Metrorådgiver: Forfejlet kritik af italiensk entreprenør

Interview: »Det er klart vores målsætning, at det skal gå bedre med denne metroboring, end det gik med borearbejdet på den gamle metro,« siger EKJ's administrerende direktør, Jørgen Nielsen, og henviser til anlægsfasens turbulente forløb på Københavns eksisterende metro.

EKJ er det 200 mand store, københavnske rådgiverfirma, der er spydspids for det italienske entreprenørkonsortium, som nu skal i gang med at anlægge Cityringen.

Selv om den 15 kilometer lange metrotunnel bliver en af historiens største og mest komplicerede anlægsopgaver, er Jørgen Nielsen overbevist om, at Copenhagen Metro Team, CMT, med bl.a. konsortiets nylige erfaring fra en metrostrækning under det centrale Rom som bagage, vil have en heldigere hånd med Cityringen, end anlægsentreprenørerne havde på den eksisterende metro.

Jørgen Nielsen, administrerende direktør i EKJ, er overbevist om, at anlægsarbejdet på metrocityringen vil spænde bedre af, end det gjorde på den eksisterende metro. (Foto: EKJ). Illustration: EKJ.

Tumultarisk metroforløb

Dengang resulterede anlægsfasens turbulente forløb nemlig i gigantiske erstatningskrav mod metroens bygherre fra det britisk ledede anlægskonsortium, Comet.

Bare et år efter borestart præsenterede Comet i oktober 1999 bygherren for det første af en lang række økonomiske krav på 1,3 milliarder kroner for at være blevet forsinket af uforudsete geologiske og hydrauliske problemer.

I dag er Metroselskabets økonomi stadig belastet af udsigten til et op til to milliarder kroner stort smæk, når Comets voldgiftssag mod Metroselskabet, tidligere Ørestadsselskabet, i år bliver afgjort.

Ikke desto mindre blev det italienske entreprenørkonsortium, som i december i fjor vandt Cityringens anlægskontrakt mødt med en skepsis, der, som Jørgen Nielsen opfattede det, var udtryk for fremmedangst:

Pikeret over dansk skepsis

»Jeg blev lidt pikeret over bl.a. debatten på ing.dk, hvor en del læsere åbenbart på forhånd følte sig klædt på til at kritisere CMT. Set med mine øjne var kritikken forfejlet og udtryk for en dansk skræk for fremmed arbejdskraft,« siger Jørgen Nielsen, der dog aner en forklaring:

»Det hænger selvfølgelig også sammen med IC4-togene fra Ansaldobreda. Men omvendt kører metroen jo meget regelmæssigt, måske netop fordi de er italiensk produceret,« foreslår han.

»Jeg er klart imponeret af den professionalisme, italienerne lægger for dagen,« siger Jørgen Nielsen, der derfor ikke tvivler på anlægsarbejdet på Cityringen.

»I tilbudsfasen havde vi et meget tæt samarbejde med italienerne. Vi var i Rom for at se deres arbejde på metrolinjen 50 meter under jorden. På det tidspunkt var de lige blevet færdige med borearbejdet, og det var tydeligt, at de havde styr på det. I lange perioder arbejdede de også i vores hus på Blegdamsvej,« siger Jørgen Nielsen, der på den baggrund finder den skepsis, som italienerne er blevet mødt med i Danmark, forfejlet.

Miljø, geoteknik og funderingsforhold

EKJ tog med den 120 millioner kroner dyre rådgiveropgave på Cityringen et gevaldigt hop ind i trafikanlægsbranchen. Det 200 mand store rådgiverfirma er ene dansker i italienske Copenhagen Metro Consortium, CMT, der i disse sommermåneder begynder at anlægge den 15 kilometer lange ring og de 17 stationer.

EKJ's del af projektorganisationen består af 30-40 mand. Deres opgaver er miljørådgivning, geoteknik og registrering og vurdering af bygningerne langs linjen og deres funderingsforhold. Den del af arbejdet foregår i samarbejde med Technimont, et stort norditaliensk rådgivningsfirma:

»Technimont har fundamentsekspertise fra Rom, hvor de vurderede de rystelser, som tunnelboremaskinerne ville medføre, og hvilke afstivninger, der derfor skulle foretages,« siger Jørgen Nielsen.

