Metroentreprenør varsler ekstraregninger på to mia. kroner

Cityringen kan blive markant dyrere og endnu mere forsinket, end den allerede er. Hovedentreprenøren CMT har nemlig rejst krav om ekstrabetalinger på 300 mio. euro svarende til lidt over to mia. kroner. Desuden vil entreprenøren have forlænget projektets tidsfrister. Det skriver Licitationen.

Læs også: Nye forsinkelser truer Cityringen

Ekstrakravet er omtalt i Transport- og bygningsministeriets halvårlige status på anlægsområdet. Over for avisen vil CMT imidlertid ikke gå i detaljer med, hvad kravet bygger på.

I december nåede byggeriet af Cityringen en milepæl, da godt halvdelen af de 30 km tunneler var færdiggjort. Men metroentreprenøren CMT mener ikke, at de har fået fuld betaling for arbejdet og har defor varslet krav om ekstrabetalinger på over to mia. kroner. Illustration: Metroselskabet/Marie Hald

»Det er en helt normal procedure verden over i design-and-build-projekter i den størrelsesorden. Det er nærmest usandsynligt, at der ikke i så stort og komplekst projekt ikke skulle opstå gråzoner, hvor der er behov for afklaring af, hvem der bærer det kontraktuelle ansvar. Vi har nu afleveret vores indspark i en proces, der først lige er begyndt. Vi mener, at der er tale om et rimeligt og berettiget krav,« siger Sigurd Nissen-Petersen, kommunikationschef i CMT, til avisen.

Læs også: LUFTFOTOS: Se ind bag afspærringerne på de nye metrostationer

Bygherren, Metroselskabet, mener dog ikke, at kravene er særlig godt begrundede.

»Det rejste krav er meget lidt dokumenteret, men det er vores umiddelbare vurdering, at vi vil afvise det,« siger teknisk direktør Erik Skotting til Licitationen. Metroselskabet vurderer desuden, at entreprenøren kan nå at færdiggøre byggeriet, så åbningsdatoen i juli 2019 kan overholdes.

Det samlede budget for Cityringen er for nuværende 23,6 mia. kroner.

Læs også: VIDEO: Flyv i ny Metro-tunnel og bryd gennem muren til Nørrebro Station

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Sigurd Nissen-Petersen, kommunikationschef i CMT, siger: "Det er en helt normal procedure verden over i design-and-build-projekter i den størrelsesorden."

Vil det sige, at hvis der elendighed andre steder i verden, er det et legitimt alibi for, at der også er elendighed her?

Hvorfor bliver budgetterne i design-and-build-projekter overskredet? Hvorfor bliver der ikke i stedet penge til overs?

Hvorfor bliver design-and-build-projekter forsinkede? Hvorfor bliver de ikke i stedet leveret før planlagt tid?

 • 3
 • 1

Din forundring er forståelig, men forklaringen skal findes i "design-and-build"-projekter natur (Det er en skyggeside, der kun sjældent bliver trukket frem af management konsulenterne).

I et "design-and-build" projekt bliver projektet udbudt på et løsere grundlag end normalt, under et påskud af, at der potentielt kan spares tid og penge, når det er entreprenøren, der udvikler det endelige design. Dette ud fra en betragtning om, at entreprenøren dels har "støvlerne i mulden" og dermed tænker i andre (effektive og bygbare) baner end rådgiver og dels opnår konkrete erfaringer med projektet, der dermed kan bringes i spil under den parallelle projektering og udførelse.

Imidlertid er der en masse risiko, der på denne måde ikke er fordelt i forhold til den traditionelle model. Da projektet kun er på et skitseniveau ved udbud, kan der f.eks. dukke mange ting op under de goetekniske arbejder (f.eks. DR-Byen, hvor lagene i jorden viste sig at ligge væsentligt forskelligt fra det forudsatte). Desuden er der den faldgrube, at bygherre godt nok ikke får lavet et detail-projekt, men også glemmer at få sine egen krav udspecificeret detaljeret, hvorfor der typisk kommer projektændringer undervejs. Dette kan så give anledning til budget-overløb, for det kan være svært at gennemskue hvad én ændring ét sted har af totale konsekvenser, når ændringen slår igennem. Dernæst kommer at et skitseprojekt i sagens natur gerne er løst defineret, så der kan let opstå tvister (og dermed krav) om, hvad bygherre egentligt har bedt om i udbudsmaterialet ("Jamen, det var jo slet ikke det, vi mente...").

Konkrete vedr. metro i københavn og CMT, så kan man sige meget om CMT's måde at arbejde på, men når man graver 30 km. tunnel og har 22 store byggepladser i gang, så vil det, ganske som CMT's talsmand siger det, være særdeles overraskende, hvis der ikke dukker noget uforudset op, f.eks. ikke-kortlagte forureninger.

 • 3
 • 1

Helt kort, så skal vi vel bygge metro alle de steder, hvor det giver mening?

(Så kan det være op til den enkeltes observans, om det er meningsløst i København eller om det vil giver mening også at bygge metro andre steder end København)

 • 0
 • 0

forklaringen skal findes i "design-and-build"-projekter natur

Mange tak for din fortrinlige og grundige forklaring, John ... men, men, men, selvom der kan forekomme endog store, uforudsete problemer, burde der (læs: vil der uundgåeligt) også være en hel del "design-and-build"-projekter, hvor der forekom store, uforudsete fordele, dvs. at arbejdet er nemmere og hurtigere (og dermed billigere) at gennemføre end forventet.

Hvis entreprenøren, ved projekter med uforudsete fordele, beholder det sparede beløb, er der vel ikke grund til at betale for uforudsete ulemper. Mig forekommer det ret ensidigt.

 • 1
 • 0

Imidlertid er der en masse risiko, der på denne måde ikke er fordelt i forhold til den traditionelle model. Da projektet kun er på et skitseniveau ved udbud, kan der f.eks. dukke mange ting op under de goetekniske arbejder (f.eks. DR-Byen, hvor lagene i jorden viste sig at ligge væsentligt forskelligt fra det forudsatte).

Udbud af Design Build er ikke baseret på et skitseprojekt men en kravsspecifikation - hvad der er noget helt andet. Tilbudsprisen er givet med hensyn til denne specifikation og viser det sig at forudsætningerne i specifikationen ikke holder kan prisen justeres i henhold til kontrakten.

Dey et det ene. Dey andet er at man i design build søger en pris som er optimeret i forhold til både design og konstruktion i modsætning g til det du sikkert refererer til som normalt - separate udbud på design og rntreprenøearbejder. Det kan meget vel ske at en billig udførelse baseret på lokale skræddersyede løsninger og materialer kræver en dyrere design indsats men at det samlet set fører til et billigere projekt. Omvendt risikerer man med et separat og billigt design tilbud st udførelsen bliver meget dyr fordi designer fokuserer på billige standard løsninger uden hensyn til entreprenøromkostningerne.

Det et altså to meget forskellige måder at udbyde på og design Build er typisk optimalt ved udbud af systemer mens jordarbejder og den slags bedre egner sig til separate udbud hvor mængder er beregnet, en del af udbudsgrundlaget og hvor prisen er baseret på opmåling

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten