Metroselskabets kundedirektør: »Vi vil gerne i god dialog«

Metroselskabet har travlt. Ikke bare med at anlægge to 15,5 kilometer lange tunneler og 17 stationer, som om fem år skal udgøre Cityringen - men også med at få godkendt en ny kommunikationsstrategi, efter at selskabets såkaldte 'lorteliste' ved en fejl slap ud sidste weekend.

Centralt i arbejdet står Rebekka Auken Nymark, der fra en stilling som trafikplanlægger i Københavns Kommune for knap tre år siden kom til Metroselskabet. Her har den 42-årige cand.scient.adm. fra Roskilde Universitet bl.a. haft ansvaret for at holde de mange tusinde naboer til anlægsarbejdet på Cityringen informeret - først som udviklingschef og siden foråret 2012 som selskabets kundedirektør.

I modsætning til information til den brede offentlighed har naboinformationen haft topprioritet:

»Jeg synes, vi er sluppet godt fra den mere 'hverdagsorienterede' information om, hvad der sker på byggepladserne, og hvornår og hvorfor det sker. Vi har fået hele apparatet op at stå med hjemmesider, 'åben skurvogn' og 24-7 akut-telefon. Megafons halvårlige målinger viser, at folk er ret tilfredse med informationen.«

Strategien over for den brede offentlighed har været knap så åben. I fredags slap selskabets såkaldte 'lorteliste' ud ved en fejl. Hvad er din kommentar til den?

»Vi er så ærgerlige over at begå sådan en fejl. Vi vil jo gerne være et åbent, ærligt og troværdigt selskab i dialogen med vores omgivelser. Vi er fuldstændig klar over, at vi laver et projekt for danskerne, hvis dimensioner og omfang medfører stort fokus.«

»Men listen skal opfattes som et forsøg på at komme i god dialog med vores omgivelser,« siger Rebekka Auken Nyvang.

Plads til forbedring

  • Så I er godt klar over, at der er plads til forbedring?*

»Ja, det er vi. Hensigten er at blive lige så gode til kommunikationen med den brede offentlighed, som vi er til naboinformation. Men først og fremmest beklager vi ordvalget.«

Afspejler ordvalget ikke netop, at det er en liste over møgsager, som I ville have foretrukket at være på forkant med?

»Intentionen med listen er kommunikationsafdelingens overvejelser om, hvorvidt vi selv skal gå ud og informere offentligheden om emner, som tidligere har haft offentlighedens bevågenhed.«

Metroselskabets kommunikationsafdeling indleder listen over dårlige historier sådan her:

'På baggrund af den seneste tids negative medieomtale bør det overvejes, om Metroselskabet i fremtiden skal ændre pressestrategi og i højere grad proaktivt gå ud med de dårlige historier. KOM (kommunikationsafdelingen, red.) har identificeret en række potentielle negative sager.'

Et af listens kritiske punkter er tidsplanen. Hvordan er projektets fremdrift?

»Planen om at åbne Cityringen i 2018 er uændret. Med nogle af aktiviteterne er vi ikke så langt som forventet. Det er ikke unaturligt i et så stort projekt. For eksempel er der nogle måneders forsinkelse omkring Marmorkirken.«

»Men der er også aktiviteter på Poul Henningsens Plads og Rådhuspladsen, hvor vi er forud. Desuden ser vi løbende på muligheder for at optimere på projektet,« tilføjer Rebekka Auken Nyvang.

Hvordan går produktionen af betonelementerne?

»Produktionen af betonelementer foregår hos Mobile Baustoffe i Tyskland, og de første elementer er kommet til Danmark. Men produktionen er midlertidigt standset, fordi fabrikken har haft problemer med tolerancen i deres forme.«

Udfordringer med pumper

For at undgå at Københavns historiske bygninger revner og pådrager sig alvorlige sætningsskader som følge af grundvandssænkning, måler eksterne eksperter på vibrationer, grundvand og bygningernes bevægelser.

Den byggeplads, der er længst fremme, er Nørrebroparken. Hvordan går det f.eks. med at styre grundvandet ved Nørrebroparken?

»Her har grundvandskontrollen generelt kørt fint og som forventet siden starten i september. Men på det seneste har der været lidt udfordringer med pumpekapaciteten og reinfiltration, som entreprenøren arbejder på at få løst. Trods de nuværende uregelmæssigheder i driften, viser overvågningen imidlertid, at grundvandsstanden holder sig fint inden for de niveauer, der er aftalt med myndighederne som acceptable.«

Der er forsinkelse ved Nørrebroparken, der jo er et strategisk vigtigt sted, for nogle af tunnelboremaskinerne skal starte der i det sene forår. Kan det undgå at afspejle sig i tidsplanen?

»Nej, men derfor siger vi, at Cityringen skal åbne i 2018. Hvordan kan vi optimere, hvordan vi arbejder på byggepladserne, for at den kan det,« forklarer Rebekka Auken Nyvang og henviser til det puslespil, det er at flytte rundt på de fire boremaskiner i forhold til boresekvens.

»Der er en række håndtag, f.eks. at indføre to-holds-arbejdsskift på nogle af byggepladserne. Det ser organisationen i huset på lige nu.«

Fakta:

'Lortelisten'

Punkter på Metroselsskabets liste over dårlige sager. Listen blev ved en fejl sendt til Politiken.

Arbejdssikkerhed: Antallet af ulykker på byggepladserne er over landsgennemsnittet. Risiko for alvorlige ulykker grundet mangelfulde sikkerhedsforanstaltninger.

**24/7-arbejde: **Kommunikation om nødvendigheden af døgnarbejde under de mest støjende faser til naboer.

Forsinkelse: Projektet er ved at være så forsinket, at det ikke kan ignoreres.

Risikovurderinger: Der er flere forhold, der kan tænkes at blive bragt op, herunder: arbejdsmiljø, (manglende?) ugentlige test vedr. f.eks. grundvand og partikeludledning.

Fjernede nødskakte: Der kan sås tvivl om, hvorvidt de udeladte nødskakte udgør en sikkerhedsrisiko. Løsning er godkendt af TÜV og Brandvæsen, men Brandvæsenet kan måske finde på at udtale sig kritisk om løsningen.

**Udenlandske arbejdere: **Hvor mange af arbejderne på byggepladserne er danske? Læs: De tager danske job.

Sagen kort

Metroselskabet, der anlægger Københavns kommende metrocityring, står i øjeblikket med en række udfordringer:

Det drejer sig bl.a. om problemer med pumpekapaciteten og reinfiltration ved Nørrebroparken, forsinkelser ved Nørrebroparken og Marmorkirken og midlertidigt stop i produktionen af betonelementer, fordi fabrikken har haft problemer med tolerancen i deres forme.

Men i stedet for at holde lav profil om møgsagerne, er Metroselskabet nu på vej med en mere åben strategi, fortæller selskabets kundedirektør Rebekka Auken Nymark.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten