Miljøfolk raser over hemmelige niveauer af radioaktivt skiferaffald

Jordaffaldet fra skiferboringerne i Dybvad i Nordjylland er i et eller andet omfang radioaktivt. Men hvor høj en koncentration det har, og hvor meget radioaktivt affald, der er tale om, kan miljøorganisationen Greenpeace ikke få indsigt i, fortæller de i en pressemeddelelse.

Det på trods af, at de har søgt aktindsigt i korrespondancen mellem Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS) og energivirksomheden Total, der har stået for boringerne.

I Greenpeaces aktindsigt fremgår det, at SIS i en mail til Total omtaler nogle analyseresultater, hvor den radioaktive koncentration varierer, men i flere tilfælde er højere end undtagelsesniveauet for, hvornår jordaffald skal behandles radioaktivt. En værdi, der ligger på 40 ppm (parts per million):

‘Aktivitetkoncentrationen er i flere tilfælde højere end værdierne for undtagelsesniveauerne fastsat i bekendtgørelse om undtagelsesregler fra lov om brug m.v. af radioaktive stoffer, nr. 192 af 2. april 2002’, lyder det i mailen.

Altså informerer SIS selv Total om analyseresultater, hvor der findes overskridelser af det såkaldte undtagelsesniveau.

Læs også: Analyse: Radioaktive materialer giver ingen problemer for dansk skifergas

Total krævede resultaterne tilbageholdt

Analyseresultaterne som SIS henviser til, og dermed de reelle radioaktive værdier i boreaffaldet, er efter krav fra Total blevet holdt fortrolige i Greenpeaces aktindsigtsbegæring.

»Det er ikke overraskende, at Total ønsker at holde data om alunskiferens skifergas-indhold tæt ind til kroppen, men det er helt uacceptabelt, at myndighederne og regeringen vil hemmeligholde alunskiferens uran-indhold,« skriver klima- og energimedarbejder i Greenpeace Tarjei Haaland i pressemeddelelsen, og fortsætter:

»Vi kan med andre ord ikke få oplyst, hvor meget uran-indholdet overstiger 40 ppm i dele af alunskiferen. Eller hvor store mængder af alunskiferen med over 40 ppm, der er tale om.«

Læs også: Derfor dropper Total skifer-boringer i Nordsjælland, men fortsætter i Jylland

Skiferaffaldet er blevet deponeret som almindeligt affald på Ravnshøj Miljøanlæg i Frederikshavn Kommune, og det er ifølge Greenpeace sket, fordi Total har fået lov til at ‘blande sig ud af problemerne’.

Greenpeace mener, at det radioaktive boreaffald er blevet blandet sammen med ikke-radioaktivt affald. Dermed er det blevet ‘fortyndet’, så det kunne deponeres som almindeligt jordaffald.

»Det kan umuligt være politisk eller folkeligt acceptabelt, at boreaffald, som skal håndteres som radioaktivt affald, opblandes med andet affald og deponeres på en losseplads,« lyder det fra Tarjei Haaland.

SIS: Deponering er sket efter loven

Ingeniøren har rettet kontakt til seniorrådgiver i SIS, David Garf Ulfbeck. Vi ville gerne have spurgt ham, hvorfor Greenpeace ikke kan få indsigt i de omtalte analyseresultater, men det har desværre ikke været muligt.

I stedet henviser han via mail til Sundhedsstyrelsens “Notat vedrørende radioaktive stoffer fra efterforskningsboringen ved Dybvad”.
Notatet fortæller ikke, hvorfor analyseresultaterne tilbageholdes. SIS afviser heller ikke i notatet, at der har været radioaktive koncentrationer over det tilladte, men i stedet fremgår det, at mængden af radioaktive skiferaffald i det opborede sediment har været så lille, at der ikke har været behov for at sortere det fra det ikke-radioaktive skifer.

