 30% er nok til at udgøre det nødvendige rumfang på faskinen, er der ingen ko på isen men hvis faskinen er beregnet til kassetter (hulrumskoefficient på ca. 99) mangler 69% af volumen.

 • 2
 • 0

Til Andreas Bach Aaen, som skriver

"Mht. radon. Hvor slemt bliver det i et typisk nyt hus med tvangsluftskifte? Selv om man ved et let undertryk kommer til at suge radon ind, så bliver den vel ikke ophobet, som tilfældet er med ikke ventilerede gamle kældre".

Radon er ekstra besværligt takket være henfaldskæden se http://da.wikipedia.org/wiki/Radon
Det er alle de stoffer, faste og flydende der dannes efter radon, som er farlige i boliger og i levende mennesker.
Gasen radon trænger gennem eller forbi de konstruktioner, man ser på billederne 2 og 3; det er kun en trykforskel, som kan hindre radongas, og når den vel er inde, kan den henfalde til de kemiske og biologiske isotoper, som er farlige og ikke kan ventileres ud, støv.

Det er noget man virkeligt behøver være bange for med 300 døde danskere hvert år.

Mvh Tyge

 • 3
 • 1

Det bliver dog et problem når han "blander" sig i autoriseret arbejde.

Mig bekendt, så falder faskiner ikke ind under krav om autorisation.

Men derfor kunne det da godt lugte af et kommunikationsproblem (det kan vel heller ikke undre når man ser hvem det er).

Herudover, så er det tragikomisk at se KPK klynke over at bliver ramt af den virkelighed der nu en gang er, især i lyset af at han jo normalt står i forreste række for at chikanere landets befolkning med forslag til drakoniske skatter - men det er åbenbart noget helt andet når det er ham selv det drejer sig om

Og køb af solceller i Bilka - virkelig seriøst!

 • 4
 • 6

Hvor går grænsen egentlig for hvad staten bør kræve af et hus?
De fleste synes nok det er rimeligt at huset er tæt, kan holde til at stå ude og ikke braser sammen i stormvejr, samt at fundamentet kan bære det. Men hvor går grænsen med hensyn til isolering, tæthed og energiforbrug. Skal der sættes en spærre på det varme vand, så man kun kan bruge et vist maksimum om dagen?
Mange af reglerne er baseret på overordnede samfundsmæssige grunde, men de griber voldsomt ind i det enkelte menneskes råderum og frihed.

 • 6
 • 4

At montere beslag i bundløbet på tegl er formodentlig ikke den mest korrekte måde, det behøver dog ikke være nogen større katastrofe,

Det er præcis den der "Hvad fanden, de bliver sgu' glade for det i længden..." holdning til kvalitet der er dansk byggeris allerstørste problem...

Jo, det er fandme en katastrofe, for der bliver brugt forkerte beslag og de bliver ovenikøbet også monteret så totalt forkert som det overhovedet er muligt.

 • 10
 • 0

hvis du skifter luften 1-2 gange i timen i hele huset. Så betyder det vil ingen ting der kommer et par liter luft op med radon? eller tager jeg fejl? Folk der bor i nye huse har en tildens til at slukke for deres ventilations anlæg for de måske larme (det gør mit ikke). Ikke bliver vedligeholdt "nye filter flere gange om året. Eller min. få vaske de gamle. Anlægget ikke er indreguleret rigtigt. Undertryk i huset gør, at der ikke kommer damp ud til isoleringen, hvis der skulle være et lille hul i dampspærren.

 • 0
 • 0

 • 1
 • 0

Sågu' er det ej en katastrofe, det kan sagtens laves forsvarligt (i modsat fald vil alle eternitskiffertage være udelukket for at få monteret solceller). Der er ikke brugt forkerte beslag (beslag til bølgeeternit kan også anvendes til tegl), der er blot ikke brug de beslag som (i al sin visdom) har indkøbt.

Jeg vil meget nødig beskyldes for at have en "Hvad fanden, de bliver sgu' glade for det i længden..." -holdning til kvalitet; jeg værdsætter praktisk kvalitet og ikke teoretisk kvalitet. Du burde holde dig for god til sådanne fordomsfulde udfald Poul-Henning Kamp.

 • 3
 • 5

Mig bekendt, så falder faskiner ikke ind under krav om autorisation.

Du har helt ret (med mindre vi taler om samtidig afkobling fra eksisterende ledninger), men den viden syntes jeg at vi skal holde for os selv (-:

 • 1
 • 2

"...det kan sagtens laves forsvarligt..."

Hvad havde du tænkt dig at tætne med i bunden af stenene ?
Som kan holde til UV, frost og vand i 50 år,...

Du ved vel heller ikke om det er tagankre, eller andre godkendte beslag han har købt.

 • 4
 • 0

Våd isolering er da standard i Dansk byggeri.

Prøv og kik jer omkring, og se på hvor mange byggepladser, gavlrenoveringer, isoleringen sidder åben og udsat for regn i lange perioder. Der er steder her i nærheden hvor isolering været åben det sidste halve år.

Tror ikke det kan laves uden at isolering bliver våd.

Godt dansk håndværk............

 • 3
 • 0

Jeg har ikke set det pågældende arbejde men det kan sagtens tætnes for frost og vand (i længere tid end solcellerne holder!). Man kan f.eks. tage udgangspunkt i måden man tætner monteringsbeslagene på, på et eternitskiffertag - UV skulle helst ikke have noget at sige; hullet i teglet er vel ikke større end hvad beslaget/evnt. skive dækker! Mon ikke de montører som har monteret beslagene har prioriteret fastgørelse i spær højere end bølgetoppen af teglet........blot en tanke.

Du har ret i at jeg ikke ved præcis hvilke beslag han har købt, men på den anden side, det gør du formodentlig heller ikke.

Nu er vi kommet i en situation, hvor jeg skal forsvare at man gennemborer tegl i bundløbet, det vil jeg for så vidt også gerne, men jeg vil samtidig gøre opmærksom på, at jeg ikke har påstået at det var den optimale måde at montere på - jeg har blot gjort opmærksom på at det ikke var en katastrofe som nogle vil gøre det til

 • 3
 • 4

Er der nogen som vil og kan give et bud på hvad merprisen er i forhold til samme boligareal isoleret til et årsforbrug på 18000 kWh.?
Bare omtrent?
Det kunne måske være lærerigt at sammenligne prisen på nødvendig vindmølle plus Norsk vandturbine eller det slemme.

 • 0
 • 0

Ja, stor tiltro til ham - han havde tilsyneladende også købt en forkert inverter.

Der blev IKKE brugt en forkert type beslag - der blev blot ikke brugt dem som bygherre havde indkøbt. Man bør måske stille sig selv det spørgsmål at den entreprenør som skulle montere solcellerne valgte at bruge selvindkøbte beslag fremfor de af bygherre leverede uanset at entreprisen tilsyneladende kun omfattede montage..............kunne det tænkes at beslagene fra Bilka havde en kvalitet som gjorde at entreprenøren valgte dem fra...................det er selvfølgelig rent gætteri, men ingenting sker uden grund.

Det er IKKE forkert at montere dem i bundløbet, blot ikke optimalt.

Vedr. billeder, jeg vidste ikke at Kåre Press-Kristensen's hus var blandt de indsendte billeder, men skal da gerne kigge på det hvis du poster et link.
Jeg har som sagt ikke set hans hus og det kan da sagtens være at det er noget skidt der er lavet men at montere i bundløbet er ikke ensbetydende med at det er en katastrofe.

 • 3
 • 6

Du har ret i at jeg ikke ved præcis hvilke beslag han har købt, men på den anden side, det gør du formodentlig heller ikke.

Det er korrekt. Derfor udtaler jeg mig heller ikke om dem.

Men hold nu op, selvfølgelig er det en fejl at lave hundrede huller i bunden af teglene. Det er også derfor Bilka kommer og laver det om. Den gummi pakning bliver meget varm når solen skinner, de yderste får sollys og de får allesammen vand i rigelige mængder.

I øvrigt skal han være rigtig glad for at han har købt ved Bilka. Mange har fået erstattet skader på taget af dem, i modsætning til dedikerede solcellefirmaer der går konkurs på stribe.

 • 4
 • 1

Der findes kommuner hvor virksomheder, og kolonihaver uden kloakering kan slippe for denne afgift, når man kan dokumentere at vandet ikke kommer retur til kloaksystemet.
Hvis der er bare lidt retfærdighed til i DK, bør det vel også være sådan.

 • 1
 • 0

Og hvad lige med at Kåre fik lov til ikke vil have parkeringspladser?

Hvad når han får gæster?, hvor skulle de så parkere? på vejen og ud for naboen?

Men, det kan jo være at alle gæster i fremtiden kommer kørende på cykel, og så skal Kåre jo kun have et cykelstativ ;-)

 • 2
 • 1

Det gør det også (det siver langsomt), men når man dimensionerer en faskine gør man det således at faskinen kan være recipient for en given vandmængde (i et tidsrum) og hvis behovet f.eks. er 2 kbm. og man fylder 70% af det med singles, så har man jo ikke mere 2 kbm. og faskinen er derfor ikke dimensioneret til det areal den skal afvande.
Derfor lyder Kåre Press-Kristensen's forklaring lidt underlig, jeg vil tro at kloakmesteren har fyldt faskinen helt og efterfølgende har prøvet at forklare Kåre Press-Kristensen at fyldmassen (småstenene?) have en hulrumskoefficient på 30; hvis disse 30% er nok til at udgøre det nødvendige rumfang på faskinen, er der ingen ko på isen men hvis faskinen er beregnet til kassetter (hulrumskoefficient på ca. 99) mangler 69% af volumen.

Bortset fra det, er der så blevet foretaget nogle prøver af jordbundens evne til at optage regnvand?

Faskinen kan være nok så stor, men hvis jordbunden er fast ler, så virker den bare som en beholder - omvendt, hvis det er ren sandkasse, så løber vandet lige igennem.

Fra billedgalleriet:

Grunden i Brønshøj ligger oven på et tykt lerlag, så familiens valg om at nedsive regnvand på egen grund betød, at der skulle graves en stor faskine ned i haven. Kloakmesteren valgte af egen drift at fylde den 70 procent op med småsten og indvilgede først i at tømme den igen, da et mindre regnskyl havde fyldt faskinen til kanten.

Så jo der var åbenbart blevet vurderet på jordbundens evne til at optage regnvand.
Og derfor projekteret med en faskine, men det var det der ikke blev overholdt af leverandøren.

 • 1
 • 0

Det er korrekt. Derfor udtaler jeg mig heller ikke om dem.

Men hold nu op, selvfølgelig er det en fejl at lave hundrede huller i bunden af teglene. Det er også derfor Bilka kommer og laver det om. Den gummi pakning bliver meget varm når solen skinner, de yderste får sollys og de får allesammen vand i rigelige mængder.

I øvrigt skal han være rigtig glad for at han har købt ved Bilka. Mange har fået erstattet skader på taget af dem, i modsætning til dedikerede solcellefirmaer der går konkurs på stribe.

Ok, nu har jeg set billedet og jeg fastholder at den montage er brugbar. Gummipakningen bliver vel varm uanset om den sidder i bunden eller på toppen af bølgen ligesom de "yderste" vel får lige meget UV-stråling uanset hvor de sidder. Når alt kommer til alt skal de tage vand fra et areal på ca. 18 x 150 cm - der er gået ganske meget teori, hysteri og dramaqueen i det her. Jeg ville ikke bekymre mig et sekund over at montere på denne måde på mit eget tag.
Oplys mig venligst hvilken forskel der er på denne montering og en montering på et eternitskiffertag (man bruger de samme beslag på eternitskiffer og bølgeeternit).

Jeg er meget spændt på hvad Bilka laver om - ligger de så nyt tømmer i tagkonstruktionen hvis bølgetoppene ikke lige passer med spærene og skifter de teglene

 • 3
 • 6

Du har da en usandsynlig dårlig forestillingsevne eller mangel på viden, kunne det forestilles at der kommer vand ovenover solcellerne og at dette har en overvejene tendens til at løbe i bunden af en profil, så enhver byge vil betyde vandindtrængende og risiko for råd og svamp ved bare en utæt pakning.

 • 6
 • 1

Nu kan jeg ikke længere holde mig fra denne debat.

Godt håndværk er afgørende for godt byggeri. Det er ikke godt håndværk at skrue i bunden af en bølge. Jeg udtaler mig som erfaren tømrer og efterfølgende erfaren bygningsingeniør, som har set masser af eksempler på vandindtrængning gennem skruehuller.

I drømmer ikke om hvor meget vand der kan komme igennem et lille skruehul, så derfor har håndværkere altid skruet tagplader i toppen af bølgen, det har været logisk. Pakninger har kortere levetid end taget og utætheden vil opstå, det er blot et spørgsmål om hvornår det sker.

Endnu engang tak til Kåre for at dele sine erfaringer med os.

 • 12
 • 0

Ikke helt de samme problemer som at montere i bundløbet af en bølgeeternitplade Michael. I bølge eternit koncentreres vandstrømmen i bundløbet, hvor det på eternitskifer, der som bekendt er fladt, fordeles vandet på en anden måde.

Men det skal så siges at på trapezståltage anbefales det at fastgøre disse i bundløbet. Den anbefaling kan jeg ikke anbefale:) Det går galt i længden. Jeg har måttet fjerne plader for at udskifte lægter og spær på mit udhus, da vandet trængte gennem ved skruerne. Alle skruer er skiftet og alle huller er fyldt med silicone før iskruning af skruer.

Men rent faktisk er det ret let, at fremstille anvendelige beslag. der er holdbare og vandsikre til eternitskifer. På bølgeeternit og tagsten er problemet til at overse, da man kan anvende eternitpladernes fastgørelses skruer der sidder i bølgetoppene og på tagsten anvendes den samme type inddækninger som anvendes ved tagvinduer.

 • 1
 • 0

Du har da en usandsynlig dårlig forestillingsevne eller mangel på viden, kunne det forestilles at der kommer vand ovenover solcellerne og at dette har en overvejene tendens til at løbe i bunden af en profil, så enhver byge vil betyde vandindtrængende og risiko for råd og svamp ved bare en utæt pakning.


Er det ikke det jeg har skrevet; 5 tegl á 30 cm = 150 cm gange (der er 5 rækker tegl over solcellerne) afstand fra top til top i én række ca. 18 cm over cellerne (som samles i bunden af renden), så jeg tror ikke at min "forestillingsevne" fejler så meget.
Vandet har ikke en tendens til at løbe i bunden, det løber så'gu i bunden.

@Peter Kyllesbeck - Würth's beslag er efter min bedste overbevisning uanvendelige til moderne falstagsten. På de anvendte tegl er en tværgående dobbeltfals, den skal skæres af i toppen af det underste tegl og der skal skæres ud for beslaget i de overliggende tegl - de overliggende tegl (ved cementtegl) har den tendens til at revne ved hurtige temperaturskift og ved rigtige tegl går det helt galt. Jeg beklager min grammatiske fejl men jeg har lidt travl på tasterne i øjeblikket - det føles som om at jeg kæmper lidt mod vejrmøller.

@Kurt Emil Eriksen - det er så'gu utroligt at ikke en eneste har kommenteret på at der er brugt de samme beslag som man bruger på eternitskifre. Skulle de så også blive utætte?

 • 0
 • 2

Ja så bliver der da først rigtig problemer med inddækning som en tagrende uden afløb. ;-)
Skal det gøres ordentligt, skal panelerne indbygges i taget (hvis hældningen ellers passer).

@Michael Wörffel Intile - forskellen på ligge og lægge er en sprogfejl og har intet med travlhed på tasterne at gøre. ;-)

 • 4
 • 1

Inddækningen afvander selvfølgelig til begge sider - det burde være indlysende (ligesom en vandret tagrende uden endebunde vil afvande i begge ender). Hvis det virkelig er et problem, kan man lave fald til begge sider fra midten og ud.
At indbygge panelerne i taget eller ikke, er (eller var) et spørgsmål om tilskuddets størrelse; man kunne ikke få tilskud hvis panelerne udgjorde en del af taget.

Vedr. min grammatiske fejl: Sludder og vrøvl Kyllesbeck, jeg kender udmærket forskel på ligge og lægge ligesom jeg kender mine ejestedord, men imponerende, at du mener at vide hvad min travlhed afstedkommer - mio complemento.

