Militær satellit opsendes som årets første

Opsendelsen af den 6,6 milliarder dyre militærsatellit er fastsat til kl. 22.48 tirsdag aften med et opsendelsesvindue på fire timer. Opsendelsen sker fra rampe 40 på Cape Canaveral rumcenteret og skal finde sted med den 3,7 milliarder kroner dyre Titan-4B raket. Rakettens øverste Centaur-trin skal skubbe Milstar-II satellitten ud i sin position i den geostationære bane omkring Jorden.

Milstar-II er en af det amerikanske forsvars nyeste og mest avancerede kommunikationssatellitter. Satellitten er bygget af Lockheed Martin i Californien og er den anden til at medbringe et såkaldt mediumrate datakommunikationssystem, der kan behandle 1,5 megabits pr. sekund i 32 kanaler. I dag har USA tre Milstar-I i kredsløb. En Milstar-satellit blev i 1999 ved en fejl opsendt til ubrugelig bane.

Den første af den nye generation Milstar-II satellitter blev opsendt sidste år. Satellitten indeholder en række nye sikkerhedsforanstaltninger og hurtigere kommunikationssystemer. Via satellitten kan de forskellige enheder i det amerikanske forsvar kommunikere hurtigere med hinanden uden at afsløre deres position og uden at blive forstyrret af fjendtlige forsøg på at forstyrre kommunikationen. De tekniske detaljer om Milstar er klassificeret som hemmelige af det amerikanske forsvar og er derfor ikke frigivet.

Lockheed Martin har en tredje Milstar-II satellit under bygning, den er planlagt til opsendelse i november i år. Med alle tre Milstar-II satellitter i kredsløb er der næsten global kommunikationsdækning for alle de forskellige enheder af det amerikanske forsvar. Milstar bruges ikke kun af tropper på landjorden, men også til kommunikation med fly, skibe, ubåde og spionsatellitter i kredsløb omkring Jorden. Omkring fire måneder efter opsendelsen, regner det amerikanske forsvar med at være færdige med af afprøve satellitten, og den kan så tages i fuld operationel brug.