Samarbejdet foregår på flere forskellige niveauer:

Ledelsesgruppen er i dag samlet i midlertidige lokaler på Gl. Kongevej, men planen er, at de skal etablere sig tæt på Metroselskabets kontorer i Ørestaden.

I EKJ's hus på Blegdamsvej har EKJ oprettet metroprojektkontorer for sig selv, for underrådgiverne og for den italienske samarbejdspartner, Tecnimont.

Arbejdssproget er engelsk, selv om en af topcheferne i Salinis salgs- og marketingafdeling har danske aner. Civilingeniør Jens Mirabelli, CMT's Senior Vice President, der har mere end 40 års projektledelseserfaring fra projekter over hele verden, ville gerne til København, hvor hans mor bor.

Ville først være bygherrerådgiver

Allerede da opgaven som bygherrerådgiver for fem år siden blev udbudt, satte blandt andre EKJ sig for at byde på kontrakten. Men da Metroselskabet i 2007 skrev milliardkontrakt, var det ikke med EKJ, men med Cowi, Arup og Systra.

De mange ressourcer, som EKJ's rådgiverkonsortium havde brugt på at kvalificere sig som bygherrerådgiver, var dog ikke spildt.

I processen med at gafle opgaven, faldt EKJ så godt i hak med Anders Borregaard, der var Europa-direktør for rådgiverkonsortiets britiske deltager, Parsons Brinckerhoff, at Anders Borregaard i dag er sektorleder for EKJ's anlægsafdeling.

»Det var Anders Borregaard, der i sin tid blev kontaktet af italienerne, forud for CMT's forsøg på at blive prækvalificeret til anlægsarbejdet på Cityringen. Så konsortiets forhåndskendskab til opgaven gjorde os interessante for CMT,« fortæller Jørgen Nielsen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Er det snart på tide vi kommer ud over vores mindreværdskompleks, og holder op med at betragte alt udenvælsk som af det onde? Hvor længe endnu vil vi lade Kjærsgård m.fl. forpeste klimaet her i landet? Bliv nu voksen, og fat at "de andre" dvs. udlændinge godt kan klare opgaverne.

 • 0
 • 0

Hej Arne

I betragtning af, hvor bange du er for at statskassen skal betale for Fehmarn tunnellen,så er din positive tilgang til dette metroprojekt underlig, al den stund, ......at er der noget der er sikkert, ved denne nye metroring, så er det, at det kommer til at koste statsborgerne kassen, da der ikke er et fremmed bruger element, til at deltage i betalingen.

At Ansaldo så også er indblandet, kan da kun give bange anelser.

 • 0
 • 0

@Bjarke Jeg er bestemt ikke tilhænger af Cityringmetroen pga. den forfejlede planlægning den baserer sig på, samt at den finansieres ved gemen grundspekulation i Nordhavnen. Så du har ret, skatteborgerne kommer til at hænge på en gigantregning pga. metrobyggeriet. Mit ærinde her er at vi siger fra overfor fremmedfrygten, og mistilliden til (næsten) alt udenlandsk, der plager nationen.

 • 0
 • 0

Lad være med at række så højt at du ikke kan nå jorden Arne.

Det har intet med fremmedfrygt at gøre, der er kolde politiske realiteter der her er tale om. Eurosystemet er ved at vælte og vi her i landet skal tæskes på plads for at være med til redde dette system som vi står uden for.

Dels får vi tæsk fordi opmærksomheden angående oplysninger om franske og tyske bankers lalleglade udlån til Grækenland, Italien, Spanien og Portugal, skal afledes politisk for at de kan købe sig tid ,til at finde ud af hvorledes de løser problemet.

Dels får vi tæsk for at antyde der ikke er styr på en skid i de gamle østlande socialt og kriminelt, hvilket beviseligt er et faktum.

EU er jo den sande idyl.....ikke sandt:o)

 • 0
 • 0

Det er ikke frygten for de udenlandske virksomheder, i det Danmark tjener penge i udlandet på mange områder netop pågrund af licitationer, men fortidens byggerier er med i tankerne når vi tænker ansaldobreda. IC4 i mente. Derudover havde Ansaldobreda også en finger med i metrotogene i første fase hvor styringen ikke virkede og hvert metrosæt ikke er en hyldevare, men håndbygget, så ingen af pladerne er ens. Radionettet på metroen måttet udskiftes eller havde i hvert fald rigtig mange problemer de første år pågrund af Ansaldobreda eller dårlig ledelse af projektet fra byggeherrens side. Så mere i bagklogskabets navn at danskes statsbyggerier styres som om pengene bare er der og man kan tage af kassen, som man lyster. Selvom det ikke er tilfældet. Men følelsen af at det er sådan projekter styres, er meget nærliggende!!!!

 • 0
 • 0

@Bjarke - Helt forkert - igen.

EU er IKKE min kop te, Euro-samarbejdet ejheller, og der er grund til at glædes over, at DK ikke er med i den rodebutik med alle deres konvergenskrav, der svinebinder deltagerne. Resultatet ses nu i GR, I, PT, IRL, ES og flere andre lande, der ikke kan leve op til de rigide krav. Ikke alt hvad der sker i EU-regi er dog tåbeligt, noget af det er faktisk bedre, end hvad vi her til lands kan klare.

Det er tåbeligt, at kaste vrag på alt udenlandsk, som tidsånden lægger op til, og som afspejler sig i modviljen mod at udenlandske italienske virksomheder skal bygge metroen - blot fordi Ansaldo har haft nogle møgsager. Mig bekendt fungerer italienske togtunneller som de skal, så hvad er problemet?

Dybest handler det vel om brødnid.

 • 0
 • 0

Jeg kunne godt tænke mig at vide, om staten - igen - har entreret med firmaer, der ikke engang er ISO9001 certificerede?

MVH Jan - der beskæftiger sig med kvalitetsledelse

 • 0
 • 0

Bygning af den nye metro ring er fjollet, set fra et samfund økonomisk syn. Den PT eksisterende metro, nyder nu godt, af møg beskidte vægge, med sptyklatter, og andet utænkeligt. Toge som ikke virker i snevejr, døre som ikke vil lukke. Har vi penge til at vedligeholde dette? hvis vi har hvorfor sker det ikke ? Hvad var der ivejen med bys systemet ? Ud over der ikke er stemmer i busser.

Det er kendt inden for bygge branchen, at ved offentlige projekter afsættes der yderligere 30% oven i den aftalte pris, til ekstra udgifter. De 30% vil entreprenørene da gerne have fat i.

Vi har i Danmark stolte traditioner ud i at være dårlige til at specificere hvad vi vil have og hvornår. Kik på IC4, rejse kort, osv. hvorfor skulle Femern være bedre. Men der mange måder at skjule et stats tilskud på. Vi får se hvor mange danske arbejdspladser det giver.

 • 0
 • 0

Nej vi skulle hellere anvende pengene til en bedre danskundervisning, så der var flere ,der beherskede deres eget sprog. Det mener jeg ret alvorligt.

 • 0
 • 0

@Bjarke For min skyld må folk sætte kommaerne hvor de vil, bare de kan tænke sig om, og det er bestemt ikke tilfældet med de skiftende transportministre.

Her er Lars Barfoeds bidrag i Politiken til Metrodebatten fra. d. 24. april 2009: “Cityringen vil fuldstændigt ændre det trafikale rejsemønster i det centrale København, fjerne forurenende overfladetrafik på vejene, forbedre luftmiljøet i byen, bidrage til at mindske CO2-udslippet og i det hele taget gøre den kollektive trafik til et reelt alternativ til bilen...”

Dette til trods for at Barfoed d. 29. maj 2009 i svar nr. 844 til Folketingets trafikudvalg bl.a. skriver: ”I forbindelse forberedelsen af beslutningen om etableringen af Cityringen blev der udarbejdet en udredning om Cityring. Udredningen er offentliggjort i maj 2005, og af den fremgår det, at med en fuldt udbygget Cityring ses et fald i biltrafikken over Søsnittet (fra Kalkbrænderihavnsgade til Kalvebod Brygge) på 1,7 pct. svarende til 6.300 køretøjer pr. hverdagsdøgn. Samlet set falder personbiltrafikarbejdet med ca. 1,2 pct. i centralkommunerne”.

I Transportministeriets VVM-redegørelse fra 2008 hedder det (p. 13) “Biltrafikken vil totalt set kun blive reduceret marginalt…” (Iflg. Københavns Kommune er tallet 0,7 pct.)

Så hellere nogle stavefejl…..

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten