Metroselskabet vil bygge i døgndrift under klagesag

20. august 2013 kl. 16:5130
Metroselskabet vil bygge i døgndrift under klagesag
Illustration: Metroselskabet.
Samfundets interesse i at få Cityringen færdig til tiden bør vægte højere end nattesøvnen hos beboerne omkring Marmorkirken, argumenterer Metroselskabet i et brev til Natur- og Miljøklagenævnet.
Artiklen er ældre end 30 dage

Forbuddet mod døgnarbejde på byggepladsen ved Marmorkirken forrykker hver dag Metroselskabets tidsplan og økonomi. Derfor forsøger Metroselskabet nu at få Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN) til at omgøre nævnets afgørelse om, at Metroselskabet ikke må arbejde i døgndrift, før klagesagen er afgjort.

I et brev til klagenævet lister Metroselskabet en række argumenter for, at klagen over Københavns Kommunes tilladelse til døgnarbejde ikke bør have opsættende virkning.

'Det er Metroselskabets opfattelse, at afgørelsen om at ophæve opsættende virkning blev truffet uden en række væsentlige faktuelle oplysninger om klagen, om klagernes interesser og det offentliges interesser og om konsekvenserne for Cityringen af en afgørelse om opsættende virkning,' begrunder Metroselskabet i brevet.

Københavns Kommune havde egentlig afgjort, at klagen over tilladelsen til døgnarbejde ved Marmorkirken ikke skulle have opsættende virkning, men Natur- og Miljøklagenævnets formand, Pernille Christensen, afgjorde 31. juli, at det skulle den.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Imidlertid blev Metroselskabet ikke hørt, før formanden traf sin beslutning, og Metroselskabet har en række indvendinger:

  • Miljøbeskyttelseslovens paragraf 95 om, at klager som udgangspunkt har opsættende virkning, er tænkt som en beskyttelse til den part, der har fået et påbud. I det aktuelle tilfælde i Københavns bymidte bliver den opsættende virkning derimod adressaten for påbuddet - Metroselskabet - til skade. Det er ifølge Metroselskabet imod lovens hensigt, og derfor bør paragraffen i selskabets tolkning enten ikke kunne bruges eller tillægges mindre vægt.

  • Den entydige politiske opbakning til projektet og til den tidsplan, der er lavet for udførelsen, vidner om den samfundsmæssige betydning. Det bør også have vægt i klagenævnets vurdering af, om klagen skal have opsættende virkning, mener Metroselskabet.

  • Døgnarbejde vil samlet set betyde, at beboerne omkring Marmorkirken bliver mindre støjbelastede, end hvis selskabet kun må arbejde i dagtimerne, lyder det i brevet. Den mest støjende anlægsaktivitet bliver reduceret fra 39 til 18 måneder ved døgnarbejde.

  • De mest støjbelastede beboere bliver tilbudt kompensation på op til 20.000 kr. skattefrit hver måned, som de kan bruge på støjreducerende tiltag eller til at flytte midlertidigt.

Læs også: Metroselskabet: Uden døgnarbejde bliver vi seks år forsinket

Ud over at angribe afgørelsen om at lade klagen få opsættende virkning argumenterer Metroselskabet for, at klageren ikke har udsigt til få medhold i sin klage.

'I interesseafvejningen må herudover indgå, at der efter Metroselskabets opfattelse ikke er udsigt til, at klagerne vil få medhold i deres klage, og at klagerne som nævnt, i det omfang, de er berettiget hertil, efter Ekspropriationskommissionens vurdering, vil få en erstatning.'

Artiklen fortsætter efter annoncen

'Endelig må der tages hensyn til de gevinster, der er ved, at anlægsperioden for metroen bliver så kort som realistisk set er muligt, og til de mange gevinster, der er ved Cityringen for alle i hovedstaden, fra det tidspunkt metroen er færdig.'

Natur- og Miljøklagenævnet har over for DR Nyheder lovet, at sagen ligger øverst i sagsbunken. Men selv hvis parterne skynder sig at svare på nævnets spørgsmål, er der ingen garanti for, at sagsbehandlingen kan overstås hurtigt. Den maksimale sagsbehandlingstid er 5,5 måneder.

30 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
30
21. august 2013 kl. 19:30

Hvis Folketinget i 2007 havde ønsket at sætte de almindelige miljøregler ud af kraft, havde de kunnet gøre det, men det gjorde de IKKE!

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=22687

fra § 3 "Stk. 3. Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune forestår i fællesskab udarbejdelse af VVM-redegørelse, herunder høring og eventuel miljøvurdering, for hele Cityringen."

Og så kan man selvf ikke efterfølgende forvente, at folk der er berørt uden at kny affinder sig med gener, der er i strid med de alm.miljøregler.

Mens nogle åbenbart mener "køwenhavnere" er særligt sarte, og klager mod "smågener", ser man jo klager, sågar fra jyder, over vindmøller, mobilmaster og alt muligt andet, der generer MIG.

NIMBY er alle vist fælles om, men kun MIN nimby er rimelig, de andre er klynkere:-(

26
21. august 2013 kl. 12:31

"De mest støjbelastede beboere bliver tilbudt kompensation på op til 20.000 kr. skattefrit hver måned, som de kan bruge på støjreducerende tiltag eller til at flytte midlertidigt."

De mest støjbelastede - altså langtfra alle

op til 20.000 kr. - hvis 2 personer får 20.000 kr. og resten får 70 kr. er der tale om spin-udtrykket: "op til" 20.000 kr. - der burde være grænser for naivitet blandt ingeniørens læsere.

24
21. august 2013 kl. 09:06

familier bytter bolig med fx. Henning Christoffersen i en månedstid ? Begge parter skal selvfølgelig have målt dybden af de sorte rande under øjnene før og efter forsøget - så får man et objektivt mål for virkningerne af nattestøjniveauet, som klart vil være i almenhedens interesse, og bringe diskussionen op på et højt sagligt niveau.

23
21. august 2013 kl. 08:09

En skændsel..
.., at nedprioritere værdien af en god nattesøvn.

Med de støjniveauer som nogle udsættes for, er det ikke blot en god nattesøvn - det er liv og helbred. Nogle af beboerne er stavnsbundet til deres boliger og de har ikke nogen mulighed for at komme væk fra støjen (Og nej - de er ikke alle tilbudt op i mod 20.000 om måneden i kompensation!).

Det er - efter min opfattelse - helt uacceptabelt at man "i samfundets interesse" tilsidesætter beboernes helbred. Der vil være uhældige børn som vokser op og bliver teenagere uden at have kendt til nattero - hvis de altså overlever...

Hvis vi er parate til at ofre liv og helbred i samfundets interesse, så kan man jo nøjes med at arbejde i dagtimerne og til gengæld tilsidesætte alle sikkerhedsregler for at fremskynde bygeprojektet. Så kan arbejderne jo selv vurdere risikoen individuelt og afveje lønnen. Nej?

Det projekt er da allerede langt mere forsinket end udmeldt.
Jeg synes 'baggrund-rygterne' mere end antyder, at dette projekt er langt, langt mere forsinket og fordyret end man vil være ved.</p>
<p>År skal allerede staves i FLERTAL lyder det kraftigt. Mon støjklagerne kun er en velkommen undskyldning for en anden og langt større uduelighed.

Enig. Er det ikke på tide at bruge noget energi på at lave en ekstern gennemgang af projektet og dets deltagere? Det virker mere og mere useriøst og uprofessionelt.

...Jeg er lykkelig for at jeg ikke bor i byen...

22
21. august 2013 kl. 07:50

Det staves almenvel og ikke almenvæld - jeg beklager at jeg stavede forkert (-:

21
21. august 2013 kl. 01:15

Der er faktisk angivelse af forventede støjemissioner på side 165 og 167 i VVM rapporten (Kap 9) for eksempelvis Nørrebroparken Tunnelarbejdsplads. Dagtimer: 57dB, grænsen er 70, Nattetimer: 45 dB, grænsen er 40. Nu hedder reglerne 55dB om natten og 73 om dagen. Det svarer næsten til en 4-dobling af støjemissionerne.

20
21. august 2013 kl. 00:31

Jeg synes 'baggrund-rygterne' mere end antyder, at dette projekt er langt, langt mere forsinket og fordyret end man vil være ved.

År skal allerede staves i FLERTAL lyder det kraftigt. Mon støjklagerne kun er en velkommen undskyldning for en anden og langt større uduelighed.

Måske ing.dk skulle starte her? Finde omfang, årsag og de skyldige ! (og derefter aldrig igen lade dem slippe af krogen).

Lars :)

19
20. august 2013 kl. 23:54

.., at nedprioritere værdien af en god nattesøvn. D'herrer bygmestre og ansvarlige politikere burde faneme have en dårlig smag i munden, - bare spør' dem, hvordan de selv ville reagere, hvis de i en langvarig periode måtte undvære noget så vigtigt. Glædes over, at fornuften for en gangs skyld har overtrumfet disse selvbestaltede paver, der gør sig til herrer over andres velbefindende.

18
20. august 2013 kl. 23:29

Nu handler det egentlig ikke om, hvad jyder og fynboer mener om motorveje, men om hvorledes man har informeret/oplyst/motiveret et stort antal mennesker, der tilfældigvis permanent bor i boligblokke klods op og ned ad storstøjende og -støvende anlægsarbejder - samt hvad der er oplyst til beslutningstagere.

Citeret fra en slidt hukommelse mener jeg fra det informationsmøde, jeg deltog i, at erindre, at Metroselskabet gjorde meget ud af at informere om de støjregler, der var aftalt med Københavns Kommune. For det første, at der var opstillet meget strenge krav til støjniveau og tidspunkter for støj. Det gik i store træk ud på, at beboerne mandag-fredag mellem kl. 7 og 18 ville kunne høre at der blev arbejdet med maskiner og at der i tidsrummet - hæng mig ikke op på minuttallene - mellem 18 og 07 ikke måtte støjes mere end normal baggrundsstøj. Efter klokken 18 kunne man altså høre en knappenål falde på gulvet. Der blev på info-mødet gjort rigtigt meget ud af at informere om indholdet af de strenge støjkrav, som metrobyggeriet ville og skulle overholde, kontrolleret af Københavns Kommune.

Jeg mener også, at man fortalte om boremaskinerne, som ville bevæge sig fremad med en given konstant lav hastighed, således at boremaskinerne kun generede den enkelte beboer nogle få timer, f.eks. max. én dag (under hele projektet), mens de tyggede sig gennem undergrunden. Således blev der skelnet mellem stationsbyggerierne og tunnelgravningen.

Realiteten er siden hen, at metroselskabet i venlige mails lige meddeler, at "i aften" er man nødt til at støbe indtil kl. 23, eller "lørdag er vi desværre lige nødt til at køre fuld arbejdsdag med sådant og sådant" i et omfang, der får folk til opleve metroselskabet lige så arrogant som det har tradition for at være her i byen.

Eller som der står i den citerede tekst i artiklen, at "man er lige nødt til at støje maximalt døgnet rundt i 18 måneder ved stationsbyggerierne".

Virkeligheden er nu, at Henning Christophersen i dag går i radioavisen og meddeler, at hele projektet bliver 5-6 år forsinket, såfremt det skal overholde landets lovgivning. Christophersen tager altså det store politiske skyts frem. Måske lidt sent at forholde sig til landets andre love.

Spørgsmålet må derfor være, om det er dårlig planlægning, arrogance eller bare løgne, projektet bygger på?

17
20. august 2013 kl. 21:38

Det simpelthen en forkert tolkning Bent Johansen - en VVM undersøgelse skal fastlægge de miljømæssige konsekvenser af et givent arbejde, hvis arbejdet ændrer sig (som f.eks. fra dagarbejde til døgnarbejde) skal der naturligves en ny VVM-undersøgelse til - anderledes kan det ikke være.

Jeg kan ikke lade være med at notere mig, at fortalerne for "at når man lever i en storby må man tåle larmen", fortrinsvis kommer fra provinsen. Det skal selvfølgelig ikke diskvalificere dem fra at have en holdning, men man bør opleve larmen fra byggeriet på egen krop før man dømmer. F.eks. er piloteringen (hvor man piloterer) så voldsom at det laver ringe i væsker (vandlas, kaffekopper o.lign), det er ikke rimeligt at man skal tåle dette døgnet rundt og stadig vil jeg mene at metrobyggeriet må efterleve de samme krav som alle andre byggerier og så er jeg ellers flintrende ligeglad til hvis væld arbejdet udføres. Menneskers trivsel er også en del af miljøet.

28
21. august 2013 kl. 13:13

@ Michael Wörffel Intile

Citat: "Det simpelthen en forkert tolkning Bent Johansen - en VVM undersøgelse skal fastlægge de miljømæssige konsekvenser af et givent arbejde, hvis arbejdet ændrer sig (som f.eks. fra dagarbejde til døgnarbejde)"

Ja det har du ret i. Men det står jo også i VVM-rapporten, at tunnelarbejdet skal foregå i døgndrift.

Igen: Nævn mig lige et eneste eksempel i hele verdenshistorien hvor en boret metro ikke er foregået i døgndrift?

Desuden er det jo soleklart, at reglerne er lavet med henblik på at skåne miljøet, og der er altså ikke så mange dyr og planter at tage hensyn til 20 meter under H. C. Andersens Boulevard.

Miljøet er ligeglad med om der bygges metro om natten eller om dagen (bortset fra pindsvinefamilierne i Nørrebroparken). Det er beboerne derimod ikke. Men beboerne skal jo kompenseres for deres gener, kontant eller ved tilbud om lydisolering, midlertidig flytning eller andet. Det er jo allerede lovbestemt.

16
20. august 2013 kl. 21:10

På Vestfyn har jeg familie, der er landmænd. De boede en gang ude midt på landet. Så kom der en motorvej forbi; deres landbrugsjord blev skåret over og der kom efterhånden nærmest 24/7 larm fra motorvejen.

Nu er man ved at lægge et par spor oveni og der skal være bassiner til at opsamle regnvand fra vejbanerne, så nu skærer man lige noget mere af deres jord væk, og de får to spor ekstra larm oveni; nu nogle meter tættere på gården.

(Godt nok lægger man en støjreducerende belægning på, hvilket vil reducere nogle typer af støj. Men ikke vindstøjen, de store motorer, de ulovlige "potter" på motorcykler og chiptunede diesel-Golf'er, og så videre. Netto nægter jeg at tro det bliver bedre hos min familie; det tyder støjmodellerne som Vejdirektoratet har udarbejdet heller ikke på.)

Og så det seneste: Regeringens visioner om hurtigere tog indebærer som en af løsningsmodellerne at der skal lægges nye spor ved siden af motorvejen, så nu er vi jo spændte på, hvilken side de spor mon kommer til at ligge på...

Alt dette til samfundets bedste. Bestemt ikke til min families bedste. Alt dette stort set i døgndrift. Alt dette i al fremtid indtil trafik ikke støjer mere.

Så ærlig talt: Jeg har stor forståelse for naboerne til metroen, og jeg kan på det bestemteste sætte mig ind i bøvlet for børnefamilier som skal ha' den lille ny til at sove, og så videre. Men det må altså også være til samfundets bedste at få det her gennemført, og gennemført i en fart.

(PS. Der har naturligvis altid været økonomisk kompensation forbundet med ekspropriationerne; måske var det en model simpelthen at betale borgerne en kompensation for deres tålmodighed. Med de milliardbeløb man trækker frem når der tales forsinkelser, kan der blive en pæn sjat per bolig!)

14
20. august 2013 kl. 20:32

Bemærk at Lars Pagh ikke er en uafhængig part i denne sag, han bor selv ved en af byggepladserne.

Han er heller ikke en hr-hvem-som-helst.

Derudover

... bla bla bla
Sammenlign lige den historie med nogle emsige storby-metropol-moderne köbenhavnere som klager over et midlertidigt byggeri af en metro som kommer dem til gavn når den er färdig og hvor nogle har fået tilbudt 20.000 kroner skattefrit om måneden i kompensation for stöj- og stövchikanerne.</p>
<p>bla bla bla

kan jeg overhovedet ikke se sammenhængen: En række beboere er taget som gidsler. De skal vel ikke betale med deres helbred alene for at holde prisen nede?

Så var det da mere ærligt at køre en ekspropriationssag igennem.

Der er ifm. projektudarbejdelsen nogen, der har fortiet de omkostninger der er ved at lave store projekter midt i tæt befolkede områder.

Og helt ærligt: Spar på de der småfascistoide udsagn om at der er larm i en by osv.

13
20. august 2013 kl. 20:15

Et hurtigt kig i den VVM undersøgelse der blev lavet om cityringen viser at der ikke er noget at tage fejl af:

https://www.m.dk/~/media/Metro/Cityringen/Tryksager/vvm_1_del.ashx

side 40:

"tunnelarbejdspladserne er aktive 24 timer i døgnet, syv dage om ugen hvad angår støtte- aktiviteter for tunnelboringen."

Så der er intet behov for at lave en ny VVM undersøglse hvad angår Nørrebroparken og sortedamsøen.

Bemærk at Lars Pagh ikke er en uafhængig part i denne sag, han bor selv ved en af byggepladserne.

12
20. august 2013 kl. 20:14

Når politikerne vil bygge en motorvej i Jylland, så står jyderne med smil på, hurraråb, bögebladsallé og flag til velkomst for politikerne som önsker at bygge motorvejen, skulderklap og en kold Slotsbajer fra Tyskland til guttermanden som har visioner og fremtidssyn

  • ahem...:

    Hjørring, apr.09. PÅSKEMARCH MOD MOTORVEJE: En gruppe demonstranter fra en lang række organisationer gennemførte Palmesøndag en 3,5 km. lang march langs det ny motorvejsbyggeri mellem Hjørring og Hirtshals ved Bjergby. Netop her ved Varbro Ådal mener demonstranterne at vejen mishandler landskabet...

    Mere her:

https://www.europeana.eu/portal/record/2023707/EA064B9082A10E6275BA3AACF541EC0812842BFD.html

10
20. august 2013 kl. 20:06

@ Hans Henrik Hansen

Citat: "Skal projektet herefter ændres på en måde, der kan have væsentlige miljøvirkninger, skal der efter lovgivningen gennemføres fornyede miljøvurderinger af ændringerne og offentlig høring, før der kan gives tilladelse"

VÄSENTLIGE MILJÖPÅVIRKNINGER????? Hvilke miljöpåvirkninger? Miljöet er da ligeglad med om der arbejdes om natten eller om dagen. Tror du regnormene bliver väkket af deres skönhedssövn? Hvor meget vildt dyreliv er der i Nörrebroparken at tage hensyn til? Bor der rendsdyr ved Marmorkirken? Hvor mange truede dyrearter findes der 20 meter under H. C. Andersens Boulevard?

Hvad er det lige som Metroselskabet overhoved har ändret? I den politisk besluttede tidsplan og anlägslov ER der jo regnet med der skulle väre natarbejde.

Nävn mig lige en eneste ändring i det oprindelige projekt som vil få nogen som helst effekt på andet end en uskyldig pindsvinefamilie i Nörrebroparken. At projektet ikke bliver som planlagt for BEBOERNE; det kan man jo göre noget ved med lydisolering, midlertidig flytning, ökonomisk kompensation og så videre, det har vi glimrende regler som kan regulere og instanser som kan afgöre.

Tak til Peter Pagh for at bidrage til debatten med endnu mere vrövl!

9
20. august 2013 kl. 19:52

Jeg kan huske en historie fra byggeriet af Hirtshalsmotorvejen. En bonde måtte se sin födegård blive revet ned fordi motorvejen skulle bygges. Familien havde boet på gården i 3 generationer. Familien var ked af gården skulle rives ned, men kunne godt forstå situationen. De mente at man måtte jo böje sig for samfundets interesser og for udviklingen. Det var de inforstået med.

Sammenlign lige den historie med nogle emsige storby-metropol-moderne köbenhavnere som klager over et midlertidigt byggeri af en metro som kommer dem til gavn når den er färdig og hvor nogle har fået tilbudt 20.000 kroner skattefrit om måneden i kompensation for stöj- og stövchikanerne.

WOW!

Nu vil jeg ikke höre flere själländere (jeg er selv köbenhavner) som brokker sig over, at der bliver bygget motorveje i Jylland.

Når politikerne vil bygge en motorvej i Jylland, så står jyderne med smil på, hurraråb, bögebladsallé og flag til velkomst for politikerne som önsker at bygge motorvejen, skulderklap og en kold Slotsbajer fra Tyskland til guttermanden som har visioner og fremtidssyn.

Når politikerne vil bygge noget på Själland: Brok, klager, kävl, ävl, läserbreve, skäld ud, buhråb.........

Er det så underligt politikerne hellere vil bygge motorveje i Jylland?

8
20. august 2013 kl. 19:43

Tåbeligt! Der findes ingen andre ord

  • det kan du jo så meddele professoren! :)

Han skriver ordret:

Skal projektet herefter ændres på en måde, der kan have væsentlige miljøvirkninger, skal der efter lovgivningen gennemføres fornyede miljøvurderinger af ændringerne og offentlig høring, før der kan gives tilladelse.
Det er ubestridt, at dette ikke er sket forud for kommunens tilladelse til de seneste ændringer af metroprojektet…

I grunden er det vel også helt intuitivt rigtigt, at det må forholde sig som beskrevet: I modsat fald kunne man jo blot opnå miljøgodkendelse på et 'lempeligt' grundlag - og derefter stramme skruen! :)

7
20. august 2013 kl. 19:31

@ Hans Henrik Hansen

Citat: "....det er der faktisk også: Peter Pagh (professor i miljøret ved KU), som bistår de berørte beboere, skriver at udvidelsen af den daglige 'aktivitetstid' kræver en ny VVM-redegørelse"

Tåbeligt! Der findes ingen andre ord.

En VVM-undersögelse skal bruges til at undersöge et projekts miljövenlige konsekvenser INDEN politikerne beslutter et anlägsprojekt. Den skal give politikerne mulighed for at vurdere, om projektet er de miljömässige konsekvenser värd.

Men metroen ER besluttet. Tunnelboremaskinerne ER bygget og betalt (går jeg ud fra). Ja selv boringen er så småt begyndt. Tunnelelementerne ER begyndt at blive produceret. Kontrakterne ER indgået, af metroselskabet som repräsenterer Staten og to kommuner. Löbet er jo kört, det er da tydeligt for enhver. En ny VVM-rapport tager typist et par år at lave. Det vil koste samfundet mellem 2,4 og 3 milliarder kroner alene for forsinkelsen. Penge som kunne väre brugt på folkeskolen, det er der da ingen ansvarlig politiker som vil gå med til. Og hvad skal den ändre? Kun minimale ting på projektet kan ändres på nuvärende tidspunkt. Og hvad vil det koste staten at ändre i de indgåede kontrakter med entreprenörerne?

Hvad med en ny VVM-undersögelse af Storebältsbroen? Eller den gamle Lillebältsbro? Eller Hörsholmmotorvejen? Eller hvad med at undersöge virkningerne på miljöet ved byggeri af rundetårn?

6
20. august 2013 kl. 19:07

Er der nogen som kan komme med et eneste eksempel på en boret metro som under boringen ikke er blevet boret i dögndrift?

Jeg tror ikke der findes eksempler i verdenshistorien. Og i så fald kan det ligesom ikke komme bag på nogen.

Om det står i udbudsmaterialet er vel underordnet, hvis den tidsplan som politikerne har besluttet forudsätter dögnarbejde. Og det gör den. Det er fysisk umuligt at bore den metro färdig til 2018, og färdig til 2018 er lige präcis hvad man har besluttet på Christiansborg.

Beslutningen om dögnarbejde blev derfor taget da anlägsloven blev vedtaget og ansvaret ligger på Christiansborg. Det er også derfor dögnarbejdet nok skal blive genoptaget. Ellers står man med en politisk mögsag, og det vil ingen transportminister tillade i längden, når det blot handler om nogle få borgeres ve og vel. Sådan er realpolitik altså.

Jeg spörger lige igen: Er der nogen som kan komme med et eneste eksempel på en boret metro som under boringen ikke er blevet boret i dögndrift?

5
20. august 2013 kl. 18:44

Det må jo så, alt andet lige, betyde at døgnarbejde ikke er forudsat i det oprindelige udbudsmaterialer.

3
20. august 2013 kl. 18:15

Så mangler det jo kun, at metroselskabet anmoder justitsministeren om at fyre de dommere, der ikke makker ret, så vi kan komme på rent Centralasien-niveau. Eftersom det er samfundets interesse at få bygget metroen færdig til tiden.

Hvilken tid?

Er der en behjertet sjæl, der kan forklare mig, hvordan man komme til denne situation efter at et så omfattende byggeri er påbegyndt? Hvem har løjet for hvem om hvad? Er det arrogant salami taktik over beboerne? I denne størrelsesorden?

Bare sådan en lille forståelig forklaring.

2
20. august 2013 kl. 18:12

jeg undrer mig over, hvorfor folk bosætter sig i storbyer, hvis ikke de kan tåle, at der er en levende by omkring dem. De samme mennesker der klager over støj og får kompensation for gener, brokker sig jo nok ikke over, at deres ejendoms-værdier stiger, når city-ringen er bygget færdig.

1
20. august 2013 kl. 17:49

I interesseafvejningen må herudover indgå, at der efter Metroselskabets opfattelse ikke er udsigt til, at klagerne vil få medhold i deres klage...........

Det tror jeg ikke at Natur- og miljøklagenævnets formand Pernille Christensen er helt enig i................

Selvfølgelig bør klagen (i dette tilfælde) have opsættende virkning, i modsat fald kan et par "dygtige" Metro-jurister blot trække sagen så langt, at Metrobyggeriet er færdigt før klagesagen og så er det hele jo alligevel ligegyldigt; de mennesker som har klaget er ikke ude efter erstatning, de er ude efter at kunne få en rolig nattesøvn.

Hvorfor er der ingen som undersøger udbudsmaterialet/tilbuddet? Står der i tilbuddet, at dette er forudsat, at der kan arbejdes i døgndrift? Andre entreprenører er underlagt almindelig arbejdsmiljølovgivning, hvorfor skulle Metroselskabet så ikke være det? Personligt har jeg måtte sende 20 mand hjem fordi Arbejdstilsynet (efter klager fra naboer) ikke ville tillade at vi anvendte arbejdselevatorer og byggekran i weekenden på Islands Brygge, Metroselskabet bør vel være underlagt de samme restriktioner uanset, at de mener at arbejde i "almenvældets interesse".