 • 2
 • 2

Jeg har drevet entreprenørvirksomhed i 30 år og i den periode haft 3 sager omkring vores kvalitet (2 vundet og 1 opgivet), så jeg skulle mene at vide hvad jeg taler om. Hvad er din tilgang til emnet Poul-Henning Kamp? Kan du ikke forstå at en inddækning kan afvande til begge sider eller hur?

 • 2
 • 1

så det bedre kan betale sig at energirenovere eller bygge helt nyt.

Noget helt andet er: Naturligvis er det smart at vælge det mest energieffektive alternative når der alligevel går noget i stykker, eller bygger om. Men energiforbruget til materialefremstilling, transport, og materialebortskaffelse i den forbindelse er vel heller ikke ubetydelig?

Jeg vil næsten vædde på at det i mange tilfælde er mindre energikrævende, overordnet set, at bevare et halvgodt hus som det er, i stedet for at energirenovere eller endog nybygge "i utide".

 • 2
 • 0

Jeg savner en tydeliggørelse af at Tonsberg Byg IKKE har andel i den fejlagtige solcelle montage, som er en bygherre leverance fra Bilka med deres håndværkere

 • 0
 • 0

Jeg har hakket roer i 30 år og aldrig fået en klage!
Har du overvejet at mange efter 10-15 år bare udbedre skader uden at tænke på at klage, eller at huse efter 30 år bliver revet ned på grund af at de var for dårlige.

 • 2
 • 3

At skyde skylden for de "sorte" filterpuder på det Kåre kalder kakkelovne er jeg ikke helt enig i.
Allerede DER går jeg koldt.
For det første skal Kåre lære om forskellen mellem kakkelovn, jernovn, masseovn, stenovn, brændekomfur og stortset alt, hvad der har med træforbrænding at gøre, inden han gør sig klog på det. Denne del har han nemlig ikke forstand på.
Både nord og syd fra Danmark har man yderst positive erfaringer med en kombination af træforbrænding og solvarme i forbindelse med lavenergihuse. Havde Kåre læst lidte mere om emnet lavenergihuse, havde han også lært, at gulvvarme i hele hytten er unødvendig.
(Vægvarme er for øvrigt væsentlig sundere for både indeklima og helbredet, men det er en helt anden sag) Det tager nok 30 år, inden denne "nyhed" når til Danmark.
Elforbruget er heller ikke noget at prale af, vi er også 2 voksne og to småbørn og nøjes med væsentlig mindrer strøm.
Bæredygtige materialer ser jeg heller ikke alt for mange af i det ellers fine nye hus.
Tja - manden koger åbenbart også bare med vand, som vi siger sydpå ;-)

Hvor mange af de ellers fine mursten fra det gamle hus er blevet genbrugt til nybyggeriet?
Hvilke materialer fra nedrivningen i det hele taget er blevet genanvendt?
- jeg mener direkte genanvendt- altså ikke karret rundt i hele landet med partikelforurenende lastbiler, som måske også bidrager til de pæne sorte filtstumper i hans udluftning - når naboerne beslutter sig for at kaste sig ud i det samme circus -

og og og og så videre....

Min anbefaling til Kåre er i hvert fald, at sætte sig lidt bedrer ind i tingene inden han udtaler sig om miljøhistorier fremover. Det duer ikke at høvle alle andere ned, som faktisk gør en ret stor miljøindsats, bare for at få sin egen biks til at køre rundt.
Sæt tingene lidt mere i perspektiv og forhold dig til det virkelige liv.- Som afgifts og skattebetaler med alle de problemer vi miljøbevidste ovnsættere også kæmper med.

Jeg er ikke speciel imponered af byggeriet. - ren miljøteknisk - det kan gøres, og ER blevet gjort og meget bedrer og sandsynligvis også meget billigere. Arkitekturen taler vi slet ikke om
;-) men det er jo smagog behag.

Hyg dig i dit nye hus og nyd de forbedringer du har lavet.
Ja det er i det mindste delvis en mere rigtig vej frem.

 • 4
 • 2

Manden har bygget et hus på den måde han gerne ville have det og har betalt for det. Hvor er det bare en kæmpe nyhed jeg har aldrig oplevet noget så stort som dette i mine mange år i bygge faget. ...........

 • 1
 • 3

I mit nye 2020 byggeri her i Århus, har der ingen kvaler været med halv pris på de faste omkostninger ved fjernvarmen. Jeg har heller ikke skulle betale for byggevandet. Så der er kommuner der har forstået den del.

Det er lidt beskæmmende at læse, at nogen tror at fordi man har bygget efter 2020 kravene, så bør det også automatisk give en reduktion af det faste bidrag.
Selvfølgelig bør der være en forskel !
Men desværre er det dokumenteret at i hvertfald for huse opført efter klasse 1, klasse 2 og 2015 kravene, der bruges ca 50 % mere Varme end energirammen. Og så er der jo ikke samme grundlag for at give en reduktion.
Og som Svend tidligere også har bemærket, så er der jo nok ikke den store forskel på brugsvandsforbruget og dermed opvarmningen til den del.

I galleriet ses også tydeligt en af de mest forekomne årsager.
Installationerne er mangelfuldt eller slet ikke isoleret.
Det er da en gåde hvordan slags er sluppet forbi den ellers noget pedantiske Kåre's blik.
Men måske er det blandt ingeniører gået i glemmebogen at vi faktisk har en norm for termisk isolering af tekniske installationer (DS452)

 • 0
 • 0

Den slags byggeri er noget svineri med samfundets midler.
Meget af økoflipperbevægelsen stammer fra en forestilling om, at hvis ballonen går op, kan man sidde i sit økologiske fort og vente til nogen andre har klaret ærterne.
Naivt.
De dyreste huse beslaglægges af Gauleitere og de lidt billigere omdannes til feltbordeller og forhørscentre.
I en situation hvor landet skal forsvares er det bedre at have en velfungerende elsektor end en forfærdelig masse rockwool og solceller.
Det er måske også billigere i investering og vedligeholdelse samlet set.
Jeg afskyr husstandsmøller,solceller og bedrevidende energiamatører med høj løn .

 • 0
 • 8

Der burde være større krav til 0-energi ved nybyggeri, ligesom regnvand/spildevand skal indtænkes i designet. Men ikke mange af os, der bor i ældre huse, har råd til at rive dem ned og bygge nyt. Vi kan ikke få ekstra 2-300 mm isolering i væggene. Vi kan isolere på loftet, sætte 3-lags ruder i, men det er svært at lave en ekstra vandledning i huset til toiletskyl og vaskemaskine. Huset skal jo også stadig være pænt.
Men der er masser af materiale at arbejde med her i DK, hvis der er vilje til det.

 • 1
 • 0

Selvom Niels Abildgaard måske bruger lidt stærkere vendinger end jeg ville have gjort, så har han ret på en del af punkterne.

Det er langt fra sikkert at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at bygge superlavenergihuse alle steder.
Ålborg Universitet har lavet talrige beregninger, som viser dette.
http://www.energiprincip.eu/download/almen...
Desuden skal der gøres op med det danske Bygningsreglements " matrikeltænkning" hvor det ikke er en ejendoms egentlige energiforbrug der opgøres, men energien tilført ejendommen over matrikelgrænsen.

 • 1
 • 0

Jeg må tilstå at jeg aldrig har tænk en potentiel krig ind i mine energibesparende foranstaltninger.........................men det er jo nok bare mig.......................

 • 1
 • 0

Hej Michael

Jeg boede engang i Svejts og de stolede ikke en dyt på de omkringboende

I kældrene var der indrettet nødrum med beluftning gennem aktiv kulfiltre og der var mad til et par uger.
I bjergene var der gemt mad og såsæd til halvandet år ,som var den tid det ville tage at få indenlandsk fødevare produktion til at kunne dække behovet.

Danskere bygger huse efter ,at de afskyelige gangsterbander vi vælger af regulær dovenskab,finder på nye dummebøder som havhævningsmidnatsmesseafladningsafgifter eller værre.

Du er een blandt mange.

 • 2
 • 3

Danskere bygger huse efter, at de afskyelige gangsterbander vi vælger af regulær dovenskab,finder på nye dummebøder som havhævningsmidnatsmesseafladningsafgifter eller værre.


Det er jeg så til gengæld enig i.........................jeg troede at jeg skulle bo billigt på min gamle dage, men om 3 år får vi konfiskeret kr. 53.000,- om året, uanset at ejendommen er betalt, i ejendomsskat/skyld eller hvad pokker de finder på at kalde det.

Og ja, som ganske ung tømrersvend, for mange år siden, arbejde jeg i Tyskland og i de villaer vi byggede, blev køkkenet indrettet som isolerbart sikringsrum - også med aktive kulfiltre.............det var i Baader-Meinhof-tiderne.

 • 1
 • 1

Jeg så på dr.dk at han regner med eller bruger ca. 6000kWh varme om året og omkring 3000kWh el minus selvfølgelig solcellerne. Det er skam rigtig fint men vel ikke exceptionelt.
Det er i øvrigt en mærkværdighed, at solceller kan bruges til at opnå et lavt energiforbrug, men du kan ikke på samme måde abonnere på en mølle og opnå lavere energiforbrug.

I øvrigt er jeg enig i, at ejendomsbeskatningen efterhånden har nået et sådan niveau at det ligner konfiskation.

 • 3
 • 2

Det var ikke vandforbruget, det var afledningsafgiften for kloaktransport og rensning af vandet han ikke ville betale for.

Hvis det er et gyldigt argument vil jeg gerne have detaljerne....
Bor selv et sted hvor vi har egen brønd, samt eget (mini) rensninganlæg. Afholder selv ALLE udgifter til drift ( brønd, pumpevedligehold, el ) samt slamsugning og spuling.

Men jeg betaler stadig vandafledningsafgift for et anslået forbrug på 170m3/år - hvilket vi ikke bruger. Og jo, det er VIDEN, jeg har faktisk monteret en ( selvbetalt ) vandmåler, men aflæsningen af denne tæller ikke på en privat installation !

 • 2
 • 0

Svend.

Det er faktisk så firkantet at det er matrikelskellet, der bestemmer.

Det der laves på matriklen tæller.
Det der laves udenfor og leveres via kabler eller rør til matriklen tæller ikke.

Derfor tæller en vindmølle på matriklen med, på samme måde som solcellerne gør.

 • 0
 • 0

Der er sgu for meget prædikant i bygherre. For meget tro og for lidt information.

Hvad er SEL for hans ballancerede ventilationsanlæg?
Hvad er resultatet af hans blowerdoor test?
Hvad har regnvandsopsamlingen kostet, og hvad er tilbagebetalingstiden?

Mit nybyggede hus, Kl 2015, står ikke tilbage for Prædikantens.
Blowerdoor testen kom ud med 0,28 l/kvm/sek. Kravet er max 1,0 !
SEL på ventilationsanlægget er 650 J/kbm.

Jeg har fravalgt regnvandsopsamling, da jeg ikke ville bruge godt 60.000 kr for at spare ca. 2.000 kr pr år.
Til gengæld har jeg jordvarme, så de knap 200 kvm kan opvarmes for ca. 7000 kr pr år, inkl. varmt vand. Så kan Putin lukke for gassen, jeg får mit varme bad fra "plænekøleren".

Jeg havde ikke nogen problemer med bygmester (håndværkere) etc. De problemer blev taget i opløbet ved at vi havde defineret vores ønsker på forhånd og entrerede med en dygtig arkitekt, der sørgede for præcise specifikationer. Samt ikke mindst, valgt hovedentreprenøren og bygherreleverancer med omhu. For der findes faktisk danske firmaer, der kan bygge lavenergihuse i ordentlig kvalitet og til en rimelig pris.
Det handler om en teknisk tilgang i stedet for en frelst indstilling.

Chr.

 • 4
 • 0

Christian.

Til gengæld har jeg jordvarme, så de knap 200 kvm kan opvarmes for ca. 7000 kr pr år, inkl. varmt vand. Så kan Putin lukke for gassen, jeg får mit varme bad fra "plænekøleren

Nu er det jo sådant at der skal producers en vis mængde el, før din "plænekøler" giver noget.
Den mængde brændsel, der er behov for til denne udvidelse af elproduktionen, ligger ikke ret langt under den mængde dit anlæg afleverer I bygningen, derfor er besparelsen I ressourceforbruget ike ret stort med jordvarme.

El produceres bl.a. på gas fra Putin.

 • 1
 • 1

Nu er der jo mange (akademiske og religiøse) måder at anskue forurening og ressourceforbrug på.
Hvad nu hvis jeg køber vindstrøm eller aflads-CO2-kvoter. Så forurener jeg slet ikke.
Eller, hvis jeg har solceller på taget, så forurener den strøm jeg bruger om vinteren ikke, for jeg har lagret den i måleren. Eller jeg køber nogle vokslys og sætter på Peterspladsen....

Min varmepumpe har en COP på 4,6 ved 0/35ºC. Højeste fremløbstemperatur er sat til 32ºC ved -20ºC udendørs, så der er grund til at tro den holder nogenlunde.
El fremstillet fossilt har en virkningsgrad på over 40%.
Læg dertil ca. 20% vindmøllestrøm.
Læg dertil, at min VP primært arbejder om vinteren, hvor co-produktionen af fjernvarme kan nyttiggøres, så den samlede virkningsgrad på el-værket kommer over 90%.

Mon ikke besparelsen i ressourceforbruget kan snige sig op omkring 50%?
Så kan den enkelte jo vurdere, om det er noget der er værd at regne.

Chr.

 • 0
 • 0

 • 1
 • 1

Nu er det jo sådant at der skal producers en vis mængde el, før din "plænekøler" giver noget.
Den mængde brændsel, der er behov for til denne udvidelse af elproduktionen, ligger ikke ret langt under den mængde dit anlæg afleverer I bygningen, derfor er besparelsen I ressourceforbruget ike ret stort med jordvarme.

NU er det jo netop ikke forholdet i Danmark hvor fjernvarmeværker sviner brændsler bort hvor disse kun yder varme via kedel. Dette er tilfældet fordi der er alt for mange fjernvarmerør til den faktuelle efterspørgelse der er for el-produktion når der bare er et middelbehov for varme.

Havde man reduceret fjernvarmebehovet til 1/3 og installeret varmepumper i boligmassen der efterspørger den strøm kraftvarmeværker nødvendigvis afsætter når de skal yde fjernvarme, så var dette her ikke tilfældet se http://nhsoft.dk/Coppermine1425/displayima... 80 % af fjernvarmen i RIngkøbing kommer fra kedel 2 vilkårlige uger i Februar. Og det simpelthen fordi der er ikke nogen efterspørgsel efter strøm når der er et betydelig varmebehov i Ringkøbing.

 • 0
 • 1

Christian.
Når du har valgt en varmepumpe til din opvarmning vil du efterspørge en øget mængde el.
Med andre ord skal dette produceres ekstra i forhold til hvis du ikke havde varmepumper.
Du medregner el fra vindmøller i denne produktion.
Skal det forstås således at vindmøllerne begynder at producere mere, blot fordi forbruget øges ?
Eller er elproduktionen fra møllerne alene afhængig af mængden af vind og vindmøller?

 • 1
 • 0

Når du har valgt en varmepumpe til din opvarmning vil du efterspørge en øget mængde el.
Med andre ord skal dette produceres ekstra i forhold til hvis du ikke havde varmepumper.
Du medregner el fra vindmøller i denne produktion.
Skal det forstås således at vindmøllerne begynder at producere mere, blot fordi forbruget øges ?
Eller er elproduktionen fra møllerne alene afhængig af mængden af vind og vindmøller?

Hvis Ringkøbing forbruger 120.000 Mwh varme et år og værkets gasmotor yder 40 % el og 50 % fjernvarme så afsætter varmeproduktionen i Ringkøbing 100.000 Mwh el. Hvis varmepumper i boligmassen forbruger vindmøllestrøm for halvdelen af varmeproduktionen og varmepumpen 3-dobler strøm til varme så kan varmepumperne nu yde 600.000 Mwh varme, gasmotoren i Ringkøbing forbruger 240.000 Mwh gas... Det vil selvsagt kræve en betydelig akkumuleringstank i Ringkøbing.

 • 0
 • 0

Det forekommer ikke, at man reducerer vindmølleproduktionen, f.eks ved at stoppe nogle af møllerne? Eller at man sælger strøm til Norge til priser der er grotesk lave, ikke mindst om natten?

Varmepumper kan, når der kommer noget smart-grid der duer, sættes til at køre mindre i peak-perioderne og mere om natten, igen til gavn for aftaget fra vindmøllerne.

Chr.

 • 0
 • 0

Det forekommer ikke, at man reducerer vindmølleproduktionen, f.eks ved at stoppe nogle af møllerne? Eller at man sælger strøm til Norge til priser der er grotesk lave, ikke mindst om natten?

Varmepumper kan, når der kommer noget smart-grid der duer, sættes til at køre mindre i peak-perioderne og mere om natten, igen til gavn for aftaget fra vindmøllerne.

@Christian

Hvorfor taler du om at stoppe møller, og sælge (forære) strøm til norge. Hvorfor dog ikke stoppe kraftværkerne og 'beholde brændslerne i tanken', når møllerne forsyner og herunder at billig vandkraft og akraftstrøm kan tilflyde landets stikkontakter, i perioder....
..
Januar i År se http://nhsoft.dk/Coppermine1425/displayima...

Kun når det er absolut nødvendigt og risiko for overløb lukker kraftværkerne ned og overgår herefter til at omsætte brændslerne til Fjernvarme.

Når man ønsker at spare på brændsler og reducerer co2-udledningen, hvorfor stopper man så ikke kraftværkerne, og bruger noget strøm til opvarmning, når det her er tilfældet se http://nhsoft.dk/Coppermine1425/displayima... i 2010, 100 Twh brændsler hvor møllerne dengang ydede 8 Twh og af de 100 Twh brændsler tabes 36 %....

Når man faktuelt i 2010 skulle bruge 25 Twh strøm fra kraftværker efter møllernes produktion, for at yde landets behov.. Hvorfor brænder man så over det dobbelte af, som er behovet i bare nogenlunde effektive kraftværker. Mener at huske det var 30 Twh der blev afsat i boligmassen via fjernvarme i 2010.

I dag yder effektive gaskraftværker minimum 60 % el og kulværker op til 47 %...

HC Ørstedværket: 16,5% el af naturgas hvis ikke hele el-produktionen lukkes ned når der er behov for fjernvarme til københavn og ingen behov for strøm i el-nettet se https://www.dongenergy.com/da/forretningsa...

 • 0
 • 0

Christian.

Det er helt usædvanligt, hvis møller standses og priserne til Norge er ekstremt lave. (0 eller negative)

Disse få timer rækker jo som en skrædder I h.. I forhold til at du har brug for ekstra el til din varmepumpe mere eller mindre constant.

Også selvom smart grid kan give et par timer ude eller et par timer tvangskørsel I ny og næ.

Hvis vi så skal komme lidt tilbage til Kåres hus.
Han har koblet det til et eksisterende fjernvarmenet. Fornuftig løsning.
Han anfører at han evt. vil koble fra fjv. til et solvarmeanlæg og vist nok en luft/vand varmepumpe.

Hvorfor dog gøre dette - set I det store perspektiv.??
For solvarmeanlæggets vedkommende vil en andel af et central anlæg, koblet på fjernvarme koste omkring 1/4 af det individuelle anlæg.

Varmepumper på varmeværket vil kunne drives KUN efter elprisen på nettet og derved fuldstændig UNDERSTØTTE udbygningen af vindkraften.

Vi har - som det sker med individuelle anlæg - IKKE brug for at øge vores generelle elforbrug, men gøre det smart I for fuld udblæsning. Og det er fjernvarmeværkerne de oplagte kandidater til at løse. billigt og effektivt.
Og ikke som nu, hvor der producers en masse varme på gaskedler til fjernvarme. det skal sselvsagt erstattes af noget andet.
Eldrevne varmepumper er her den oplagte mulighed til vinterperioden.

 • 0
 • 2

Jamen, lad os kigge på Kaares hus.

Han klager over, at han skal betale fuld pris til fjernvarmen.
han har tilsyneladende glemt at læse på lektien. En skrivelse til varmeværket havde hidbragt ham den viden fra begyndelsen. Han kunne i stedet have valgt at sætte en varmepumpe ind fra starten. Hvis ens hus opfyldte lavenergi Kl. 2 eller 1, eller den nye Kl. 2015 eller 2020, så var/er man fritaget for tilslutningspligten til kollektiv varmeforsyning. han kunne så have lavet jordvarme, som har en langt bedre COP over året end luft/vand.

"Problemet" med tør luft om vinteren har intet med lavenergi eller ventilation med genindvinding at gøre. Det er basal viden at kold luft kan indeholde mindre vand end varm luft, og så er det jo selvforklarende, hvorfor den relative fugtighed falder. Det gør den også, hvis man suger kold luft ind gennem et åbent vindue og varmer det op med en radiator. IX-diagrammet forklare det så glimrende, hvis man ikke har en føntørre og et hygrometer.

Hvad er det, han vil sige om sit ventilationsanlæg? Der er intet nyt i ballanceret ventilation med genindvinding på op til 90%. At filtrene bliver sort-snavsede er omtalt tidligere i denne tråd. Mit indsugningsfilter bliver snavset til i mælkebøttefrø og støv. Ikke spor overraskende. Det der kunne være nyttigt for andre at vide er, hvad SEL værdien for ventilationsanlægget er. Jeg går da ud fra, at han har fået lavet en indreguleringsrapport, hvori det fremgår, at hans anlæg som minimum overholder BR10-kravet om max 1000 J/kubikmeter, og den luftmængde husets størrelse og indretning kræver jf. samme BR10. Det 216 kubik/time hvis man har et køkken, to badeværelser og et bryggers. Der er adskillige huse, hvor ventilationsanlægget koster over 1000 kr pr år i strøm pga forkert dimensionering.

Det fremgår, at hans hus er trykprøvet, og at det dumpede i første forsøg. Men han kommer ikke med en talværdi, som man kan forholde sig til. Det er ellers et af de tal der siger en del om bygmesters omhyggelighed. Djævelen ligger i detaljerne. Som tidligere nævnt kom mit ud med imponerende 0,28 l/kvm/sek mod BR10 kravet på max 1,0.

Problemet med, at entreprenøren fylder sten i hans faskineudgravning har intet at gøre med lavenergibyggeriet. Jeg fatter ikke, at han gider diskutere det med entreprenøren og slet ikke, at han går med på galejen om at se om hullet bliver fyldt i næste regnvejr. Den slags tvister afgøres med specifikationen i hånden.

Hvad sparer han med regnvandsanlæggene (regnvand til toiletterne og faskineløsningen)? Hvis han mener andre skal kunne inspireres af hans erfaringer, så kunne det være yderst relevant. Det er de færreste, der vil etablere det for den gode samvittigheds skyld.

Desværre er der en del dæksparkere og hundehandlere i byggebranchen. Folk, der mener man bare søger byggetilladelse til noget der kan godkendes og efterfølgende retter, justere og lapper foruden at håbe på dispensationer når skidtet står på grunden. Alt sammen for bygherres regning, forstås. Dem har jeg også krydset klinger med et par stykker af, og måtte betale 40.000 kr for at slippe af med en af dem. (men det er en anden historie). Men der findes arkitekter, der kan tegne et lavenergihus rigtigt første gang. I mit byggeri var det der ingen rettelser til det tegningssæt jeg godkendte, fik byggetilladelse og endte med at få huset bygget efter og slutteligt holdt overtagelsesforretning efter. Uden at der kom så meget som en krone på i ekstraregninger. Ligeså var der entreprenører/bygmestre, der kunne bygge lavenergihuse uden slinger i valsen, og som havde erfaringer med det. Også i 2011.
At Kåre Press valgte at en entreprenør, der ikke havde erfaring, men gerne ville lære, er grundlæggende et risikabelt valg, som han selv indestår for. Min vurdering er, at han ikke har kigget grundigt nok omkring.

Hvorfor er det Kåre Press mener der skal lavere pris på fjernvarme til lavenergihuse? Det koster vel ca. det samme at trække rør ind og at drive anlægget uanset om det er et lavenergihus der står i enden af rørene. Og hvem skal betale rabatten?
Hvorfor skal der ydes tilskud til faskiner? Måske er det billigere at etablere store fællesanlæg i stedet for individuelle. Og hvem skal betale for de kloaker vi under alle omstændigheder skal have, og som vist stadig trænger til vedligeholdelse?
Tilskud til solceller springer jeg over. Der er allerede for meget religion i disses gratis benyttelse af det el-system der transportere og "oplagre" deres strøm.

Samlet set, så kan jeg ikke se noget ved Kåre Press' hus som giver anledning til at klappe i hænderne af begejstring. Der er ikke noget, der giver anledning til at imponeres, og den lære han gerne vil bidrage til andre med er upræcis. Hvis han mener almindelige mennesker skal bygge lavenergi, så er det råd til almindelige mennesker han skal komme op med. Politikerne er for tunge i gumpen til at der sker noget indenfor overskuelig tid.

Slutteligt, så er jeg ikke miljøflipper eller på anden måde religiøst bundet op på lavenergi. Jeg byggede mit hus efter hvad der er økonomisk rentabelt og hvad jeg/vi gerne vil have. Jeg har jordvarme fordi det er et fornuftigt valg, ikke mindst når vi får smart-grid og intelligent styring til den stadig stigende mængde vindmøllestrøm der skal presses ind på nettet.
Jeg er ikke prædikant for energisparehuse, men for sund fornuft og rentable løsninger.

Chr.

 • 7
 • 0

Kunne næppe have skrevet det bedre selv Christian !
Flot indlæg.

Jeg kan kun supplere med at man også bør tænke på byggematerialers CO2 aftryk, hvilket desværre ikke er noget mange beskæftiger sig med.
Hvis man ellers mener noget med "lavenergi" så bør man tænke i hele husets livscyklus. Også for byggematerielerne !
For grundlæggende så bruger et moderne hus ikke ret meget energi til opvarmning, i forhold til hvor meget energi der bliver brugt til at producere, transportere og til slut bortskaffe eller genbruge byggematerialerne til det.

 • 2
 • 0

For grundlæggende så bruger et moderne hus ikke ret meget energi til opvarmning, i forhold til hvor meget energi der bliver brugt til at producere, transportere og til slut bortskaffe eller genbruge byggematerialerne til det.

Det er en besnærende påstand hvor det ville have været dejligt med en reference eller et link til noget dokumentation med tal og beregninger.

 • 0
 • 0

Det havde klædt en økologisk rod mere at nøjes med et halvt så stort hus og så have investeret det tiloversblevne i vindmøller eller KK til fælles gavn og hjælp for mindrebemidlede.
Ret mange kW vil jeg tro.

 • 1
 • 4

Til:

Bo Christiansen 2 uger siden
Radon
hvis du skifter luften 1-2 gange i timen i hele huset. Så betyder det vil ingen ting der kommer et par liter luft op med radon? eller tager jeg fejl?
Undertryk i huset gør, at der ikke kommer damp ud til isoleringen, hvis der skulle være et lille hul i dampspærren

 • Radons henfald til faste, radioaktive stoffer gør det eksta besværligt i boliger.
 • Det er tilstrækkeligt f. eks. med en isoleret elledere for at give lækage af radon forbi membraner.
 • Det er overtryk, der kan holde radon ude.
 • Undertryk kan holde damp og radon ude af isoleringen og inde i huset.

Mvh Tyge

 • 0
 • 0