Metroudbygning for milliarder er et spørgsmål om 'god kemi'

Beslutningen om metroens Nordhavnsgren sidste sommer udløste en helt ny samklang mellem Transportministeriet og Københavns Kommune. En gensidig forståelse uden hvilken resten af en 38 mia. kr. dyr metroplan for hovedstaden ikke er mulig.

»Det var sådan et gennembrud. I min tid som overborgmester har jeg oplevet samarbejdet med staten som op ad bakke,« siger Københavns overborgmester Frank Jensen (S).

Han peger på, at samarbejdet med ministeriet er afgørende, når løsningerne for trængslen i en hastigt voksende hovedstad skal findes:

»Inden længe får vi kapacitetsproblemer hen over havnen, hvor vi jo i dag kun har én metrolinje, som allerede er presset i myldretiden.«

Lige nu arbejder både Naturstyrelsen, Transportministeriet og Trængselskommissionen på løsninger for København. Men det er den gode kemi mellem overborgmesteren og transportminister Henrik Dam Kristensen (S), der først og fremmest booster metroudbygningen, fastslår trafikforsker Per Homann Jespersen, lektor ved Roskilde Universitet.

Han har fulgt udviklingen i årevis, og her har kemien mellem minister og borgmester altid været afgørende. At de to lige nu er partifæller, er imidlertid ikke afgørende:

»Den eksisterende metro blev sat i gang af en borgerlig regering og en socialdemokratisk overborgmester.«

Ifølge Per Homann Jespersen var den mentale model i 1980’erne sådan, at vækst var forbeholdt Vestjylland, og det gik rigtig dårligt for København. Men da Henning Dyremose (K) og Jens Kramer Mikkelsen (S) i 1990 fandt sammen, blev resultatet en fast øresundsforbindelse, metroen og Ørestaden.

Personlige sympatier er vigtige

»De personlige sympatier er vigtige for, hvordan det går. Som vi har set med metroen og Ring 3-letbanen, kræver investeringer nu om dage tit kreative løsninger med finansiering fra forskellige kilder. At kunne lave dem kræver, at der ikke er for meget mistænksomhed imellem parterne,« siger Per Homann Jespersen.

Det var der for tre år siden, da Frank Jensen blev presset til at skrotte flere års arbejde på Nordhavnsvej-projektet, fordi daværende transportminister Hans Christian Schmidt (V) ikke ville finde penge til at medfinansiere forbindelsen til havnetunnelen.

»Det var svært at komme i dialog med den siddende regering, der mest fokuserede på ‘Udkantsdanmark’ og foretog vestjyske motorvejsinvesteringer,« siger Frank Jensen.

Transportminister Henrik Dam Kristensen er enig i, at det nuværende tillidsfulde klima er afgørende:

»Det er særlig vigtigt, når investeringerne er så store, at det er svært for den ene part at løfte alene. Metroen er en fantastisk måde at flytte folk i tætbefolkede områder på, men også dyr. Vi taler årtiers investeringer til den metro, der bør indgå centralt i Københavns planlægning. Derfor føler jeg mig forpligtet til at tænke langsigtet,« siger ministeren, der er ‘meget indstillet’ på at arbejde seriøst med en sydhavnsmetro.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Lad os så få lidt kemi hældt ud over Jylland ligeså, bare i samme størrelse 38 milliarder, så tror jeg man kunne komme langt.

Alt vækst foregår stort set kun i København, nu må tiden snart komme for en seriøs handlings/vækst/investeringsplan for andre dele af Danmark.

F.eks. er det nu, man skal investere i infrastruktur langs med den jyske vestkyst, for hvis man ikke gør det, og laver muligheder for vækst, virksomheders placeringer og nemmere adgang til gode færdselsåre, så vil både befolkning og erhverv være rykket mod øst indenfor ganske få år.

Ideen som med metroen, hvor man binder bydele og lande sammen kan også overføres til resten af landet, lad os da binde nogle af de større øer (Langeland, Lolland, Als, Fyn ) sammen med hinanden og resten af landet, og hermed skabe helt nye synergier, arbejdsmarkeder og muligheder, man kunne måske passende have en overskrift der hed, fra udkant til midtpunkt.

Det er på tide politikerne med flere, begynder, at tænke større visioner for resten af landet også, og ikke kun for København/Øresundsområdet, og også gerne store visioner, som kan bidrage til Danmarks sammehængskraft og et ligevægtigt Danmark.

 • 4
 • 3

Ja, men nu betaler Københavnerne jo også selv for Metroen, så det med at støtte resten af landet med penge, det er et luftkastel. Nåh, jo pengene til Metroen kommer godt nok fra grundsalg, som burde komme hele landet til gode, men det glemmer vi bare lige behændigt, og påstår stadigvæk at Metroen er 100% brugerfinanseret.

Nej, så hellere være pigesur over at der nu kommer en 3,9 milliarder kroner dyr motorvej i vestjylland. Og så har vi jo en sammenhængskraft og et ligevægtigt Danmark. Politikerne gør jo alt, hvad de kan for at skabe sammenhængskraft mellem København og forstaden København M - også kendt under det underlige bynavn Malmø. Den del af Danmark skal jo også tilgodeses, så flere danskere kan pendle over Øresund.

Jeg ELSKER ironi :-) Go' weekend!

 • 2
 • 0

Muligt - men set over en pæn lang årrække har investeringerne i infrastruktur omkring hovedstaden måske ikke været helt så store. Derudover kommer investeringen rigtig mange til gode. Skal det diskuteres, var det mere væsentligt at se på om man får nok kollektiv trafik ud af de såkaldte "planlagte" metro-linjer - eller om der måske var andre baner og/eller linjeføringer mv som burde opprioriteres. Der findes udmærkede værktøjer til den slags.

Så stop landsdelskrigen: Ellers burde du starte med at se på fordelingen af bloktilskud til kommuner osv.

 • 1
 • 1

Hej Jens, jamen jeg har intet i mod at København får metro med mere, jeg advokere bare for, at man ikke glemmer resten af landet, og især også giver resten af landet chancen, værktøjerne og fundamenterne for også, at kunne udvikle sig og skabe vækst.

Så det er ikke fra min side et enten eller, men et både og, faktisk ser jeg det også som en nødvendighed, for hvis DK fortsætter med sådan en bevidst skævvridning, så vil det før eller siden give ballade, specielt politisk, og så ryger pengene til udviklingen rundt om i Kbh. måske på en nat, og det er der vel heller ingen der ønsker.

Hvis man ser på DK udefra, så er det da underligt, at det ser ud, som om, at der stort set kun satses på et område, oven i købet et område i udkanten af DK på en ø, det virker ikke særligt landsopbyggende, men som om DK kun var en bystat ligesom f.eks. Singapore, og det er DK jo ikke.

 • 3
 • 0

Det tvivler jeg også ganske stærkt på ikke allerede er og har været tilfældet givet de mange km motorvej, der er anlagt i de sidste +10 år i den vestlige side af landet. De fleste har nok allerede glemt, at delelokummer var ret almindeligt i store dele af Københavns kommune indtil for kun få år siden - byen var bl.a. qua dens indbyggere ikke ret velhavende og det var så som så med statslige investeringer.

 • 1
 • 0

@ Jens Haugaard

Nu er Jylland jo lidt større og lidt længere end Københavns området, så bla. pga. af dette, så skal der nogle flere kilometer til for, at få samme effekt, sådan er det jo, men som en der selv bor på halvøen, så kan jeg fortælle, at der altså sagtens kan bruges og investeres i flere motorveje, både pga. et oplagt behov her & nu, men også for at skubbe til og fremskynde en fremtidig udviklingen.

Motorvejene er Jyllands livsnerve, her er hverken, Metro, S-tog, velfungerende busser, eller andre seriøse alternativer så snart man kommer lidt udenfor bymidten.

En anden ting er, at det ofte fra beslutning, til, at motorvejen står færdig, tager rigtig mange år, så beslutningerne kommer ofte "for sent" i forhold til den egentligt problemstilling hvor ud fra beslutningen i sin tid blev taget, og iøvrigt er flere strækninger især på østkysten ved at sande til, og andre strækninger er for længst motorvejs modne i forhold til trafikken i dag, f.eks. strækningen Kolding - Brande - Herning, men bare et lille privat eksempel.

Hvis der f.eks. ikke inden for en overskuelig fremtid investeres i en motorvej op langs vestkysten (hovedvej 11), så vil det meste erhverv flytte til østkysten (det sker allerede!), eller længere øst på, med det resultat, at udviklingen stopper i vest og kommunekasserne bliver endnu mere afhængige af flere udligningskroner fra "rigere" landsdele, hvilket ingen ønsker, men det kan blive konsekvensen.

Det bedste ville være hvis alle egne kunne klare sig selv, men det kræver også, at man seriøst og helhjertet fra statens side investere noget mere i en tidssvarende infrastruktur, som man f.eks. har gjort med succes i København de sidste 10-15 år, så jeg efterlyser egentligt bare en større plan for hele Danmark.

 • 2
 • 0

Hvis man skulle følge logikken med at starte byggeprojekterne, så de er færdige, når der er behov for dem, burde flere af de københavnske projekter være startet for mange, mange år siden. Flere af metrolinierne burde være bygget i 1950'erne og 1960'erne, og gerne efter de planer, som DSB har liggende i en skuffe et eller andet sted.

 • 0
 • 0

@Morten Stryhn

Helt korrekt & enig, man burde løbende have fulgt udviklingen og så med rettidig omhu planlagt og udbygget efter dette, i stedet for, for sente mere eller mindre panik og hovsa løsninger, eller ikke løsninger, som f.eks. betalingsringen.

Det er jo også derfor, at jeg efterlyser en visionær infrastrukturplan for hele landet, eller alle regioner om du vil, for det er samme problemstillinger der gør sig gældende her, at man altid halter mere bagefter end nødvendigt, plus at udvikligen i dag går så hurtigt, at det kan få afgørende betydning for landsdele og områder, som ikke lige har en hovedstad, som de kan promovere sig på, og måske derfor nu har brug for en ekstra ordinær indsats for overhovedet, at have en fremtidig chance for vækst og udvikling, i stedet for en tiltagende afvikling i bred henseende.

 • 0
 • 0

Nu er Jylland jo lidt større og lidt længere end Københavns området, så bla. pga. af dette, så skal der nogle flere kilometer til for, at få samme effekt, sådan er det jo, men som en der selv bor på halvøen, så kan jeg fortælle, at der altså sagtens kan bruges og investeres i flere motorveje, både pga. et oplagt behov her & nu, men også for at skubbe til og fremskynde en fremtidig udviklingen.

1. Skal de ressourcer der skrabes ind qua skatten så anvendes forholdsmæssigt mere i Jylland pga. de lange afstande? I så tilfælde synes jeg du bør se lidt på størrelsen af de bloktilskud der allerede overføres fra de østlige sider af landet (Århus inkl) og spørge hvor meget man egentlig kan tillade sig at vedblive med at kræve.

 1. Siden hvornår er det påvist, at motorveje i 'udkantsdanmark' genererer øget økonomisk aktivitet - i andet end anlægsperioden?

Så stop landsdelskrigen og vis blot lidt mådehold i stedet for at have ondt i et vist sted blot fordi der nu (endelig) investeres i infrastruktur i og omkring hovedstadsområdet. Jeg skal ikke kunne udtale mig om cost/benefit forholdet - men det kommer unægtelig flere til nytte.

 • 0
 • 1

@Jens Haugaard

Nu er det vist dig der gerne vil starte en "borgerkrig" men det har jeg ingen intention om, hvilket jeg også allerede tilkendegav i min første kommentar, da jeg har fuld forståelse for Kbh´s og omegns mangler, men du kan jo også vende spørgsmålet om, og spørge hvorfor det i det hele taget er nødvendigt med de bloktilskud, jeg argumentere jo netop for, at investere og dermed på sigt minimere eller overflødiggøre disse, så de forskellige landsdele/kommuner bliver selvopretholdelige mht. skatteindtægter, hvis der intet gøres, så tror du vel ikke på, at bloktilskudende og overførslerne fra øst mod vest bliver mindre, i takt med, at erhverslivet og arbejdspladser forsvinder?

Men ja, over en periode, ligesom det sker i Kbh/Øresundsregionen lige nu, så skal man fokusere mere på udbygningen i f.eks. Jylland, men det er jo kun i byggefasen, det er vel ikke anderledes end fokus nu har været på Øresundsregionen i de sidste 10-15 år, men bemærk, at jeg ikke mener det behøver, eller skal være på bekostning af den nødvendige udbygning andre steder, fejlen har jo netop været, at politikerne især i Kbh. har ladet stå til alt for længe, i stedet for, løbende, at tilpasse infrastrukturen, og det håber jeg de har lært noget af!

Husk også vi taler om langsigtede investeringer her, som gerne før eller siden skal give et afkast i form af arbejdspladser og skatteindtæget, fuldstændig som man forudsætter det ved andre store projekter i Øresundsområdet, jeg kan ikke se forskellen, andet end vi får en mere balanceret udvikling i hele landet, hvilket qua ovenstående burde være en fordel for alle og på alle fronter, især når vi også skal ruste os som land til konkurrencen med udlandet.

Mht. en påvisning på økonomisk aktivitet, så kan du bare ved selvsyn studere hvad der er sket på den østjyske motorvejsstrækning, eller på den forholdvis nye motorvejsstrækning Kolding - Esbjerg, og som sagt, så er det Jyllands eneste kort jeg umiddelbart kan se vi kan promovere os på, både indenlands, men i særdeleshed også udenlands, at vi har den nødvendige infrastruktur hvis en virksomhed skulle ønske, at slå sig ned i et givent område.

Husk på, i Jylland er der hverken hovedstad eller et sådant automatiske forspring mht. alle de tilbud der nu høre sig til i sådan en, og qua dette pr. automatik mere eller mindre generere økonomisk dynamik/vækst, og gratis promovering og reklame ude i det store udland, så er Jyllands muligheder her begrænsede, der er ikke så mange forskellige ting Jylland kan promovere sig på.

 • 1
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten