Miljøministeren: Nye kriterier for hormonforstyrrende stoffer er for vage

Med to et halvt års forsinkelse har EU-Kommissionen endelig fremsat et forslag med kriterier for, hvornår et stof kan betragtes som værende hormonforstyrrende.

Forslaget er imidlertid langt fra godt nok, understreger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

»Jeg er glad for, at Kommissionen omsider reagerer på det store pres, som Danmark og andre EU-lande har lagt for at få kriterierne på bordet. Når det er sagt, kan kriterierne desværre kun bruges til at udpege de få stoffer, som vi med 100 pct. sikkerhed ved, er hormonforstyrrende,« siger ministeren i en meddelelse.

»Vi får ikke udpeget de stoffer, som er under stærk mistanke – og den viden skal vi have for bedre at kunne beskytte mennesker og miljø mod hormonforstyrrende stoffer,« lyder det videre.

Læs også: Domstolen: EU-Kommissionen skal have styr på hormonforstyrrende stoffer NU

At stoffer under stærk mistanke ikke er kommet med i forslaget, undrer ministeren, eftersom det står i modsætning til gængs praksis på kemikalieområdet.

Derfor vil han mandag tage sagen med til miljørådsmøde i Luxembourg, hvor emnet er på dagsordenen, så Kommissionen bliver gjort opmærksom på forskellen i lovgivningen.

Forslaget har ellers været længe nok undervejs. I juli 2014 lagde Sverige sag an mod Kommissionen for ikke at have holdt tidsfristen for vedtagelse af kriterierne. Det skulle oprindeligt være sket senest den 13. december 2013.

Læs også: Minister: EU sylter kampen mod hormonforstyrrende stoffer

Esben Lunde Larsens daværende forgænger Kirsten Brosbøl (S) var også dengang trætte af Kommissionens smøleri, og den officielle udmelding fra Kommissionen dengang var, at det var nødvendigt med en nærmere undersøgelse af, hvilke konsekvenser det ville have at forbyde hormonforstyrrende stoffer i sprøjtegifte.

Til dette sagde professor og forsker i hormonforstyrrende stoffer Poul Bjerregaard fra Syddansk Universitet:

»Jeg tror, at EU-Kommissionen har følt sig under så meget pres fra diverse interessenter, at den ikke tør tage stilling til, hvordan hormonforstyrrende stoffer skal håndteres på listen over særligt problematiske kemikalier. Disse interessenter er industrien og visse EU-lande med store interesser i den kemiske industri. Industrien er bekymret for at miste mange penge.«

Forslag til retsakter, der indeholder kriterierne, skal behandles på komitémøder for biocider og pesticider i juli.