Læs også: Skifergasprotest: Hjørring Kommune går til EU

SIS henviser til, at affaldet naturligt er blevet blandet i boreprocessen, hvorfor skiferspåner med høj radioaktivitet og spåner med lav radioaktivitet er blevet opslemmet i boremudder, inden det er nået overfladen. SIS mener altså ikke, at man kan tale om, at skiferaffaldet er blevet ‘fortyndet’, som Greenpeace mener. Det er sket helt naturligt i boreprocessen.

De højradioaktive spåner, der findes i boreaffaldet, er for små til at sortere og måle enkeltvis, fremgår det af notatet.

‘Der vil forventeligt være spåner i boreaffaldet med aktivitetskoncentrationer over det gældende undtagelsesniveau. Med borespåner i størrelsesintervallet 1-20 mm, er det ikke hensigtsmæssigt, eller forbundet med væsentlige strålebeskyttelsesmæssige gevinster, at opmåle borespånerne enkeltvis med henblik på sortering i forhold til undtagelsesniveauet’, står der.

'Boreaffaldets indhold af radioaktive stoffer, kan dermed ikke forventes at indgå i scenarier forbundet med deponering, som kunne medføre uberettiget eksponering af enkeltpersoner eller grupper i befolkningen'.

SIS foretog ifølge notatet en uanmeldt besigtigelse af boringsområdet d. 13. august i år med henblik på en vurdering af strålebeskyttelsen. Her foretog de fire prøver, som i laboratoriet påviste radioaktive værdier under undtagelsesniveauerne. Kun ved en måling direkte på overfladen af borekernen blev der målt værdier svarende til to til fire gange højere end det tilladte.

Emner : Skifergas
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

»Det kan umuligt være politisk eller folkeligt acceptabelt, at boreaffald, som skal håndteres som radioaktivt affald, opblandes med andet affald og deponeres på en losseplads,« lyder det fra Tarjei Haaland.

Det politiske eller folkelige skal jeg ikke gøre mig klog på, men hvis det deponerede affald er ufarligt har jeg svært ved at se det ingeniørmæssige problem.

 • 0
 • 0

Indhold på 40ppm er faktisk meget småt, men det kan jo altid udråbes som farligt med ordet radioaktivitet. Jeg går ud fra at Greenpeace aldrig sætter deres ben på Bornholm, da jorden på det meste af Bornholm indeholder 1000 til 3000ppm. Alternativt bør hele Bornholm deponeres et sikkert sted.

 • 0
 • 0

Tilsyneladende er en væsentlig del af Greenpeaces aktiviteter blevet et forsøg på at gøre alt der vedrører radioaktivitet til noget farligt. Dette har ført til så mange absurde påstande at Greenpences troværdighed er reduceret til at være en myte. Se: http://wp.me/p1RKWc-p2

For at undgå de sædvanlige misforståelser nævner jet at: Frygten for stråling er bestemt ikke ubegrundet. Men i det meste af den offentlige debat er den vildt overdrevet.

 • 0
 • 0

Gad vist om man har rodet lidt rundt med enhederne? Ved vurdering af radioaktivt affald taler men om aktiviteten, der måles i Bq/kg

Bq er en meget lille enhed og inden man bliver bange for de store tal vil jeg nævne at: Vi alle - også Greenpeace aktivister - bærer rundt på over 4.000 Bq, 'Sådan bare' fra naturens hånd. Mere se http://wp.me/p1RKWc-ec

 • 0
 • 0

Det er jo svært for offentligheden at se om det er et "ingeniørmæssigt" problem, når man holder sådanne data hemmelige.

Jeg synes den slags hemmelighedskræmmeri er et kæmpe problem, ingeniørmæssigt eller ej!

Til alles overraskelse er jeg helt enig med Søren.

Jeg er temmeligt overbevist om at der ikke er noget reelt problem med radioaktiviteten i den konkrete sag. Derfor skal jeg ud i usikker motivforskning her for hvorfor tallene ikke bare offentliggøres. Hvis det er som jeg forestiller mig - og som ville være i tråd med de argumenter der bruges når begrænsninger til information forsøges forsvaret - at området er for vanskeligt til at man ikke kan sikre sig at data ikke misbruges og fortællingen derfor bliver ukontrollerbar, så er det et stort problem for borgerne, ligesom de andre udtryk for den statslige megatrend om at kontrollere hvilke oplysninger borgerne får indsigt i.

At Greenpeace/EB ville kunne få vinklet data så skarpt at selv banale mængder lavradioaktivt materiale fra undegrunden ville kunne få skræmt en lille del af befolkningen en halv formiddag kan ALDRIG blive et argument for at forholde befolkningen fra de reelle oplysninger. Det er et argument for 1) bedre uddannelse og 2) at få så MEGET af den viden staten ligger inde med* ud i det offentlige rum, så det ikke kommer som en overraskelse at der faktisk en gang imellem regnes på konsekvenserne af afskaffelse af SU og folkepension i økonomiministeriet, selv om chancen for at det nogensinde bliver til et lovforslag er forsvindende lille og at der findes en masse lavradioaktivt materiale rundt omkring i landet uden at Danmark af den grund bliver selvlysende om natten.

*Med de sædvanlige undtagelser for personoplysninger og KLARE nationale sikkerhedsinteresser.

 • 0
 • 0

I artiklen står:

Altså informerer SIS selv Total om analyseresultater, hvor der findes overskridelser af det såkaldte undtagelsesniveau.< Er det til at misforstå?

 • 0
 • 0

Alt er gift...det afhænger kun af mængden...hvis der fra embeds værket er skønnet fornuftigt så er sagen aldeles uinteressant.

Jeg er tilfældigvis således indrettet, at jeg har større tillid til embedsværket, selv om det af og til kan være svært, end jeg nogensinde får til GP.

 • 0
 • 0

Det er muligt at alt er gift, men tilbage til emnet hvortil, med al respekt, heller ikke høre Bjarke Mønnikes indretning. Men når samme Bjarke Mønnike betvivler Total har modtaget omtalte oplysninger, og artiklen tilsyneladende klart angiver at de er sendt fra SIS til Total, hvad er så formålet med at betvivle at Total har oplysningerne, ud over endnu engang at kunne lufte mistillid til en nysgerrig transnational NGO?

 • 0
 • 0

I flere omgange har MF Pia Olsen Dyhr, SF, bedt sundhedsministeren svare på spørgsmål om boreaffaldet fra boringen efter skifergas i Nordjylland. Spørgsmålene er stillet gennem Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg. Senest har sundhedsministeren den 15. December 2015 svaret på udvalgets spørgsmål 58. I svaret konkluderes det blandt andet, at "det producerede boreaffald er at betragte som ikke-radioaktivt affald og indholdet af naturligt forekommende radioaktive stoffer i affaldet vil derfor ikke være ophav til en strålingsdosis af strålebeskyttelsesmæssig betydning". Det går jeg ud fra er en fagligt korrekt konklusion. Der kan læses flere detaljer i det mere detaljerede svar fra sundhedsministeren på Folketingtes hjemmeside fr.dk.

 • 0
 • 0

Men når samme Bjarke Mønnike betvivler Total har modtaget omtalte oplysninger, og artiklen tilsyneladende klart angiver at de er sendt fra SIS til Total, hvad er så formålet med at betvivle at Total har oplysningerne, ud over endnu engang at kunne lufte mistillid til en nysgerrig transnational NGO?

Det jeg syntes er mest interessant i den sammenhæng er at nævnte organisation kun henviser til det de har fået aktindsigt i samt klipper sætninger ud af den.

Når de nu har fået dokumenterne udleveret kunne de i det mindste gøre dem offentligt tilgængelige - man kunne næsten få den tanke at der er noget de vil skjule.

M

 • 0
 • 0

Hvor kan jeg finde GP's rettighed til at forlange oplysninger fra Total i Grundloven...... kunne man ikke bare bede dem om at gå på Folketingets hjemmesider og se hvad der står der, lige som vi andre gør det.

GP kan stadig ikke lide energiselskaber.

 • 0
 • 0

Undertegnede skal være den første til at beklage såfremt vi har brugt tid på en konflikt der kun eksistere inde hovedet på den der NGO hvis navn sjælden skrives helt ud.

 • 0
 • 0

Det politiske eller folkelige skal jeg ikke gøre mig klog på

Hvis noget er hemmeligt, så ved alle instinktivt at stikker der helt sikkert noget under ... og det er både et politisk og et folkeligt problem!

I lyset af denne mangel af informationer - så er det naturligt nok at folk forestiller sig stort set hvad som helst, laver en Facebook gruppe imod det og dagen efter skal Ministeren til afhøring på DR om "sagen".

Debatten bliver ukvalificeret; man synes måske selv det er en smart spin-doktor-strategi at folk forestiller sig noget mærkeligt som man så bagefter kan modbevise med sin informations-overlegenhed - men, man spilder bare alles tid på det og man får ikke overbevist nogen alligevel; når først folk har dannet en overbevisning er den næsten umulig at ændre igen.

 • 0
 • 0

Bornholm giver en unik mulighed for at se, om radioaktivitet skulle give øget dødelighed. Hvorfor har DØR og GP ikke undersøgt det, og udgivet alarmerende rapporter om hvor mange "for tidligt døde" der render rundt på øen. De burde næsten alle sammen være zombier.

 • 0
 • 0

Man behøver ikke at gå til Bornholm. Forhøjet strålings-niveau findes mange steder - også i Europa og væsentligt mere end på Bornholm. OG Der findes allerede meget, der viser at moderat stråling er gavnlig - næsten som en vaccination mod kræft. Tilsyneladende er det svært, ikke bare for Greenpeace, at sige farvel til gamle dogmer. Se: http://wp.me/p1RKWc-6e

 • 0
 • 0

Debatten bliver ukvalificeret; man synes måske selv det er en smart spin-doktor-strategi at folk forestiller sig noget mærkeligt

Frithiof Jensen scenarie er ikke helt forkert! Ordsproget siger: Løgnen når den halve jord rundt inden sandheden får bukser på.

Der er bare den hage ved Frithiof Jensens teori at alle og enhver kan misinformere. Misinformation er ikke begrænset til ukvalificerede, - og slet ikke til uformuende!

Ellers kunne der ikke have været så bogstavelig talt dræbende langvarige forløb med helbredstruende kemi, arbejdsmetoder o.s.v.

Uvidenhed og grådighed rivalisere ligeværdigt om at være største dødsårsag.

 • 0
 • 0

......at der er et liv efter døden.......hvorfor skal vi så vedblivende høre på det pjat om livsfarlige småting.....fat det dog.....det eneste der er sikkert...er døden.......den kommer helt af sig selv. Det er selvfølgeligt ikke morsomt hvis det sker for tidligt, men at bekymre sig om at nogle boreprøver skulle indeholde en smule radioaktivt materiale....klap hesten.

Jeg har lige været i Normandiet hvor der den dag og de nærmeste uger efter jeg blev født blev dræbt over 30000 unge soldater mellem sytten og 28år for at befri dig og mig fra Hitler. Den første dag blev 8 ud af 10 dræbt ved landgange.

Prøv at erkende hvor mange der er omkommet bare i år af færdselsulykker, ebola, malaria, HIV, mudderskred, mineulykker og oversvømmelser.

Det må være et problem for nogle at leve et sted som vort, hvor en oversvømmet vejstrækning er den store sensation.

 • 0
 • 0

Det er ikke død der er problemet,men at holde sig forsørget. Der er ikke længere hæderligt og nyttigt arbejde til alle ,der vil ,og derfor er VE-og bekymringsindustri det næste financielle vækstmarked. Det går rigtig godt.

 • 0
 • 0

Hvor kan jeg finde GP's rettighed til at forlange oplysninger fra Total i Grundloven...... kunne man ikke bare bede dem om at gå på Folketingets hjemmesider og se hvad der står der, lige som vi andre gør det.

GP kræver ikke nogle oplysninger udleveret at Total, så det er ikke Grundloven du skal læse...

GP kræver aktindsigt i noget arbejde som Statens Institut for Strålebeskyttelse har udført og det er en offentlig virksomhed, så prøv at læs "offentlighedsloven" i stedet...

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710...

 • 0
 • 0

Ganske enig Michael. Hvorfor gør GP så ikke bare det og kommer med deres konklusion.....men det giver jo ingen reklame for GP der udmærket ved at de kun har en sag så længe at de kan påstå der er noget galt.

 • 0
 • 0

Alternativt bør hele Bornholm deponeres et sikkert sted.

Da jeg tog Isotopkursus på KU lærte vi, at støvsugerposer med støv fra nogle bygninger havde så høj aktivitet per kg, at hvis man fulgte reglerne, skulle de deponeres særskilt som radioaktivt affald. Grunden er, at vægge af især beton frigiver radon, der henfalder til faste radioaktive grundstoffer, som så bliver opsamlet i støvsugeren, når man støvsuger. Vi lærte også, at reglerne blot angav en max. aktivitet per kg for for affald, der må behandles som dagrenovation eller hældes i alm. afløb, og derfor er det tilladt at fortynde sig ud af problemet, hvis man har affald med en aktivitet, der ligger over grænsen. At GP vil gå den modsatte vej, og åbenbart forventer, at der udvikles en metode til at skille skiferspåner på et par millimeter med høj aktivitet fra dem med lav aktivitet, blot for deponere den radioaktive fraktion adskilt fra resten, grænser til irrationel hysteri, og afslører den rabiate pseudo-religiøse tilgang organisationen har til alt, som vedrører miljøet.

 • 0
 • 0

Tag en tur til Ramsar i Pakistan. Der er der et virkeligt højt niveau af radon. MEN De stakkels mennesker er ikke blevet advaret og lever i bedste velgående. Al snak om mange dødsfald er beregninger fra beregningsmodellen Liniar-No-Treashold, der stammer fra kort efter atombombeangrebene. Dengang var man både uvidende og bange. Men det eneste der er tilbage af teorien er det jeg lidt ubehøvlet kalder Greenpeace-propaganda. Se http://wp.me/p1RKWc-1jG

 • 0
 • 0

@ Erik Bresler Gennemsnit-temperaturne i Ramsar er 19,3 grader C Selv om der måske er palmetage må det huskes at radon er en tung luftart, der holder sig ved jorden. Det er rigtigt at området er sparsomt befolket, men der er nok til at vise at LNT-hypotesen ikke er holdbar. I stedet for at forsøge at finde indvendinger, så prøv at læse den side jeg henviste til.

 • 0
 • 0

Many years ago, when I was in my 20s, I was asked to measure the radioactivity of spent drilling mud (the material used to lubricate drills when drilling into rock for whatever reason). I was made aware that at that time a lot of potassium compounds could be added to the drilling mud. Potassium is naturally radioactive, since one of its naturally occurring isotopes is both primordial and has an extremely long half-life. (Indeed potassium is used in certain dating processes especially because it can potentially give meaningful results over gigayears). It's therefore interesting to see the information given out only referring to uranium.

Like most people, I am naturally inclined to see refusal to make such information public as an attempt to hide detrimental information but second thoughts suggest to me the the problem here is more likely to be the usual one which those of us who both work(ed) in the radiation safety industry and also have some understanding of the psychological impact on the public of our work, have decried for years. I remember "blowing up" senior people in the UK for wanting to put up the use of radioactive material by "small users" - eg Hospitals and Universities - under the heading "Other Nuclear Sites". That the word "nuclear" in this sort of report would mean something totally different (and terrifying) to the general public, had never crossed anyone's mind. (None of us had any real objection to making the information publicly available - which would reveal how little radioactive material is used most of the time on such sites; far below our permitted maxima over the year - our objection was purely about the idiotic way of describing our sites!)

We should perhaps be more inclined to remember "Hanlon's Razor" - "Never ascribe to malice that which can be explained by incompetence". The Nuclear and Radiation Safety Industry with all its ramifications is mostly proud of its incompetence in the social sciences...

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten