Milena Penkowa mister sin doktorgrad
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Milena Penkowa mister sin doktorgrad

Milena Penkowa er ikke længere dr. med. Illustration: Finn Frandsen

Københavns Universitet har besluttet at trække Milena Penkowas medicinske doktorgrad, som hun modtog i 2006, tilbage.

Beslutningen er truffet i Akademisk Råd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, der består af ti videnskabelige medarbejdere, fem studerende, dekanen og tre teknisk-administrative medarbejdere. Dekan Ulla Wewer er formand for rådet.

Universitet skriver i en pressemeddelelse, at »Milena Penkowa i 2003 indleverede en disputats, hvor en del af de dyreforsøg, der indgik, ikke var gennemført. På grund af mistanken herom afviste bedømmelsesudvalget disputatsen. For at dække over disse forhold forfalskede Milena Penkowa centrale dokumenter. Dette blev fastslået ved Østre Landsrets dom af 8. september 2016. Hvis fakultetet havde været bekendt med disse forhold, ville fakultetet have afvist at behandle den anden doktordisputats, som Milena Penkowa fik doktorgraden for«.

Tildelingen af en doktorgrad er en stor akademisk anerkendelse med forventning om en høj faglig troværdighed, ligesom den skal være udtryk for betydelig videnskabelig indsigt og modenhed. Disse forudsætninger har Milena Penkowa ikke levet op til, fastslår Akademisk Råd, der enstemmigt har vedtaget at trække doktorgraden tilbage.

Det er meget sjældent, at forskere får frataget deres doktorgrad. På Københavns Universitet kendes kun et tilfælde i nyere tid, det var da Else Kay Hoffman i 1994 fik frataget sin doktorgrad (dr.scient.) for at plagiere et afsnit i sin doktorafhandling. Som en konsekvens trak hun sig bl.a. som medlem af Det Kgl. Videnskabernes Selskab. Men sagen var dog ikke mere alvorlig, end at hun fortsatte som professor ved universitetet, hvor hun i dag har status af professor emeritus.

Der var i øvrigt en del debat i medier dengang, herunder Weekendavisen, som også var avisen, der kortlagde Penkowas svindel, om Else Kay Hoffmann var blevet unødigt hårdt dømt.

Det Danske samfund glimmer med sin manglende konsekvens .. Den langmodighed ,som der bliver udvist grænser til tosse godhed..

Nu er det kun et år siden at der faldt Landsretsdom og jeg finder det helt naturligt at man har afventet et evt. efterspil inden man farer ud og trækker en doktorgrad tilbage. "Akademisk Råd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet" er jo ikke politikere der skal ud og vise "handlekraft" og det vil være decideret pinligt hvis de senere måtte tildele doktorgrden igen.

Man kan så diskutere om behandlingen i retssystemet kunne være gået hurtigere - det er jo kendt for at være notorisk langtrukken. Men sagen er alt anden end simpel og har været så meget i medierne at man nok gerne ville have alle sten vendt for at være helt sikker på at der ikke senere kunne stilles spørgsmål til dommen.

  • 26
  • 1

Man kan så diskutere om behandlingen i retssystemet kunne være gået hurtigere - det er jo kendt for at være notorisk langtrukken.

Med alle de jurister (djøf'er) der absolut skal parkeres overalt i politik, skal indover ifm. enhver "sag" i institutioner samt hos kommuner og ikke mindst 24/7 laver alenlange ansvarsfraskrivelser (it især) og andre gemmelege til gode lønninger i den private sektor, så har retterne (systemet) jo ikke særligt mange at trække på - det er godt sandet til.

Hvis man nu også tog retssystemets ventelisteproblematik lige så seriøst som ventelister hos hospitalsvæsenet, da ville borgernes retsbevidstheden få et godt nøk op herhjemme..

(glem det, jeg drømmer, det bliver ikke i min tid :)

  • 7
  • 11

Penkowa blev ikke dømt eller fundet uredelig for at have forfalsket dokumenter der vedrører den doktorgrad hun fik. Hun indleverede en disputats i 2003 som blev trukket tilbage. Den inkluderede rotteforsøg, som efter rettens skøn ikke var udført (såvidt jeg forstår det). Derefter indleverede hun en disputats i 2004 uden disse rotteforsøg. Som blev antaget - og som ikke er fundet mangelfuld, går jeg ud fra. Det står der i hvert fald ikke noget om i de mange artikler om sagen.

Det kan undre at KU ikke havde frataget Penkowa doktorgraden forlængst, hvis der havde været noget mangelfuldt eller useriøst i den disputats som blev godkendt.

Der behøver man da ikke at vente på rettens dom om en anden disputats, der blev trukket.

Det ser ud til at det er den faglige troværdighed det hele drejer sig om. Den gik åbenbart fløjten efter rettens dom over den disputats som blev trukket. Og udelukker således Penkowa fra at være troværdig nok efter KUs mening. Selvom KU ikke har fundet noget der skulle være utroværdigt (det står der intet om nogetsteds i meddelelsen) i den disputats hun fik doktorgraden for?

  • 7
  • 8