Microsoft trækker danske softwarejob hjem til USA

Microsoft Business Solutions har trukket cirka 12 udviklingsarbejdspladser inden for software ud af landet, fordi softwareselskabet ikke kunne finde tilstrækkeligt med kvalificerede ansøgere i Dan- mark.

Microsoft Business Solutions havde brug for 25 softwareingeniører og dataloger med kompetencer inden for bl.a. softwaretest, -udvikling, og -design til forretningsapplikationer. Men selskabet kunne kun besætte 12 af stillingerne i Danmark, og fem af kandidaterne kommer fra Østeuropa.

»Vi fandt generelt mangel på egentlig kunnen og erfaring. F.eks. er mange ikke klar over, hvad der skal til for at skrive en specifikation på et softwareprodukt. De kan måske skrive en kravliste, men det er kun toppen af bjerget. Det skal jo omsættes til software,« siger udviklingsdirektør Niels Bo Theilgaard, Microsoft Business Solutions.

Kvalifikationer. Microsoft-medarbejderne i Vedbæk får flere kolleger i udlandet, fordi for få danskere er kvalificeret til jobbene. [foto: Tom Ingvardsen Illustration: Tom Ingvardsen

]

Sagen endte med, at Microsoft outsourcede nogle af jobbene til Østeuropa og Indien. Andre af udviklingsjobbene blev flyttet til selskabets hovedsæde i Redmond, USA.

»Det er enormt ærgerligt set med danske øjne. Derfor samarbejder vi med IT-Universitetet, DTU, Aarhus Universitet og andre på at sikre, at vi har den nødvendige pipeline af medarbejdere. Der er ingen tvivl om, at hvis vi er verdensklasse og dygtige til det, vi laver, så vil man gerne investere i Danmark. Men vi bliver målt på verdensklasse og det er en af effekterne af globaliseringen,« siger Microsoft Danmarks adm. direktør, Jørgen Bardenfleth.

Direktør Tom Togsverd, branchefællesskabet Itek under Dansk Industri, vurderer, at flaskehalsproblemet med at skaffe it-folk med spidskompetencer herhjemme vokser.

»Globaliseringsudfordringen betyder, at danske virksomheder kravler op i værdikæden og lægger mere vægt på udvikling. Det betyder, at de flaskehalse vi har, bliver forstærket,« siger han.

Dansk Industri lægger vægt på, at der skal uddannes flere kandidater inden for it-området med spidskompetencer, men også at der kan importeres flere uddannede.

Microsoft understreger selv, at selskabet kan have været for dårligt til at rekruttere, eller at andre faktorer end kompetencemangel kan have spillet ind, da ansættelserne fandt sted i februar 2004.