Miljøminister: Nu flytter vi omstridt NOx-målestation

Ved at inddrage et par parkeringspladser rykker Miljøstyrelsen den omstridte målestation på H. C. Andersens Boulevard længere fra kørebanen og nedbringer dermed på papiret forureningen i København. Illustration: Lasse Ørum Klinke

Miljøminister Esben Lunde Larsen (V) blæser på kritik fra Københavns Kommune og flytter nu den målestation på H. C. Andersens Boulevard, som registrerer mere sundhedsskadelig kvælstofdioxid (NO2) i luften, end EU tillader.

Målestationen bliver i oktober flyttet længere væk fra kørebanen. Dermed forventer ministeren og de danske embedsmænd, at forureningen kommer ned under grænseværdien eller så tæt på, at små justeringer kan sørge for, at Danmark lever op til reglerne.

EU fastslog ellers i sidste måned over den danske regering, at Danmark har gjort for lidt for at sikre københavnerne ren luft. Samtidig afviste kommissionen at lade Danmark trække 14 procent fra NO2-koncentrationen.

Læs også: EU underkender: Omstridt målestation i København står, præcis hvor den skal

Det havde regeringen gjort i sit svar til EU, fordi Københavns Kommune i 2010 nedlagde en busbane på strækningen forbi Tivoli, hvor målestationen står. Dermed kom kørebanen for de øvrige biler tættere på måleren, og NOx-koncentrationen steg.

EU-Kommissionen holdt sig dog fra at diktere den danske regering, at målestationen skal blive stående. Dermed er vejen åben for, at Danmark på det gældende, juridiske papir får en lavere koncentration ved at flytte måleren.

Københavns Kommune, som skal nedlægge et par parkeringspladser for at give plads til måleren på den nye placering, protesterede voldsomt mod flytningen. Et flertal i Borgerrepræsentationen bøjede sig dog i maj, da Vejdirektoratet havde advaret om, at modstanden mod at flytte målestationen var ulovlig.

'Teknik - ikke politik'

Esben Lunde Larsen afviser dog i en ny orientering til Folketingets miljøudvalg, at han er ude i et politisk ærinde, også selv om teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (Enh.) har efterlyst mulighed for at begrænse bilernes forurening med en miljøzone i stedet for at flytte måleren.

'Aarhus Universitet har foretaget en samlet vurdering af målestationens placering og her peget på, at det ud fra en faglig synsvinkel er mere hensigtsmæssigt at flytte målestationen tættere på husfacaden. Dette er baggrunden for Miljøstyrelsens ønske om at flytte målestationen. Det er teknik og ikke politik,' skriver ministeren.

'Miljøstyrelsen ønsker, at måleren placeres, så den giver et retvisende billede af udviklingen i luftforureningen, som er målt på stedet siden 1983. Både den nuværende og Miljøstyrelsens planlagte nye placering af målestationen er i overensstemmelse med EU-direktivet. Den praktiske flytning af målestationen forventes gennemført i slutningen af oktober.'

Dieselgate giver alle storbyer kæmpe udfordringer

Esben Lunde Larsen konstaterer i sin orientering, at dieselskandalen giver såvel København som 'stort set alle andre store byer i EU' store udfordringer. I praksis har udslippet af sundhedsskadelige kvælstofilter nemlig vist sig langt større, end modelberegningerne har forudset. Det skyldes, at nye dieselbiler udleder op til syv gange mere NOx i virkelighedens trafik end i de laboratorietest på rullefelt, hvor typegodkendelserne foregår.

Læs også: Nye dieselbiler forurener syv gange mere end de er godkendt til

Ved at flytte målestationen slipper Esben Lunde Larsen for at stramme miljøzonen for lastbiler og busser, så den også omfatter krav om effektiv NOx-rensning af udstødningen. Det er ellers den mest realistiske metode til at nedbringe den faktiske koncentration af den sundhedsskadelig NO2 på H. C. Andersens Boulevard.

Læs også: NOx-krav og dieselskandale kan tvinge gamle busser og lastbiler ud af København

Modelberegninger viser, at grænseværdien for NO2 er overtrådt flere steder i København, men EU håndhæver kun grænseværdien, hvor der rent faktisk står en måler.

Luftforurening er årligt skyld i 3000 for tidligere dødsfald i Danmark, viser en rapport fra Det Europæiske Miljøagentur. Partikler er den største synder, men her overholder Danmark grænseværdierne. NO2-forureningen har ifølge agenturet 50 årlige dødsfald på samvittigheden.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er simpelthen tåkrummende pinligt at se at svaret er "Skyd Budbringeren".

Hvad fanden er det Folketinget har imod borgernes gode helbred ?

Hvad fanden er det de ikke fatter om livskvalitet ?

 • 41
 • 13

Jeg kan specielt godt lide argumentet om at vi kan sammenligne målingerne, hvis vi flytter målestationen.

Nej det kan vi ikke.

 • 23
 • 9

Hvad fanden er det Folketinget har imod borgernes gode helbred ? Hvad fanden er det de ikke fatter om livskvalitet ?

Hvis det ikke primært er borgerne selv som kører rundt i bilerne, hvem er det så?

80% af alt transport foregår altså på vejene. At lade somom man blot kan fjerne alt forurening med det samme, og leve af livskvalitet og økologiske gulerødder er simpelthen intet andet end feel-good-politik.

Det er så nemt at bosætte sig inde i centrum af København og beklage sig over lastbilerne som kører ind i byen med fødevarer til butikkerne.

Det er så nemt at lade somom der findes et "alternativ" til vores gode, sunde, sikre samfundsform (social-liberalt). Det gør der ikke. Der findes undertrykkende diktaturer som socialisme, nationalsocialisme, fascisme og kommunisme. Der er ingen u-opdaget mellemvej, og hver enkelt begrænsning vi laver, koster os velstand og velfærd. Især når det gælder mobilitet.

Nu har vores samfund stået stille i 10 år. Et årti uden nogen økonomisk fremgang. Hvornår indser vi, at vi ikke bliver rigere af at lave endnu flere vindmøller?

Hvornår indser vi, at desto flere begrænsninger vi laver for vores industri, desto mere industri flytter til Kina hvor de kan forurene som de vil?

 • 13
 • 22

Og? Har du overhovedet læst artiklen?

@ Jens Haugaard

Citat fra artiklen: ".....fordi Københavns Kommune i 2010 nedlagde en busbane på strækningen forbi Tivoli, hvor målestationen står. Dermed kom kørebanen for de øvrige biler tættere på måleren, og NOx-koncentrationen steg."

Det har jo ikke noget at gøre med borgernes helbred. Det her er bureaukrati, og hvis min kommentar er politisk farvet, har du så læst PH´s kommentar, som er den jeg kommenterer på?

Hvis trafikken flyttes 3,5 meter tættere på en målestation og forureningen derfor fejlagtigt måles som steget, skal målestationen naturligvis flyttes 3,5 meter længere væk. Færdig!

Beklager dette meget tekniske indlæg, men nogle har åbenbart ikke forstået den primitive problematik.

Det her har ikke noget med forureningsbekæmpelse eller borgernes sundhed at gøre. Det har kun noget at gøre med hvordan forurening måles. Vi kan sagtens diskutere forureningsbekæmpelse, helbred og sundhed en anden gang, men denne artikel handler altså ikke om dette, men om målinger, der skal være retvisende, og ikke vise det man gerne vil de skal vise.

 • 17
 • 9

Man kan da også bare ned- eller opjustere som man lyster, ved at sammenligne med en målestation, som står et andet sted - som man jo gør ved temperaturdata.

 • 3
 • 2

I stedet for at flytte den 2 meter. Så sæt den da herned til Sydfalster. Det er kun ca. 100 km. Her er NOx-tallet i orden. Så er alle forureningsproblemer løst på H. C. Andersens Boulevard. Jeg har plads til 8 eller 10 i haven.

 • 7
 • 2

Kan det virkelig passe at vi baserer vores miljøpolitik på eet målepunkt ?

Det virker mere vanvittigt, end stationens præcise placering.

 • 11
 • 0

Poul-Henning Kamp. At flytte dem, løser ikke nogen problemer. Vi er mange som troede, at alle forureningsproblemer var løst. Vi lever jo i et "civilisereret" samfund. Og bilerne forurenede næsten ikke? Har man stukket os blår i øjnene? Vi kan jo ikke se eller lugte det. Vi dør bare af det.

 • 1
 • 1

Hvorfor ikke flytte målestationen på H. C. Andersens Boulevard til Hvide Sande eller Oksbøl Strand? der vil man kunne få de ønskede resultater, mens folk i København bliver syge og dør af udokumenteret forurening.

Uhæderlige politikere er 'run of the mill', men miljøministertossen fører på point.

 • 5
 • 3

Har man stukket os blår i øjnene?

Jeg ved oprigtigt ikke hvad fanden Folketinget har gang i.

Og ja, det er "Folketinget" for selvom den såkaldte "liberale" fløj klart har hovedet længere nede i sandet har den anden side ikke ligefrem udmærket sig ved at være fremme i skoene på dette område. (Jvf. feks betalingsringen, krav til/landstrøm krydstogtskibe osv.)

 • 4
 • 4

Prøv at se figur 2.3 på side 17 i denne publikation: http://dce2.au.dk/pub/SR111.pdf Her ses tydeligt et spring i koncentrationsniveau i 2010 og en svagt faldende trend i perioden før og efter.

Måleteknisk skal der naturligvis korrigeres for dette spring hvis man skal udtale sig om udviklingen i NO2 koncentrationen. Det samme havde jo været tilfældet hvis kørebanerne var blevet lagt om så trafikken i 2010 kom længere væk fra målestationen.

Uden korrektion vil måleresultaterne ikke give et sandt billede af udviklingen. Længere er den ikke.

 • 7
 • 0

Har man f.eks et støjproblem, og støjkilden kommer tættere på måle mikrofonen kan den flyttes. Har man et iltsvinds problem der forværres kan måle punktet flyttes til et sted med højere ilt koncentration. Vi kan jo løse alle miljø problemer på ingen tid på den måde.

 • 3
 • 0

fordi Københavns Kommune i 2010 nedlagde en busbane på strækningen forbi Tivoli, hvor målestationen står.

Og du tror seriøst ikke at selvsamme folk som vil flytte stationen nu, ville argumentere imod at flytte den hvis der blev oprettet en busbane i stedet? Så ville selvsamme personer argumentere for at forureningen blot er faldet, og positionen intet har med det at gøre.

Der er intet teknik involveret i det her, det er ren og skær politik og juridisk manøvreren for at undgå at gøre noget ved problemet, da det er meget billigere blot at feje det ind under gulvtæppet.

 • 4
 • 2

Hvorfor ikke sætte målestationen på hjul,- så kan den efter behov trilles til steder, hvor de ønskede resultater kan opnås. Ideen stilles gerne gratis til rådighed(Ironi kan forekomme).

 • 3
 • 1

Fuldstændig rigtigt. Det er bare ikke noget argument for at flytte målestationen. Argumentet for at flytte den er udelukkende et ønske om at få EU til at holde mund.

Det er ikke sådant jeg læser artiklen. EU har sagt nej til at lave en korrektion af måledata så data før og efter 2010 kan sammenlignes. Da man har fået nej til dette flytter man nu stationen så måleforholdene svarer til forholdene før 2010, og man dermed igen kan sammenligne data. Jeg har svært ved at se problemet.

Målingerne siger under alle omstændigheder ikke noget om hvor meget NO2 københavnerne udsættes for, da måleudstyret ikke er monteret i deres luftveje.

 • 2
 • 0

Målingerne siger under alle omstændigheder ikke noget om hvor meget NO2 københavnerne udsættes for, da måleudstyret ikke er monteret i deres luftveje.

Det gør det ikke nej, det vil kræve mange flere målestationer for at finde ud af hvordan skidtet spreder sig rundt i en by og hvor høje koncentrationerne er. men det var nu godt at målestationen ikke blev flyttet, for det har givet os, og i sær bilister en interessant (ubehagelig) oplysning. Det er bilisten selv der er udsat for den mest koncentreret partikel indtagelse. De nøjes dog kun med den høje koncentration mens de køre i kø i by og på motorvej, by boerne må leve med det 24/7/365. Men er der nu kø på i modkørende kørebane på en motorvej, hvor høj en koncentration udsætter man sig for i yderbanen i forhold til inderbanen. partiklerne må jo blive mast ind i kabinen på grund af undertrykket når man kommer med 110 km/t. Så lad os få flere målestationer i sving også ud på motorvejen. Og så må partikel sprederen identificeres! hvem mon det kan være ? Og indtil da tag en dyb indånding og hold vejret til du er fremme ved destinationen.

 • 2
 • 1

..... Og gå op mod ligaen af de forenede jammerkommoder. Og så viser sagen jo iøvrigt med al ønskelig tydelighed at salg af elastik i metermål er en yderst respektabel håndtering, sammenlignet med opgørelse af luftkvalitet. Og så undres man da over at EU ikke har andet at tage sig til, end at opbygge Badwill ved at ville detailregulere om en målestation i København skal stå 2 meter mere eller mindre mod Nord.

Se iøvrigt også http://www.altinget.dk/artikel/esben-lunde...

 • 1
 • 3

Er du svimmel mand, at foreslå sådan noget. vestkysten er nok det sted i landet hvor der er flest partikler i luften - det trækker bare ikke rigtig nogen overskrifter, dels fordi det mest går ud over vestjyderne, dels fordi man ikke kan afgiftsbelægge eller regulere årsagen - Vesterhavet. Og det er jo paradoksalt, at for os andre, er der ikke noget mere forfriskende end en lang travetur langs vestkysten.

 • 0
 • 3

Når der er EU krav om måling - bør der naturligvis følge retningslinjer for målingerne. (man fristes til at skrive "ingeniørnorm") Og det er der selvfølgelig: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710...

Nævnte bekendtgørelse følges i linket af: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/50/EF. som har et bilag III med anvisning på placering og løbende dokumentation for opfyldelse af kriterierne:

"C. Individuel placering af prøvetagningssteder

D. Dokumentation for og genovervejelse af den valgte placering

Placeringsprocedurerne bør allerede på klassificeringsstadiet ledsages af fuldstændig dokumentation i form af retningsvisende fotografier af omgivelserne og detaljerede kort. Placeringerne bør regelmæssigt tages op til fornyet overvejelse med ny dokumentation for at sikre, at kriterierne for valget fortsat er gyldige."

Så når Esben sender næste luftkvalitetsrapport til EU skal dokumentationen være i orden. Men enhver ingeniør med lokalkendskab bør kunne afgøre om den gamle placering stadig lever op til kriterierne og om den nye vil gøre det samme.

NB Der måles Både i byernes "hot spots" - på neutrale steder i byerne og i det åbne land.

 • 1
 • 0

Hej Karsten Jeg har ikke studeret måleprogrammet, men blot placering af målestationer. Jeg går ud fra programmet er stykket sammen så H.C.A .b kan sammenlignes med Piccadilly Circus etc. Med by-baggrund og landstationer.

 • 0
 • 0

Flytningen af vejbanen var forårsaget af anlæggelsen af en meget lang venstresvingsbane, således at der på stedet ikke længere er 6, men 7 rækker tæt trafik. Hvor meget kan/vil denne ekstra bilmængde påvirke måleresultaterne?

 • 0
 • 0

Tak for påmindelsen, Peter Madsen. Jeg håber, du forstod sarkasmen i mit indlæg. Et er, at man skal holde sig for næsen på HCA boulevard. Men, hvis man også skal holde sig for munden, samtidig. Så har man et problem.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten