Metroselskab betaler rekordhøj erstatning for støj

Illustration: Lasse Gorm Jensen

Godt 349 millioner kroner har naboerne til byggeriet af metrocityringen i København modtaget som kompensation for byggeriets støj­gener frem til udgangen af 2016. Det viser opgørelser, som Metroselskabet har udarbejdet for Ingeniøren.

Dermed er der ikke blot tale om en rekordhøj erstatning for støj i forbindelse med et dansk bygge­projekt. Beløbet er også højere end de 300 millioner kroner, som et bredt flertal på Christiansborg afsatte i forbindelse med den såkaldte nabopakke i 2014.

Samtidig fortsætter regningerne med at vælte ind til Metroselskabet. Byggeriet er nemlig forsinket, og selv om boremaskinerne nu har gnavet sig igennem den sidste meter af hovedstadens undergrund, er planen for at færdiggøre arbejdet med bl.a. stationerne endnu ikke på plads.

En del støjende arbejde endnu

Enkelte steder er man langt fremme med arbejdet, mens man andre steder netop har haft besøg af tunnel­boremaskinerne. ‘Så her er der fortsat en del støjende arbejde foran os,’ skriver Metroselskabet i en mail til Ingeniøren:

‘På en del byggepladser ventes kompensationsudbetalingerne at stoppe inden sommer, mens kompensationsudbetalingerne vil fortsætte i længere tid på andre byggepladser.’

‘Som led i de verserende forhandlinger med hovedentreprenøren ser vi på, hvorledes arbejdet (og det følgende støjniveau) kan indrettes mest hensigtsmæssigt frem mod åbningen af Cityringen,’ skriver selskabet.

Det har ikke været muligt at få et interview med en repræsentant for selskabet, som til citat kunne svare på Ingeniørens spørgsmål om, hvordan regningen for støjerstatning skal finansieres, eller komme med et bud på, hvor meget mere der skal udbetales i år og evt. næste år.

Nabopuljen ikke brugt endnu

Metroselskabet pointerer derimod i sin skriftlige korrespondance, at nabopakkens pulje på 300 mio. kr. ikke er opbrugt. Det skyldes, at selskabet henfører 78 mio. kr. af støj­erstatningen til en såkaldt principbeslutning, som Ekspropriationskommissionen traf, før nabopakken blev vedtaget.

Hovedparten af disse midler er dog udbetalt, efter nabopakken trådte i kraft 1. juli 2014.

Nabopakken blev vedtaget i Folketinget, fordi et forbud mod natarbejde på metrobyggeriet truede med at forsinke åbningen i årevis. Til gengæld for kompensationen blev naboernes adgang til at klage til Natur- og Miljøklagenævnet fjernet.

Metrobyggeriet er nu forsinket, selv om byggepladserne i vid udstrækning har været aktive døgnet rundt. Metroselskabet er havnet i strid med sin italienske entreprenør, Salini, som kræver 7 mia. kr. ekstra i en voldgiftssag. Samtidig har MT Højgaard, der er underleverandør til Salini, stoppet arbejdet med apteringen på stationerne, ligeledes på grund af en strid, hvis detaljer ikke er offentligt kendt.

‘En udfordring, vi må håndtere’

Der er således store beløb på spil for ejerne, staten samt Københavns og Frederiksberg kommuner. Derfor er en overskridelse af nabo­erstatningen i et projekt til over 22 mia. kr. ikke noget, som får Christiansborg-politikerne til at gå i panik.

Jan E. Jørgensen, der sidder i både Folketinget og kommunal­bestyrelsen på Frederiksberg for Venstre, har forståelse for, at det for tre år siden var vanskeligt at udarbejde et nøjagtigt budget for erstatningerne.

»Hvis det bliver en udfordring, må vi håndtere den. Vi skal have bygget den metro og bagefter meget mere metro i København. Det er så vigtigt, at intet skal have lov til at stoppe det,« siger han.

Jan E. Jørgensen forventer, at de støjerstatninger, som skal udbetales i år, bliver små, da det mest støjende arbejde ifølge hans oplysninger er afsluttet.

De seneste måneders blæst om byggeriet har gjort, at Metroselskabet ikke længere selv tør love åbning i 2019. Jan E. Jørgensen er derimod overbevist om, at det bliver Cityringens åbningsår.